Dzisiaj jest:


powrót do strony gółwnej...

ROK SZKOLNY 2019/2020Dodano: 10.10.19;

Nauka języka angielskiego z wykorzystaniem platform i aplikacji online

Autor innowacji: mgr Edyta Jeż

Innowacja pedagogiczna została stworzona w celu rozwijania kompetencji językowych uczniów, motywowania do nauki i zachęcania do wykorzystywania platform i aplikacji online które wspomagają naukę języków obcych. Głównymi narzędziami wdrożenia innowacji są Quizlet, Quizizz i LearningApps. Uczniowie będą poznawali i utrwalali słownictwo oraz formy gramatyczne wykorzystując gry i zadania przygotowane przez nauczyciela, jak również te, dostępne na wyżej wymienionych platformach i adekwatne do przerabianego materiału. Będą również tworzyć własne gry i ćwiczenia z pomocą nauczyciela. Inspiracją która skłoniła mnie do wprowadzenia innowacji jest fakt iż platformy i aplikacje dostępne online są doskonałym narzędziem do nauki a także wspomagają umiejętność samoksztłcenia. Wierzę że wykorzystane platformy przyczynią się do wzrostu motywacji do nauki a także uzyskania lepszego poziomu językowego uczniów.

ROK SZKOLNY 2018/2019>

Dodano: 30.01.19;

Uczymy się angielskiego z TIK

Autor innowacji: mgr Renata Pustuła

Innowacja zatytułowana „Uczymy się angielskiego z TIK” jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie dzieci i młodzieży technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Pod pojęciem TIK, czyli Technologie Informacyjno – Komunikacyjne (z ang. Information and Communication Technologies – ICT) szerzej rozumiemy rodzinę technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.

Inspiracją, która skłoniła mnie do podjęcia działania innowacyjnego, jest zatem fakt, iż nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne są doskonałym narzędziem do rozwijania kompetencji językowych. Chciałabym zapoznać uczniów z narzędziami TIK, które mogą stanowić dla nich pomocne i cenne źródło informacji w nauce języków. Zależy mi również na poszerzeniu wiedzy dzieci z zakresu obsługi narzędzi z interfacem w języku angielskim oraz doskonaleniu umiejętności samokształcenia, co przyczyni się do uzyskania lepszego poziomu językowego uczniów, a tym samym do podniesienia jakości pracy szkoły. Korzystanie z nowoczesnych technologii to dobra droga nie tylko do podnoszenia efektywności nauczania języka angielskiego, ale także wprowadzenia młodego człowieka do odpowiedzialnego społeczeństwa informacyjnego.

czytaj dalej .....
przeczytaj również TIKOWE INSPIRACJE
ROK SZKOLNY 2017/2018PROJEKTY

JAKIE CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE KRYJĄ PRZED NAMI TATRY?

Naturalną konsekwencją rozwoju osoby w procesie edukacyjnym jest umiejętność współpracy z innymi na rzecz tego samego celu. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi edukacyjny projekt realizowany przez uczniów naszej Szkoły.

Z początkiem roku szkolnego 4 uczennice klasy IIA: Maria Cieżak, Krystyna Czyszczoń, Karolina Śmiałek i Klaudia Mołocznik zdecydowały się połączyć swoje siły i nieco bardziej rozszerzyć swoją wiedzę na temat najwyższych polskich gór. W tym celu udały się na pieszą wędrówkę po wybranych szlakach Tatr czego efektem jest stos przepięknych zdjęć i dynamiczny teledysk który wszyscy możemy obejrzeć. Z niecierpliwością czekamy na końcowy efekt pracy uczennic.

ROK SZKOLNY 2014/2015


 • Rodzaj innowacji: metodyczna
 • Czas realizacji:
  15 września 2014 r. – czerwiec 2016 r. (rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016)
 • Miejsce realizacji:
  Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
 • Zakres innowacji:
  grupa chętnych uczniów klasy V (z kontynuacją w klasie VI)
 • I. Wstęp
  Jest rzeczą powszechnie wiadomą, iż w dzisiejszym świecie niezwykle ważna jest znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego. Sprawne posługiwanie się językiem to możliwość swobodnego podróżowania, komunikacji i nawiązywania kontaktów z obcokrajowcami, to otwarcie się na dziedzictwo kulturowe innych krajów, a nade wszystko – to atrakcyjność na rynku pracy. Wobec dominacji języka angielskiego jako powszechnego środka porozumiewania się na całym świecie, szczególnie istotne wydaje się podnoszenie motywacji uczniów do nauki tego języka. Nadrzędnym zadaniem nauczyciela jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci, zwłaszcza w środowisku wiejskim oraz uczynienie z nauki procesu przyjemnego i efektywnego. Proponowana innowacja jest efektem moich obserwacji i spostrzeżeń w trakcie dziewięcioletniej pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej. Inspiracją do powstania niniejszej innowacji jest dążenie do zainteresowania uczniów językiem angielskim i wpojenia im przekonania, że we współczesnym świecie język angielski jest przyszłością. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego w szkole. Program innowacji zakłada, że nauka języka angielskiego nie będzie kojarzyć się uczniom z obowiązkiem siedzenia w szkolnej ławce i długą listą słów do zapamiętania. Przeciwnie – atrakcyjna forma zajęć przyczyni się do znaczącego pogłębienia znajomości języka angielskiego oraz zmotywowania uczniów do samodzielnej nauki poprzez ukazanie wszechobecności języka angielskiego we współczesnym świecie. Aby uczniowie mogli rozwijać zdolności językowe, wykorzystywane będą różnorodne metody i formy pracy pozwalające na kontakt z żywym językiem oraz wszechstronne rozwijanie podstawowych elementów znajomości języka obcego: czytania ze zrozumieniem, mówienia, pisania oraz słuchania. Uczniowie będą przygotowywali scenki, by ćwiczyć praktyczne wykorzystanie poznanych struktur językowych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Będą doskonalili swoje umiejętności językowe poprzez czytanie literatury dziecięcej w formie tradycyjnych książek w wersji tzw. easy readers (uproszczonych lektur obcojęzycznych) oraz książek elektronicznych (e-book). Praca z piosenką pozwoli dzieciom na kontakt z żywym językiem, bogacenie słownictwa oraz doskonalenie wymowy. Aktywizacji uczniów posłużą różnorodne gry i zabawy językowe (quizy, krzyżówki, kalambury itp.). Ponadto uczniowie ........ więcej na ten temat