ROK SZKOLNY 2018/2019


NIE DAJ SIĘ KRZYWDZIĆ


czyli informacje ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
DZIAŁAJĄCEGO PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBNIU.


powrót do strony głównej...

ROK SZKOLNY 2019/2020


WITAMY!

TU ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE INFORMACJE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Wł. Orkana
  RADA RODZICÓW
 • – PRZEWODNICZĄCY
 • – Z-CA PRZEWODNICZACEGO
 • – SEKRETARZ
 • – SKARBNIK
   Zachęcamy do kontaktu mailowego: rr.sp.skomielnab@interia.pl lub osobiście w czasie zebrań Rady Rodziców.
   Składka na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 35 zł.

   ROK SZKOLNY 2015/2016


   WITAMY!

   TU ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE INFORMACJE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Wł. Orkana
    RADA RODZICÓW
   • Przewodniczący: MAREK ANTOSZ *** tel. 501-712-676
   • Z-ca przewodniczącego: EWA GRUCA *** tel. 728-386-884
   • Sekretarz: BARBARA CZYSZCZOŃ
   • Skarbnik:TERESA PAWLIKOWSKA
     Zachęcamy do kontaktu mailowego: rr.sp.skomielnab@interia.pl lub osobiście w czasie zebrań Rady Rodziców.

     ROK SZKOLNY 2014/2015


     WITAMY!

     TU ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE INFORMACJE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Wł. Orkana
     Zachęcamy do kontaktu mailowego: radarodzicowsb@onet.pl, lub osobiście w czasie zebrań Rady Rodziców.

     Szanowni Państwo,

     Pragniemy przybliżyć Państwu czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej szkole. Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim.
     W dniu 11 września 2014r. w trybie głosowania, spośród 11 reprezentantów klas wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015
      w składzie:
     • Przewodniczący: Edyta Skawska
     • Z-ca Przewodniczącego: Agnieszka Sawina
     • Sekretarz: Anna Surówka
     • Skarbnik: Anna Bal

     Rada Rodziców uchwala propozycję dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 w wysokości 30 zł na rok.
     Sładka przypada tylko na jedno dziecko uczące się w Szkole Podstawowej. Składki można wpłacać bezpośrednio u skarbnika pani Anny Bal.

      Do kompetencji Rady Rodziców należy:
     • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
     • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
     • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
     • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.
     ,p>Celem Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania.

     Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:
     • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach,
     • Bale karnawałowe, andrzejkowe,
     • Pomoce dydaktyczne,
     • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów,
     • Książki pamiątkowe na ślubowanie uczniów klas I.

     Szanowni Państwo,
     Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.
     Jeżeli mają Państwo jakieś propozycje, pytania, uwagi dotyczące pracy Rady Rodziców czekamy na Państwa głosy.
     Zachęcamy do kontaktu mailowego: radarodzicowsb@onet.pl, lub osobiście w czasie zebrań Rady Rodziców.