ROK SZKOLNY 2018/2019
Dzisiaj jest:


NIE DAJ SIĘ KRZYWDZIĆ


czyli informacje ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
DZIAŁAJĄCEGO PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBNIU.


powrót do strony głównej...

Rys historyczny


Do końca XII wieku nie ma żadnych historycznych przekazów o obecnym Podhalu i Podkarpaciu. Wiadomo, że na terenach dzisiejszej Skomielnej Białej była trudna do przebycia puszcza, pełna dzikich zwierząt. Skomielna Biała była jedną z najpóźniej założonych w okolicy wsi. Nazwa wsi pozostaje do dziś tajemnicą. Według niektórych hipotez Skomielna pochodzi od nazwiska założyciela lub od skomlenia psów, a Biała dlatego, że pola i łąki bieliły się od płócien,
Odświętny ubiór mieszkańców Skomielnej - lata 30-te XX wieku
blichowanych tu masowo. Tkanie płócien było aż do II wojny światowej przemysłem ludowym, a bielenie ich, czyli blichowanie było specjalnością Skomielnej. Przemysłem uprawianym również na dużą skalę w Skomielnej Białej było garncarstwo. Przemysł ten zaspakajał zasadniczo własne codzienne potrzeby. Na jarmarkach sprzedawano: miski, garnki, wazoniki, kubki, lichtarze, fajki. Prócz tkaczy i garncarzy było też w Skomielnej Białej dużo szewców i stolarzy.
Gwara tutejszej ludności należy do dialektu małopolskiego, w którym zaznaczają się pierwiastki mowy góralskiej oraz wpływów języków: słowackiego i węgierskiego. Gwarę tutejszej ludności wprowadził Władysław Orkan. Najstarsza wzmianka o przynależności parafialnej pochodzi z roku 1550, kiedy to Spytek Jordan odłączył wieś od parafii w Łętowni i ufundował pierwszy kościół w Skomielnej. Była to kaplica pod wezwaniem św. Sebastiana i Fabiana. Po paru latach - w 1565 roku Skomielna Biała zaczęła jednak przynależeć do parafii w Rabce.
W 1581 roku Skomielna Biała składała się z:
  • 9 łanów kmiecych,
  • 3 zagrodników bez roli,
  • 2 komorników z bydłem,
  • 3 komorników bez bydła,
  • 4 zarębników
  • 1 łanu sołtysiego.
Zagrodnicy mieli po kilka morgów ziemi, zarębnicy to byli najbogatsi gospodarze, chałupnicy mieli tylko chałupy, komornicy mieszkali kątem u gospodarzy.

W 1773 roku organista Wojciech Olechowski zaczął starania o pozwolenie na budowę nowego kościoła i w latach 1773-1776 zbudowano modrzewiowy kościół, a starą kaplicę rozebrano w 1773 roku. Patronem został Św. Sebastian, który był dowódcą pretorianów za cesarza Dioklecjana, przyjął chrześcijaństwo i zginał męczeńską śmiercią przekłuty strzałami łuczników w 288 roku. Jest on patronem stowarzyszeń strzeleckich, a także patronem od zarazy i chorób.

"O Świętym Sebastianie"
We wielkim ołtarzu Sebastian Święty,
Chociaż skrępowany, ale uśmiechnięty.
Przeszyty strzałami dawnej rzymskiej broni,
On swój ludek wierny od nieszczęścia chroni.


Mnóstwo ciekawych wiadomości - zarówno tych starszych, jak i najnowszych - znajdziesz na stronie Powrót do korzeni.