KALENDARIUM
ROK SZKOLNY 2018 / 2019
Dzisiaj jest:
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. WŁ. ORKANA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ
NA R. SZK. 2020/2021SZKOŁA MUZYCZNAWOLONTARIAT
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCHTELEFON ZAUFANIA


OFERTA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Skomielnej Białej zatrudni psychologa na cały rok szkolny 2019/2020 w wymiarze 5,5/22 etatu.
Telefon kontaktowy 18 2687287


NIE DAJ SIĘ KRZYWDZIĆ


czyli informacje ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
DZIAŁAJĄCEGO PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBNIU.

Przemoc boli


kliknij na zdjęcie dowiesz się więcejDyrekcja Administracja Nauczyciele Pedagog Logopeda Psycholog

RODO DOKUMENTY** SAMORZĄD** PATRON** HYMN** HISTORIA SZKOŁY** RADA RODZICÓW** PLAN LEKCJI** EGZAMIN** RAPORT Z EWALUACJI** DOBRE PRAKTYKI** INNOWACJE** SPORT** NASZA MIEJSCOWOŚĆ**
LUBIE(N) PROGRAMOWAĆ** LINKI** UBEZPIECZENIA
List Dyrektora Szkoły do Rodziców.
Informacja o organizacji zdalnego nauczania w Naszej Szkole.
List Dyrektora Szkoły do Rodziców Ósmoklasistów.
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW


Prosimy o zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.
W okresie zawieszenia zajęć, kontakt z sekretariatem szkoły odbywa się telefonicznie pod numerem 18 2687287 lub przez pocztę elektroniczną spgskomielna@interia.pl

Dodano: 11.03.20;

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

OFERTA MEN dla nauczycieli i uczniów ******** OFERTA MEN dla uczniów klas ósmych przed egazminemProsimy o dopilnowanie samodzielnej pracy dziecka.
Od 12 do 25 marca br.
funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  Rodzicu ucznia Naszej szkoły:
 • zajęcia w Naszej szkole będą zawieszone na 2 tygodnie, tj. od 12 do 25 marca 2020 r.;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
  (Nie działa świetlica.)
 • WAŻNE DLA RODZICÓW,
  którzy mają problem ze zorganizowwaniem opieki nad uczniami do lat 8.

  ZUS: Dla rodziców jest gotowy druk o dodatkowy zasiłek opiekuńczy Po wejściu w życie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dot. dziecka do lat 8 za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.
  DRUK DO WYPEŁNIENIA


Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Skomielnej Białej w II półroczu r. szk. 2019/2020


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYOPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI


Zgodnie z ustawą z dnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami wszyscy uczniowie naszej szkoły maja prawo do opieki stomatologicznej. Aby uczniowie mogli z niej skorzystać rodzice wyrażają pisemną zgodę. Opieka stomatologiczna obejmuje profilaktykę tj. lakowanie podstawowe, lakowanie poszerzone, lakierowanie i fluoryzację oraz pełne leczenie stomatologiczne zębów dziecka w gabinecie stomatologicznym, który mieści się w Szkole Podstawowej w Lubniu.
Gabinet jest czynny w poniedziałki i piątki od godz. 8.00 do 14.00
oraz w środy od godz. 12.00 do 18.00.
Wszystkie w/w świadczenia są bezpłatne. Rejestracja pod nr tel. 18 533-14-07.


TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWEJ IM. WŁ. ORKANA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ NA R. SZK. 2020/2021

 1. Uczeń zamieszkały w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Skomielnej Białej, jest przyjmowany na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Zgłoszenie składa się w sekretariacie szkoły w terminie do 16 marca 2020 r. Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.spgskomielna.witronik.pl
 3. Obwód szkoły stanowi miejscowość Skomielna Biała.
 4. Uczniowie zamieszkujący poza obwodem szkoły składają wniosek, który można pobrać w sekretariacie lub
  ze strony www.spgskomielna.witronik.pl , w terminie od 18 marca 2020 r. do 26 marca 2020r.

  ROK SZKOLNY 2019 /2020


  Dodano: 12.03.20;

  W związku z zaistniałą sytuacją Akcja Oddawania Krwi, która miała się odbyć 29. 03. 2020r. zostaje odwołana.  Dodano: 10.03.20;

  W TEATRZE


  9 marca bieżącego roku klasy szóste odwiedziły Teatr Współczesny w Krakowie. Uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Szatan z siódmej klasy” zrealizowany na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego pod tym samym tytułem. Wzięli także udział w warsztatach teatralnych. Zarówno sztuka jak i warsztaty wywarły na uczestnikach wycieczki duże wrażenie.

  Opiekunami wycieczki były: P. I. Mikulec, p. R. Pustuła, p. D. Maciążka


  Dodano: 07.03.20;

  Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU


W dniu 5 marca 2020 roku odbył się etap powiatowy Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Naszą szkołę reprezentowała drużyna z klasy V. Rozgrywki odbyły się na Orliku w Wiśniowej. W turnieju wzięły udział najlepsze drużyny z każdej gminy naszego powiatu. Po wyczerpujących meczach w grupach, nasza ekipa wyszła z grupy na III miejscu i w finale walczyła o V miejsce. Ostatecznie, po wygranym meczu , obroniliśmy V pozycję.
Drużynie gratulujemy. Opiekunem na zawodach była p. I. Byk.

Dodano: 07.03.20;

APEL SZKOLNY


  5 marca na auli odbył się apel porządkowy, podczas którego Pan Dyrektor:
 • nagrodził uczniów za sukcesy sportowe (Igrzyska Powiatowe piłka ręczna chłopcy: opiekun P.Iwona Byk, drużyna w składzie: Bartosz Ceremon, Jakub Chorzępa, Jakub Chorążak, Krzysztof Folwarski, Miłosz Frost, Bartosz Gacek, Przemek Gacek, Filip Masłowski, Jakub Rzepiela i Oskar Żądło) oraz wykonane prace plastyczne na temat Dnia Żołnierzy Niezłomnych (Sabina Gacek kl. 7B i Damian Kapłon kl.7A - nagrody ufundował Społeczny Komitet im.Św Sebastiana w Skomielnej Białej)
 • przekazał aktualne informacje oraz przypomniał zalecenia jak zabezpieczyć się przed przeziębieniem, grypą oraz wirusami,
 • zaapelował do uczniów o odpowiedni do pogody ubiór, a także pozostawanie w domu w czasie choroby.
Na apelu nagrodzony został Jakub Chorążak za wzorową postawę uczniowską.


Dodano: 07.03.20;

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY O TYTUŁ
MISTRZA STAROŻYTNOŚCI DLA KLAS PIĄTYCH


W lutym, w naszej szkole odbył się konkurs historyczny o tytuł Mistrza Starożytności. W konkursie tym uczestniczyły klasy V A i V b.
Uczniowie w I półroczu tego roku szkolnego poznawali na lekcjach historii dzieje starożytnych cywilizacji: Egiptu, Mezopotamii, Izraela, Indii, Chin, Grecji i Rzymu . Zwieńczeniem tej podróży w odległe czasy był konkurs wiedzy oraz konkurs plastyczny.
W konkursie wiedzy pod hasłem Potyczki Starożytnych uczestnicy konkursu wykazali się swoją wiedzą i umiejętnościami na temat historii starożytnych cywilizacji, ich dorobku cywilizacyjnego, kultury, wynalazków, architektury oraz mitologii.
  A oto lista laureatów tegoż konkursu:
 • I MIEJSCE Małgorzata Mamoń, kl.V A ? 98%; Mateusz Pustuła, kl.V B ? 98%
 • II MIEJSCE Piotr Łącki, kl.V B ? 95%
 • III MIEJSCE Anna Czyszczoń, kl.V B ? 88%
   Wyróżnienia:
  • Piotr Kowalczyk, kl.V A ? 87
  • Karol Gacek, kl.V B ? 84%
  • Gabrysia Papaj, kl.V B ? 81%
  • Marcin Sokół, kl.V A ? 81%
  • Wiktoria Czyszczoń, kl.V A ? 78%
  • Ola Zębala, kl.V B ? 76%
W konkursie plastycznym uczniowie zaprezentowali obok rysunku również prace w formie przestrzennej (budowle np. akwedukt, piramidy, koloseum czy łuk triumfalny) wykorzystując różne techniki ( praca z masy papierowej czy masy solnej). Były to prace na tyle piękne i imponujące, że ich wystawa była oblegana i podziwiana przez uczniów naszej szkoły przez wiele dni.
  A oto laureaci konkursu plastycznego:
  WYRÓŻNIENIA:
 • Dawid Hanusiak, kl. V A -Piramida egipska, Sarkofag faraona Tutanchamona oraz Maska aktora teatru greckiego(wyróżnienie specjalne za wykonanie trzech prac).
 • Magdalena Wawro, kl.V B ? Maska aktora teatru greckiego.
 • Małgorzata Mamoń, kl.V B ? Menora (Izrael).
 • Piotr Kowalczyk, kl.V A ? Piramidy w Gizie (starożytny Egipt).
 • Adrian Kowalczyk, kl.V A ? Akwedukt w starożytnym Rzymie.
 • Daniel Gruca, kl.V A ? Koloseum w Rzymie.
 • Kacper Gacek, kl.V A ? Łuk triumfalny w starożytnym Rzymie.
 • Piotr Łącki ? Piramida w starożytnym Egipcie.
 • Marcin Sokół ?Piramida egipska.
Wielkie zainteresowanie budziła także wystawa fotografii uczniów z klas piątych przebranych za postacie mitologiczne i historyczne ( Zeusa, Hefajstosa, Posejdona, Aresa, Juliusza Cezara, Westę), którzy wcześniej jako żywe eksponaty prezentowali się wśród swoich prac.
Wyniki ogłoszone a na Laureatów czekają nagrody!

Dodano: 04.03.20;

PRELEKCJA PROFILAKTYCZNA


3 marca 2020 r. w auli szkolnej uczniowie z klas I ? IV wzięli udział w prelekcji prowadzonej przez p. Dariusza Szczotkowskiego. Podczas tego spotkania poruszony został problem fonoholizmu, czyli uzależnienia od używania telefonu komórkowego, które coraz częściej dotyczy także dzieci. Uczniowie chętnie uczestniczyli w dyskusji i z uwagą wysłuchali zaleceń profilaktycznych.

Dodano: 2.03.20;

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH


W roku 2011 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchodzimy to święto uroczyście, oddając cześć poległym i pomordowanym w walce z narzuconą nam powojenną, komunistyczną władzą.

W ramach tegorocznych obchodów Święta w naszej szkole uczniowie wykonali prace plastyczne poświęcone Niezłomnym, została przygotowana szkolna gazetka ścienna oraz gazetki klasowe poświęcone Żołnierzom Wyklętym,a w niedzielę 1 marca Poczet Sztandarowy reprezentował społeczność szkolną we Mszy Świętej sprawowanej w intencji Żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego Błyskawica oraz Oddziału Partyzanckiego Wiarusy.Cześć Ich Pamięci!

Dodano: 29.02.20;

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ


W dniu 28 lutego 2020 roku odbył się Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej chłopców klas IV- VI w Dobczycach. W turnieju wzięły udział najlepsze drużyny z każdej gminy w powiecie myślenickim. Eliminacje rozgrywane były w dwóch grupach, systemem każdy z każdym. W każdej grupie były 3 drużyny. Nasza ekipa znalazła się w grupie z Wiśniową i Tokarnią. Po dwóch bardzo wyrównanych i wyczerpujących meczach, wyszliśmy z grupy na pierwszym miejscu. W finale zagraliśmy z drużyną z Myślenic. Mecz zakończył się remisem i aby rozstrzygnąć pojedynek odbyły się rzuty karne. Po trzech karnych dalej był remis i dopiero czwarty rzut wyłonił zwycięzcę, niestety na naszą niekorzyść i tym samym zdobyliśmy II miejsce. Zabrakło trochę szczęścia, ale i tak
GRATULUJEMY drużynie sukcesu.
Opiekunem drużyny była p. Iwona Byk.

Dodano: 29.02.20;

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ


28 lutego bieżącego roku odbyła się wycieczka klas piątych do Teatru Współczesnego w Krakowie. Uczniowie obejrzeli sztukę pt.Katarynka oraz wzięli udział w warsztatach teatralnych, które prowadził Pan Paweł Brandys. Spektakl był bardzo interesujący. Widzowie byli wzruszeni losem niewidomej dziewczynki ? Marianki. Muzyka odrywała ogromną rolę, urozmaicając przedstawienie. Na pierwszy plan został wysunięty motyw tytułowej katarynki. Kostiumy nawiązywały do epoki pozytywizmu. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość dowiedzenia się, na czym polega praca aktora oraz wcielić się w różne role.

Niewątpliwie zarówno sztuka jak i warsztaty wywarły na uczestnikach wycieczki duże wrażenie. Wszyscy byli zadowoleni i wrócili do domów z uśmiechem na twarzy.
Wycieczkę zorganizowała p. Urszula Kawecka
Uczniami opiekowała się p. Barbara Krok, p. Urszula Kawecka oraz p. Ewa Chorążak.


Dodano: 1.03.20;

APEL SZKOLNY


  Dzisiaj, 27 lutego, na auli odbył się apel porządkowy dla uczniów Szkoły Podstawowej, podczas którego Pan Dyrektor:
 • przypomniał uczniom, że w dniach 10,11 i 12 marca odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty. Zaapelował o dobre przygotowanie do egzaminów.
 • zwrócił uwagę na sprawy bezpieczeństwa oraz prosił o poszanowanie mienia szkolnego i zachowanie porządku w klasach, szatni i toaletach.
 • zaapelował o udział w bezpłatnym Programie profilaktyki próchnicy obejmującym przegląd jamy ustnej, lakowanie zębów stałych, lakierowanie wszystkich zębów oraz o korzystanie z bezpłatnego leczenia stomatologicznego ZOZ Stomatologia ?Lub-Dent? w Lubniu.
 • przekazał aktualne informacje dotyczące koronawirusa oraz zalecenia jak zabezpieczyć się przed koronawirusem.

Czym jest koronawirus? Jak zapobiegać zarażeniu?


Dodano: 22.02.20;


Tegoroczny Tłusty Czwartek w naszej szkole obfitował w setki pączków i świetne nastroje. Włączając się po raz kolejny do akcji „Wyślij pączka do Afryki” sprzedaliśmy ich 400 sztuk!!! W czasie przerw wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego aktywnie pracowali przy stoisku z pączkami. Na konto fundacji ojców Kapucynów przekazaliśmy cały dochód, czyli 907 zł 30 gr.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania i liczymy, że choć trochę przyczyniamy się do poprawy warunków życia dzieci w Afryce...

Wszystkich zainteresowanych działalnością fundacji i raportem z akcji zapraszamy na stronę internetową https://fundacja.kapucyni.pl.

Opiekunami akcji byli: ks. Paweł Cempura, p. Agnieszka Pędzimąż, p. Paulina Janowiec-Kapłon i p. Katarzyna Kowalczyk.


Dodano: 22.02.20;

GMINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ


W dniu 19 i 21 lutego 2020 roku odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców klas IV-VI. Rozgrywki przeprowadzone zostały na hali sportowej w Lubniu. W rozgrywkach wzięły udział drużyny z Lubnia, Tenczyna, Krzeczowa i Skomielnej Białej. W kategorii dziewcząt nasza drużyna, po męczącej walce zdobyła 4 miejsce, natomiast drużyna chłopców pokonała wszystkie drużyny i zdobyła bezapelacyjne 1 miejsce w gminie, awansując do etapu powiatowego. Gratulujemy naszym drużynom i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem na zawodach była p. I. Byk.

Dodano: 18.02.20;

POMAGAMY MARYSI MIĄSKO!!!


Nasza szkoła włączyła się w organizację słodkiego kiermaszu, który odbył się w dniach 14 ? 16.02.2020 r w Białce Tatrzańskiej. Nauczyciele oraz rodzice uczniów upiekli ciasta i ciasteczka, które trafiły na kiermasz słodkości. Dochód z niego przeznaczony został dla małej Marysi, mieszkanki małopolskiej Kwapinki, chorej na SMA1 czyli rdzeniowy zanik mięśni. Aby mogła wyzdrowieć i normalnie żyć potrzebuje leku wartego 8 milionów złotych. Wszyscy, którzy przygotowali ciasta, a także zakupili je w ramach kiermaszu, dołożyli swoją cegiełkę, pomagając Marysi.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM,
KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ DO AKCJI !!!

Opiekunowie akcji: p. M. Gacek, p. E. Chorążak.


Dodano: 18.02.20;

Szkolny Konkurs Matematyczny


Dnia 18.02.2020 r. w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny, w którym wzięło udział 25 uczniów z klas IV- VII.
Uczniowie z klasy IV pisali kategorię Maluch, uczniowie klas V i VI ? kategorię Beniamin, a klasa VII- kategorię Kadet. Czas trwania konkursu wynosił 75 minut. Najlepsi uczniowie z każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie ?Kangur Matematyczny?, który odbędzie się w marcu 2020 roku.
Szkolny Opiekun Konkursu: Barbara Krok, Anna Spicha.

Dodano: 18.02.20;

Gminne Igrzyska Młodzieży w piłkę ręcznąUczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnych Igrzyskach Młodzieży w piłkę ręczną chłopców. W zawodach wzięły udział cztery szkoły z naszej gminy. Drużyna chłopców po zaciętej i sportowej rywalizacji zajęła w rozgrywkach czwarte miejsce. Pierwsze miejsce i awans do etapu powiatowego zdobył zespół z Krzeczowa. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Kacper Gacek, Szymon Nawara, Jakub Szczurkowski, Szymon Papaj, Szymon Polak, Patryk Krawontka, Jan Mamoń, Piotr Soból, Filip Macioł, Piotr Maturski, Hubert Świętoń, Kacper Kaciczak i Adrian Handzel.
Gratulujemy!
Opiekunem zespołu była Paulina Janowiec-Kapłon

Dodano:12.02.20;

WYCIECZKA DO TEATRU


11 lutego bieżącego roku uczniowie klas VII wzięli udział w wycieczce do Teatru Współczesnego w Krakowie. Celem wyjazdu było obejrzenie sztuki na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna. Utwór opowiada m. inn. o przeroście ambicji nad możliwościami, dążeniu do władzy za wszelką cenę oraz konsekwencjach naszych czynów. Aktorzy w sposób profesjonalny wcielali się w swoje role, co sprawiło, że uczniowie z dużym zaciekawieniem oglądali przedstawienie.
Duże wrażenie na siódmoklasistach wywarły także warsztaty teatralne, prowadzone przez pana Maksymiliana Czarneckiego. Potrafił on zainteresować każdego słuchacza tajnikami sztuki teatralnej poprzez zaangażowanie młodzieży w odgrywanie różnych scen.
Wszyscy wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń. Wyjazd z całą pewnością można zaliczyć do udanych. Uczniami opiekowała się p. Urszula Kawecka oraz p. Karolina Bajak.

Dodano: 08.01.20;

GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT II MIEJSCE


W piątek 14.02.2020 r. reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły zdobyła II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt w Lubniu.
Turniej rozpoczęła nasza drużyna meczem z Tenczynem. Wynik 7:1 dla Skomielnej. Udałoby się wygrać do zera, gdyby nie omyłkowe podanie do naszego bramkarza i tym samym podyktowany rzut karny. Kolejny mecz dziewczęta zagrały z Lubniem. Tutaj już były prawdziwe emocje, pot i łzy. Kilka zawodniczek w tym meczu doznało kontuzji, z tytułu bardzo agresywnej gry rywalek. Mecz skończył się wynikiem 8:2 dla Lubnia. Mecz o drugie miejsce zagraliśmy z Krzeczowem. Gra była już nieco spokojniejsza i bardziej wyrównana. Mimo dużego zmęczenia zawodniczek z Krzeczowa oraz naszych mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla Skomielnej.
  Tym samym uplasowałyśmy się na II miejscu.
 • I miejsce ? Lubień
 • II miejsce ? Skomielna Biała
 • III miejsce ? Krzeczów
 • IV miejsce ? Tenczyn

Skład naszej reprezentacji : Magdalena Niżnik, Amelia Ceremon, Anna Aggio, Gabriela Polak, Natalia Zachara, Joanna Żur, Patrycja Krauzowicz, Klaudia Pawlik, Oliwia Kuros oraz Sabina Gacek.
Szczypiornistkom dziękuję za zaciętą walkę do końca oraz poświęcenie dla całej drużyny mimo licznych kontuzji. Opiekun Karolina Bajak

Dodano: 08.01.20;

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO


Przed świętami rozstrzygnięty został Konkurs plastyczny na „Plakat promujący czytelnictwo”. Nagrodzeni zostali uczniowie:
  Lena Jeż z kl. I B
  Julia Misiukanis z kl. II A
  Aleksandra Marszałek z kl. II A
  Oliwia Miśkowiec z kl. III A
  Emil Strzelczyk z kl. III B
  Magdalena Paś z kl. VI B
  Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

  Dodano: 08.01.20;

  WYSTAWA PROJEKTÓW CZYTELNICZYCH


  Przez cały styczeń w bibliotece szkolnej można oglądać wystawę prac powstałych w ramach realizowanych w każdej klasie projektów czytelniczych. Jest to efekt udziału Szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu do biblioteki szkolnej zostało zakupionych 999 nowości książkowych i audiobooków o wartości 15000 złotych.

  ZAPRASZAM DO BIBLIOTEKI!!!

  Bibliotekarz: Ewa Chorążak

  Dodano: 21.12.19;

  W czasie Bożego Narodzenia idźmy do Betlejem aby spotkać Narodzonego Jezusa,
  który daje nam prawdziwą radosć,
  pokój, wolność i miłość.
  Z tej też okazji życzymy Wszystkim Obfitości Łask Bożych oraz Szczęśliwego Nowego 2020 Roku
  Dyrektor Szkoły wraz ze Społecznością Szkolną.
  Dodano: 21.12.19;

  GMINNY KONKURS
  Świąteczny wianek na drzwi


  W konkursie tym organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu wzięły udział uczennice naszej szkoły. W kategorii klas I-III nagrodzone zostały uczennice klasy I b: I miejsce ? Magda Kurek, II miejsce ? Joanna Trela, III miejsce ? Julia Żur. Uczennica klasy VIII a Anita Gruca zajęła I miejsce w kategorii klas VII-VIII.

  Dodano: 19.12.19;

  Jasełka „Cud Świętej Nocy”


  W dniu 18.12.2019 r. uczniowie klasy III A przedstawili na forum szkoły i rodzinom jasełka pt. Cud Świętej Nocy.
  Dzięki pięknym kolędom I historii Narodzin Jezusa wprowadzili wszystkich w świąteczny nastrój.


  Dodano: 20.12.19;

  JASEŁKA W WYKONANIU KLASY II B


  W dniu 19 grudnia uczniowie klasy II b pod kierunkiem p. Marty Augustyn przygotowali i przedstawili Jasełka Bożonarodzeniowe pod tytułem Wielkie Rzeczy uczynił mi.... Jasełka oparte były na scenariuszu i tekstach Adama Szafrańca z Baśniowej Kapeli. W przedstawieniu pierwszoplanową rolę odgrywa narratorka ? Maria oraz Jezus. Narracja ilustruje ludzkie przeżycia i emocje Marii i Józefa. Teksty przeplatane są bogatymi w treść piosenkami, które opowiadają historię Narodzenia Pana Jezusa. W godzinach porannych Jasełka obejrzeli uczniowie klas I ? V Szkoły Podstawowej oraz najstarsza grupa Przedszkolaków. Natomiast wieczorem do szkoły zostali zaproszeni rodzice, dziadkowie i rodzeństwo, którzy po obejrzeniu występów wzięli udział we wspólnym kolędowaniu.


  Dodano: 16.12.19;

  XV POWIATOWY KONKURS WIEDZY

  O ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU
  CO MAMY Z REKLAMY?

  W dniu 11 XII 2019 r.Adrian Handzel z kl. VIII b wziął udział w XV edycji konkursu poświęconego mediom ? Co mamy z reklamy?, zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Myślenicach i został jednym z laureatów ? zajął VII miejsce. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o środkach komunikacji masowej, rozszerzenie wiadomości uczniów na temat reklamy oraz wyposażenie młodych ludzi w kompetencje potrzebne do krytycznego odbioru tekstów kultury i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w internecie.
  Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Myślenicach a wręczał je Pan Józef Tomal ? Starosta Powiatu Myślenickiego. Serdecznie gratulujemy!


  Dodano: 14.12.19;

  GMINNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI


  W dniu 12 grudnia 2019 roku odbył się Gminny Turniej Koszykówki dziewcząt i chłopców klas IV-VI. Rozgrywki odbyły się na hali sportowej w Skomielnej Białej. Niestety, mimo tego iż byliśmy gospodarzami oraz mimo mocnego dopingu ze strony kibiców, zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców zajęła III miejsce. Opiekunem na zawodach była p. I. Byk

  Dodano: 14.12.19;

  ORZEŁ BIAŁY nasz znak  W Konkursie Plastycznym Orzeł biały - nasz znak zorganizowanym przez Muzeum Niepodległości w Myślenicach I miejsce zajął Damian Kapłon z kl.7a , II miejsce Magdalena Niżnik z kl.8b.
  Serdecznie gratulujemy!

  Dodano: 11.12.19;

  Bieg Mikołajów
  Dodano: 10.12.19;

  APEL SZKOLNY
  10 grudnia cała społeczność szkolna spotkała się na apelu. P.Dyrektor, podsumował ostatnie sukcesy uczniów, wręczył nagrody i dyplomy, podziękował za włączenie się w akcję Szlachetna paczka (zebrano 41 kartonów o wartośći ok.9000zł), zbiórkę makulatury, pomoc w wykonanie kartek świątecznych , wypiek pierników , przygotowanie stroików. Wręczył nagrody uczniom za piekne prace plastyczne w Konkusie PORTRET ŚW.MIKOŁAJA.
  W związku z trudnym okresem jesienno-zimowym Pan Dyrektor, apelował o ostrożne i bezpieczne poruszanie się po drodze, wyjścia do szkoły, do kościoła, zwrócił uwagę na odpowiedni zimowy ubiór (czapki rękawiczki ), Prosił o nieprzeładowywanie plecaków szkolnych.
  Przypomniał uczniom o zapisach Statutu Szkoły, par 73 pkt.3. mówiący m.in. o zakazie używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole.  Dodano: 10.12.19;

  Srebro razy dwa  W poniedziałek, 9.12.2019 r., nasza szkoła była gospodarzem Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji przystąpiły drużyny z naszej szkoły, Lubnia i Tenczyna. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wykazali się sportową walką. Do rywalizacji motywowali naszych sportowców kibice tłumnie zgromadzeni na balkonach sali. Ostatecznie drużyna dziewcząt, jak i chłopców z naszej szkoły zajęły miejsca drugie. Zwycięzcami w obu kategoriach był Lubień, a Tenczyn zakończył rywalizację na trzeciej pozycji.
  Organizatorem rozgrywek i opiekunem drużyn była Paulina Janowiec-Kapłon  Dodano: 10.12.19;

  Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki


  Drogi Darczyńco,

  dziękujemy, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze!

  Szlachetna Paczka to dla najbardziej potrzebujących nie tylko świąteczny prezent, ale przede wszystkim impuls do zmiany. To mądra pomoc polegająca na nawiązaniu relacji z drugim człowiekiem, który potrzebuje uwagi i zainteresowania. Dzięki Tobie i Twoim bliskim osoby dotknięte nieszczęściem wiedzą, że jest ktoś, kto ich dostrzegł i w nich wierzy. Odzyskanie nadziei na zmianę w życiu to najlepszy prezent, jaki mogliście sprawić w ten świąteczny czas.

  Dziękujemy, że pomagasz osobom, którym zabrakło szczęścia.

  Zapraszamy do przeczytania wrażeń Rodziny (Pani Gabriela z rodziną) i Wolontariusza z Weekendu Cudów, w trakcie którego Twoja paczka dotarła do Rodziny.

  Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki

  Do rodziny dotarliśmy późnym popołudniem, było już dość ciemno, ale musieliśmy oczekiwać na samochód dostawcy, gdyż paczek było bardzo dużo. Drzwi otworzył nam pan Maciej, który wcześniej odebrał od nas telefon i został poinformowany, że jedziemy do nich. Dzieciaki już czekały w pokoju, aż wniesiemy wszystkie paczki. Zajęło nam to sporo czasu, gdyż nie mogliśmy zaparkować blisko wejścia z powodu sporej ilości śniegu, który spadł wcześniejszej nocy. Pierwszy paczki zaczął rozpakowywać Adrian, stwierdził, że Mikołaj przyszedł i trzeba zobaczyć, co dostali. W pierwszym kartonie znaleźliśmy konserwy, pani Gabrysia szybko zabrała karton do kuchni, bardzo ją ucieszyły, w kolejnym kartonie dzieciaki znalazły ręczniki, zaczęło się wielkie przebieranie, który będzie czyj, kilka minut dzieci wymieniały się nimi, aż w końcu doszły do porozumienia. Trzeci karton totalnie pochłonął dzieciaki - były w nim gry i puzzle. Amelka chciała szybko pozbierać wszystkie i zanieść do pokoju, ale Olga z Jasiem stwierdzili, że trzeba wypróbować. Wśród nich Jaś znalazł model koparki do składania, usiadł w kącie i zaczął go składać, do końca naszej wizyty zajmował się już tylko tym. Pan Maciej w następnych kartonach znalazł sporo środków chemicznych, proszków, płynów, które bardzo go ucieszyły, stwierdził, że żona w końcu będzie zadowolona, bo przy dzieciakach jest sporo prania, a środki chemiczne są bardzo drugie i często musieli wybierać, czy kupić ubrania dla dzieci czy środki chemiczne. Amelka wśród paczek znalazła również piękną pluszową kamizelkę, którą założyła na siebie i wszystkim pokazywała, że to dla niej, i że jest idealna. :) Kolejny karton, który otworzyła Olga, zawierał specjalne jedzenie dla Majki i Adriana, Maja od razu podeszła do siostry, przejrzała bardzo dokładnie cały karton i stwierdziła, że starczy do świąt albo i dłużej. Bardzo była szczęśliwa, pokazywała Adrianowi wszystkie produkty. :) Rodzina była bardzo zadowolona i pełna emocji, widziałam, że pani Gabrysia na sam koniec stała w kąciku i płakała.

  Słowo od Rodziny

  Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc. Życzymy Państwu wesołych i spokojnych świąt.

  Słowo od Wolontariusza

  Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc tej rodzinie. Widać, że włożyliście w to ogrom serca i masę pracy. Cieszę się, że jesteście kolejny rok i kolejny raz robicie tak wielką rzecz. Paczka była przygotowana wzorowo, rozpakowywanie sprawiło wiele radości zarówno rodzinie jak i wolontariuszom. Mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie spotkamy się przy okazji Szlachetnej Paczki. Życzę zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodzącym nowy roku.

  Dziękujemy, że towarzyszysz nam w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Tylko razem możemy sprawić, że poruszających historii, jak te opisane w Raporcie o Biedzie 2019, będzie tylko mniej.

  Dobrze, że jesteś!

  Zespół SZLACHETNEJ PACZKI

  PS. W przypadku pytań lub wątpliwości możesz także skontaktować się z nami e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres: darczynca@wiosna.org.pl


  Dodano: 08.12.19;

  Mikołajki
  5. grudnia 2019 r. klasy ósme w ramach wycieczki mikołajkowej wybrały się do Czarnego Dunajca na lodowisko.
  Wszyscy spróbowali swoich sił na tafli, choć nie było to proste zadanie. Nie obyło się bez licznych przewrotek ale uśmiechy nie schodzily z twarzy uczestników!
  Opiekunami wycieczki były p. Iwona Mikulec i p. Katarzyna Kowalczyk


  Dodano: 08.12.19;

  IV Świąteczny Kiermasz Piernikowy


  W czwartek w naszej szkole rozpoczął się IV Świąteczny Kiermasz Piernikowy. Jak co roku cieszy się on dużym zainteresowaniem. Pierniki upieczone, ozdobione i zapakowane przez dzieci i wolontariuszy można zakupić na korytarzu głównym obok sali gimnastycznej. Tradycyjnie całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na zakup sprzętu sportowego do naszej szkoły. Jeśli ktoś chciałby włączyć się do akcji i upiec pierniczki - gorąco zachęcamy! Pierniki można przynosić do p. Pauliny Janowiec-Kapłon

  Dodano: 08.12.19;

  Spakowaliśmy paczkę za ponad 9000 zł!  Przez kilka godzin nauczyciele, uczniowie samorządu szkolnego i koła wolontariatu z naszej szkoły pakowali w czwartek (5.12.2019 r.) produkty zebrane w ramach akcji Szlachetna Paczka. Produkty spakowano łącznie do 38 kartonów. Już po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji społecznej Szlachetna Paczka. Jej głównym celem jest materialna pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Akcja trwała od 18.11.2019 r. W tym roku pomagaliśmy 7-osobowej rodzinie zbierając m.in. żywność, środki chemiczne, kosmetyki, pościel, koce. W piątek paczka trafiła do magazynu w Rabce-Zdroju..
  Szacunkowa wartość tegorocznej paczki to ponad 9000 zł! Wszystkim, którzy okazali pomoc uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły, strażakom z OSP w Skomielnej Białej, pracownikom Środowiskowego Hufca Pracy, prywatnym przedsiębiorcom oraz anonimowym sponsorom za wsparcie i wielkie serca gorąco dziękujemy! Czekamy jeszcze na relacje wolontariuszy z przekazania paczki rodzinie?
  Organizatorzy

  Dodano: 05.12.19;

  Mikołajkowa wizyta VII b na Polanie-Krzysie
  4.12.2019 r. klasa VII b udała się z mikołajkową wizytą na Polanę - Krzysie (pod Luboniem Wielkim) do samotnie zamieszkującego tam p. Jana Gacka. Uczniowie przygotowali mikołajkową paczkę dla pana Jana, którą wręczyli mu na miejscu. Pan Jan, którego o tej porze roku rzadko odwiedzają goście bardzo się ucieszył. Prezent sprawił mu ogromną radość. Poczęstował wszystkich uczestników wycieczki kubkiem gorącej herbaty z cytryną i cukierkami. Wyprawa zakończyła się mikołajkową bitwą na śnieżki. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że na pewno wrócą na Polanę za rok...
  opiekunami grupy byli Jerzy Kołpak, Paulina Janowiec-Kapłon i Władysław Janowiec


  Dodano: 05.12.19;

  WYCIECZKA DO KRAKOWA


  W dniu 3 grudnia 2019 roku odbyła się mikołajkowa wycieczka klas V do Krakowa. W programie były dwie atrakcje. Jedna to rozgrywki na kręgielni, gdzie uczniowie bawiąc się rywalizowali o najlepsze miejsca. Jedni mieli dużo szczęścia, inni trochę umiejętności, ale wszyscy miło i sympatycznie spędzili czas. Drugą atrakcją był seans filmowy pt. ?Kraina lodu II?, gdzie dzieci wyciszyły emocje po zaciętej rywalizacji. Opiekunem na wycieczce byli p. W. Kojder?Leżańska, p. I. Byk oraz p. J. Rola.

  Dodano: 03.11.19;

  MIKOŁAJKI DLA MUKOLUDKÓW 2019


  W dniach od 18 do 25 listopada br. w ramach organizowanej przez Polskie Towarzystwo do Walki z Mukowiscydozą szóstej edycji akcji pt. Mikołajki dla Mukoludków nasza szkoła ponownie włączyła się do zbiórki słodyczy na rzecz dzieci chorych na mukowiscydozę. Dzięki hojności Uczniów i Rodziców udało się nam zebrać aż dwa kartony przeróżnych słodkości, które trafią do dzieci w świątecznych paczkach. Za bezinteresowną pomoc i życzliwość ?
  DZIĘKUJEMY!
  Opiekun akcji: A. Szewczyk - Bąbol.

  Dodano: 03.11.19;

  RUSZA IV ŚWIĄTECZNY KIERMASZ PIERNIKOWY  Dodano: 03.11.19;

  RUSZA IV ŚWIĄTECZNY KIERMASZ PIERNIKOWY


  Już czwarty raz w naszej szkole odbędzie się Świąteczny Kiermasz Piernikowy. Kiermasz rozpocznie się 5.12.2019 (czwartek). Pierniki będą sprzedawane obok sali gimnastycznej na głównym korytarzu. Tradycyjnie całkowity dochód ze sprzedaży pierników będzie przeznaczony na zakup sprzętu sportowego do naszej szkoły.


  Dodano: 01.12.19;

  KARTKI BOŻONARODZENIOWE


  W dniu 26 listopada 2019 r. uczniowie klas I-III przebywający w świetlicy szkolnej wykonywali kartki bożonarodzeniowe. Wszyscy uczestnicy zajęć wykazali się niezwykłą precyzja i pomysłowością. Kartki świąteczne wykonywali także uczniowie klas IV-VIII oraz nauczyciele. Zebrane kartki zostały przekazane do PSONI w Rabce Zdroju. Można je będzie kupić na kiermaszu i wesprzeć finansowo Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy.


  Dodano: 26.11.19;

  25 listopada zmarł P.Dyrektor Andrzej Wólczyński


  Był dyrektorem szkoły w latach 1972- 1986.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 grudnia 2019 r. ( w niedzielę).
  14.00 Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Skomielnej Białej poprzedzona modlitwą różancową o godzinie 13.30.
  Po mszy św.nastąpi przejazd na cmentarz parafialny w Jordanowie gdzie zmarły zostanie pochowany.
  Dodano: 27.11.19;

  ŚWIĘTO SZKOŁY


  W środę 27 listopada w Szkoła Podstawowa im. Wł.Orkana obchodziła swoje święto. Akademia, z udziałem uczniów, nauczycieli oraz gości rozpoczęła się Hymnem Szkoły. W trakcie uroczystości uczniowie klas VI-VIII zaprezentowali program artystyczny oraz przedstawili prezentację multimedialną nt. historii szkoły w Skomielnej Białej. Prezentowana ?historia szkoły? obejmowała czasy od chwili jej powstania do czasów współczesnych. Uczniowie w prezentacji przedstawili sylwetki kierowników szkoły powszechnej, a potem dyrektorów szkoły podstawowej i pedagogów, którzy przewinęli się przez mury szkoły w latach 1899-2019.
  W trakcie Akademii uczono ?minutą ciszy? Andrzeja Wólczyńskiego ? Dyrektora Szkoły Podstawowej w latach 1972-1986, który zmarł dwa dni temu ? 25 listopada br. Z okazji 50-lecia nadania Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej imienia Wł. Orkana zorganizowany został konkurs, w którym pierwsze miejsce ex aequo zajęły klasa VIIB, którą reprezentowały uczennice Maria Antosz i Oliwia Kuros oraz klasa VIIIA, którą reprezentowały uczennice Laura Pawlikowska i Joanna Żur. Nagrody w konkursie wręczyli Dyrektor Szkoły Podstawowej Jerzy Kołpak i Przewodniczący Rady Gminy Lubień Jan Śmiałek. Podczas Akademii zaprezentowana została broszura pt.Jan Fuliński pierwszy kierownik Szkoły Powszechnej w Skomielnej Białej 140 rocznica urodzin. Wydanie broszury sfinansowane zostało ze środków własnych Komitetu Społecznego im. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej. Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na renowację nagrobka Św. Pamięci Anny Fulińskiej (1841 - 1917) ? matki Jana Fulińskiego, która zmarła w Skomielnej Białej i spoczywa na naszym cmentarzu parafialnym.


  Na zakończenie Akademii głos zabrali: Przewodniczący Rady Gminy Lubień, który podziękował organizatorom za przygotowanie ?tak obszernej porcji wiedzy historycznej o przeszłości szkoły, której i nasze pokolenie było uczniami?. Przewodniczący Rady Gminy podkreślił potrzebę zdobywania wiedzy, która ważna była w czasach naszych dziadków, która jest jeszcze bardziej niezbędna w czasach współczesnych.
  Zabierając głos, Dyrektor Szkoły Jerzy Kołpak, podziękował uczniom pod kierunkiem nauczycieli Edyty Ceremon, Elżbiety Folwarskiej, Edyty Jeż, Iwony Mikulec, Renaty Pustuły oraz wszystkim, który przygotowywali dzisiejszą Akademię.


  Dodano: 26.11.19;

  DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA


  Tradycyjnie już 25 listopada obchodziliśmy w naszej bibliotece Dzień Pluszowego Misia.
  Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wraz z ukochanymi misiami wysłuchali bajki o bohaterze tego dnia autorstwa Anieli Cholewińskiej ? Szkolik.

  Dodano: 26.11.19;

  W KOPALNI WĘGLA  19.11.2019 r. klasy VII i VI wzięły udział w wycieczce do kopalni węgla w Zabrzu oraz katowickiego Spodka. Uczestnicy wycieczki poznali specyfikę eksploatacji złoża, przykłady skamieniałości oraz obejrzeli ekspozycje poświęcone historii, tradycji i kulturze górniczej. W Katowicach uczniowie zobaczyli miejsca na co dzień niedostępne jednej z największych hal widowiskowo-sportowych w regionie.
  Opiekunami grupy byli wychowawcy klas VII - Paulina Janowiec-Kapłon, Danuta Banik oraz Barbara Krok.

  Dodano: 21.11.19;

  ŚWIĘTO SZKOŁY  SPOTKANIE ŻOŁNIERZY 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

  W czwartek 21 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Władysława ORKANA w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie uczniów klas ósmych z żołnierzami 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej (11 MBOT). Żołnierze stacjonujący na podkrakowskiej Rząsce przybyli, aby spotkać się z młodzieżą w ramach zajęć doradztwa zawodowego. W trakcie spotkania młodzież dowiedziała się o lokalizacji jednostek podległych 11 MBOT, zadaniach na czas pokoju i wojny, zasadach działania, strukturze, wyposażeniu i uzbrojeniu lekkiej piechoty. Spotkanie, które prowadził mjr Bartosz KUBAL ? oficer prasowy 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.


  Dodano: 21.11.19;

  EGZAMINY PRÓBNE


  W dniach 20,21 i 22 listopada w naszej szkole odbywał się próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Była to dla uczniów najstarszych klas okazja do poznania procedur oraz sprawdzenia swojej wiedzy przed kwietniowymi egzaminami.  Dodano: 19.11.19;

  Od poniedziałku 18. listopada 2019 r. w naszej szkole rozpoczyna się kolejna edycja Szlachetnej Paczki!!!  Rodzina, której pragniemy pomóc w tym roku to: Pani Gabriela - 33 lata, Mąż Maciej - 35 lat, Córka Maja - 15 lat, Córka Amelia - 13 lat, Córka Olga - 12 lat, Syn Jan - 8 lat, Syn Adrian - 6 lat. czytaj więcej

  Dodano: 16.11.19;

  ZBIERAMY ZAKRĘTKI!!!


  W tym roku szkolnym nadal zbieramy plastikowe zakrętki dla bardzo dzielnej Leny Cholewy ze Stryszawy. Nasza pomoc to wkład w rehabilitację i leczenie dziewczynki. Zakrętki przynosimy do biblioteki szkolnej!!!
  UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM
  DZIĘKUJEMY za każdą zakrętkę!!!

  Dodano: 15.11.19;

  PODSUMOWANIE AKCJI DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA


  Zakończyliśmy zbiórkę pluszowych maskotek oraz artykułów plastycznych dla małych pacjentów z oddziału onkologicznego Szpitala w Krakowie ? Prokocimiu. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i okazaną dobroć. Zebrane dary zostaną przekazane do Fundacji Mam Marzenie, a stamtąd trafią w ręce wolontariuszy, którzy przekażą je chorym dzieciom.
  DZIĘKUJEMY!!!
  Opiekun akcji: A. Szewczyk - Bąbol

  Dodano: 15.11.19;

  GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW


  W dniu 13 listopada 2019 roku odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej chłopców w Krzeczowie. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym. Każdy mecz rozgrywany był do dwóch wygranych setów. Każdy set grany był do 25 punktów. W rywalizacji wzięły udział cztery drużyny: z Krzeczowa, Tenczyna, Lubnia i Skomielnej Białej. Ostatecznie nasi chłopcy zdobyli II miejsce. Do wygranej zabrakło jednak trochę szczęścia. Gratulujemy drużynie i życzymy dalszych sukcesów.
  Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk

  Dodano: 9.11.19;

  <

  DROGI RODZICU! CZYTAJ DZIECKU!!!


  5 najważniejszych korzyści z czytania

  Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i emocji.
  W dzisiejszym świecie książka nie jest dla naszych dzieci ani jedynym źródłem informacji, ani głównym źródłem rozrywki. Dlaczego zatem wciąż sięgają po książki? Dlaczego nam, rodzicom, powinno zależeć, aby to robiły? ...czytaj więcej

  Dodano: 9.11.19;

  101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez POLSKĘ.


  8 listopada2019r obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. W Szkole, Wójt Kazimierz Szczepaniec i Łukasz Płatek - pracownik naukowy IPN Oddział w Krakowie otwarli wystawę pt.: Ojcowie Niepodległości.
  Na auli szkolnej cała społeczność szkolna wraz z gośćmi uczestniczyli w lekcji historii, na która złożyły się: Część artystyczna rozpoczęta występem najmłodszych ? uczniów klasy I. Wszyscy zebrani na auli odśpiewali Hymn Państwowy, dołączając się do ogólnopolskiej akcji. Następnie zaprezentowane zostały utwory o tematyce patriotycznej, inscenizacja przygotowana przez uczniów klas VI i VIII pod kierunkiem p. A.Spichy i p.K.Kowalczyk.
  Po występie uczniów głos zabrał przedstawiciel IPN p. Łukasz Płatek, który mówił o okolicznościach odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku oraz przybliżył postacie tzw. Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Padarewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego.
  Na zakończenie, p.Jan Śmiałek przewodniczący Rady Gminy oraz p.Łukasz Płatek wręczyli nagrody laureatom konkursów: plastycznego (dla uczniów klas IV-VI) i historucznego na wykonanie albumu ?Drogi do Niepodległości? (dla uczniów klas VII-VIII).

  Laureaci konkursów:

   WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI:
  • Zuzanna RABSKA kl.4, Łukasz NAWARA kl.4, Magdalena WAWRO kl.5b, Alicja MACIOŁ kl.6a, Emilia ŁOPATA kl.6a, Matylda CEREMON kl.6b, Magdalena PAŚ kl.6b;
   NAGRODZENI W KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI:
  • III miejsce ex aequo ? Lena PUSTUŁA kl.4, Iwa KARKULA kl.5b;
  • II miejsce ex aequo ? Małgorzata MAMOŃ kl.5a, Julia PAZDUR kl.6a;
  • I miejsce ? Milena WINIARSKA kl.6a;

   WYRÓŻNIENI W KONKURSIE NA ALBUM HISTORYCZNY DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI:
  • Sabina GACEK kl.7b, Kowalczyk MARTYNA kl.8b, Joanna ŻUR kl.8a;
   NAGRODZENI W KONKURSIE NA ALBUM HISTORYCZNY DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI:
  • I miejsce ex aequo ? Igor CEREMON kl.7a, Anita GRUCA kl.8a, Amelia CEREMON kl.8a;
  • II miejsce ? Adrian HANDZEL kl.8b;
  • I miejsce ? Damian Kapłon kl.7a;
  Po wręczeniu dyplomów i nagród w imieniu Komitetu Społecznego im. Św. Sebastiana głos zabrał p. Jan Śmiałek, który podziękował za zorganizowanie konkursów nauczycielom Szkoły: p. H. Macioł i p. E. Ceremon, a także złożył podziękowania na ręce p.Łukasza Płatka dla Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.

  Dodano: 2.11.19;

  ROWEROWE AKROBACJE

  W czwartek, w naszej szkole wystąpił z pokazem rowerowym p. Jacek Jarząbek - wielokrotny Mistrz Polski w trialu rowerowym. p. Jacek ma na swoim koncie wiele sukcesów w tej dyscyplinie sportowej. W pokazie zaprezentował nam swoje rowerowe umiejętności, które wzbudziły wiele emocji i spotkały się z olbrzymimi brawami. Szczęśliwcy mogli też spróbować swoich sił na sprzęcie sportowym naszego Gościa, a po pokazie każdy otrzymał pamiątkowy autograf.
  Organizatorem pokazu był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

  Dodano: 2.11.19;

  ZADUSZKI 2019


  W Dniu zadumy i nostalgii pamiętamy o tych, którzy odeszli.
  Nie Oni nie odeszli, Oni są wśród nas,głęboko schowani w naszych sercach.


  Dodano: 23.10.19;

  INFORMACJA DLA RODZICÓW


  Dzień 31 października 2019 r. (czwartek) jest dniem ustawowo wolnym od zajęć lekcyjnych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Świetlica jest czynna od godz. 7.00 do godz. 16.00.

  Dodano: 26.10.19;

  ŚLUBOWANIE  Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następne składają przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczą w ceremonii pasowania ołówkiem, po której już oficjalnie zostają przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły.
  To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole dnia 29 października 2019r. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i recytacji. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami. Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.
  Dziękujemy Wychowawcom P.Joannie Miśkowiec i P.Annie Szynalik.

  Drodzy Pierwszoklasiści!
  Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i powodów do radości!


  Dodano: 26.10.19;

  Wycieczka do Krakowa


  24. października 2019 r. klasy ósme odwiedziły Kraków. Biorac udział w grze terenowej Wawelski Labirynt uczniowie poznali historię krakowskiego Zamku i Katedry na Wzgórzu Wawelskim. Odwiedziliśmy również Muzeum Archeologiczne, gdzie obok pierwszych wzmianek o funkcjonowaniu na ziemiach Małopolski, poznaliśmy elementy świata starożytnego Egiptu. Ostatnim punktem wycieczki był Dziórawy Kocioł - restauracja osadzona w scenerii znanego cyklu J. K. Rowling o Harrym Potterze.
  Wycieczka była dofinansowana z GKRPA w Lubniu w ramach realizacji programu profilaktycznego III Elementarz Siedem kroków

  Opiekunowie wycieczki: p. Iwona Mikulec, p. Ewa Chorążak i p. Katarzyna Kowalczyk


  Dodano: 26.10.19;

  WYCIECZKA DO WADOWIC


  W dniu 24 października odbyła się wycieczka klas V do Wadowic. W programie bylo zwiedzanie muzeum oraz miejsc sakralnych związanych z życiem i działalnością św. Jana Pawła II. Opiekunami na wycieczce byli s. Julitta, p. I. Byk i p. J. Rola

  Dodano: 26.10.19;

  SZKOŁA PAMIĘTA


  W dniu 25.10.2019 r. uczniowie klas 3 uczcili pamięć zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły odwiedzając ich groby na miejscowym cmentarzu. Zapalili również znicz pamięci pod obeliskiem bohaterów września 1939 roku.  Dodano: 22.10.19;

  SPOTKANIE Z NIEZWYKLYM GOŚCIEM
  Na spotkanie ze św. Janem Pawłem II zaprosiła całą szkołę siostra Julita.

  Dodano: 21.10.19;

  Kolejna Akcja Oddawania krwi za nami!


  Dnia 20 października 2019r. odbyła się w naszej szkole już po raz trzeci Akcja Oddawania Krwi. Wzięło w niej udział ponad 40 osób. Zebrano prawie 14 litrów krwi! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. Dziękujemy również całej Ekipie z Terenowego Oddziału Krwiodawstwa w Myślenicach, którzy po raz kolejny poświęcili nam swój czas oraz Wolontariuszom z naszej szkoły.
  Już zapraszamy wszystkich na kolejną akcję w maju!  Dodano: 19.10.19;

  GRAMY W TENISA STOŁOWEGO!


  18.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnych Igrzyskach Młodzieży w tenisa stołowego chłopców i dziewcząt. Po zaciętej walce zarówno chłopcy, jak i dziewczęta zajęli miejsce trzecie.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych w kolejnych zawodach. opiekunem zespołów była Iwona Byk

  Dodano: 19.10.19;

  Projekt edukacyjny NAUKOWIEJ OPOWIEŚCI O POWIETRZU  W dniach 17 - 18.10.2019 r. uczniowie klas I-VIII wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu NAUKOWIEJ OPOWIEŚCI O POWIETRZU
  organizowanego przez Małopolskie Centrum Nauki COGITON. W ramach pokazu dzieci miały możliwość zobaczyć różnorodne, ciekawe doświadczenia naukowe. Pokaz wywarł duże wrażenie na wszystkich uczniach.

  Dodano: 19.10.19;

  Wycieczka do Orawskiego Parku Etnograficznego  W dniu 16 października uczniowie klasy IIa i IIb uczestniczyli w wycieczce do Zubrzycy Górnej. W Muzeum - Orawski Park Etnograficzny zwiedzali zabytkowe domy, zapoznali się z kulturą ludową, zwyczajami i zawodami ludzi pracujących na wsi.
  Biorąc udział w programie edukacyjnym Od ziarna do chleba mieli praktyczną możliwość poznania wszystkich etapów powstawania chleba. Następnie samodzielnie przygotowali najprostszy orawski posiłek, który po wypieczeniu każdy próbował.
  Dzięki pięknej pogodzie wyjazd był doskonałą formą integracji między klasowej i jedną z form miłego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Na zakończenie wycieczki każde z dziecko mogło zakupić regionalną pamiątkę.
  Opiekunami była p. M. Augustyn i p. R. Żur.  Dodano: 18.10.19;

  POMAGAMY NASZYM KOLEGOM Z UKRAINY!!!


  W ostatnim tygodniu we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas z Tenczyna nasza szkoła wzięła udział w akcji ?Pomoc dla dzieci przedszkolnych i szkolnych mieszkających w Strzelczyskach na Ukrainie?. Zebrane przybory szkolne, zabawki i słodycze zostaną dostarczone potrzebującym dzieciom. Dziękujemy uczniom za życzliwość i zaangażowanie w działalność charytatywną. Szkolny koordynator akcji: A. Szewczyk - Bąbol
  Dodano: 18.10.19;

  GRAMY W TENISA STOŁOWEGO!


  16.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnych Igrzyskach Młodzieży w tenisa stołowego chłopców i dziewcząt. Po zaciętej walce zarówno chłopcy, jak i dziewczęta zajęli miejsce czwarte. Najlepsze okazały się drużyny z Tenczyna i Lubnia, które awansowały do etapu powiatowego. Naszą szkołę reprezentowały zespoły w składzie: Magdalena Niżnik i Martyna Bal, Kacper Gacek i Szymon Nawara. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych w kolejnych zawodach. opiekunem zespołów była Paulina Janowiec-Kapłon  Dodano: 12.10.19;

  UROCZYSTA AKADEMIA  11 października bieżącego roku odbyła się w naszej Szkole uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział uczniowie klasy IIIB, VB, VII A i VIIB. Zaprezentowali oni, w humorystyczny sposób, różne scenki z życia klasy, ale także wiersze i piosenki, które były podziękowaniem i wyrazem szacunku dla Tych, którzy troszczą się o edukację i wychowanie młodego pokolenia. Na zakończenie, przy dźwiękach muzyki piosenki Marka Grechuty, podopieczni wręczyli Nauczycielom upominki. Występ wywarł na widzach duże wrażenie, czego wyrazem były gromkie brawa. Program artystyczny przygotowała p. Urszula Kawecka oraz p. Anna Pacer.

  Dodano: 11.10.19;

  Wycieczka do Krakowa  W dniu 09.10.2019r. uczniowie klasy VIIA brali udział w wycieczce do Krakowa. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema. Eksperymenty z zakresu optyki, akustyki, czy termodynamiki sprawiły, że uczniowie byli nie tylko obserwatorami eksponatów, lecz w sposób interaktywny uczestniczyli w doświadczeniach. Było to zatem ciekawe i wartościowe przeżycie dla uczestników. W dalszej części wycieczki zwiedzano Podziemia Rynku, gdzie można było zobaczyć i usłyszeć o różnych narzędziach, miejscach i strojach średniowiecznego Krakowa. Scenki z przekupkami, wybijanie monet oraz pomiary w dawnych jednostkach doskonale uzupełniły obraz staregoKrakowa. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę historyczną o wiele nowych, interesujących informacji na temat dziejów miasta. Opiekunami na wycieczce były: p. Danuta Banik i p. Anna Spicha.

  Dodano: 11.10.19;

  INTEGRACJA KLAS DRUGICH
  W OŚRODKU REHABILITACYJNO ? WYCHOWAWCZYM
  W RABCE ? ZDROJU  W dniu 10 października uczniowie klasy II a i II b na zaproszenie podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno ? Wychowawczego wzięli udział w spotkaniu w ramach realizowanego programu pod hasłem: Gorczański tydzień. Z zaciekawieniem wysłuchali opowieści o życiu pszczół i prelekcji na temat produkcji miodu. Obejrzeli również występy zespołu regionalnego Kierpcusie z Chabówki i poznali kroki tańca góralskiego. Na zakończenie spotkali się z kolegami i koleżankami z Ośrodka, którym przekazali przyniesione przez siebie pluszami i prace plastyczne w podziękowaniu za ten bardzo mądry dzień. Gdy wrócili do szkoły jeszcze długo rozmawiali o swoich odczuciach, myślach i o swoim zdrowiu, które należy doceniać i o które należy dbać. Wspólnie stwierdzili, iż w ramach integracji przygotują przedstawienie, na które zaproszą poznanych przyjaciół z Ośrodka z Rabki, ale także wykonają kartki bożonarodzeniowe na kiermasz organizowany przez PSONI.


  Dodano: 10.10.19;

  DZIEŃ MISIA 2019


  Nasza szkoła po raz drugi bierze udział akcji Dzień pluszowego misia. Fundacja Mam Marzenie od sześciu lat organizuję zbiórkę nowych pluszowych maskotek, gier, zabawek oraz materiałów plastycznych dla małych pacjentów oddziałów onkologicznych. Serdecznie zachęcamy wszystkich Nauczycieli, Uczniów i Rodziców do wzięcia udziału w akcji. Nawet najdrobniejsza rzecz sprawi radość chorym dzieciom.
  NOWE MASKOTKI, GRY PLANOSZOWE, KSIĄŻKI I MATERIAŁY PLASTYCZNE MOŻNA PRZYNOSIĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA.
  Koordynatorzy akcji: p. A. Szewczyk- Bąbol, p. E. Chorążak.  Dodano: 8.10.19;

  GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ


  W dniu 4.X.2019 roku odbył się Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej chłopców klas IV-VI. Podczas turnieju drużyny rywalizowały o miano Mistrza Gminy oraz o awans do etapu powiatowego. Po zaciętej, ale sportowej walce nasza drużyna zajęła II miejsce, ustępując ekipie z Lubnia. Naszym chłopakom gratulujemy i życzymy sukcesów. Opiekunem na zawodach była p. I. Byk.

  Dodano: 03.10.19;

  Kiermasz Pomagamy Zwierzętom


  Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który obchodzimy 04 października został zorganizowany w naszej szkole kiermasz Pomagamy Zwierzętom. Na kiermaszu można było kupić ciasteczka, z których dochód zostanie przekazany Krakowskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom Stawiamy na łapy. Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem a ciasteczka rozchodziły się w mgnieniu oka. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję i którym los zwierząt nie jest obojętny, a zwłaszcza Rodzicom uczniów z klasy III a za pyszne ciasteczka!
  Organizatorzy: Agnieszka Pędzimąż, Małgorzata Gacek

  Dodano: 03.10.19;

  Zostań bohaterem ? oddaj krew


  20. X (niedziela) w naszej szkole odbędzie się
  po raz trzeci wielka akcja ODDAWANIA KRWI.
  Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
  i mogą oddać krew do udziału w akcji.

  Każda kropla krwi jest nam potrzebna !!!

  Oddawanie krwi: nie boli, jest bezpieczne, nie grozi zarażeniem, nie uzależnia - natomiast
  Daje Życie

  Dodano: 2.10.19;

  GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY

  Uczniowie naszej szkoły po wygranej w Gminnych Igrzyskach Młodzieży w halowej piłce nożnej chłopców, wzięli udział w rozgrywkach powiatowych. Po zaciętej walce o wyjście z grupy i awans do kolejnego etapu, drużyna ze Skomielnej zdobyła miejsce piąte. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Adrian Handzel, Kacper Gacek, Szymon Nawara, Filip Macioł, Hubert Świętoń, Szymon Papaj, Kacper Paś, Damian Kapłon, Szymon Polak, Artur Żur.
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem zespołu była Paulina Janowiec-Kapłon

  Dodano: 1.10.19;

  GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT  W dniu 30.IX.2019 roku odbył się Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej dziewcząt klas IV-VI w Lubniu. Nasza drużyna, po zaciętej walce zajęła IV miejsce, ustępując drużynom z Krzeczowa, Tenczyna i Lubnia. Opiekunem na zawodach był p. I. Byk

  Dodano: 1.10.19;

  APEL SZKOLNY  Dzisiejszy apel szkolny dotyczył bezpieczeństwa uczniów.
   Pan Dyrektor omówił problematykę bhp:
  1. bezpieczne korzystanie z placu zabaw oraz boska sportowego
  2. zachowanie wielkiej ostrożności na Zakopiance oraz skrzyżowaniu w trakcie przechodzenia na światłach
  3. informowanie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywają
  4. NIE dla szalonych pomysłów i propozycji kolegów!
  5. troska o środowisko naturalne
  6. dbanie mienie szkolne
  7. zachowanie ostrożności w trakcie jazdy na rowerze, hulajnodze - obowiązkowo zakładać kask
  8. apel o czynne spędzanie czasu na świeżym jesiennym powietrzu!
  Następnie Pan Dyrektor poinformował o ostatnich sukcesach sportowych naszych uczniów, a także o przewidywanym montażu 2 specjalnych urządzeń z wodą źródlaną. Przypomniał, by uczniowie nosili własne kubeczki na wodę.

  Dodano: 28.09.19;

  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA


  W tym roku szkolnym nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 15000 złotych. Po konsultacjach zakupiono do biblioteki szkolnej 999 nowości książkowych i audiobooków. Pierwsze kilkadziesiąt tytułów jest już na półce i czeka na czytelników.

  ZAPRASZAM DO BIBLIOTEKI!!!

  Bibliotekarz: Ewa Chorążak


  Dodano: 28.09.19;

  WYCIECZKA DO RABKI  W dniu 25 września uczniowie klas drugich wzięli udział w wycieczce do Rabki, gdzie w Pensjonacie Prezydent u państwa Jamrozowiczów na pożegnanie lata wzięli udział w zabawach integracyjnych połączonych z grilowaniem pysznych kiełbasek i oserwacją ogrodowej przyrody. Następnie spacerem udali się do Państwowej Straży Pożarnej w Rabce ? Zdroju. W ramach doradztwa zawodowego podczas spotkania w JRG poznali trudną pracę strażaka. Z zainteresowaniem obejrzeli różne typy wozów strażackich i sprzęt ratowniczo ? gaśniczy. W podziękowaniu za prelekcję na ręce dowódcy jednostki wręczyli własnoręcznie przygotowany album z pracami plastycznymi pod hasłem Strażak zawsze gotowy.
  Opiekunami wycieczki była p. M. Augustyn i p. R. Żur.

  Dodano: 27.09.19;

  WYCIECZKA DO KRYNICY  W dniu 26 września 2019 roku odbyła się wycieczka szkolna uczniów klas V do Krynicy- Zdrój. W programie uczniowie mieli zapewniony spacer po jednym z najbardziej znanych kurortów, określanego mianem: Perła Polskich Uzdrowisk. Ponadto podczas degustacji wód mineralnych w Głównej Pijalni Wód mieliśmy okazję przekonać się o tym, jakie mają wybitne właściwości zdrowotne oraz smakowe. Odwiedziliśmy również najnowszą atrakcję w okolicy, a mianowicie spacerowaliśmy Ścieżką w Koronach Drzew, analizując informacje zawarte na ścieżce edukacyjnej. Z Wieży Widokowej podziwialiśmy przyrodę Beskidu Sądeckiego oraz zachwycaliśmy się pięknem krajobrazu.
  Opiekunami na wycieczce byli: p. I. Byk, p. M. Zając, p. J. Rola.


  Dodano: 26.09.19;

  DZIEWCZYNY W POWIECIE!  Po wygranych eliminacjach gminnych, 24.09.2019 r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w halową piłkę nożną. Rywalizacja była niezwykle zacięta i wyrównana. Prawie połowa meczy w całym turnieju zakończyła się remisem. Ostatecznie nasza drużyna zajęła czwarte miejsce. Szkołę reprezentował zespół w składzie: Anna Aggio, Martyna Bal, Amelia Ceremon, Emilia Gacek, Patrycja Krauzowicz, Magdalena Niżnik, Klaudia Pawlik, Gabriela Polak, Natalia Zachara, Joanna Żur, Sabina Gacek, Paulina Michalak, Magdalena Sawina.

  Opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon
  Gratulujemy i życzy sukcesów w kolejnych rozgrywkach.

  Dodano: 26.09.19;

  WYCIECZKA DO ZATORLANDU


  W dniu 25 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły z klas pierwszych i czwartej uczestniczyli w wycieczce do Zatorlandu. Z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści przewodnika spacerując po Parku Ruchomych Dinozaurów, które w realistyczny sposób wyglądały, poruszały się oraz wydawały odgłosy czy też ku uciesze zwiedzających pryskały wodą. Wiele emocji dostarczył dzieciom seans filmowy 5D Extreme o życiu dinozaurów na Ziemi. Następnie dzieci udały się tamtejszą Ciuchcią do Parku Mitologii. Jest to przepiękny fragment Zatorlandu zbudowany na wodzie, znajdują się tam rzeźby bogów i herosów znanych z mitologii greckiej. Dzieci z zaciekawieniem oglądały i słuchały opowieści o mitycznych postaciach płynąc wśród nich tramwajem wodnym. Wiele śmiechu i zabawy dostarczyło im zwiedzanie Domu Do Góry Nogami. Uczniów również bardzo zainteresował ostatnim punkt programu zwiedzania czyli Park Owadów. Uczestnicy wycieczki mieli również możliwość wielokrotnego skorzystania z atrakcji znajdujących się na terenie lunaparku takich jak kolejki czy karuzele. Dzieci miały zapewniony ciepły, smaczny posiłek. Na zakończenie wycieczki każdy uczestnik zakupił pamiątkę z pobytu w Zatorlandzie. Wycieczka dostarczyła uczniom wiele wrażeń, nauki oraz dobrej zabawy.
  Opiekunami wycieczki były: p. Joanna Miśkowiec, p. Anna Szynalik, p. Edyta Ceremon.


  Dodano: 24.09.19;

  Wycieczka na Maciejową  W dniu 24.09.2019 r. uczniowie z klasy VI a i VI b wybrali się na pieszą wycieczkę na Maciejową. Gdy opadła poranna mgła uczniowie podziwiali wspaniałe widoki na Tatry i Luboń Wielki. Dzieci wróciły z wycieczki zadowolone.
  Opiekunami byli p. D.Maciążka, p. R.Pustuła, p. A.Pędzimąż, p. Jerzy Kołpak

  Dodano:20.09.19;

  GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ.


  W dniach 18 i 19 września 2019 roku odbył się Gminny Turniej halowej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców z rocznika 2005 i 2006 (kl VII i VII). Turniej rozegrany został na hali sportowej w Lubniu. W rywalizacji wzięły udział drużyny ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Po zaciętej walce, zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców zajęły I miejsce, tym samym awansowały do etapu powiatowego. Gratulacje. Opiekunem na zawodach była p. I. Byk

  Dodano:20.09.19;

  UWAGA UCZNIOWIE!
  Woda w szkole nie zdatna do picia - do odwołania


  Dodano:16.09.19;

  70 ROCZNICA ROZBICIA PRZEZ UB ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO ?WIARUSY?.  Dnia 15 września Społeczność Szkolna z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej prześladowanych mieszkańców Polany Surówki oraz 70 rocznicę rozbicia przez UB Oddziału Partyzanckiego Wiarusy.

  Dodano:12.09.19;

  WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!!!


  W dniu 12.09.2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej. Uczniowie klas II ? VIII wybierali spośród 25 kandydatów.
   Wyniki demokratycznych wyborów:
  • PRZEWODNICZĄCY: Joanna Żur z kl. VIII A
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Martyna Bal z kl. VIII B
  • SKARBNIK: Natalia Zachara z kl. VIII A
  • SEKRETARZ: Anna Marszałek z kl. VIII B
  • CZŁONKOWIE: Milena Smoleń z kl. VI B, Igor Ceremon z kl. VII A, Piotr Soból z kl. VII B, Piotr Bobowski z kl. VII B
  OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:
  p. Paulina Janowiec ? Kapłon i p. Katarzyna Kowalczyk
  Organizatorzy wyborów do SU:
  p. R. Pustuła, p. A. Szewczyk - Bąbol, p. E. Chorążak.

  Dodano:11.09.19;

  NARODOWE CZYTANIE W NASZEJ SZKOLE


  Wzorem poprzednich lat zebraliśmy się w auli szkolnej, aby odpowiadając na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wziąć udział w akcji Narodowego Czytania. Tym razem był to zbiór zatytułowany Nowele polskie. Uczennice klasy VII b Oliwia Kuros i Magdalena Sawina odczytały nowelę Marii Konopnickiej pt.Dym. Coroczna akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz polskiej literatury. Opiekun akcji: Ewa Chorążak

  Dodano:11.09.19;

  Akcja PODRĘCZNIKI!!!


  Jak co roku koniec sierpnia i początek września to bardzo pracowity czas dla biblioteki szkolnej! Już po raz kolejny wszystkim uczniom naszej szkoły zostały wypożyczone podręczniki szkolne oraz ćwiczenia. Do rąk uczniów trafiło ponad 2000 egzemplarzy książek oraz ponad 1300 zeszytów ćwiczeń. Pamiętajmy, że podręczniki są wieloletniego użytku i trzeba o nie dbać, a pod koniec czerwca zwócić do biblioteki szkolnej!
  Wszystkim uczniom życzę wielu szkolnych sukcesów i samych dobrych ocen. A wszystkich stęsknionych czytelników zapraszam do wypożyczalni!
  Bibliotekarz: Ewa Chorążak

  Dodano:07.09.19;

  BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY


  5 września 2019 r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów z policjantem. Starszy aspirant Ewa Nalepa z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach wygłosiła prelekcję na temat bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły. Przypomniała zgromadzonym uczniom zasady zachowania się na drodze. Szczególną uwagę zwróciła na noszenie elementów odblaskowych.

  Dodano:04.09.19;

  OBCHODY 80 ROCZNICY TRAGICZNYCH WYDARZEŃ 3 WRZEŚNIA 1939 ROKU W SKOMIELNEJ BIAŁEJ


  3 września 2019 r. nasza Szkoła brała udział w uroczystych obchodach 80 rocznicy tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w Skomielnej Białej. Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia wystawy pt. Wrzesień 1939. Następnie zebrane delegacje, goście oraz uczniowie udali się do kościoła, gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez księdza kanonika Ryszarda Pawlusia. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości odśpiewali Hymn Narodowy oraz wysłuchali wiersza Władysława Broniewskiego pt. Bagnet na broń w wykonaniu Damiana Kapłona z kl. VII a oraz wysłuchali pieśni Jana Pietrzaka Taki kraj w interpretacji Emilii Łopaty z kl. VI a. Następnie zebrani wysłuchali przemówienia posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Sławomira Hajosa, Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Pana Macieja Korkucia, a także Apelu Poległych, odczytanego przez funkcjonariusza Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza. Na zakończenie uroczystości delegacje Szkoły Podstawowej i samorządu lokalnego, Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie złożyły wiązanki pod tablicą uwieczniającą poległych żołnierzy 1. Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza, 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej oraz zamordowanych mieszkańców wsi Skomielna Biała.  Dodano:03.09.19;

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W SKOLE PODSTAWOWEJ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

  Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty został Mszą Św., którą w intencji społeczności szkolnej odprawił Ksiądz katecheta Paweł Cempura.
  Po Mszy Świętej uczniowie wraz z rodzicami przeszli do budynku Szkoły Podstawowej, gdzie w sali gimnastycznej odbyło się oficjalne rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020. Na wstępie odśpiewano Hymn Narodowy, a następnie zgromadzonych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców powitał Dyrektor, który przekazał istotne informacje oraz życzenia dobrego i bezpiecznego nowego roku szkolnego?. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami.


  Dodano:28.08.19;

  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


  W poniedziałek, 2 września 2019 r. o godz. 9.00 odprawiona zostanie Msza Świętej rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020.

  Po Mszy Świętej uczniowie wraz z rodzicami przejdą do hali gimnastycznej, gdzie Pan Dyrektor - Jerzy Kołpak powita przybyłych i oficjalnie rozpocznie nowy rok szkolny. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do swoich klas.
  3 września 2019 roku, odbędą się uroczyste obchody 80 rocznicy tragicznych wydarzeń 3 września 1939 roku w Skomielnej Białej. Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów przejdą pod Obelisk upamiętniający te wydarzenia, gdzie zostaną złożone przez przybyłe delegacje kwiaty.

  ROK SZKOLNY 2018 /2019
  Dodano: 23.08.19;

  OFERTA PRACY

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Skomielnej Białej zatrudni psychologa na cały rok szkolny 2019/2020 w wymiarze 5,5/22 etatu.
  Telefon kontaktowy 18 2687128

  Dodano: 13.07.19;

  SZKOLNE WAKACJE 2019- LIPIEC


  • Droga do Szkoły i Przedszkola

   Na drodze dojazdowej do Szkoły od strony wschodniej wykonano chodnik oraz asfaltowanie drogi.
  • Montaż fotowoltaika

   Zamontowano na dachu sali sportowej od strony zachodniej panele fotowoltaiczne o mocy 9,98kW . Fotowoltaika to darmowy prąd z energii słońca. Fotowoltaika, a właściwie panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zestaw fotowoltaiczny przyłączony został do aktualnej instalacji elektrycznej budynku. Mamy po prostu tańszy prąd w naszych gniazdkach.Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, albo sprzedawać.
   Do głównych zalet ogniw fotowoltaicznych należą oszczędności na rachunkach i ochrona środowiska, ale także niezależność energetyczna.
  • OSE- Szkoła zostanie podłączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ( OSE )


  Dodano: 10.07.19;

  NAGRODA WÓJTA GMINY LUBIEŃ W DZIEDZINIE KULTURY.


  Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły, Weronika Łopata otrzymała nagrodę Wójta Gminy Lubień w dziedzinie kultury. Weronika jest autorką tomiku wierszy pt. Labirynty
  Nagroda została przyznana na wniosek Dyrektora Szkoły i Komitetu Społecznego im.Św. Sebastiana w Skomielnej Białej. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas sesji Rady Gminy Lubień 10 lipca 2019r.


  Dodano: 20.06.19;


  KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


  19 czerwca 2019 r. Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice wzięli udział we Mszy Św., a nastepnie wraz z Dyrektorem Szkoły zakończyli uroczyście rok szkolny 2018/2019.
  W czasie spotkania Dyrektor podziękował Rodzicom, Nauczycielom, Radzie Rodzicow za całoroczną współpracę, nagrodził wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Z rąk Dyrekcji Szkoły, nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców otrzymało: 18 uczniów z klas czwartych, 15 uczniów z klas piątych, 22 uczniów z klas szóstych i 8 uczniów z klas siódmych.

  Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Skomielnej Białej w r. szk. 2018/2019

  Klasy czwarte Klasy piąte Klasy szóste Klasy siódme Klasy ósme Klasy trzecie gimnazjalne
  1. Mateusz Pustuła, śr. 5,91
  2. Małgorzata Mamoń,
  Maria Niżnik, śr. 5,73
  3. Wiktoria Czyszczoń,
  Olga Leżańska,
  Aleksandra Zębala, śr. 5,55
  1. Julia Pazdur, śr. 5,92
  2. Matylda Ceremon, Jakub Chorążak,
  Jakub Chorzępa,
  Jakub Rzepiela,
  Milena Smoleń, śr. 5,58
  3. Magdalena Paś, śr. 5,42
  1. Sabina Gacek, Oliwia Kuros ,Magdalena Sawina, śr. 6,00
  2. Klaudia Pawlik, śr. 5,73
  3. Damian Kapłon, śr. 5,64
  1. Adrian Handzel, śr. 6,00
  2. Emilia Gacek, śr. 5,57
  3. Natalia Zachara, śr. 5,50
  1. Alicja Pędzimąż, Kinga Skawska, śr. 5,78
  2. Julia Masłowska, 5,72
  3. Amelia Surówka, śr. 5,33
  1. Aneta Sadłowska, śr. 5,78
  2. Patrycja Żur, śr. 5,61
  3. Kamila Gacek, Klaudia Masłowska, śr. 5,50


  WYNIKI NAUCZANIA DLA KLAS w roku szkolnym 2018/2019

  Klasy 4,5,6

  • I miejsce klasa 6b śr. 5,04
  • II miejsce klasa 4b śr. 4,93
  • III miejsce klasa 6a, 4a śr. 4,86
  • IV miejsce klasa 5a śr. 4,83
  • V miejsce klasa 5b śr. 4,79

  Klasy 7,8,3gim.

  • I miejsce klasa 3a śr. 4,76
  • II miejsce klasa 8b śr. 4,66
  • III miejsce klasa 7b śr. 4,58
  • IV miejsce klasa 8a śr. 4,55
  • V miejsce klasa 3b śr. 4,35
  • VI miejsce klasa 7a śr. 4,29

  Dodano: 18.06.19;

  NAGRODY WÓJTA GMINY


  18 czerwca 2019 r. w Lubniu po raz 20-sty odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy dla najlepszych absolwentów, uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjalnych. Nagrody ufundowane zostały przez Władze Gminy Lubień. Aby otrzymać nagrodę uczeń musiał uzyskać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wynoszącą co najmniej 5,00 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
  Nagrody Wójta Gminy Lubień otrzymało z Naszej Szkoły 13 uczniów z III klas gimnazjalnych oraz 12 uczniów z klas ósmych. Gratulacje! Na Gali Absolwentów w Lubniu wystąpiły uczennice Naszej Szkoły:
  Julia Skupień, która wykonała utwór Tańczące Eurydyki z repertuaru Anny German oraz Weronika Łopata, która przedstawiła swój własny wiersz Uciekam.

  Lista uczniów do Nagrody Wójta Gminy Lubień ?


  Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Skomielnej Białej, rok szk. 2018/2019.
   klasy ósme
  1. Alicja Pędzimąż, śr. 5,78
  2. Kinga Skawska, śr. 5,78
  3. Julia Masłowska, śr. 5,72
  4. Amelia Surówka, śr. 5,33
  5. Laura Ciepłucha, 5,28
  6. Kinga Żur śr. 5,28
  7. Patrycja Lempart, śr. 5,18
  8. Maksymilian Byk, 5,17
  9. Anna Gładysz, 5,17
  10. Zuzanna Krupa, śr. 5,17
  11. Agnieszka Czyszczoń, śr. 5,00
  12. Katarzyna Żurek, śr. 5,00
   Klasy trzecie gimnazjalne:
  1. Aneta Sadłowska, śr. 5,78
  2. Patrycja Żur, śr. 5,61
  3. Kamila Gacek, śr. 5,50
  4. Klaudia Masłowska, śr. 5,50
  5. Grzegorz Czyszczoń, 5,44
  6. Weronika Łopata śr. 5,39
  7. Julia Skupień, 5,35
  8. Kinga Macioł, śr. 5,29
  9. Iga Drzyzga, 5,22
  10. Klaudia Mołocznik, śr. 5,06
  11. Filip Sawina, śr. 5,06
  12. Michał Łopata, śr. 5,00
  13. Karolina Śmiałek, śr. 5,00

  Osiągnięcia uczniów - kliknij tutaj

  Dodano: 18.06.19;

  APEL  18 czerwca na apelu przedwakacyjnym Dyrektor Szkoły wręczył dyplomy i nagrody uczniom osiągającym sukcesy w ostatnio organizowanych konkursach, zawodach i turniejach. Następnie podał wyniki nauczania w roku szkolnym 2018/2019 oraz wymienił i pogratulował uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki z nauczania.

  W poniższej tabeli przedstawiono procentowe wyniki ogólnopolskiego egzaminu kwietniowego jakie osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej w odniesieniu do wyników osiągniętych przez uczniów szkół w gminie, powiecie i województwie.

  Klasa III A i klasa III B osiągnęły bardzo dobre wyniki z końcowych egzaminów gimnazjalnych: W przyjętej tak zwanej skali staninowej od 1 do 9, tegoroczne wyniki egzaminu gimnazjalnego klas trzecich w
   Skomielnej Białej przedstawiają się następująco:
  • Język polski na możliwych 9 pkt uzyskano 7 pkt;
  • Matematyka na możliwych 9 pkt uzyskano 7 pkt;
  • Historia i WOS na możliwych 9 pkt uzyskano 8 pkt;
  • Przedmioty przyrodnicze na możliwych 9 pkt uzyskano 7 pkt;
  • Język angielski na możliwych 9 pkt o uzyskano 7 pkt;
  • Język niemiecki na możliwych 9 pkt uzyskano 6 pkt;

  Najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

  J. POLSKI MATEMATYKA HISTORIA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE J. ANGIELSKI P. PODSTAWOWY J. ANGIELSKI P. ROZSZERZONY J. NIEMIECKI P. PODSTAWOWY
  1. Iga Drzyzga, Weronika Łopata, Patrycja Żur 91%
  2. Kamila Gacek 88%
  3. Klaudia Masłowska, Kamil Skałka, Karolina Śmiałek 84%
  1. Grzegorz Czyszczoń, Aneta Sadłowska 100%
  2. Kamil Skałka 90%
  3. Maria Cieżak 86%
  1. Grzegorz Czyszczoń 94%
  2. Iga Ponicka, Michał Łopata, Weronika Łopata, Patrycja Żur 88%
  3. Maciej Handzel, Aneta Sadłowska, Filip Sawina 84%
  1. Aneta Sadłowska 89%
  2. Weronika Łopata 82%
  3. Kamil Skałka, Michał Łopata 82%
  1. Kamil Skałka, Michał Łopata 100%
  2. Maciej Handzel, Filip Sawina 98%
  3. Szymon Mastela 95%
  1. Kamil Skałka 100%
  2. Grzegorz Czyszczoń 90%
  3. Kinga Macioł, Filip Sawina 88%
  1. Radosław Kubiński 88%

  Najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

  JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI
  1. Alicja Pędzimąż 98%
  2. Anna Gładysz 92%
  3. Patrycja Lempart, Katarzyna Żurek 82%
  1. Julia Masłowska 100%
  2. Alicja Pędzimąż, Kinga Żur 90%
  3. Tomasz Palarczyk 77%
  1. Anna Gładysz, Patrycja Lempart 100%
  2. Jakub Dudziak 98%
  3. Maksymilian Byk 97%

  Na koniec przypomniał najważniejsze zasady BHP na czas odpoczynku wakacyjnego.


  Dodano: 19.06.19;

  WYCIECZKA DO RABKI


  W dniu 17 czerwca uczniowie klas I ? III wzięli udział w wycieczce do Rabki. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała integracji grupy, ale i była wspaniałą okazją do spaceru przez rabczański park, podczas którego dzieci słuchały śpiewu ptaków, podziwiały kwitnące kwiaty, ale również pozowali do zdjęć. Szczególnie zadowoleni byli podczas zwiedzania dworca PKP, Pomnika Św. Mikołaja, z zaciekawieniem słuchali opowieści o przejazdach pociągu retro i o historii rabczańskiego pomnika. Drugą część wycieczki wypełnił seans w Kinie Śnieżka, gdzie uczniowie w klimatyzowanym pomieszczeniu obejrzeli przygodowy film w 3D pt. Pokemon: Detektyw Pikachu.

  Dodano: 18.06.19;

  OSTATNIA WYCIECZKA DO KINA  17 czerwca br. odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym wycieczka. Uczniowie klas ósmych oraz III gimnazjalnych wybrali się na wycieczkę do kina w Krakowie. Młodzież zdecydowała się obejrzeć amerykański melodramat pt. ?Trzy kroki od siebie?. Trzeba przyznać, że był to bardzo trafiony wybór. Film opowiada historię dwójki nastolatków Stelli i Willa, którzy chorują na mukowiscydozę. Młodzi zakochują się w sobie, jednak by się wzajemnie nie zarazić nie mogą zbliżyć się do siebie, dzielą ich tytułowe trzy kroki. Za wszelkącenę próbują wykraść ze szpitalnej rzeczywistości choć chwilę spędzoną w swoim towarzystwie. Z filmu płynie poruszające przesłanie, żeby cieszyć się nawet drobnymi przyjemnościami, takimi jak spacer za rękę. Uczniowie wyszli po seansie bardzo wzruszeni, nie jednemu łezka zakręciła się w oku. Po pełnym emocji filmie udali się na ciepły posiłek. Wszyscy wrócili zadowoleni z udanego wyjazdu. Opiekunowie: U. Kawecka, K. Bajak, A. Szewczyk ? Bąbol.

  Dodano: 15.06.19;

  SUKCESY W KANGURZE MATEMATYCZNYM


  W marcu 2019 r. odbył się w naszej szkole MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY.
  Znamy już wyniki i miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów.
   Otrzymali oni łącznie 3 wyróżnienia:
  • w kategorii Maluch ? klasa 4
   Małgorzata Mamoń,
  • w kategorii Beniamin ? klasa 5
   Jakub Rzepiela,
  • w kategorii Beniamin ? klasa 6
   Jan Mamoń.
  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  Dodano: 15.06.19;

  POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW


  11 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość pożegnania ze szkołą uczniów klas trzecich gimnazjalnych oraz uczniów klas ósmych. Absolwentów żegnała cała społeczność szkolna. Trzecioklasiści wraz z uczniami klasósmych przedstawili piękny program artystyczny, w którym podziękowali wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za trud wychowania i nauczania. Zatańczyli poloneza. Uczniowie klas siódmych, w imieniu młodszych kolegów, pożegnali absolwentów montażem słowno-muzycznym. Pan Dyrektor wręczył uczniom nagrody za osiągnięcia w nauce oraz liczne sukcesy sportowe i życzył wszystkim powodzenia w kolejnych etapach edukacji, w nowych szkołach.

  klasy 8 i klasy III gim. pożegnały nauczycieli i całspołeczność szkoną


  klasy 7 pożegnały uczniów klsa 8 oraz uczniów klas III gim.


  Polonez w wykonaniu uczniów klas 8 oraz uczniów klas III gim.  Dodano: 15.06.19;

  EGZAMIN TRZECIOKLASITY


  W dniach 7 i 8 maj 2019 roku uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej pisali Egzamin Trzecioklasisty. Pierwszego dnia sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej a drugiego dnia z edukacji matematycznej. Test z edukacji polonistycznej sprawdzał korzystanie z informacji, analizowanie i interpretację tekstów kultury i tworzenie wypowiedzi, a test z edukacji matematycznej sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji oraz rozwiązywanie zadań tekstowych.
  Jeden uczeń ? Przemysław Jurzec ? uzyskał 100% z obydwu egzaminów.
  Średnia testu z edukacji polonistycznej wyniosła 80% (ogólnopolski średni wynik testu to 73,55%, w Małopolsce wynik wynosił 75,95%)
   Uczniowie z najlepszymi wynikami w tej części egzaminu to:
  • Przemysław Jurzec ? 100%
  • Łukasz Nawara -100%
  • Sebastian Nawara ? 100%
  • Lena Pustuła ? 95%
  • Konrad Macioł ? 95%
  • Aleksandra Świętoń? 95%
  • Konrad Bal ? 90%
  • Zuzanna Rabska -85%
  • Karolina Skawska ? 85%
  • Bartosz Bobowski 80%
  • Wojciech Krok ? 80%

  Średnia testu z edukacji matematycznej wyniosła 74,10% (ogólnopolski średni wynik testu to 61,35%, w Małopolsce wynik wynosił 64,20%)
   Uczniowie z najlepszymi wynikami w tej części egzaminu to:
  • Przemysław Jurzec ? 100%
  • Lena Pustuła ? 100%
  • Aleksandra Świętoń ? 100%
  • Łukasz Nawara ? 95%
  • Wojciech Krok ? 95%
  • Gabriela Zachara ? 90%
  • Zuzanna Rabska -80%
  Wych.kl.III - Joanna Miśkowiec

  Dodano: 14.06.19;

  KONKURS GMINNEJ LIGII MISTRZÓW PROGRAMOWANIA


  Zapraszamy wszystkich uczestników projektu Lubie(ń) programować do udziału w konkursie Gminnej Ligii Mistrzów Programowania. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy z zakresu programowania, robotyki, grafiki lub innej obrazującej wiedzę lub umiejętności nabyte dzięki udziałowi w projekcie. Praca może mieć dowolną formę: zdjęcie, filmik, aplikacja, fragment gry. Konkurs będzie złożony z rundy eliminacyjnej i Wielkiego Finału.
   W eliminacjach może wziąć udział każdy uczestnik projektu, według przynależności do grup:
  • Grupa 1: klasy I-III
  • Grupa 2: klasy IV-VI
  • Grupa 3: klasy VII-VIII i 3 Gimnazjum

  Prace można składać na adres mailowy lubien@systema.pl
  w dowolnym formacie, do dnia 22.07.2019.
   E-mail musi zawierać:
  • a. Imię i nazwisko Uczestnika
  • b. Klasę, do której uczęszczał w danym roku szkolnym
  • c. Nazwę szkoły
  • d. Numer ucznia w Projekcie
  Prace zostaną umieszczone na stronie wydarzenia na Facebooku, a najlepsze zostaną wybrane w głosowaniu użytkowników. Głosowanie trwać będzie do 5.08.2019. 9 najlepszych prac z każdej grupy zostanie zakwalifikowane do Wielkiego Finału. Termin i miejsce Wielkiego Finału zostanie ogłoszony na stronie projektu. Prace zostaną zaprezentowane przez autorów, a jury wybierze zwycięzców dla każdej kategorii wiekowej osobno.
  I miejsce: 500zł II miejsce: 300zł III miejsce: 200zł
  Zapraszamy do udziału!

  Dodano: 20.05.19;

  rekrutacja

  REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH
  na rok szkolny 2019/20


  Przygotowano na podstawie Zarządzeń Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r.; w pełnym brzmieniu na stronie www.kuratorium.krakow.pl Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum i szkoły podstawowej: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia. Wyciąg najważniejszych informacji: I. Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 Aby wybrać szkoły na terenie województwa małopolskiego kandydaci logują się do sytemu Vulkan: Kandydaci na terenie Krakowa mają możliwość składania wniosków o przyjęcie do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne. czytaj więcej

  Dodano: 15.06.19;

  WYCIECZKA DO KINA I ZOO
  13 czerwca 2019 r. uczniowie klas czwartych wybrali się na wycieczkę do Krakowa. Najpierw obejrzeli w kinie film fabularny pt: Detektyw Pikachu, który powstał na podstawie serii Pokemon. Następnie udali się do krakowskiego ZOO. Z ogromnym zaciekawieniem oglądali niespotykane gatunki ptaków, gadów, zwierząt i owadów. Pomimo doskwierającego upału wycieczka była bardzo udana. Opiekunowie wycieczki; I. Byk,E. Folwarska, W. Kojder- Leżańska.

  Dodano: 13.06.19;

  WYJAZD DO OŚWIĘCIMIA
  Tradycją naszej Szkoły jest, że uczniowie najstarszych klas, zanim opuszczą szkolne mury,uczestniczą w wyjeździe do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W bieżącym roku wyjazd ten miał miejsce 10 czerwca. Wzięli w nim udział uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjalnych. Wyjazd sponsorowała Rada Rodziców. Oprócz zwiedzenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego uczniowie obejrzeli ekspozycję prac byłego więźnia obozu ? Mariana Kołodzieja, który w rysunkach zawarł przekaz obozowego życia. Ekspozycję w Harmężach udostępnili uczniom Bracia Franciszkanie. Wyjazd do byłego obozu w Oświęcimiu oraz Brzezince, wywarł na uczniach ? jak sami przyznali ? ogromne wrażenie.

  Dodano: 13.06.19;

  NIEZWYKŁY SŁOWNIK OBRAZKOWY ANGIELSKO-POLSKI


  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Językowo-Plastycznym pt. Niezwykły Słownik Obrazkowy Angielsko-Polski, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Tenczynie.
  Wyróżnienie zdobyli: Renata Węgrzyn kl. IV a oraz Artur Żur kl. VI b.
  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  Dodano: 10.06.19;

  OGÓLNOPOLSKI PROGRAM TRZYMAJ FORMĘ


  W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie z klas VI - VII po raz kolejny przystąpili do Ogólnopolskiego Programu Trzymaj Formę. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Uczniowie w ramach programu: oglądali filmy na temat zdrowej żywności, układali jadłospisy dla młodzieży, wykonywali sałatki owocowe, koktajle, brali udział w pogadankach prozdrowotnych. Mieli okazję wziąć udział w konkursie Talerz Zdrowia W ramach programu zorganizowany był również II Szkolny Turniej Gier Zespołowych.
  Koordynatorami programu są: p. Danuta Maciążka, p. Mateusz Zając, nauczyciele współpracujący: p. Karolina Bajak, p. Edyta Ceremon, p. Paulina Kapłon Janowiec.
  Dodano: 09.06.19;

  XII ZLOT SZKÓŁ IM. WŁ. ORKANA W PORĘBIE WIELKIEJ  W dniu 7 czerwca 2019 r. klasa IV B wzięła udział w XII ZLOCIE SZKÓŁ IM. WŁ. ORKANA w Porębie Wielkiej. Uczniowie zajęli II MIEJSCE w konkursie plastycznym pt: Obraz twojej wsi z przed 100 lat. Zdobyli także WYRÓŻNIENIE w konkursie na inscenizację z fragmentów utworów Wł. Orkana. Następnie zwiedzili dom Orkana i udali się na poczęstunek. Serdecznie gratulujemy klasie IV B i życzymy dalszych sukcesów!!!
  Opiekunowie wycieczki: p. E. Folwarska, s. Julitta.

  Dodano: 10.06.19;

  JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM


  7 czerwca 2019 r. uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny dołączyli do akcji Jak nie czytam, jak czytam, organizowanej przez miesięcznik Biblioteka w szkole. Jest to jedna z form propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie, którzy tego dnia zebrali się w szkolnej hali, mieli przy sobie ulubione książki.
  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji!
  Organizatorzy: K. Kowalczyk i E. Chorążak

  Dodano: 06.06.19;

  DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ SZKOLE  4 czerwca 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. Przyświecało nam motto Nasze Bezpieczeństwo. Święto zorganizowała Rada Rodziców i Samorząd Szkolny a nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   Na uczniów czekały liczne atrakcje, czyli:
  • Warsztaty teatralne przeprowadzone przez Teatr Chrząszcz w Trzcinie Z Rabki-Zdroju;
  • Pokaz akcji gaśniczej, akcji ratunkowej oraz poznanie wyposażenia nowoczesnego samochodu strażackiego trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej ? Skomielnej Białej, Lubnia i Krzeczowa;
  • Pokaz akcji ratunkowej oraz prelekcja przeprowadzona przez ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
  • oraz Spotkanie z Policjantem.
  Całość dopełniła zabawa maluchów oraz finał rozgrywek sportowych dla starszych uczniów, Niesamowitym powodzeniem cieszyła się wata cukrowa produkowana na miejscu przez rodziców oraz inne słodkości rozdawane dzieciom.
  Odchody były BARDZO UDANE i z pewnością powtórzymy je za rok.
  DZIĘKUJEMY wszystkim ORGANIZATOROM !!!


  Dodano: 06.06.19;

  SPORTOWE NAGRODY  Na zakończenie Dnia Dziecka odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Podsumowano wyniki rozegranego z tej wyjątkowej okazji Szkolnego Turnieju Mini Piłki Ręcznej dla klas IV - VI oraz Szkolnego Turnieju Piłki Nożnej dla klas VII - III.
   Kolejność miejsc w pierwszym z nich była następująca:
  • I miejsce - klasa VI A
  • II miejsce - klasa V b
  • III miejsce - klasa IV a
   W starszych klasach miejsca na podium zdobyli:
  • I miejsce - klasa VIII A
  • II miejsce - klasa III A
  • III miejsce - klasa III B

  Rozgrywki zorganizowały i przeprowadziły Iwona Byk i Paulina Janowiec-Kapłon Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz firmę Mastercar - Kinga Ponicka.
  II.
  Wręczono również nagrody w II Szkolnym Turnieju Gier Zespołowych dla klas V - VII. Klasy rywalizowały w trzech dyscyplinach: koszykówce, piłce nożnej i unihokeju.
  I miejsce zdobyła klasa V b, II miejsce klasa VI b, III miejsce - VII a, IV miejsce należało do klasy V a.
  Przyznano również wyróżnienia: Tytuł Najlepszego piłkarza otrzymał Jakub Rzepiela,
  Tytuł Najlepszego Koszykarza otrzymał Szymon Polak,
  a Najlepszym unihokeistą okazał się Jakub Chorzępa.
  Organizatorem turnieju była Paulina Janowiec-Kapłon. Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców.
  III.
  Pamiątkowymi dyplomami wyróżniono również uczniów klas piątych, którzy w Powiatowym Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku rozegranym w Myślenicach zajęli IV miejsce.
  Opiekunem zespołu była Paulina Janowiec-Kapłon hr color="#008000"/>

  Dodano: 09.06.19;

  Powiatowa Olimpiada Sportowa klas I-III


  W dniu 31 maja 2019 roku w Brzączowicach drużyna z naszej szkoły reprezentowała gminę Lubień w Powiatowej Olimpiadzie Sportowej Klas I-III. Szkoły z wszystkich powiatów rywalizowały na czas. W grupie, w której startowaliśmy byliśmy najlepsi, dlatego liczyliśmy na podium. Jednak po analizie wszystkich zespołów i zliczeniu wszystkich czasów z każdej konkurencji, zabrakło nam kilku sekund. Gratulujemy wygranym. Liczymy, że w przyszłym roku uda nam się uzyskać lepszy czas, bo zapału do walki i chęci zwycięstwa nam nie brakuje.
  Opiekun drużyny: Renata Żur

  Dodano: 02.06.19;

  Wycieczka Sandomierz - Kazimierz Dolny


  Dnia 29.05.2019 r. uczniowie z klas piątych i szóstych pojechali na 2-dniową wycieczkę do Sandomierza i Kazimierza Dolnego. Najpierw udali się do Ujazdu, gdzie zwiedzili Zamek Krzyżtopór ? są tam teraz ruiny powstałej w I połowie XVII w. rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi. Następnie pojechali do Sandomierza i tu zwiedzili: Bramę Opatowską, Ucho Igielne, Synagogę, Rynek i Ratusz, katedrę, Podziemną Trasę Turystyczną, Zbrojownię. Następnego dnia po śniadaniu uczniowie pojechali do Kazimierza Dolnego, gdzie zwiedzili zabytkowy Rynek, Kościół Farny, ruiny zamku z basztą, Kościół Franciszkanów, Górę Trzech Krzyży- skąd rozciąga się wspaniały widok na całe miasto. Pogoda była piękna, więc uczniowie spacerowali po mieście, podziwiając jego piękno. Następnie udali się do Czarnolasu, aby zwiedzić Muzeum Jana Kochanowskiego. Tu dowiedzieli się też o życiu i twórczości poety. Podsumowaniem wiedzy o Janie Kochanowskim była wizyta w kościele w Zwoleniu, gdzie znajduje się krypta Kochanowskich.
  Opiekunami wycieczki były:p. Barbara Krok, p. Danuta Maciążka, p. Renata Pustuła, p. Anna Szynalik.


  Dodano: 2.06.19;

  JĘDREK JEŻYK W WYKONANIU KLASY I B  W dniu 30 maja uczniowie klasy I B pod kierunkiem p. Marty Augustyn przygotowali przedstawienie pt. ?Jędrek Jeżyk? oraz program artystyczny dla Mamy i Taty. Na swój występ zaprosili rodziców oraz koleżanki i kolegów ze szkoły i przedszkola. Wierszem i piosenką opowiadali o wartościach, które są najcenniejsze w życiu i dzięki którym stajemy się dobrymi ludźmi. To rodzina jest najważniejszą wartością ? uczy miłości, empatii, zrozumienia, ale także wskazuje postawy i prawidłowe wzorce

  Dodano: 28.05.19;

  MASTER OD ENGLISH
  Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV-VI  W maju 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI pt. Master of English. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim. Konkurs miał charakter quizu językowego, rozwiązywanego przy użyciu aplikacji Quizziz. Nagrody ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.
  A oto wyniki:
   KLASA IV
  • I MIEJSCE ? MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: Małgorzata Mamoń
  • II miejsce: Renata Węgrzyn, Wiktoria Czyszczoń
   KLASA V
  • I MIEJSCE ? MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: Paweł Topór
  • II miejsce: Bartosz Gacek, Jakub Rzepiela
   KLASA VI
  • I MIEJSCE ? MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: Małgorzata Gawlik
  • II miejsce: Żaneta Biernat
  • III miejsce: Piotr Soból

  Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do dalszego pogłębiania umiejętności językowych!
  Organizator konkursu: p. Renata Pustuła

  Dodano: 28.05.19;

  DZIEŃ DZIECKA 2019  DZIEŃ DZIECKA 2019

  Dodano: 26.05.19;

  WYCIECZKA SZLAKIEM PIASTOWSKIM


  W dniach 22-24 maja 2019 r. uczniowie klas VII a, VII b, VIII b, III a i III b gim. udali się na wycieczkę do Poznania. Celem wyjazdu było poznanie historii i zabytków tego największego w Wielkopolsce miasta. Pierwszego dnia zwiedzili Stare Miasto ze słynnym Ratuszem z koziołkami, Śródmieście, Katedrę na Ostrowie Tumskim, Poznańską Maltę, Wzgórze św. Wojciecha, Bazylikę Matki Bożej. Obowiązkowo każdy musiał spróbować słodkich rogali świętomarcińskich.
  Drugiego dnia uczniowie wyruszyli do Kruszwicy, gdzie zwiedzili Mysią Wieżę i podziwiali przepiękną panoramę Jeziora Gopło oraz okolicy. Kolejną atrakcją były ruiny zamku, a także Muzeum Kolejek Wąskotorowych, które znajduje się w Wenecji. Kolejką uczniowie dotarli do Biskupina. Zwiedzili Rezerwat Archeologiczny, podziwiali rekonstrukcje grodu biskupińskiego. Dowiedzieli się również, jak wyglądało życie w dawnych czasach, czym zajmował się m.in mincerz. Następnie udali się do Gniezna, gdzie zwiedzili Muzeum Początków Państwa Polskiego, Wzgórze Lecha, Archikatedrę Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha oraz słynne Drzwi Gnieźnieńskie. Późnym popołudniem odwiedzili Ostrów Lednicki. Corocznie na polach lednickich odbywają się zjazdy młodzieży, które zapoczątkował dominikanin o. J. Góra.
  W trzecim dniu uczniowie podziwiali zamek w Kórniku. Pani przewodnik z ogromnym zaangażowaniem i pasją opowiadała historię zamku. Końcowym etapem wycieczki był Licheń, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
  Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wycieczki, która na pewno długo pozostanie w ich pamięci.
  Opiekunami wycieczki byli: p. J. Rola, p. E. Folwarska, D. Maciążka, p. E. Skawska.  Dodano: 22.05.19;

  POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

  W dniu 22 maja 2019 roku odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt na obiekcie KS Dalin w Myślenicach. W rywalizacji brały udział uczennice ze szkół z Myślenic, Krzczonowa, Wiśniowej, Sułkowic oraz Skomielnej Białej. Po zaciętej walce nasza drużyna zajęła IV miejsce - niestety poza podium.
  Gratulujemy drużynie dziewcząt i życzymy sukcesów. Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk

  W dniu 16 i 17 maja 2019 roku odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców na ORLIKU w Lubniu, będący jednocześnie eliminacjami do etapu powiatowego. W Turnieju wzięły udział drużyny ze szkół z Tenczyna, Lubnia, Krzeczowa i Skomielnej Białej, zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Poziom zawodów był bardzo wysoki, wszystkie drużyny dzielnie walczyły o miano najlepszych piłkarzy w gminie. Nasze dziewczęta pokonały wszystkie drużyny i zdobyły I miejsce. Chłopcom nie poszło aż tak dobrze, jednak znaleźli się na podium zajmując III lokatę. Drużynom reprezentującym naszą szkołę gratulujemy wyniku oraz drużynie dziewcząt awansu do etapu powiatowego. Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk

  Dodano: 22.05.19;

  XIX TURNIEJ WIEDZY O GMINIE LUBIEŃ

  21 maja trzyosobowa drużyna w składzie: Oliwia Kuros, Magdalena Sawina i Sabina Gacek, wzięła udział w XIX Turnieju Wiedzy o Gminie Lubień, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu. Po zaciętej i wyrównanej walce nasze uczennice ponowiły zeszłoroczny sukces i wywalczyły I miejsce.
  GRATULUJEMY!!!
  Opiekunowie: E. Chorążak, E. Skawska, D. Maciążka

  Dodano: 22.05.19;

  LEKCJA OTWARTA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  20 maja w naszej szkole na sali gimnastycznej odbyła lekcja otwarta z wychowania fizycznego. Została przeprowadzona z udziałem uczniów z klasy VII a oraz I a. Tematem lekcji była Nauka odbić piłki sposobem górnym oburącz. Podczas zajęć uczniowie klasy I a, z pomocą swoich starszych kolegów, mieli możliwość zapoznać się podstawami mini piłki siatkowej. Lekcję przeprowadziła Karolina Bajak i Paulina Janowiec-Kapłon

  Dodano: 20.05.19;

  34. Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek  15 maja uczniowie klasy II B i klasy V B w składzie: Kinga Spórna, Katarzyna Żur, Adrianna Soból, Barbara Hojdas, Daria Drzyzga, Szymon Kowalczyk, Wojciech Marszałek, Sebastian Gacek, Amelia Basista, Magdalena Paś, Matylda Ceremon, Klaudia Syrek, Franciszek Bychawski, Dominika Plewa, Milena Smoleń, Weronika Marszałek, Przemysław Gacek brali udział w 34. Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek w Myślenicach. W powiatowym konkursie dzieci zdobyły wyróżnienie.
  Uczniowie naszej szkoły świetnie zaprezentowali swój entuzjazm i radość z tworzenia Teatru. Zespół Marzyciele już kolejny raz pokazał swoje umiejętności na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach.
  Opiekunowie: Anna Pacer i Katarzyna Kowalczyk.

  Dodano: 17.05.19;

  OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
  8 _ 15 MAJA 2019 r.  W naszej bibliotece także świętowaliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wspólnie czytaliśmy ciekawe książki, a uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami biblioteki szkolnej. 13 maja uczniowie kl. I A i I B wzięli udział w uroczystości Pasowania na czytelnika, w której organizację włączyły się Gabrysia i Marysia z kl. VI B.
  Najmłodsi uczniowie naszej szkoły złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować książki i zostali pasowani przez bibliotekarkę na czytelników. Pierwszoklasiści mieli również okazję wykazać się znajomością baśni i bajek, udzielając odpowiedzi na zagadki. Każdy uczeń wykonał także zakładkę do książki.
  Wszystkich czytelników zapraszamy do naszej biblioteki każdego dnia!

  Dodano: 17.05.19;

  SZKOLNY ETAP KONKURSU RECYTATORSKIEGO
  IM. ANTONINY ZACHARY ? WNĘKOWEJ


  Spośród pięciorga uczestników szkolnego etapu Konkursu Recytatorskiego im. Antoniny Zachary ? Wnękowej do dalszego etapu zakwalifikowali się: Milena Smoleń z kl. V B i Damian Kapłon z kl. VI A.
  Będą oni reprezentować naszą Szkołę 27 maja w konkursie w Rabce ? Zdroju.
  Życzymy powodzenia!


  Dodano: 17.05.19;

  PRZYJAŹNI DAR ODWRÓCI ZŁY CZAR  Dn. 9.05.2019r. uczniowie kl.I-III obejrzeli spektakl o przyjaźni i tolerancji pt. ,q>Przyjaźni dar odwróci zły czar w wykonaniu aktorów teatru Maska z Krakowa. Uczniowie mogli się przekonać, że zdobycie szacunku wśród swojej grupy znajomych jest trudnym procesem i jednocześnie należy szanować innych. Jeśli będziemy tolerancyjni, możemy zdobyć sympatię kolegów i koleżanek. Odpowiednie traktowanie i empatia mogą otworzyć nam wrota prawdziwej przyjaźni, często zawieranej od najmłodszych lat. Przedstawienie bardzo podobało się widzom naszej szkoły.
  Widowisko zostało zorganizowane przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu.

  Dodano: 14.05.19;

  AKCJA ODDAWANIA KRWI.


  Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

  Dnia 12 maja 2019r. w naszej szkole po raz drugi, odbyła się Akcja Oddawania Krwi. Tym razem krwi oddaliśmy więcej. Zebrano jej aż 12,6 litrów !!!
  W akcji wzięło udział 40 osób, ale po wywiadach i badaniach tylko 28 osób mogło ją oddać, w tym Honorowi Dawcy z naszej OSP. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i poświęcili swój czas, bo chociaż nie wszyscy mogli krew oddać, to wszyscy uzyskali informację, czego brakuje w ich organizmie i na co zwrócić uwagę, by być zdrowym.
  Za poświęcony dla nas czas dziękujemy całej Ekipie z Terenowego Oddziału Krwiodawstwa w Myślenicach, wszystkim zaangażowanym Nauczycielom i Wolontariuszom z naszej szkoły.

  Już zapraszamy wszystkich na kolejną akcję w październiku!

  Nasz kolejny cel to pobić dzisiejszą ilość oddanej krwi.
  Opiekunowie akcji: Agnieszka Pędzimąż, Renata Żur

  Dodano: 05.05.19;

  SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY TRZYMAJ FORMĘ


  W naszej Szkole w ramach realizacji Programu Profilaktycznego przeprowadzono Konkurs Plastyczny pod hasłem: Trzymaj Formę. W konkursie wzięli udział uczniowie klas szóstych i siódmych, przygotowując ciekawe prace o zdrowym stylu życia i właściwym odżywianiu. 24. kwietnia 2019 r. zebrała się komisja konkursowa w składzie: p. Danuta Maciążka, p. Edyta Ceremon i p. Mateusz Zając i wyłoniła zwycięzców.
   Twórcami najlepszych prac są:
  • Martyna Kowalczyk kl.7b
  • Paulina Bednarczyk kl.7b
  • Anna Marszałek kl.7b
  • Emilia Gacek kl.7a
  • Joanna Żur kl.7a
  • Paulina Michalak kl.6a
  • Damian Kapłon kl.6a
  • Adrian Handzel kl.7b
  • Konkurs zorganizowała i przeprowadziła p. Edyta Ceremon i p. Danuta Maciążka

   Dodano: 06.05.19;

   SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY


   Szkolny konkurs informatyczny Bezpieczny Internet rozstrzygnięty! Głównym celem konkursu było uświadomienie uczniom zagrożeń, na które są narażone w wirtualnym świecie oraz promocja bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. Na wybór najlepszych prac miały wpływ przede wszystkim następujące kryteria: czytelność przekazu, pomysłowość, wkład pracy oraz staranność wykonania. W konkursie brali udział uczniowie klas I ? III. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Organizatorami konkursu była p. E. Skawska oraz p. E. Chorążak
    Oto wyniki:
   • I miejsce: Ex aequo Julia Misiukanis kl. Ia oraz Szymon Kowalczyk kl. IIb
   • II miejsce: Ex aequo Bartosz Pokomeda kl. IIa oraz Dylan Ciastoń Ia
   • III miejsce Ex aequo Kajetan Kuros kl. IIa oraz Barbara Krzysztofek Ia
   • Wyróżnienia otrzymali: Nikola Kluska kl. Ia Oliwier Kozak kl. IIa Mateusz Masłowski kl. IIa Katarzyn Żur kl. IIb
   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów organizatorzy.

   Dodano: 06.05.19;

   II KRZECZOWSKA GRA TERENOWA


    26 kwietnia 2019 odbyła się II Krzeczowska Gra Terenowa, w której brało udział 6 uczniów naszej szkoły :
   1. Kacper Gacek 7B
   2. Szymon Papaj 7b
   3. Julia Gacek 8a
   4. Samuel Miśkowiec 8a
   5. Jakub Masłowski 8a
   6. Szymon Stolarczyk 8a
   Motywem przewodnim gry była fabuła książki J.R.R. Tolkiena Władca pierścieni. Naszym podopiecznym mimo zdrowej rywalizacji nie udało się zdobyć podium. W grze wzięło udział 20 drużyn (drużyna = 2 osoby) z Krzeczowa, Lubnia oraz Tenczyna. Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejną wspaniałą przygodę.
   Opiekun : Karolina Bajak

   Dodano: 01.05.19;

   Gminny Konkurs Recytatorski


   26 kwietnia 2019 r. uczniowie reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim.
   W grupie klas I-III, drugie miejsce zajęła Aleksandra Marszałek z kl. I a.
   W kategorii klas IV-VI, wyróżnienie uzyskała Julia Pazdur z Va.
    Natomiast w najstarszej kategorii klas VII, VIII i gimnazjalnych wszystkie nasze dziewczyny zapełniły podium.
   • I miejsce - Alicja Pędzimąż (VIIIB)
   • II miejsce - Kinga Skawska (VIIIA)
   • III miejsce - Anna Gładysz (VIIIB)

   • Wszystkich uczestników bardzo podziwiamy za umiejętność zapamiętania niełatwych tekstów. Gratulujemy zwyciężczyniom.
    Już niebawem etap rejonowy - oczywiście trzymamy kciuki za nasze uczennice.
    Do konkursu uczniów przygotowywały: p. E. Folwarska, p. U. Kawecka, p. I. Mikulec, p. J. Miśkowiec, p. A. Pacer i p. R. Żur.


    Dodano: 29.04.19;

    Konkurs Powiatu Myślenickiego ?Eko wynalazek?    Klaudia Białoń uczennica naszej szkoły - kl.1a, WYRÓŻNIONA w konkursie powiatu myślenickiego Eko wynalazek
    Tematyką konkursu było wykonanie przedmiotu użytkowego do domu, bądź ogrodu przy użyciu materiałów odpadowych. Klaudia wykonała Przybornik na zeszyty. W konkursie oceniono 189 prac dzieci, reprezentujących 21 szkół z terenu naszego powiatu. Swój udział w konkursie miała również Julia Kapłon i Aleksandra Macioł z klasy 1a. Rozdanie nagród odbyło się 25 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Lubniu.

    Dodano: 29.04.19;

    228 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.    30 kwietnia, hołd dziełu wybitnych Polaków epoki Oświecenia oddali Uczniowie Szkoły przygotowując Akademię upamiętniającą 228 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
    Dziękujemy występującym Uczniom z klasy 6B pod kierunkiem P.Barbary Krok i Elżbiety Folwarskiej


    Dodano: 29.04.19;

    NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA,


    W związku z udziałem naszej szkoły w Narodowym Programie rozwoju Czytelnictwa, prosimy uczniów i rodziców o propozycje tytułów ciekawych książek, które mogłyby pojawić się na półkach naszej biblioteki.
    Swoje pomysły, zapisane na kartkach, proszę wrzucać do skrzyneczek znajdujących się w bibliotekach do 15 maja!!!
    Po tym czasie rozpoczynamy wielkie zakupy!!!
    Opiekunowie akcji: Chorążak Ewa i Kowalczyk Katarzyna    Dodano: 27.04.19;

    ZAWÓD NIE ZAWODZI ? FINAŁ REGIONALNY    26 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Techniczno ? Informatycznych w Mszanie Dolnej odbył się finał regionalny VII edycji konkursu promującego zawody techniczno ? informatyczne Zawód nie zawodzi. Dziewięciu uczniów reprezentowało naszą szkołę w 5 obszarach. Spośród 120 uczestników konkursu, po zaciętej rywalizacji, w obszarze budowlanym najlepsza okazała się Aneta Sadłowska z kl. III a gim. , a w obszarze spawalniczo -mechanicznym II miejsce zajął Kacper Kaciczak z kl. VII b. To jednak nie koniec konkursowych zmagań . W czerwcu laureaci wszystkich obszarów z dwóch regionów spotkają się w ZSTI podczas Super Finału!
    Wszystkim uczestnikom gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Anety i Kacpra!!!
    Opiekunowie konkursu:M. Zając, E. Chorążak, M. Filar.

    Dodano: 27.04.19;

    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
    im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
    DNI OTWARTE    Dnia 25 kwietnia 2019 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej w ramach prowadzonego w naszej szkole doradztwa zawodowego mieli okazję uczestniczyć w Dniach Otwartych zorganizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
    Nasi uczniowie zostali bardzo ciepło przyjęci przez gospodarzy. Mogli obejrzeć pokazy ich pracy oraz skosztować bardzo smacznych przystawek i fantastycznych koktajli przez nich serwowanych. Była to świetna okazja, aby zwiedzić szkołę, zapoznać się z nowymi kierunkami kształcenia i osiągnięciami dydaktycznymi, poznać tajniki poszczególnych zawodów oraz uczestniczyć w bardzo ciekawych warsztatach.
    Spotkaliśmy tu wielu absolwentów naszego gimnazjum, którzy chętnie odpowiadali na pytania dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia i zachęcali do nauki w ich obecnej szkole. Uczniowie wracali w bardzo pozytywnym nastroju, a niektórzy z nich utwierdzili się w przekonaniu, że w przyszłym roku szkolnym będzie to także ich szkoła.
    Opiekę nad uczniami sprawowali p. Mateusz Zając i p. Anna Spicha.

    Dodano: 23.04.19;

    W NIĘDZIELĘ WIELKANOCNĄ ZMARŁA GRAŻYNA URBAŃCZYK


    Grażyna Urbańczyk pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej w latach 1982-2008 .
    Modlitwa przy zmarłej odbędzie się w Kościele Parafialnym w Skomielnej Białej w środę 24 kwietnia o godzinie 14.00. Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie o godzinie 15.00.
    Wielkanoc jest jak ludzka droga
    Nikogo nie omijają
    Wielkie Piątki smutku
    Wielkie Soboty nadziei
    Wielkie Niedziele radości.
    Wielkanoc jest jak nasze życie
    ... Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
    błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa,
    wszelkiego szczęścia i radości
    życzy Dyrektor
    wraz ze Społecznością Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana
    w Skomielnej Białej.

    Dodano: 02.04.19;

    Zostań bohaterem ? oddaj krew


    12 V (niedziela) w naszej szkole odbędzie się po raz drugi wielka akcja ODDAWANIA KRWI.
    Zapraszamy wszystkich, którzy chcą i mogą oddać krew do udziału w akcji.
    Każda kropla krwi jest nam potrzebna !!!
     Oddawanie krwi:
    • nie boli,
    • jest bezpieczne,
    • nie grozi zarażeniem,
    • nie uzależnia

    - natomiast
    Daje Życie


    Dodano: 20.04.19;

    KIERMASZ ŚWIĄTECZNY


    W dniach od 4 do 9 kwietnia w naszej szkole odbywał się kiermasz świąteczny, z którego dochód został przeznaczony na leczenie Jasia Moskały. Na kiermaszu można było kupić wykonane przez uczniów i pracowników szkoły: stroiki, kartki świąteczne, pisanki, babeczki oraz pierniczki wielkanocne.
    Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji kiermaszu oraz tym którzy kupując wsparli Jasia w walce o wybudzenie ze śpiączki.
    Opiekun akcji ? Agnieszka Pędzimąż


    Dodano: 07.04.19;

    INFORMACJA DLA RODZICÓW


    EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

    15 kwietnia 2019 (poniedziałek), godz. 9.00 ? język polski
    16 kwietnia 2019 (wtorek), godz. 9.00 ? matematyka
    17 kwietnia 2019 (środa), godz. 9.00 ? język angielski/ język niemiecki

    EGZAMIN GIMNAZJALNY

    10 kwietnia 2019 (środa), godz. 9.00 ? historia i WOS, godz. 11.00 ? język polski
    11 kwietnia 2019 (czwartek),godz. 9.00 ? przedm. przyrodnicze, godz. 11.00 ? matematyka
    12 kwietnia 2019 (piątek), godz. 9.00 ? język angielski/ język niemiecki (poziom podstawowy), godz. 11.00 ? język angielski (poziom rozszerzony)


    Dla uczniów klas I ? VII dni od 10 kwietnia do 17 kwietnia są wolne od zajęć lekcyjnych. Zajęcia opiekuńcze od 7.00 do 16.30.
    Dla wszystkich uczniów przerwa wielkanocna trwa od 18 kwietnia do 23 kwietnia.
    Wszyscy uczniowie wracają do szkoły 24 kwietnia 2019 tj. w środę po Wielkanocy.


    Dodano: 16.04.19;

    EGZAMINY


    PIERWSZY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

    W dniach 15-16-17 kwietnia 2019 r. odbywa się pierwszy egzamin ósmoklasisty. W naszej Szkole przystąpiło do niego 36 uczniów. Egzamin sprawdza wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka obcego ? angielskiego lub niemieckiego (do wyboru przez ucznia). Stres jak zwykle towarzyszy takim wydarzeniom, ale zmniejsza go to, że uczniowie piszą w swojej szkole, razem ze swoimi koleżankami i kolegami, w swoich klasach. Egzamin przebiega spokojnie a uczniowie wychodzili z sal uśmiechnięci. Na wyniki czekamy do czerwca.

    OSTATNI EGZAMIN GIMNAZJALNY

    W dniach 10-11-12 kwietnia 2019 r. odbył się egzamin gimnazjalny, do którego w naszej Szkole przystąpiło 32 uczniów. W części humanistycznej uczniowie zdawali język polski, historię oraz wiedzę o społeczeństwie. W części matematyczno-przyrodniczej sprawdzona została wiedza z zakresu matematyki, biologii, chemii, geografii i fizyki, a trzecia część egzaminu sprawdzała umiejętność komunikowania się w języku angielskim lub niemieckim (do wyboru przez ucznia). Był to osiemnasty ? ostatni egzamin gimnazjalny. Na jego wyniki czekamy do czerwca.

    Dodano: 10.04.19;

    WYCIECZKA KLAS DRUGICH


    W piątek 5.04.2019r. klasy II a i II b wczesnym rankiem wyruszyły do Krakowa. Najpierw obejrzały spektakl pt. Towarzystwo Pana Brzechwy w Teatrze Groteska.
    Mądre dowcipne pełne piosenek i doskonałych wierszy Jana Brzechwy przedstawienie dostarczyło dzieciom wielu pozytywnych wrażeń. Potem uczniowie pojechali do Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie poznali wiele ciekawych informacji o latających maszynach.
    Dzieci zmęczone, ale zadowolone wróciły do domu.
    Opiekunowie: A. Pacer, E. Chorążak, E. Skawska.


    Dodano: 10.04.19;

    SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI    W dniu 8.04.2019 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 28 uczniów. Wszyscy wspaniale się zaprezentowali.
     Do dalszego etapu zakwalifikowali się:
    • Aleksandra Marszałek z kl. I a
    • Kinga Spórna z kl. II b
    • Lena Pustuła z kl. III
    • Milena Smoleń z kl. V b
    • Oliwia Kuros z kl. VI b
    • Sabina Gacek z kl. VI b
    • Kinga Skawska z kl. VIII a
    • Alicja Pędzimąż z kl. VIII b
    • Anna Gładysz z kl. VIII b
    To właśnie oni będą reprezentowali naszą Szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim.

    POWODZENIA!!!


    Dodano: 07.04.19;

    NOWOŚCI W BIBIOTECE SZKOLNEJ!!!

    Zachęcamy do wypożyczania nowych książek dla dzieci i młodzieży, które wraz z wiosną pojawiły się w naszej bibliotece. Wśród nich znajdziecie swoich ulubionych autorów i bohaterów.

    ZAPRASZAMY!!!


    Bibliotekarki: Ewa Chorążak i Katarzyna Kowalczyk

    Dodano: 07.04.19;

    ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ


    W dniu dzisiejszym, 7 kwietnia, Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej brał udział we Mszy Świętej w 79 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, za poległych i pomordowanych na wschodzie ofiar Golgoty Wschodu.
    Jedną z ofiar Zbrodni Katyńskiej był porucznik Andrzej Wólczyński- żołnierz 78 Pułku Piechoty z Baranowicz zamordowany w Katyniu.    Dodano: 08.04.19;

    Zwycięstwo w Gminnej Olimpiadzie klas I-III


    W dniu 4 kwietnia 2019 roku w naszej szkole miała miejsce Gminna Olimpiada Klas I-III. Reprezentacje szkół rywalizowały w konkurencjach zespołowych i indywidualnych. Początkowo w sztafetach prowadziła drużyna z Lubnia, jednak po indywidualnych konkurencjach końcowa punktacja przyniosła nam zwycięstwo. II miejsce zajęła drużyna z Lubnia, III miejsce w tym roku zdobył zespół z Tenczyna. Każda uczestnik Olimpiady otrzymał pamiątkowy medal i słodką niespodziankę z napojem ufundowaną przez Szkolną Radę Rodziców. Natomiast kapitanowie drużyn, z rąk Dyrektora Szkoły odebrali puchar i dyplom.
    26 kwietnia w Brzączowicach nasza drużyna kolejny raz powalczy w Powiatowej Olimpiadzie Klas I-III.
    Trzymajcie kciuki!!!

    Organizatorzy Olimpiady - Edyta Skawska i Renata Żur
    Dodano: 06.04.19;

    SPOTKANIE EDUKACYJNO - SZKOLENIOWE Z CYKLU ZIELONA POLSKA


    W dniu 4 kwietnia 2019 r. uczniowie kl. VI - VII wzięli udział w Spotkaniu Edukacyjno - Szkoleniowym z zakresu Ochrony Środowiska z cyklu Zielona Polska. Impreza odbyła się w hali Wisły w Krakowie. Część edukacyjną poprowadził przyrodnik i dziennikarz Telewizji Polskiej Pan Gerard Sawicki. Był to wykład multimedialny dotyczący ochrony środowiska. Omawiane były relacje ludzi ze środowiskiem na przestrzeni dziejów, segregacja śmieci, katastrofy ekologiczne, rozpoznanie zagrożeń środowiska, bioróżnorodność oraz chronione gatunki i ich siedliska. Spotkanie zakończył koncert zespołu ANDRE. Opiekunami byli: p. Danuta Maciążka, p. Jacek Rola, p. Mateusz Zając    Dodano: 06.04.19;

    Szukałem was?Teraz wy do mnie przychodzicie
    Św. Jan Paweł II


    2 kwietnia minęła 14 rocznica odejścia naszego Ukochanego Ojca św. Jana Pawła II do Domu Ojca. W naszej szkolnej społeczności uczciliśmy to wydarzenie programem muzyczno ? słownym w wykonaniu uczennic klasy 4b,5a,2b. Szczególnym akcentem programubył motyw kolorowych flag i radosne dziękczynienie za dar Jana Pawła II. Historia życia Papieża ukazana w krótkim filmie ożywiła w nas wspomnienia, pragnienie, radość i nadzieję pięknego życia. Najmłodsi uczniowie mają okazję w takich chwilach poznawać tego wybitnego Polaka Papieża.
    Honorowym gościem był także nasz ks. Proboszcz Ryszard Pawluś, któremu z okazji Imienin złożyliśmy serdeczne życzenia oraz wyśpiewaliśmy radosne 100 lat! W programie wystąpiła również Julia Skupień ze śpiewem piosenki "Zostań z nami a następnie wszyscy włączyliśmy się w śpiew Litanii do św. Jana Pawła II aby modlitwą otoczyć Jasia Moskałę dla którego w tym dniu rozpoczęliśmy kiermasz aby wspomóc proces wybudzania go ze śpiączki. Wierzymy że św. Jana Paweł II oręduje za nami w niebie i cieszy się, gdy do Niego przychodzimy jak sam to wyraził słowami szukałem was?
    Program przygotowali s.Julitta, Karolina Bajak, Agnieszka Pędzimąż ks. Paweł

    Dodano: 01.04.19;

    Szkolna Olimpiada Sportowa klas I - III


    28 marca uczniowie klas młodszych wykonując ćwiczenia sprawnościowe, indywidualnie zdobywali punkty. Teraz najlepsi sportowcy z każdej klasy tworzą drużynę, 12 osobowy zespół, który 4 kwietnia 2019 roku, będzie reprezentować naszą szkołę w Gminnej Olimpiadzie Sportowej klas I - III. W tym roku będzie to również w Skomielnej Białej.

    Opiekunowie Olimpiady: Wychowawcy klas I - III


    Dodano: 01.04.19;

    Podsumowanie akcji
    PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE!!!


    W ramach tegorocznej akcji zebrano łącznie 112 książek. Dary powiększyły księgozbiór Biblioteki Szkolnej i już wkrótce pojawią się na półkach w naszej wypożyczalni.
     Uczniowie, którzy podarowali książki:
    • Pustuła Lena z kl. III
    • Pustuła Mateusz z kl. IV b
    • Handzel Adrian z kl. VII b
    • Chorążak Jakub z kl. V b
    • Jurzec Przemysław z kl. III
    • Plewa Dominika z kl. V b
    • Plewa Wiktoria z kl. VI b
    • Łącki Piotr z kl. IV b
    • Macioł Tomasz z kl. II a
    • Czerwińska Sylwia z kl. VIII a
    • Kapłon Julia z kl. I a
    • Nawara Łukasz z kl. III
    • Nawara Sebastian z kl. III
    • Mamoń Jan z kl. VI b

    W akcji wzięli udział także: p. Mateusz Zając, p. Ewa Wiewiórka i p. Małgorzata Gacek.

    Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy!

    Bibliotekarki: Ewa Chorążak i Katarzyna Kowalczyk

    Dodano: 5.04.19;

    II ETAP SZKOLNEGO TURNIEJU GIER ZESPOŁOWYCH


    II etap Szkolnego Turnieju Gier Zespołowych za nami. Tym razem zawodnicy sprawdzali swoje koszykarskie umiejętności. Konkurencja była duża zważywszy, że do turnieju włączyła się klasa VI a. W drugim etapie przyznano następującą ilość punktów: VII a - 5 pkt., V b - 4 pkt., VI b - 3 pkt., VI a - 2 pkt. i V a - 1 pkt.
     Po dwóch etapach kolejność na podium wygląda następująco:
    1. V b - 8 pkt.
    2. VII a - 6 pkt.
    3. VI b - 6 pkt.
    4. V a - 3 pkt.
    5. VI a - 2 pkt.
    Nic nie jest przesądzone i o ostatecznym wyniku zdecydują piątkowe rozgrywki w unihokeja.
    Szczegółowe informacje można znaleźć na gazetce obok sali gimnastycznej.
    Organizator turnieju: Paulina Janowiec-Kapłon

    Dodano: 1.04.19;

    SZKOLNY KONKURS WIEDZY O LEKTURACH - WYNIKI


    1. MIEJSCE ? Julia Masłowska (8b)
    2. MIEJSCE ? ex aequo Patrycja Żur (3b gim.), Klaudia Mołocznik (3a gim.)
    3. MIEJSCE ? Anna Gładysz (8b)
    4. WYRÓŻNIENIA ? Klaudia Masłowska (3a gim.), Weronika Łopata (3b gim.)
   Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy pozostałym uczestnikom za liczny udział w konkursie. Dla laureatów pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

   Dodano: 1.04.19;

   MAMY NOWY SPRZĘT SPORTOWY   Do naszej szkoły został zakupiony nowy sprzęt sportowy. Długo czekaliśmy na realizację zamówienia, ale udało się....sportowy magazyn wzbogacił się o 6 płotków lekkoatletycznych firmy Polanik oraz 12 sztuk mniejszych płotków tzw. koordynacyjnych. Zakup był możliwy dzięki środkom finansowym pochodzącym z Kiermaszu piernikowego. Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy. Na zdjęciach prezentacji sprzętu dokonuje klasa V a oraz VI b.
   Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 27.03.19;

   SZKOLNY KONKURS WIEDZY O LEKTURACH


   26 marca bieżącego roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Lekturach. Wzięło w nim udział 23 uczniów z klas VIII oraz III gimnazjalnych.
    Test sprawdzał wiedzę uczniów z zakresu takich lektur jak:
   • Balladyna Juliusza Słowackiego,
   • Dziady cz. II Adama Mickiewicza,
   • Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego,
   • Zemsta Aleksandra Fredry,
   • Mały Książę Antoine de Saint Exupery?ego.
   Wszyscy z dużym zaangażowaniem i skupieniem przystąpili do pisania testu, który zawierał zarówno pytania zamknięte jak i otwarte.
   Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które zostaną ogłoszone niebawem.
   Organizatorki konkursu: p. Urszula Kawecka oraz p. Agnieszka Szewczyk ? Bąbol.

   Dodano: 27.03.19;

   PIERWSZA POMOC


   W marcu 2019 r. uczniowie klas: II A, II B i III wzięli udział w szkoleniu z podstaw udzielenia pierwszej pomocy. Realizowany w naszej szkole program edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować, powstały z inicjatywy Fundacji WOŚP, polega na wdrożeniu elementów pierwszej pomocy do edukacji wczesnoszkolnej. Głównym jego celem jest wykształcenie u dzieci podstawowych nawyków, które powinny być naturalne dla świadków zdarzeń. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

   Prowadząca zajęcia - Ewa Chorążak.

   Dodano: 27.03.19;

   VII KONKURS RECYTATORSKI W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RABCE – ZDROJU


   26 marca uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Marszałek z kl. I A, Natalia Bednarczyk z kl. I B, Mateusz Masłowski z kl. II A, Sebastian Gacek z kl. II B i Lena Pustuła z kl. III wzięli udział w VII Konkursie Recytatorskim z okazji Światowego Dnia Poezji zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Rabce - Zdroju. Swój występ zaprezentowało 49 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Jury oceniało: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu i kulturę słowa. Nasz uczeń Sebastian Gacek zajął III miejsce w swojej kategorii wiekowej.
   Gratulujemy wspaniałego występu!!!


   Dodano: 27.03.19;

   TALENTY MAŁOPOLSKI 2019   Dnia 25.marca 2019 roku w Dobczycach odbyły się eliminacje do XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych Talenty Małopolski 2019. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice Julia Skupień ? kl.3b gimnazjum i Gabriela Masłowska ? kl.8b szkoła podstawowa. Dziewczęta zaprezentowały się w pięknym repertuarze. Do finału wojewódzkiego w Dobczycach nominowana została Julka Skupień. Gratulujemy dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów.

   Dodano: 27.03.19;

   ZBIÓRKA ZAKRĘTEK   W tym roku szkolnym nadal zbieramy plastikowe zakrętki dla Leny Cholewy. Środki pozyskane w ten sposób przeznaczane są na rehabilitację i dalsze leczenie dziewczynki. Zakrętki przynosimy do biblioteki.

   DZIĘKUJEMY !!!

   Z naszą pomocą Lena ma szansę na normalne życie!!!
   Jeśli możesz przekaż też Lenie 1% podatku.
   Fundacja Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904
   z dopiskiem 25495 LENA CHOLEWA


   Dodano: 26.03.19;

   II SZKOLNY TURNIEJ GIER ZESPOŁOWYCH


   Za nami pierwszy etap II Szkolnego Turnieju Gier Zespołowych, który odbył się w piątek. Uczniowie z klas V - VII zmierzyli się z pierwszą dyscypliną - piłką nożną.
    Klasyfikacja po pierwszym etapie wygląda następująco:
   1. V b - 4 pkt.
   2. VI b - 3 pkt.
   3. Va - 2 pkt.
   4. VII a - 1 pkt.
   Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na gazetce obok sali gimnastycznej.
   opiekun turnieju: Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 26.03.19;

   POKAZ PIERWSZEJ POMOCY


   W dniu 25 marca 2019 r. uczniowie klasy szóstej wzięli udział w pokazie i warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Oby nie było potrzeby udzielania pierwszej pomocy i nikt nie był poszkodowany, ale wiedzieć jak pomocy udzielić - WARTO i TRZEBA.
   Dodano: 24.03.19;

   FESTIWAL ZAWODÓW W KRAKOWIE


   23 marca uczniowie klas trzecich gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej w Skomielnej Białej uczestniczyli w Festiwalu Zawodów w Krakowie. Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najważniejszych w życiu decyzji. Można ją w dorosłym wieku zmieniać lub modyfikować, jednak ten pierwszy, kluczowy wybór kierunku następuje w gimnazjum lub szkole podstawowej. Oznacza to, że decyzja musi nastąpić w oparciu o wyobrażenia ucznia o danym zawodzie, a nie o jego doświadczenia. W celu przybliżenia uczniom tego jeszcze abstrakcyjnego dla nich obszaru, samorząd Województwa Małopolskiego kolejny raz zorganizował Festiwal Zawodów.
   Opiekunami byli Mateusz Zając, Jacek Rola, Edyta Ceremon.

   Dodano: 23.03.19;

   GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII


   W dniu 22 marca 2019 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu, odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. O tytuł Mistrza Ortografii walczyli uczniowie wyłonieni w szkolnych konkursach , w trzech kategoriach wiekowych: klasy I–III, klasy IV–V i klasy VI–VIII. Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, znaleźli się w Gronie Laureatów zdobywając 2 miejsce w każdej kategorii wiekowej:
  • Lena Pustuła, kl.III
  • Julia Pazdur , kl.V a
  • Martyna Czerwiec , kl.VIII a

   Gratulujemy laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu, którzy wykazali się wysokimi umiejętnościami w tej dziedzinie.
   Dodano: 23.03.19;

   POWITANIE WIOSNY   21 marca w szkole zapanował "kolorowy zawrót głowy". Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny zaakcentowaliśmy kolorowymi strojami. Uczniowie wylosowali wcześniej barwę, która tego dnia miała być przewodnia w ich klasie. Jak widać na zdjęciach, niektórzy wywiązali się z zadania wzorowo:)

   21 marca to też Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa - Dzień Kolorowej Skarpetki. Wspomniane skarpetki to symbol niedopasowania społecznego i genotypowego, z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Do akcji przyłączyli się również uczniowie z naszej szkoły, zakładając skarpetki nie do pary. Każdy, kto cieszył się z nadejścia wiosny i wyraził swoją solidarność z chorymi, otrzymał od Samorządu Uczniowskiego cukierki!!! :)

   Za zorganizowanie tego dnia odpowiadały uczennice kl. 7a i Samorząd Uczniowski. Dziękujemy!!!

   Dodano: 23.03.19;

   WYCIECZKA KLAS PIERWSZYCH NA POWITANIE WIOSNY   W dniu 21 marca ? pierwszym dniu wiosny uczniowie wraz z wychowawcami p. Renatą Żur i p. Martą Augustyn wzięli udział w wycieczce do Nowego Targu. Na początku udali się do Muzeum Podhalańskiego. Poznali historię założenia miasta oraz postać patronki św. Katarzyny. Wraz z przewodnikiem zwiedzili salę papieską oraz obejrzeli film o życiu Ojca Świętego. Wzięli również udział w warsztatach edukacyjnych pod hasłem: Wiosenne przebudzenie – motywy roślinne Podhala na pisankach wielkanocnych. Następnie udali się do kręgielni, gdzie wykorzystując swoją aktywność wzięli udział w zajęciach sportowych.

   Dodano: 19.03.19;

   KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY


   21 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych Kangourou Sans Frontieres. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, z siedzibą w Toruniu przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

   Zasadniczym celem konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki. Kangur w niezawodny sposób integruje młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu i o tej samej godzinie uczniowie wielu krajów rozwiązują te same zadania, a laureaci mają możliwość uczestniczenia w zagranicznych wycieczkach i międzynarodowych obozach naukowo ? rekreacyjnych.
   W tegorocznej edycji konkursu w naszej szkole brało udział 15 uczniów ? po 3 ? 4 w każdej z kategorii. Konkurs poprzedziły eliminacje szkolne, w których uczestniczyli wszyscy chętni.
   Z niecierpliwością oczekiwać będziemy na wyniki, które pojawią się w czerwcu.


   Dodano: 19.03.19;

   KONKURS ORTOGRAFICZNY


   18 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap Gminnego Konkursu Ortograficznego dla klas VI - VIII. Do ortograficznych zmagań przystąpiło ponad dwudziestu uczniów. Najlepszą znajomością zasad pisowni wykazały się: Martyna Czerwiec i Julia Gacek z kl. VIIIa oraz Natalia Zachara (kl. VIIa).
   Te osoby będą reprezentowały szkołę 22 marca 2019 r. w Lubniu.

   Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!


   Dodano: 19.03.19;

   ZAWÓD NIE ZAWODZI ? ETAP SZKOLNY


   Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu promującego zawody techniczno ? informatyczne pt. Zawód nie zawodzi, który odbył się 14 marca. Spośród 45 uczestników, 10 uczniów z największą liczbą punktów, zakwalifikowało się do finału w 5 obszarach:

   • obszar budowlany: Klaudia Masłowska z kl. III a gim. i Aneta Sadłowska z kl. III a gim.
   • obszar elektryczny: Michał Łopata z kl. III b gim. i Damian Folwarski z kl. III a gim.
   • obszar informatyczny: Maksymilian Byk z kl. VIII a i Grzegorz Czyszczoń z kl. III a gim.
   • obszar reklamy: Iga Drzyzga z kl. III a gim. i Iga Ponicka z kl. III a gim.
   • obszar spawalniczy: Karina Bednarczyk z kl. VIII b i Kacper Kaciczak z kl. VII b

   Już 26 kwietnia 2019 r. wezmą oni udział w Finale Regionalnym Konkursu.

   Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy naszych uczniów!!!

   Opiekunowie konkursu: M. Filar, M. Zając, E. Chorążak.

   Dodano: 19.03.19;

   Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU


   Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie powiatowym Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, który został rozegrany w Myślenicach. Pomimo niezwykle trudnych warunków atmosferycznych dzielnie walczyli na boisku do ostatnich minut. W meczu o miejsce trzecie nie udało się pokonać przeciwników w karnych i tym samym nasi sportowcy zakończyli udział w turnieju na miejscu czwartym.
   Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Jakub Chorzępa, Jakub Chorążak, Bartosz Ceremon, Krzysztof Folwarski, Miłosz Frost, Bartosz Gacek, Paweł Topór oraz Michał Żur. Gratulujemy.
   opiekunem zespołu była Paulina Janowiec-Kapłon.

   Dodano: 17.03.19;

   SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY   W dniu 11.03.2019 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy i III Gimnazjum. Wzięło w nim udział 14 osób. W ciągu 60 minut młodzież zmagała sie z zadaniami wymagającymi sprawności rachunkowej, logicznego myślenia oraz strategii rozwiązania zadania. Wyłoniona grupa najlepszych uczniów już niebawem będzie brała udział w Międzynarodowym Konkursie ?Kangur Matematyczny?.
    Najwyższe wyniki uzyskali:
   • Emilia Gacek (kl. 7a), Adrian Handzel (kl. 7b),
   • Alicja Pędzimąż (kl. 8b), Kinga Żur (kl. 8b),
   • Aneta Sadłowska (kl. 3a Gimn.), Grzegorz Czyszczoń (kl. 3a Gimn.).

   Opiekun Konkursu: p. Anna Spicha.

   Dodano: 08.03.19;

   Teatr małego aktora DZIADEK DO ORZECHÓW


   Piątego marca w naszej szkole zostało pokazane przedstawienie pt.:Dziadek do orzechów. Uczniowie z klas VB i IIB przygotowywali się do tego występu przez kilka miesięcy. Na tę okoliczność została wykonana stosowna dekoracja a całości dopełniły stroje bohaterów sztuki. Przedstawienie zostało obejrzane przez uczniów naszej szkoły ze skupieniem oraz nagrodzone gromkimi brawami. Występ dzieci został także doceniony przez rodziców i bliskich naszych młodych aktorów podczas popołudniowego występu tego samego dnia.
   Opiekun grupy aktorskiej Anna Pacer.

   Dodano: 06.03.19;

   WYCIECZKA DO KRAKOWA


   W dniu 5 marca klasa trzecia i klasy czwarte wzięły udział w wycieczce do Krakowa. Pierwszym punktem programu było Muzeum Lotnictwa, gdzie dzieci skorzystały z możliwości darmowego wstępu (darmowe wstępy są w każdy wtorek), podziwiały tam modele samolotów znajdujące się w hangarach oraz spacerując wokół budynków. Teren dzisiejszego muzeum to lotnisko, które należy do najstarszych wojskowych lotnisk nie tylko w Europie, ale również na całym świecie, powstało w roku 1964. Wśród jego zbiorów znajdują się samoloty, śmigłowce, szybowce, motoszybowce, silniki lotnicze, a także elementy takie jak armaty przeciwlotnicze, pojazdy pancerne przeciwlotnicze, stacja wykrywania napromieniowania, a także różnego rodzaju inna broń przeciwlotnicza. Drugim punktem programu wycieczki była wizyta w Teatrze Współczesnym, gdzie uczniowie obejrzeli spektakl pt. Pan Twardowski i wzięli udział w warsztatach teatralnych. Wszyscy byli zachwyceni sztuką, scenografią, wspaniałą grą aktorską oraz kostiumami. Był ta na pewno spektakl, który zaszczepił miłość do teatru w wielu młodych głowach i sercach. Na pewno tam powrócimy! Nieodzownym punktem programu wycieczki był również McDonald.
   Opiekunami wycieczki były: p. Joanna Miśkowiec, p. Elżbieta Folwarska, p. Iwona Byk oraz p. Danuta Maciążka.

   Dodano: 2.03.19;

   NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLETYCH


   W dniu 1 marca Poczet Sztandarowy, młodzież szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczcili Żołnierzy Niezłomnych. Uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod Obeliskiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia jakie rozegrały się w naszej miejscowości 3 września 1939 roku. Następnie młodzież szkolna wzięła udział we Mszy Św. w intencji Żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego ?Błyskawica?, Oddziału Partyzanckiego ?Wiarusy?, poległych i pomordowanych za Ojczyznę Żołnierzy Niezłomnych. Po Mszy wszyscy uczestnicy przeszli do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości: - odśpiewanie Hymnu Narodowego - program okolicznościowy w wykonaniu Matyldy Ceremon, Klaudii Spyrek, Emilii Łopaty, Anny Gładysz, Gabrieli Masłowskiej i Alicji Pędzimąż. - prelekcja dot. historii Żołnierzy Niezłomnych pochodzących ze Skomielnej Białej oraz wydarzeń z Polany Surówki. Na zakończenie Organizatorzy podziękowali za pomoc w organizacji uroczystości, a także za przybycie zaproszonym gościom z P.Wójtem Gminy Lubień oraz reprezentacji 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Krakowa.


   Dodano: 28.02.19;

   WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI   28 lutego, tj. Tłusty Czwartek, w naszej szkole po raz kolejny przeprowadzona została akcja Wyślij pączka do Afryki. Tego dnia można było kupić pączki, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na projekty realizowane przez braci Kapucynów w RŚA i Czadzie. Dzięki takiej pomocy misjonarze kształcą, karmią i otaczają opieką setki dzieci w Afryce. Budują tam szkoły, studnie i kaplice.
   Sprzedaliśmy w tym roku 250 pączków za łączną kwotę 655 zł. Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za wsparcie!
   Akcję przeprowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego przy wsparciu ks. Pawła Cempury.

   Dodano: 28.02.19;

   KTO NA KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY


   W dniach 26 i 28 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV ? VI. Uczniowie, którzy zdobędą najlepsze wyniki wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
   Konkurs zorganizowały: p. B. Krok i p. A. Szynalik

   Dodano: 24.02.19;

   SZKOLNY KONKURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY   21 lutego 2019 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Poprawnej Polszczyzny.Wzięło w nim udział 17 uczniów z kl. IV -VI. Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad ortograficznych, związków frazeologicznych oraz poprawną polszczyzną.
    Laureaci konkursu:
   • I miejsce: Sabina Gacek kl.6 b
   • II miejsce: Gabriela Wojciechowska kl.6 b Oliwia Kuros kl. 6 b
   • III miejsce: Magdalena Sawina kl.6 b
   • Wyróżnienie: Zuzanna Kapłon kl. 4 b
   Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
   Konkurs zorganizowały: p. I. Mikulec, p. E. Folwarska

   Dodano: 22.02.19;

   ZABAWA KARNAWAŁOWA   Dnia 21 stycznia odbyła się szkolna zabawa karnawałowa w trzech turach: dla klas I-III, IV-VI oraz VII-III gimnazjum. Najmłodsi uczniowie z pomocą rodziców przygotowali wspaniałe stroje karnawałowe, by w tym szczególnym dniu przeobrazić się w wymarzoną postać. Nie zabrakło księżniczek, policjantów, strażaków, wojowników, piłkarzy, wróżek i wielu innych ciekawych przebrań karnawałowych. Samorząd Uczniowski zapewnił oprawę muzyczną w czasie zabawy, a także zadbał o wyjątkową atmosferę: były wspólne układy taneczne, konkursy, baloniki, serpentyny, światełka. Uczniowie mieli okazję spędzić radosne chwile w gronie rówieśników. Tegoroczna zabawa karnawałowa należała niewątpliwie do bardzo udanych.
   Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, która zorganizowała poczęstunek dla wszystkich uczniów naszej szkoły.   Dodano: 22.02.19;

   WARSZTATY DLA UCZNIÓW


   w dniu 20 lutego Pani terapeutka Julia Kulig z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa przepowaziła warsztaty dla uczniów kl. 6a i kl. 7a na temat: Presja grupy rówieśniczej na jednostkę w klasie z elementami profilaktyki w zakresie e- papierosów. Warsztaty zorganizowano we współpracy z GKRPA w Lubniu.   Dodano: 21.02.19;

   NA LODOWISKU
   W dniu 19 lutego 2019 roku w ramach zajęć pozalekcyjnych odbyła się szkolna wycieczka na lodowisko w Rabce-Zdroju. Podczas wyjazdu realizowany był Program Profilaktyczny o tematyce uzależnień. Uczniowie rozmawiali o problemach, które dotykają rodziny, w których choć jedna osoba jest uzależniona. Jak pomóc takiej osobie, gdzie szukać pomocy. Uczyli się jak być asertywnym. Podczas zajęć na lodzie uczniowie uczyli się jazdy na łyżwach, uczestniczyli w grach i zabawach. Wszyscy miło spędzili czas, choć niektórzy wrócili do domu z poobijanymi pewnymi częściami ciała ?. Przejazd w całości sfinansowany został przez GKRPA w Lubniu. Opiekunami podczas wyjazdu była p. P. Janowiec- Kapłon, p. A. Szynalik oraz p. I. Byk

   Dodano: 20.02.19;

   GMINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ   W dniu 18 lutego 2019 roku w naszej szkole odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcznej chłopców. W Turnieju wzięły udział drużyny ze wszystkich szkół w naszej gminie. Rywalizacja była bardzo zacięta, chłopcy dzielnie walczyli o zdobycie jak najlepszych miejsc. Ostatecznie I m-ce zajęła drużyna z Lubnia, II m-ce- z Tenczyna, III -nasi dzielni zawodnicy oraz ekipa z Krzeczowa na miejscu IV. Opiekunem na zawodach była p. I. Byk


   Dodano: 20.02.19;

   SEANS W KINIE ŚNIEŻKA   15.02.2019 r. klasy drugie wraz z opiekunami wybrały się do rabczańskiego kina na film animowany pt. Jak wytresować smoka 3. Kolejna odsłona pięknej opowieści o przyjaźni ludzi ze smokami dostarczyła widzom wiele wzruszeń i pozytywnych wrażeń.
   Opiekunowie: p. A. Pacer, p. E. Skawska, p. E. Chorążak.
   Dodano: 15.02.19;

   ZAWODY NARCIARSKIE   W dniu 15 lutego 2019 roku odbyły się Powiatowe Zawody w Narciarstwie Alpejskim w kategorii Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży dziewcząt i chłopców.
    W kategorii Igrzyska Dzieci naszą szkołę reprezentowali:
   • Ceremon Bartosz- m-ce 11
   • oraz Chorzępa Jakub- niestety zdyskwalifikowany.
    W kategorii Igrzyska Młodzieży startowali:
   • Handzel Maciej- m-ce 18,
   • Sawina Filip- m-ce 20,
   • Byk Maksymilian- m-ce 30;
   • Bekier Michał- m-ce 32,
   • Nawara Szymon- m-ce 33
    W kategorii dziewcząt:
   • Ceremon Amelia= m-ce 15.
   Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem na zawodach była p. I. Byk

   Dodano: 15.02.19;

   WALENTYNKI


   14 lutego w naszej szkole zapanowała wyjątkowa atmosfera. Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Walentynkowy. Wszyscy uczniowie, którzy założyli czerwono-różowe stroje, uniknęli wezwania do odpowiedzi. Tradycyjnie działała również poczta walentynkowa i można było dostać kartki walentynkowe od swoich sympatii. Dzień Walentynkowy przyniósł uczniom wiele radości.
   Dodano: 15.02.19;

   GMINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ


   W dniu 13 lutego 2019 roku odbył się w naszej szkole Gminny Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt. Drużyny walczyły z wielkim zaangażowaniem o miano najlepszej drużyny w gminie oraz jednocześnie o awans do etapu powiatowego. Ostatecznie naszą gminę reprezentować będzie ekipa z Lubnia. Dziewczęta z naszej szkoły zajęły II miejsce. III miejsce- Tenczyn i IV- drużyna z Krzeczowa.
   Opiekunem na zawodach była p. I. Byk

   Dodano: 8.02.19;

   PODSUMOWANIE AKCJI GÓRA GROSZA


   W czasie tegorocznej zbiórki pobiliśmy rekord, ponieważ udało się zebrać górę grosików na łączną kwotę

   415,28 zł

   Pieniążki zostały posegregowane, policzone, zapakowane i przekazane do oddziału pocztowego w Rabce - Zdroju. Stamtąd trafią do Towarzystwa Nasz Dom, które jest głównym organizatorem akcji. Pieniążki zbierane były, jak co roku, na dzieci wychowujące się w Domach Dziecka.
   Serdecznie podziękowania składamy wszystkim darczyńcom. Organizator akcji p. Ewa Chorążak

   Dodano: 8.02.19;

   WYCIECZKA DO KOŚCIELISKA   30 stycznia 2019 roku klasy pierwsze wzięły udział w programie edukacyjnym: Psie zaprzęgi. Na początku spotkania dzieci poznały psy i ich zwyczaje. Pozyskały informacje kiedy i jak można głaskać psa, kiedy do psa nie podchodzić i jak zachować się podczas ataku psa. Następnie poznały sprzęt wykorzystywany w psich zaprzęgach. Po przywitaniu się z każdym psem rozpoczęły się zabawy, m. in. canicross - bieganie z psem na linie upiętej pasem, powożenie psim zaprzęgiem ? każde dziecko mogło samodzielnie powozić saniami sportowymi. Pogoda i widoki dostarczyły nam dodatkowo pozytywnych wrażeń.
   Opiekunami wycieczki byli wychowawcy klas: Marta Augustyn i Renata Żur

   Dodano: 5.02.19;

   TOMIK POEZJI


   Labirynty ? pod takim tytułem ukazał się debiutancki tomik poezji uczennicy naszej szkoły Weroniki Łopaty.
   Serdecznie gratulujemy Weronice sukcesu i gorąco zachęcamy do nabycia tego wyjątkowego zbioru, który zawiera nie tylko wiersze, ale i rysunki autorki.
   Sprzedaż tomików prowadzi Samorząd Uczniowski,

   zapraszamy!


   Dodano: 5.02.19;

   PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE!!!


   Włącz się do akcji dla biblioteki Szkoły Podstawowej!!!
   Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje książkowe oraz lektury.
   Jeśli masz na swojej półce książkę, którą z zainteresowaniem przeczytałeś, i po którą być może już nigdy nie sięgniesz, możesz podarować ją bibliotece szkolnej. Zamiast obrastać kurzem, książka otrzyma drugie życie i sprawi radość innym czytelnikom!
   Prosimy, aby książki były w bardzo dobrym stanie.
   Akcja trwa do końca lutego 2019 r.
   Na każdego darczyńcę czeka słodki akcent!
   Za wszystkie książki już dziś serdecznie dziękujemy !!!

   Dodano: 15.01.19;

   PRZEDSTAWIENIE DLA RODZICÓW


   11 stycznia bieżącego roku o 16.30 uczniowie klasy VIIIB oraz IIIB gimnazjalnej wystawili Dziady cz. II po raz kolejny. Tym razem gośćmi byli Rodzice, Dziadkowie oraz Rodzeństwo młodych artystów. Osoby, wcielające się w różne postacie, stanęły na wysokości zadania. Gratulacje należą się wszystkim aktorom a także operatorom dźwięku ? Robertowi Ochmanowi (VIIIB) oraz Krystianowi Gackowi (VIIIB). Dzięki odpowiedniej muzyce można było poczuć grozę i tajemniczość, towarzyszącą ludowemu obrzędowi. Na uwagę zasługiwała również charakteryzacja twarzy aktorów, za którą odpowiedzialna była Kinga Żur (IIIB) oraz Dagmara Nawara(IIIB). Dodatkowo niezwykłą atmosferę tworzyła dekoracja, blask świec oraz sztuczny dym, towarzyszący pojawiającym się duchom. Widzowie bardzo pozytywnie odebrali sztukę, czego dowodem były gromkie brawa zarówno w trakcie jak i po przedstawieniu.
   Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania spektaklu oraz dziękujemy za zaangażowanie, a Rodzinie Uczniów za przybycie.

   Dodano: 7.01.19;

   JASEŁKA   W dniu 4 stycznia 2019 roku uczniowie klasy trzeciej naszej szkoły przygotowali i wystawili Jasełka. Spektakl obejrzeli zaproszeni goście: dzieci z przedszkola, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej, a późnym popołudniem rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Młodzi aktorzy wykazali się pełnym zaangażowaniem, wysokim kunsztem aktorskim oraz muzycznym. Przedstawienie dopełniała piękna scenografia, dekoracje, rekwizyty i stroje aktorów, które przeniosły nas myślami i wyobraźnią do tamtej szczególnej dla każdego z nas Nocy, gdy to przyszedł na świat oczekiwany od tysięcy lat Zbawiciel. Opowieść tryskała dowcipnymi dialogami i wzruszała pięknymi kolędami. Wszystko to złożyło się na najpiękniejszą opowieśćo Bożym Narodzeniu.
   Spektakl przygotowała i wystawiła wraz z uczniami klasy III P.Joanna Miśkowiec.

   Dodano: 21.12.18;


   To właśnie tego wieczoru,
   gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
   w serca złamane i smutne,
   cicha wstępuje otucha.
   To właśnie tego wieczoru,
   od bardzo wielu już wieków,
   pod dachem tkliwej kolędy,
   Bóg się rodzi w człowieku.

   Radosnych i pogodnych Świąt Bożego
   Narodzenia oraz Nowego Roku

   życzy
   Dyrekcja wraz z całą społecznością
   Szkoły Podstawowej
   im. Władysława Orkana
   w Skomielnej Białej.


   Dodano: 23.12.18;

   SZKOLNE KOLĘDOWANIE I WIGILIA   W dniu 21 grudnia Samorząd Uczniowski zaprosił całą społeczność szkolną do wspólnego kolędowania w auli szkolnej. Uczniowie i nauczyciele zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy. Indywidualnie wystąpiła Emilia Łopata z klasy V a, która zaprezentowała kolędę Cicha noc, a pastorałkę pt. To już pora na wigilię wykonała po góralsku Milena Smoleń z klasy V b z akompaniamentem na skrzypcach Karola Żura z klasy II b.
   Po wspólnym kolędowaniu Samorząd Uczniowski złożył życzenia świąteczno-noworoczne całej społeczności szkolnej, a następnie uczniowie udali się na wigilie klasowe z wychowawcami.

   PRZEDSTAWIENIE KRÓLOWA ŚNIEGU   W dniu 21 grudnia 2018 r. uczniowie klas I-VIII oraz III gim. obejrzeli przedstawienie pt: Królowa Śniegu. Zaprezentowali je uczniowie klasy IV b wraz z wychowawcą , którzy wykazali się niezwykłym talentem aktorskim. Wprowadzili wszystkich w magiczny nastrój świąt, składając życzenia bożonarodzeniowe. Uczniom klasy IV b serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów aktorskich !!!

   Dodano: 23.12.18;

   MY CHRISTMAS TREE   Na początku grudnia 2018 roku odbył się szkolny konkurs plastyczno-językowy dla klas I ? IV pt. My Christmas Tree. Celem konkursu była promocja kultury brytyjskiej oraz zachęcenie dzieci do rozwijania zdolności językowych oraz plastycznych. Uczniowie wykazali się olbrzymim zaangażowaniem i kreatywnością. Powstało mnóstwo pięknych prac prezentujących choinki świąteczne z angielskimi podpisami.
    Lista laureatów:
   • Klasa Ia:
    Dylan Ciastoń, Julia Kapłon, Aleksandra Marszałek, Julia Misiukanis, Jakub Pławecki
   • Klasa Ib:
    Maksymilian Gacek, Lena Gołdyn, Natalia Handzel, Mateusz Krauzowicz, Magdalena Marszałek
   • Klasa IIa: Tomasz Macioł
   • Klasa IIb:
    Amelia Basista, Jakub Bednarczyk, Daria Drzyzga, Szymon Kowalczyk, Milena Macioł, Wojciech Marszałek, Adrianna Soból, Emil Strzelczyk, Katarzyna Żur
   • Klasa III: Przemysław Jurzec, Lena Pustuła
   • Klasa IVa: Daniel Gruca, Dawid Hanusiak, Oliwia Kościelniak, Renata Węgrzyn
   • Klasa IVb: Olga Leżańska, Piotr Łącki

   Nagrody ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy! Organizatorzy konkursu: p. Renata Pustuła, p. Renata Żur

   Dodano: 20.12.18;

   JASEŁKA W WYKONANIU KLASY IB   20 grudnia uczniowie klasy IB pod kierunkiem wychowawczyni Pani Marty Augustyn przedstawili Jasełka Bożonarodzeniowe. Do pięknie świątecznie przystrojonej auli szkolnej przybyły Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami, uczniowie klas I, II, III, IV i V oraz rodzice. Kolędy, pastorałki i słowa o narodzinach Jezusa wprowadziły wszystkich w czas oczekiwania na przyjście Króla.

   Dodano: 20.12.18;

   WYCIECZKA DO BĘBŁA   18 grudnia klasy drugie gościły w firmie ARMAR w Bęble. Uczniowie wzięli udział w warsztatach malowania bombek choinkowych oraz poznali tajniki produkcji tych niezwykle pięknych, szklanych ozdób. Na pamiątkę uczniowie przywieźli własnoręcznie wykonane bombki oraz ozdoby zakupione w zakładowym sklepie. Wszyscy wrócili zadowoleni! Opiekunowie wycieczki: p. E. Skawska, p. A. Pacer i p. E. Chorążak


   Dodano: 19.12.18;

   WYCIECZKA DO TEATRU   18 grudnia 2018r. uczniowie klasy VIIIA i VIII B, wraz z nauczycielami, mieli możliwość obcowania ze sztuką, oglądając Chorego z urojenia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Młodzież była pod wrażeniem gry aktorskiej, scenografii i kostiumów.
   Główny bohater Argan (Andrzej Grabowski) bawił do łez samą swoją posturą, a także wypowiadanymi kwestiami. Komedia, mimo że wywoływała uśmiech na twarzach, skłaniała również do refleksji. Wszyscy wrócili zadowoleni i w dobrych humorach. Wycieczkę można, z całą pewnością, zaliczyć do udanych.
   Uczniami opiekowały się: p. Renata Żur, p. Karolina Bajak oraz p. Urszula. Kawecka.

   Dodano: 17.12.18;

   Relacja wolontariusza ze spotkania z Rodziną przy wręczeniu paczki


   Po wniesieniu wszystkich czterdziestu czterech paczek do domu rodziny pani Iwony byliśmy wyczerpani, ale żadne z nas nie zwracało na to uwagi. W pokoju działy się już paczkowe cuda. Pani Iwona widząc swoje córki cieszące się z rzeczy kolejno wyjmowanych z kartonów rozpłakała się i długo nie mogła się uspokoić. Były to łzy szczęścia i niedowierzania. Kiedy odpakowała swój prezent, czyli kawę i zestaw filiżanek, chciała nam ją natychmiast zaparzyć, ale niestety był już późny wieczór, o czym zapomniała
   w przypływie emocji. Znalazła też odkurzacz, który był jej cichym marzeniem i potrzebą zarazem. Najmłodsza Gosia przekopywała się przez kartony i papierki do następnych kartonów, a po otworzeniu ich z entuzjazmem pokazywała co znalazła. Radości nie było końca, kiedy z Ewelinką znalazły pudła z ich imionami. Odpakowały je w mgnieniu oka i chwaliły się prezentami, porównały je i ustaliły, że będą się dzielić. Snuły już plany o grze piłką, zabawie misiami oraz zabawie w salon kosmetyczny. W tym czasie dwie starsze córki odpakowały swoje prezenty. Paulina najbardziej cieszyła się z misia, do którego przytuliła się zaraz po odpakowaniu, Monika z radością oglądała otrzymane kosmetyki. Dowiedzieliśmy się, że Marek bardzo wstydzi się tego, w jakiej rodzina znajduje się sytuacji, niestety nie przełamał się i nie przyszedł do nas. Pani Iwona jest wdzięczna także za żywność, środki czystości, kołdry, poduszki oraz węgiel, który dotarł do nich następnego dnia.
   Co chce powiedzieć od siebie rodzina:
   Jesteśmy zszokowani, wzruszeni i wdzięczni, nie spodziewaliśmy się tak ogromnej pomocy ze strony zupełnie nieznanych nam osób. Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dorzuciły coś od siebie, wprost z serca. Życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Niech podarowane przez Was dobro powróci ze zdwojoną siłą.
   Co chce przekazać Nam wolontariusz:
   Dziękuję Wam za serce i wysiłek, które włożyliście w przygotowanie paczki dla potrzebującej rodziny. Dzięki Wam poczuli, że nie są sami, że mogą liczyć na zupełnie obcych im ludzi. Ta piękna bezinteresowna pomoc z Waszej strony sprawiła, że pomimo tragedii i ciężkiej sytuacji materialnej będą mogli cieszyć się świętami, nie martwić się o jutrzejszy dzień. Dziękuję za bardzo dobry kontakt podczas przygotowywania paczki oraz za to, że pamiętaliście o każdym najmniejszym szczególe. Życzę Wam z całego serca Wesołych Świąt i wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym roku.

   Dodano: 16.12.18;

   PRZEDSTAWIENIE DZIADYCZ. II   14 grudnia bieżącego roku uczniowie z klasy VIIIB oraz IIIB gimnazjalnej, w auli szkolnej, wystawili Dziady cz. II na podstawie dramatu Adama Mickiewicza. Na początku Patrycja Żur zaprosiła wszystkich do obejrzenia spektaklu oraz pokrótce przybliżyła jego tematykę. Następnie młodzi artyści przenieśli widzów do kaplicy cmentarnej, w której Guślarz (Laura Ciepłucha) przewodniczył w obrzędzie wywoływania duchów.
   Bohaterowie wypowiadają prawdy życiowe, o których każdy z nas powinien pamiętać, gdyż są one uniwersalne. Inscenizację urozmaicały scenki współczesne, które, w nawiązaniu do utworu Mickiewicza, miały zobrazować, jak ważne są relacje z drugim człowiekiem. Ich celem było przekazanie, szczególnie w obliczu nadchodzących Świąt, że nie wolno ignorować innych, należy być empatycznym i wrażliwym, trzeba pielęgnować przyjaźnie, nie tylko w świecie wirtualnym, ale także realnym.
   Dodatkowym atutem była wyjątkowa atmosfera, podkreślona blaskiem świec, sztucznym dymem, z którego wyłaniały się Duchy oraz muzyka, będąca tłem dla rozgrywających się wydarzeń.
   Uczniowie wykazali się dużą znajomością reguł aktorskich i w wiarygodny sposób wykreowali grane przez siebie postacie. Sztuka została odebrana bardzo pozytywnie. Gorące brawa były dla aktorów jak najbardziej zasłużone.
   Na zakończenie Pan Dyrektor, Jerzy Kołpak, podziękował młodym artystom za występ i za wkład pracy w jego przygotowanie. Docenił również oryginalność interpretacji dzieła wieszcza narodowego. Nie ukrywał, że gra aktorska wywarła na Nim duże wrażenie.
   Przedstawienie wraz z uczniami przygotowała p. Urszula Kawecka
   Obsada aktorska:


   Dodano: 11.12.18;

   AKCJA SZLACHETNA PACZKA DOBIEGŁA KOŃCA!


   Po raz kolejny udało nam się przygotować prezent, tym razem dla sześcioosobowej rodziny. W piątek paczka trafiła do magazynu w Rabie Niżnej, a w sobotę wolontariusze Szlachetnej Paczki dostarczyli ją do naszej rodziny. Teraz czekamy na relację z wręczenia paczki.
   Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję: uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły, strażakom z OSP w Skomielnej Białej, pracownikom Środowiskowego Hufca Pracy, prywatnym przedsiębiorcom, niezawodnemu panu Leszkowi Palarczykowi, za transport paczek do magazynu oraz anonimowym sponsorom, dzięki którym mogliśmy zakupić 2 tony węgla, odkurzacz, zestaw filiżanek, patelnie, słuchawki bezprzewodowe, kołdry, poduszki, prześcieradła oraz brakujące produkty spożywcze i chemiczne. W tym roku wartość paczki to prawie 12000 złotych.

   DZIĘKI WASZEJ ŻYCZLIWOŚCI SPEŁNIŁY SIĘ CZYJEŚ MARZENIA. PAMIĘTAJMY, ŻE RAZEM MOŻEMY ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZE
   Organizatorzy

   Dodano: 11.12.18;

   Ekologiczny Konkurs Plastyczny


   Ekologiczny konkurs plastyczny rozstrzygnięty! Celem szkolnego konkursu plastycznego pod nazwą
   Barwy przyrody ? stop zanieczyszczeniom powietrza
   było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie ograniczania emisji spalin i gazów cieplarnianych, a tym samym wykształcenie tak ważnych w dzisiejszym świecie odpowiednich postaw ekologicznych. Na wybór najlepszych prac miały wpływ przede wszystkim następujące kryteria: czytelność przekazu, pomysłowość, wkład pracy oraz staranność wykonania. W konkursie uczestniczyło 75 osób. Komisja konkursowa w składzie: 1. Edyta Ceremom ? nauczyciel plastyki 2. Danuta Maciążka ? nauczyciel przyrody 3. Mateusz Zając ? nauczyciel biologii i chemii postanowiła przyznać następujące miejsca w 2 kategoriach wiekowych:
    kategoria ? dzieci młodsze
   1. Miejsce ? Damian Kapłon ? klasa 6a
   2. Miejsce ? Piotr Łącki - klasa 4b
   3. Miejsce ? Sabina Gacek ? klasa 6b
    II kategoria dzieci starsze
   1. Miejsce - Anita Gruca ? klasa 7b
   2. Miejsce - Adrian Handzel ? klasa 7b
   3. Miejsce ? Magdalena Niżnik ? klasa 7b.

   Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu w szkole: Danuta Maciążka, Edyta Ceremon i Mateusz Zając.

   Dodano: 11.12.18;

   ZAJĘCIA W FILII GOK


   W dniu 11 grudnia uczniowie klasy Ia i Ib wzięli udział w zajęciach plastycznych zorganizowanych w filii GOK w Skomielnej Białej, prowadzonych przez instruktora p. Elżbietę Pasierb. Podczas spotkania dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywali świąteczne choinki z gliny, które po wypaleniu i ozdobieniu będzie można zawiesić na świątecznym drzewku jako ozdoby. Zajęcia plastyczne rozpoczęły okres przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

   Dodano: 11.12.18;

   WYCIECZKA DO KINA W RABCE- ZDROJU


   W dniu 7 grudnia 2018 roku uczniowie klasy III uczestniczyli w wycieczce mikołajkowej do kina ?Śnieżka? w Rabce?Zdroju. ?Dziadek do orzechów i cztery królestwa? to piękna, wzruszająca opowieść o tematyce świątecznej, rodzinnej, gdzie toczy się odwieczna walka dobra ze złem, i jak to w bajce bywa to pierwsze zwycięża. Piękne zdjęcia, fabuła, stroje z epoki przeniosły oglądających w niezapomniany, bajkowy świat. Film dostarczył wielu wzruszeń dzieciom i dorosłym. Opiekunami wycieczki były: p. Agnieszka Pędzimąż i p. Joanna Miśkowiec.

   Dodano: 11.12.18;

   BIEG MIKOŁAJKOWY


   7 grudnia w mroźny poranek POD GRZYBKIEM zgromadziło się mnóstwo osób, w tym młodzież naszej szkoły aby wziąść udział w Biegu Mikołajlowym - Biegamy dla Natalki

   Dodano: 11.12.18;

   ZIMOWA PRZYGODA


   7 grudnia uczniowie klas pierwszych i drugich obejrzeli spektakl pt. ZIMOWA PRZYGODA w Teatrze Lalek Rabcio. Ta piękna historia opowiada o wielkiej sile przyjaźni i miłości pomiędzy dziećmi, a stworzonym przez nich bałwankiem. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.
   Dodano: 11.12.18;

   WYCIECZKA NA LODOWISKO


   5 grudnia uczniowie klasy 7a w ramach mikołajek wybrali się na lodowisko do Czarnego Dunajca. Wyposażeni w łyżwy i kaski doskonale bawili się na ślizgawce. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.
   Dodano: 11.12.18;

   MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA DO KINA I NA KRĘGLE


   W dniach 3 i 5 grudnia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w mikołajkowej wycieczce do Krakowa. Główną atrakcją była kręgielnia, w której uczniowie wspaniale się bawili. Następnie wszyscy udali się na seans do kina. Do wyboru były następujące filmy: Misja Yeti, Grinch, Fantastyczne zwierzęta oraz Planeta singli 2. Wycieczka się udała i każdy wrócił z niej zadowolony.


   Dodano: 8.12.18;

   ORSZAK MIKOŁAJKOWY


   W dniu 6 grudnia 2018 roku w naszej szkole pojawił się orszak mikołajkowy zorganizowany przez Samorząd Uczniowski w składzie: Gabriela Sutor, Kinga Żur, Patrycja Żur, Laura Ciepłucha, Karina Bednarczyk, Joanna Żur, Grzegorz Czyszczoń i Piotr Soból. W rolę Mikołaja znakomicie wcielił się Michał Łopata, a jego wiernym reniferem był Szymon Mastela.
   Orszak wędrował od klasy do klasy w okolicznościowych strojach, przypominał w żartobliwy sposób, że na prezenty trzeba zasłużyć dobrym zachowaniem. Nasz Mikołaj z aniołkami i diabełkami odwiedził wszystkich uczniów szkoły, sekretariat szkolny, stołówkę, a nawet zajrzał do przedszkolaków. Pozował do pamiątkowych zdjęć, częstował cukierkami oraz batonikami zakupionymi przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy!
   Tegoroczny wspaniały orszak mikołajkowy wprowadził nas w świąteczną atmosferę. Ciesząc się słodkościami z niecierpliwością oczekujemy Świat Bożego Narodzenia!

   Dodano: 8.12.18;

   NOWOŚCI FILMOWE


   Tym razem dzięki uprzejmości Pana Józefa Wójtowicza, właściciela firmy EKOSORT, nasza biblioteka wzbogaciła się o ciekawe filmy i bajki w formacie DVD.

   DZIĘKUJEMY!!!

   Dodano: 4.12.18;

   BARBÓRKOWE ŻYCZENIA W TUNELU POD LUBONIEM   W dniu św. Barbary uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu jakim była uroczysta Msza Święta w powstającym pod Małym Luboniem tunelu. Msza Św. została odprawiona w intencji górników oraz pracowników włoskiej firmy ASTALDI drążącej tunel. Wizyta na budowie była okazją do poznania wielu niezwykle interesujących wiadomości na temat technologii wykorzystywanych podczas budowy, struktury geologicznej gruntu, urobku wydobywanego w tunelu, planu prac i zaawansowania robót. Pięknie na ten temat opowiedział uczniom główny geolog budowy oraz Pan Julian Masłowski, górnik ? specjalista, odpowiadający za odstrzały w tunelu. Z okazji Barbórki uczniowie złożyli górnikom życzenia wszelkiej pomyślności i opieki św. Barbary w ich trudnej pracy. Wrażeń i emocji było moc. Dziękujemy za zaproszenie !!!

   Dodano: 3.12.18;

   GÓRA GROSZA   Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Zbieramy przysłowiowe ?grosiki?, które w pojedynkę nie mają większej wartości, ale ich ?góra?, może pomóc dzieciom z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zawodowych rodzin zastępczych z całej Polski. Dzieciom zakupione zostaną najpotrzebniejsze rzeczy: przybory do szkoły, książki, odzież, obuwie itp. Akcja przeprowadzana pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbywa się we wszystkich chętnych szkołach i przedszkolach całej Polski. Zebrane pieniążki zostaną przekazane organizatorowi akcji: Towarzystwu Nasz Dom. Zbiórka trwa od 26 listopada do 2 stycznia 2019 roku. Bardzo prosimy o czynne włączenie się do akcji. Opiekunem akcji w naszej szkole jest p. Ewa Chorążak.

   Dodano: 3.12.18;

   PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ORAZ GIMNAZJALNY   W dniach 27-30 listopada 2018 r. w naszej Szkole odbył się pierwszy próbny egzamin ósmoklasisty oraz próbny egzamin gimnazjalny. Egzamin ósmoklasisty składał się z trzech części tj. języka polskiego, matematyki oraz języka obcego ? angielskiego lub niemieckiego (do wyboru przez ucznia). Egzamin gimnazjalny składał się z sześciu części tj. języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 36 uczniów, do egzaminu gimnazjalnego 33. Indywidualne wyniki egzaminu uczniowie poznają w ciągu najbliższych dni, a ich porównanie z wynikami ogólnopolskimi poznamy w styczniu. Czekamy z niecierpliwością i wszystkim życzymy 100% pozytywnych odpowiedzi!!!

   Dodano: 3.12.18;

   DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI.   21 listopada obchodziliśmy dzień życzliwości. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali na gazetkę szkolną tzw. URYWANKĘ, która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Każdy mógł zerwać karteczkę z "życzliwym" tekstem i podarować ją koledze lub koleżance. Charakter tego Dnia sprawił, iż uprzejmości na szkolnych korytarzach nie brakowało˘!!!

   Dodano: 30.11.18;

   ANDRZEJKI 2018   26. listopada 2018 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły bawili się na Balu Andrzejkowym!!! Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali i poprowadzili dla młodszych kolegów zabawy i wróżby andrzejkowe a w godzinach popołudniowych, uczniowie klas VII - III gimnazjalnej wzięli udział we wspólnej dyskotece. Tradycji andrzejkowej stało się więc zadość!!!

   Dodano: 30.11.18;

   KOSZYKARZE W POWIECIE


   Uczniowie naszej szkoły zdobyli piąte miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Mini Koszykówce. Zawody rozegrane zostały 29.11.2018 r. na hali sportowej w Lubniu. Każdy zespół zaprezentował wysoki poziom umiejętności sportowych, jednak najlepszymi na boisku okazali się uczniowie z Pcimia. Szkołę reprezentował zespół w składzie: Patryk Krawontka, Artur Żur, Dawid Musiał, Jakub Chorzępa, Miłosz Frost, Bartosz Gacek, Maksymilian Kluska, Jakub Chorążak, Jakub Rzepiela, Piotr Soból oraz Damian Kapłon. Gratulujemy i życzy kolejnych sukcesów! Opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 30.11.18;

   UPIECZ PIERNIKI I DOŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!


   Kolejny raz organizujemy w szkole Świąteczny Kiermasz Piernikowy. Zachęcamy do włączenia się do akcji i upieczenia pierników dowolnych rozmiarów - małych i dużych, które będą sprzedawane na kiermaszu.
   Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu sportowego do naszej szkoły. Upieczone pierniki (w pudełkach/ torbach papierowych) można przynosić od poniedziałku tj. 3.12.2018 r. do p. Pauliny Janowiec-Kapłon lub p. Elżbiety Folwarskiej.

   Dodano: 30.11.18;

   SZLACHETNA PACZKA


   W naszej szkole trwają akcje charytatywne Szlachetna Paczka i Mikołajki dla Mukoludków. Zbieramy artykuły spożywcze i przemysłowe potrzebne rodzinie pani Iwony oraz słodycze dla dzieci chorych na mukowiscydozę. Zachęcamy również do udziału w biegu mikołajowym dla Natalki, który odbędzie się 7 grudnia o godzinie 12.00 w Rabce - Zdroju.
   Prosimy wszystkich o włączenie się do akcji, bo przecież bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje!!!˘

   Dodano: 30.11.18;

   MIKOŁAJKI DLA MUKOLUDKÓW.


   Nasza szkoła wzięła udział w akcji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą ?Mikołajki dla Mukoludków?. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego gorąco zachęcali kolegów i koleżanki do podzielenia się słodyczami w ten szczególny świąteczny czas.
   Zgromadzone słodycze zostały przekazane organizatorom akcji na paczki mikołajkowe dla dzieci chorych na mukowiscydozę. Jest to ciężka i nieuleczalna choroba genetyczna, która wyniszcza organizm w konsekwencji prowadząc do przedwczesnej śmierci już nawet najmłodszych dzieci.
   Szkoła otrzymała pisemne podziękowania od Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, w którym czytamy: Za wielkie serce serdecznie dziękujemy Dzieciom i Rodzicom oraz wszystkim, którzy dołączyli się do zbiórki słodyczy. To właśnie dzięki Wam możemy podarować radość i uśmiech nieuleczalnie chorym, w tym szczególnym czasie, jakim są święta Bożego Narodzenia.

   Dodano: 29.11.18;

   GMINNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI


   W dniu 28 XI 2018 roku odbył się Gminny Turniej Koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców. Rywalizacja była bardzo zacięta, drużyny rywalizowały o miano najlepszej drużyny koszykarskiej w gminie oraz jednocześnie walczyły o awans do etapu powiatowego. Nasze drużyny, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, zajęły III miejsce. Gratulujemy. Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk.

   Dodano: 27.11.18;

   AKADEMIA Z OKAZJI DNIA PATRONA   26 listopada bieżącego roku odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Patrona naszej Szkoły, którym jest Władysław Orkan. Młodzi artyści przenieśli widzów w czasy,w których żył i tworzył poeta i pisarz. Można było posłuchać osób, które miały wpływ na życie ?dumaca z Gorców?. Do zebranych przemówił nawet sam Patron. Akademię urozmaicił, przygotowany przez uczniów, wywiad z kustoszem Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce - Zdroju Panem Wojciechem Kusiakiem. Natomiast dzięki sondzie dziennikarskiej wszyscy dowiedzieli się, z kim lub z czym kojarzy się uczniom, zarówno tym starszym jak i młodszym, słowo orkan. Finałową niespodzianką był pokaz mody inspirowany elementami zagórzańskiego stroju regionalnego.
   Na zakończenie Pan Dyrektor podziękował za występ, a następnie wręczył uczniom dyplomy za udział w konkursach.

   ZESTAWIENIE UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSACH ORAZ NAGRODZENI UCZNIOWIE.
   Akademię przygotowały: p. Urszula Kawecka, p. Iwona Mikulec, p. Edyta Ceremon oraz p. Renata Pustuła.

   Dodano: 26.11.18;

   PODIUM RAZY DWA!   W piątek, 23.11.2018 r. w naszej szkole odbyły się Gminne Igrzyska Dzieci w mini koszykówkę. Do rywalizacji przystąpiły drużyny chłopców i dziewcząt z Tenczyna, Lubnia i Skomielnej Białej.
   Nasze koszykarki zajęły w nim drugie miejsce, a chłopcy po niezwykle zaciętej rywalizacji, zdobyli miejsce pierwsze i awansowali do etapu powiatowego. Szkołę reprezentowały zespoły w składzie:
   • drużyna dziewcząt - Gabriela Polak, Anna Aggio, Milena Smoleń, Klaudia Pawlik, Milena Winiarska, Maja Karkula, Paulina Michalak, Aleksandra Wicherek, Żaneta Biernat, Emilia Łopata, Małgorzata Gawlik
   • drużyna chłopców - Patryk Krawontka, Artur Żur, Dawid Musiał, Maksymilian Kluska, Jakub Chorzępa, Jakub Chorążak, Miłosz Frost, Bartosz Gacek, Filip Macioł, Jakub Rzepiela, Piotr Soból

   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
   Opiekunem zespołów była Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 24.11.18;

   DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ   23 listopada w bibliotece szkolnej zebrali się uczniowie klas pierwszych, drugich i trzeciej, aby wspólnie świętować DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Każdy z nich przyniósł swoją ulubioną pluszową przytulankę. Dzieci z uwagą wysłuchały historii o pluszowych misiach w interpretacji Oliwii, Gabrieli, Karoliny, Magdaleny i Sabiny z Koła bibliotecznego. Słodki akcent dodatkowo umilił to spotkanie.

   Dodano: 21.11.18;

   SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY


   W dniu 21 listopada w auli szkolnej odbyła się prelekcja dla klas 7, 8 i 3 gim. na temat szkodliwości środków psychoaktywnych w aspekcie zdrowia i relacji społecznych, prowadzona przez p. Marka Szczotkowskiego.
   Nastpnie uczniowie obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. Wspomnienia narkomanki w wykonaniu aktorów z Kieleckiego Teatru Lektur.

   Dodano: 21.11.18;

   WYWIAD Z KUSTOSZEM   16 listopada bieżącego roku uczniowie klasy IIIB gimnazjalnej w składzie: Weronika Łopata, Julka Skupień, Gabrysia Sutor oraz Filip Sawina udali się do Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce ? Zdroju. Celem ich wyjazdu było przeprowadzenie wywiadu z Kustoszem Muzeum ? Panem Wojciechem Kusiakiem na temat Władysława Orkana.
   Pan Wojciech przybliżył zainteresowanym sylwetkę pisarza i poety. Wywiad ma urozmaicić akademię szkolną z okazji Dnia Patrona naszej Szkoły, którym jest właśnie Władysław Orkan. Młodzież miała również okazję zwiedzenia Muzeum i podziwiania wystawy pt. Władysław Orkan w drodze do Niepodległej, do obejrzenia której Pan Kusiak serdecznie zapraszał.. Zorganizowano ją w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ekipa reporterska doskonale wywiązała się z powierzonego im zadania.
   Podczas wyjazdu uczniami opiekowała się p. Urszula Kawecka.

   Dodano: 19.11.18;

   PIERWSZA AKCJA ODDAWANIA KRWI.   W dniu 18 listopada 2018r. odbyła się w naszej szkole Pierwsza Akcja Oddawania Krwi. W akcji udział wzięło 46 osób, w tym Honorowi Dawcy z naszej OSP. Wiemy, że ze względów zdrowotnych nie wszyscy mogli oddać krew.
   Zebrano około 10 litrów krwi, co na pewno zabezpieczy jedną poważną operację ratującą życie.
   Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel
   BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

    Dziękujemy również:
   • Całej Ekipie z Terenowego Oddziału Krwiodawstwa w Myślenicach za poświęcenie nam swojej wolnej niedzieli
   • i Wolontariuszom ? naszej szkolnej młodzieży, która od początku do końca trwania akcji z nami była.

   Już zapraszamy wszystkich na kolejną akcję. Nasz cel to pobić dzisiejszą ilość oddanej krwi.
   Zatem zadbajmy o nasze zdrowie.
   Każda kropla jest cenna, każda się liczy !!! Dziękujemy!!!
   Opiekunowie akcji: Agnieszka Pędzimąż Danuta Maciążka
   Dodano: 19.11.18;

   Kolejny VI raz ruszamy z akcją - SZLACHETNA PACZKA Akcja polega na zbiórce produktów przeznaczonych na paczki świąteczne dla potrzebującej rodziny.


   Nasza szkoła w tym roku pomaga Pani Iwonie - matce, którapo tragicznej śmierci męża samotnie wychowuje i utrzymuje piątkę dzieci - Paulinę (20 lat), Marka (18 lat), Monikę (16 lat), Ewelinę (11 lat) i Małgosię (9 lat). Znając jej sytuację i faktyczne potrzeby pragniemy dla nich zebrać:więcej na ten temat...


   Dodano: 19.11.18;


   Dodano: 19.11.18;

   PODSUMOWANIE AKCJI DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA   Zakończyliśmy zbiórkę pluszowych maskotek, książek i artykułów plastycznych dla małych pacjentów z oddziału onkologicznego szpitala w Krakowie ? Prokocimiu. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i anonimowym darczyńcom za okazane serce. Wszystkie artykuły zostały wysłane do fundacji Mam Marzenie, a w dniu 25 listopada wolontariusze przekażą je chorym dzieciom. Organizator akcji Agnieszka Szewczyk ? Bąbol.

   Dodano: 16.11.18;

   WYCIECZKA DO WIELICZKI   W dniu 15 listopada uczniowie klasy Ia i Ib wzięli udział w wycieczce do Wieliczki. Podczas zwiedzania Kopalni Soli wzięli udział w programie edukacyjnym Odkrywamy Solilandię. Z zaciekawieniem wysłuchali legendy o św. Kindze i o tym, jak w Wieliczce odkryto sól. Mieli do rozwiązania różne zadania, wcielali się w postać Mapnika, Latarnika i Pisarza; oglądali jaskinie solne; spotkali się ze Skarbnikiem i rozwiązywali quiz wiedzy o Solilandii. Dzieci odpowiadały z radością, zachęcone do myślenia - świetnie się bawiły. Było to dla nich doskonałe zajęcie połączone z aktywnym zdobywaniem wiedzy o miejscu tak ważnym dla kultury i tradycji naszego kraju.

   Dodano: 15.11.18;

   Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU   Mamy awans, czyli pierwszy etap Tymbarku za nami Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX edycji Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Zawody odbyły się 14.11.2018 r. na stadionie Orlik w Lubniu. Naszą szkołę w kat. U-12 reprezentowały dwie drużyny chłopców z klas IV oraz z klas V. Do rywalizacji w etapie gminnym przystąpiły, oprócz naszych zawodników, dwie drużyny z Tenczyna reprezentujące tamtejszy UKS. Pogoda nie rozpieszczała zawodników. Niska temperatura oraz padający deszcz nie przeszkodził jednak naszym uczniom. Drużyna z klas V, wygrywając wszystkie mecze, zajęła pierwsze miejsce i otrzymała awans do kolejnego etapu rozgrywek. Zespół składający się z uczniów klas IV po przegranym meczu z Tenczynem II, ostatecznie stanął na trzecim miejscu podium. Gratulujemy!
   Opiekunami zespołów była Iwona Byk i Paulina Janowiec-Kapłon.

   Dodano: 15.11.18;

   100 wierszy na stulecie odzyskania niepodległości


   W związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości uczniowie klas IV ?VI napisali wiersze dla ojczyzny. Wykazali się niezwykłym talentem poetyckim. W swoich wierszach nawiązywali do ważnych wydarzeń historycznych, a także byli dumni z tego, iż żyją w wolnym, niepodległym kraju. Najpiękniejsze wiersze zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej.   Dodano: 15.11.18;

   A TOBIE Z CZYM KOJARZY SIĘ POLSKA?


   Jedną z form uczczenia 100-lecia Niepodleglosci w naszej szkole był projekt Samorządu Szkolnego "A Tobie z czym kojarzy się Polska?" Uczniowie przez tydzień mogli wrzucać do specjalnie przygotowanej urny prace, które przedstawiały ich skojarzenia z Ojczyzną. Uczestnicy projektu wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością w prezentacji swoich patriotycznych postaw. Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie!!!   Dodano: 13.11.18;

   GMINNY TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ   Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Turnieju Mini Piłki Siatkowej, który został rozegrany w dniach 7. i 8.11.2018 r. Zawody odbyły się w Tenczynie i Krzeczowie. Chłopcy zajęli w turnieju miejsce trzecie, natomiast dziewczęta uplasowały się na czwartej pozycji. W kategorii chłopców zwycięskim zespołem okazała się drużyna z Tenczyna, a wśród dziewcząt najlepszymi zawodniczkami były uczennice z Lubnia. Gratulujemy! Naszą szkołę reprezentowali: Anna Aggio, Patrycja Krauzowicz, Gabriela Polak, Klaudia Pawlik, Żaneta Biernat, Aleksandra Wicherek, Milena Smoleń, Milena Winiarska; Patryk Krawontka, Artur Żur, Bartosz Ceremon, Jakub Chorzępa, Miłosz Frost, Bartosz Gacek, Filip Masłowski.
   Opiekunem drużyn była Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 13.11.18;

   SPACER PO OKOLICY


   W dniu 13 listopada uczniowie klasy Ia i Ib udali się na spacer do miejsc użyteczności publicznej. Wyjście zorganizowane zostało w ramach zajęć z doradztwa zawodowego w ramach tygodnia przedsiębiorczości. W Firmie produkcyjnej 3M wysłuchali informacji na temat zakładu i wykonywanych w nim prac. W Filii Biblioteki Gminnej uczniowie wzięli udział w spotkaniu z panią bibliotekarką, która wprowadziła ich w świat książek i czasopism. Omówiła zasady wypożyczania i zachęciła do korzystania z księgozbioru. Uczniowie odwiedzili również w tym dniu Ośrodek Zdrowia. Wyjście było okazją do przekazania plakatu zachęcającego do udziału w akcji oddawania krwi, która to akcja odbędzie się w naszej szkole w najbliższą niedzielę.

   Dodano: 10.11.18;

   100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę.   W piątek, 9 listopada, w Szkole obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody rozpoczęły się o godzinie 8.30 przy Obelisku upamiętniającym tragiczne wydarzenia, jakie rozegrały się w naszej miejscowości 3 września 1939 roku. Delegacje Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana i Pana Wójta, Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana zapaliły znicze i złożyły kwiaty. W złożeniu wieńców wziął udział poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej ze Skomielnej Białej.
   Następnie młodzież Szkoły Podstawowej oraz delegacje udały się do kościoła pod wezwaniem Św. Sebastiana, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.

   Po Mszy Św, wszyscy udali się do Szkoły, aby dokonać otwarcia wystawy pt. Ojcowie Niepodległości. Wstęge przecięli: Wójt Kazimierz Szczepaniec, ks. kanonik Ryszard Pawluś, dr Dawid Golik - Pracownik Naukowy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Następnie w programie o tematyce patriotycznej, nawiązującej do Święta Odzyskania Niepodległości, wystąpiła młodzież klasy gimnazjalnej oraz klas ósmych i siódmych. Zebrani na auli Uczniowie wraz z Nauczycielami i zaproszonymi Gośćmi odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, łącząc się z uczniami innych szkół.


   Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej dr Dawid Golik, który mówił o okolicznościach odzyskania przez Polskę Niepodległości, czynnikach i zaangażowaniu wielu ludzi - ?Ojców Niepodległości? i środowisk w walkę i pracę na rzecz odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Na zakończenie obchodów zostały wręczone nagrody ufundowane przez IPN i Komitet Społeczny im.Św. Sebastiana laureatom konkursów (plastycznego i historycznego) przeprowadzonych z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. "Lista laureatów tych konkursów:
   W dniu 5.listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej został przeprowadzony Szkolny Konkurs Historyczny z okazji 100 ? lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do konkursu przystąpiło łącznie 18 uczniów z klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: klasy VI ? VIII szkoły podstawowej oraz klasy IIIA i IIIB gimnazjum. Organizatorami konkursu były: Pani Halina Macioł, Pani Joanna Miśkowiec, Pani Edyta Ceremon.
   ************************************************************************************************
   W dniu 7.listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny z okazji 100 ? lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: kl.III ? IV, kl.V ? VI oraz klasy VII - VIII Organizatorami konkursu były: Pani Edyta Ceremon, Pani Joanna Miśkowiec i Pani Anna Szynalik

   Dodano: 6.11.18;

   MAŁOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


   W dniu 11.10.2018 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych. Uczennice Alicja Pędzimąż i Kinga Żur z klasy VIII b osiągnęły bardzo wysokie wyniki a tym samym zakwalifikowały się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Geograficznego. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
   Opiekun uczennic: Jacek Rola

   Dodano: 6.11.18;

   GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI


   W dniu 31.X i 5.XI odbył się Gminny Turniej Siatkówki w kategorii dziewcząt i chłopców. Wszystkie drużyny bardzo dzielnie walczyły o miano Mistrza Gminy w siatkówce.
    W kategorii dziewcząt wyniki są następujące:
   • I m-ce Lubień
   • II m-ce Tenczyn
   • III m-ce Krzeczów
   • IV m-ce Skomielna Biała,
    Natomiast w kategorii chłopców:
   • I m-ce Tenczyn
   • II m-ce Lubień
   • III m-ce Krzeczów
   • IV m-ce Skomielna Biała
   Wszystkim drużynom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
   Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk

   Dodano: 6.11.18;

   SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


   W dniu 5 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Wzięli w nim udział uczniowie klas od VI do III gimn. Konkurs ten zorganizowaliśmy w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. Wyniki poznamy niebawem.
   LISTOPAD 2018

   Prosimy o zapoznanie się ze Szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów w Szkole Podstawowej im.Wł.Orkana w Skomielnej Białej.


   Szczegółowa informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów

   Dodano: 26.10.18;

   Ostatnia okazja aby zgłosić się do projektu
   LUBIE(N) PROGRAMOWAĆ
   W ubiegłym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie wielokrotnie wzięli udział w wycieczkach do Warszawy w ramach projektu LUBIE(N) PROGRAMOWAĆ Z przyjemnością informujemy, że istnieją jeszcze możliwości zgłoszenia się do projektu w obecnym roku szkolnym 2018/ 2017. Również w tym roku szkolnym czekają na uczestników wycieczki naukowe, zajęcia indywidualne, stypendia, pokazy edukacyjne.


   Dodano: 26.10.18;

   DZIEŃ ŚW JANA PAWŁA II   *1.Pośród niesnasek Pan Bóg uderza W ogromny dzwon,
   Dla słowiańskiego oto papieża Otworzył tron.
   * A trzeba mocy, byśmy ten pański Dźwignęli świat:
   Więc oto idzie papież słowiański, Ludowy brat;

   Juliusz Słowacki


   Z okazji 40 rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża; w Dniu Świętego Jana Pawła II obył się koncert w naszej Szkole w wykonaniu uczniów klas 3,4,5,6 naszej Szkoły przygotowany przez s. Julittę i księdza Pawła, poświecony Osobie i nauczaniu Jana Pawła II, który pozostawił w nas wspomnienie Dobra i Przyjaźni. To radosne i niecodzienne spotkanie z naszym Św. Ukochanym Janem Pawłem II stało się okazją do odświeżenia w pamięci Jego słów. Jego święte życie i wzór jest dla nas drogowskazem jak być dobrym i szlachetnym człowiekiem.
   Leć muzyczko do niebiańskiej krainy powiedz Bogu że Go za to wielbimy. Oto 40 lat temu spełniły się prorocze słowa Juliusza Słowackiego: Oto idzie papież słowiański ludowy brat Przepłynął rzeką czas i znowu Św. Karol Kardynał Wojtyła Jan Paweł II jest wśród nas. W pieśni, piosence, modlitwie i obrazach w zasłuchaniu Jego słów i wspólnym śpiewie Barka przeszedł wśród nas ze swym ojcowskim dobrym ciepłym uśmiechem i błogosławieństwem. s.Julitta

   Dodano: 25.10.18;

   TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE   W tym roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ?Twoja krew, moje życie? organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej ? Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020?.
   Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dzieci i młodzieży dotyczącej zapotrzebowania na krew, zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi i kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych.
   W ramach akcji w naszej szkole w miesiącu październiku zostały przeprowadzone w każdej klasie lekcje z zakresu roli krwi w życiu człowieka oraz honorowego krwiodawstwa. Uczniowie oglądali film edukacyjny, rozwiązywali quizy, otrzymali również ulotki edukacyjne oraz gadżety.

   Chcieliśmy również zachęcić Rodziców oraz mieszkańców Skomielnej Białej do oddania krwi, które odbędzie się w naszej szkole 18. XI 2018r.


   Dodano: 25.10.18;   Dodano: 22.10.18;

   GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO   W dniu 22. X. 2018 roku w Tenczynie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców klas VII, VIII i III gimnazjalnych. Dwuosobowe zespoły z każdej szkoły rywalizowały o miano najlepszej drużyny tenisistów. Rywalizacja była bardzo zacięta i ostatecznie drużyna naszych chłopców zajęła II miejsce, natomiast dziewczęta uplasowały się na IV miejscu. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
   Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk

   Dodano: 22.10.18;

   KONKURSY PRZEDMIOTOWE


   Uczniowie naszej szkoły biorą liczny udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
    Uczniowie klas VI, VII i VIII wzięli już udział w:
   • Małpolskim Konkursie Matematycznym ? 10 uczniów,
   • Małopolskim Konkursie Geograficznym ? 4 uczniów,
   • Małopolskim Konkursie Historycznym ? 7 uczniów
   • Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego ? 18 uczniów.
    A przed nimi jeszcze:
   • Małopolski Konkurs Chemiczny ,
   • Małopolski Konkurs z Fizyki,
   • Małopolski Konkurs Biologiczny,
   • Małopolski Konkurs Języka Polskiego,
   • Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego.
    Natomiast uczniowie klasy III gimnazjum uczestniczyli już w:
   • Małopolskim Konkursie Chemicznym (3 uczniów),
   • Małopolskim Konkursie z Fizyki (2 uczniów),
   • Małopolskim Konkursie Biologicznym (5 uczniów),
   • Małopolskim Konkursie Języka Polskiego (4 uczniów),
   • Małopolskim Konkursie Języka Niemieckiego (3 uczniów).
    A już niedługo odbędą się kolejne konkursy:
   • Małopolski Konkurs Matematyczny,
   • Małopolski Konkurs Geograficzny,
   • Małopolski Konkurs Historyczny,
   • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego.
   Trzymamy mocno kciuki za naszych uczniów!!!
   POWODZENIA!!!

   Dodano: 19.10.18;

   WYCIECZKA DO NIEDZICY


   18 października klasy II a i II b wybrały się na wycieczkę do Niedzicy. Tam z wielkim zainteresowaniem zwiedziły Zamek Dunajec i wozownię. Następnie dzieci udały się na przystań, skąd wypłynęły w rejs po Jeziorze Czorsztyńskim. Piękna, jesienna pogoda sprawiła, że wycieczka była wyjątkowo udana.
   Opiekunowie: E. Skawska, A. Pacer, E. Chorążak.

   Dodano: 19.10.18;

   PYSZNA I ZDROWA SAŁATKA OWOCOWA


   W trakcie realizacji tematów związanych z owocami i warzywami uczniowie klasy II a przystąpili do wykonania smacznej i zdrowej sałatki owocowej. Każdy uczeń już wie, jak ważne są owoce i warzywa, nie tylko dlatego, że są smaczne, ale przede wszystkim, zawierają mnóstwo witamin, które chronią i wzmacniają organizm. Przed przystąpieniem do pracy dzieci dokładnie umyły ręce i zabrały się do krojenia przyniesionych przez siebie owoców. Po przyrządzeniu sałatki uczniowie z wielkim apetytem przystąpili do degustacji. Opiekun E. Skawska

   Dodano: 13.10.18;

   ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ   12 października 27 uczniów klas pierwszych wzięło udział w Uroczystości Ślubowania. Z okazji tego ważnego wydarzenia przygotowali program artystyczny, na który zaprosili rodziców oraz koleżanki i kolegów z Przedszkola i klas młodszych. Pan Dyrektor pasował uczniów, a ksiądz Paweł pobłogosławił ich na dalsze lata nauki. Otrzymując legitymację uczniowską weszli do grona społeczności szkolnej.

   Dodano: 13.10.18;

   WYCIECZKA DO OGRODU DOŚWIADCZEŃ   W dniu 10 października 2018 r. uczniowie klas IV , IV b i VI b wzięli udział w wycieczce do ? Ogrodu Doświadczeń?, który znajduje się w Krakowie. Jest to pierwszy taki park rozrywki w Polsce , wzorowany na parku w Norymberdze. Znajduje się w nim ok. 60 urządzeń edukacyjnych z zakresu optyki, akustyki i mechaniki. Uczniowie, spacerując po ogrodzie mogli zobaczyć modele pozwalające na poznanie praw fizyki i świata przyrody. Dodatkową atrakcją było to, iż mogli tego doświadczyć . Uczniowie byli zachwyceni i zadowoleni z wycieczki. Opiekunowie: p. E. Folwarska, p. D. Maciążka, p. I. Byk. p. B. Krok.

   Dodano: 12.10.18;

   GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ   W dniu 9 i 11 października 2018 roku odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej w kategorii dziewcząt i chłopców. W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjalnych ze szkół z terenu naszej gminy. Walka, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców była bardzo zacięta, do końca trzymająca w napięciu. W kategorii chłopców nasz drużyna zajęła III miejsce, natomiast dziewczęta w swojej kategorii zajęły II pozycję. Wszystkim drużynom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk

   Dodano: 11.10.18;

   DRODZY UCZNIOWIE!!!   25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do przekazywania nowych pluszowych maskotek, książek i przyborów plastycznych dla małych pacjentów z oddziałów szpitalnych w Krakowie - Prokocimiu. Zebrane rzeczy zostaną przekazane do siedziby Fundacji Mam Marzenie a 25 listopada wolontariusze przekażą je dzieciom przebywającym w szpitalu.
   Podopieczni Fundacji Mam Marzenie bardzo często w trakcie pierwszego spotkania z wolontariuszami, tulą się do swoich ulubionych maskotek. Pluszowe maskotki pomagają im poznawać dziecięce marzenia. I my możemy sprawić, by na twarzach chorych dzieci pojawił się uśmiech.
   Zachęcamy do udziału w akcji charytatywnej, która w naszej szkole będzie trwała do 9 listopada br.
   Nowe maskotki, książki i przybory plastyczne można przynosić do biblioteki szkolnej do p. Ewy Chorążak lub do sekretariatu do p. Agnieszki Szewczyk - Bąbol

   Dodano: 11.10.18;

   NOWOŚCI NA JESIENNE WIECZORY!!!    Na półkach naszej biblioteki pojawiły się nowości książkowe. Wśród nich są:
   • R. Palacio Cudowny chłopak,
   • K. Barnhill Dziewczynka, która wypiła księżyc,
   • R. Dahl Billy i Miniputki,
   • D. Walliams Gang Godziny Duchów, Wielka ucieczka Dziadka,
   • E. Nowak Pajączek na rowerze,
   • B. Kosmowska Pozłacana rybka,
   • M. Kozioł Skrzynia Władcy Piorunów,
   • Wasze ulubione książki z serii: Czytam sobie, Zaopiekuj się mną, Kroniki Archeo, Nela mała Reporterka,
   • a także lektury: Alicja w Krainie Czarów L. Carroll , Dywizjon 303 A. Fiedlera i Tędy i owędy M. Wańkowicza.
   Zachęcamy do wypożyczania i czytania w te długie jesienne wieczory!!!
   Bibliotekarze: K. Kowalczyk i E. Chorążak

   Dodano: 11.10.18;

   CZARY MARY OKULARY   Akcja charytatywna ?Czary mary okulary? dobiegła końca. Dzięki Waszej życzliwości i zaangażowaniu zebraliśmy 93 pary okularów! Paczkę z okularami wysłaliśmy do fundacji Redemptoris Missio, skąd wolontariusze dostarczą ją do Republiki Cenralnej Afryki. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę okularów. Organizator: Szkolne koło wolontariatu.

   Dodano: 8.10.18;

   ZBIERAMY ZAKRĘTKI!!!
   W tym roku szkolnym nadal zbieramy plastikowe zakrętki dla bardzo dzielnej Leny Cholewy ze Stryszawy.
   Nasza pomoc to wkład w rehabilitację i leczenie dziewczynki.

   Zakrętki przynosimy do biblioteki szkolnej!!!
   UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM
   - DZIĘKUJEMY za każdą zakrętkę!!!

   Dodano: 8.10.18;

   CINDERELLA


   Dnia 5 października 2018 r. uczniowie klasy VI b należący do koła teatralnego prowadzonego przez panią Renatę Pustułę zaprezentowali przedstawienie w języku angielskim pt. Cinderella. Spektakl obejrzeli zarówno uczniowie klas I-VI z nauczycielami, przedszkolaki, a także rodzice i zaproszeni goście. Wystawienie Kopciuszka w języku angielskim było nie lada wyzwaniem dla młodych aktorów, jednak poradzili oni sobie znakomicie. Świetna gra aktorska, bogate stroje i współczesna muzyka sprawiły, że przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami. Ponadto spektakl przyczynił się do promocji nauki języka angielskiego, tak potrzebnego w dzisiejszym świecie.

   Dodano: 8.10.18;

   KLASY SIÓDME W KRAKOWSKIM TEATRZE


   5 października 2018 r. klasy VII A i VII B obejrzały spektakl pt. ZEMSTA w reżyserii Anny Augustynowicz w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. To wspaniałe arcydzieło Aleksandra Fredry ukazane zostało we współczesnej odsłonie, ale zachowany został język utworu. Po spektaklu uczniowie przeszli na Rynek, Traktem Królewskim, aż pod Wawel, podziwiając magiczny Kraków. Opiekunowie: I. Mikulec, K. Kowalczyk, E. Chorążak

   Dodano: 5.10.18;

   WYCIECZKA DO OJCOWA


   4 października 2018 r. uczniowie klas III gimnazjalnych i klasy VII b uczestniczyli w wycieczce do Ojcowa. Odwiedzili Jaskinię Nietoperzową w Jerzmanowicach, a następnie udali się do Ojcowa. Słoneczna pogoda pozwoliła na podziwianie wspaniałych krajobrazów Ojcowskiego Parku Narodowego. Ruiny zamku, Kaplica na wodzie, Brama Krakowska oraz źródełko miłości to tylko niektóre atrakcje tej wycieczki. Ostatnim punktem programu było dotarcie do zamku w Pieskowej Skale, w pobliżu którego wznosi się słynna Maczugę Herkulesa. Uczniowie weszli na dziedziniec zamku oraz na taras, z którego roztaczał się widok na okolicę. W trakcie podróży do Pieskowej Skały podziwiali uroczą i bardzo malowniczą Dolinę Prądnika w jesiennych barwach. Opiekunowie wycieczki: p. J. Buksa, p. M. Zając, p. I. Mikulec, p. K. Bajak

   Dodano: 3.10.18;

   Zostań bohaterem ? oddaj krew.   Z inicjatywy nauczycieli i we współpracy z Terenową Stacją Krwiodawstwa w Myślenicach 18 XI (niedziela) w naszej szkole odbędzie się pierwsza wielka akcja
   ODDAWANIA KRWI.

   Zapraszamy wszystkich, którzy chcą i mogą oddać krew do udziału w akcji.
   Każda kropla krwi jest nam potrzebna !!!
   Oddawanie krwi: nie boli, jest bezpieczne, nie grozi zarażeniem, nie uzależnia - natomiast
   Daje Życie

   Dodano: 2.10.18;

   SZLAKIEM KAROLA WOJTYŁY - ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.   W dniu 01.10.2018 r. 44 uczniów z klas: V a, V b i VI a pojechało na wycieczkę do Wadowic ? Szlakiem Karola Wojtyły - Świętego Jana Pawła II.
   Uczniowie najpierw zwiedzili Kościół pw. św. Piotra Apostoła - wybudowany jako wotum dziękczynne za wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz za cudowne ocalenie po zamachu 13.05.1981 r. Następnie udali się do Bazyliki Mniejszej pw. Ofiarowania NMP, gdzie Karol Wojtyła został ochrzczony. Kolejnym punktem zwiedzania było Muzeum - Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. W programie wycieczki był również czas na zjedzenie słynnych kremówek papieskich i przejście przez Rynek. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Klasztoru oo. Karmelitów Bosych - Sanktuarium św. Józefa gdzie Karol Wojtyła przyjął szkaplerz.
   Opiekunowie wycieczki: s. Julitta, p. R. Pustuła, p. A. Szynalik, p. D. Maciążka


   Dodano: 2.10.18;

   WYJAZD DO TEATRU WSPÓŁCZESNEGO W KRAKOWIE   1X 2018r. uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych wraz z opiekunami wybrali się do Teatru Współczesnego w Krakowie na sztukę pt. Kamienie na szaniec oraz warsztaty teatralne. Zarówno spektakl jak i warsztaty zrobiły na młodzieży duże wrażenie. Aktorzy, wcielający się w role Alka, Rudego i Zośki, wiernie odtworzyli atmosferę towarzyszącą okupowanej Warszawie. Pokazali, jakie wartości były dla nich ważne. W swoich działaniach kierowali się miłością do Ojczyzny, Honorem i Przyjaźnią. Efekty specjalne urozmaiciły widowisko. Natomiast podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość poczuć się prawdziwymi artystami, odgrywając sceny związane z Kamieniami na szaniec. Dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy związanych z przygotowaniem przedstawienia i pracą aktora. Uczestnicy wycieczki byli usatysfakcjonowani, gdyż spełniła ona ich oczekiwania. Wszyscy wrócili do domu w dobrym humorze, ale i z nutką zadumy nad losem Alka, Rudego i Zośki. Niektórzy być może zadawali sobie pytania, czy potrafiliby, tak jak bohaterowie utworu Kamińskiego, poświęcić się dla Ojczyzny.
   Opiekunami uczniów byli: p. Halina Macioł, p. Karolina Bajak, p. Agnieszka Szewczyk ? Bąbol oraz p. Urszula Kawecka.

   PAŹDZERNIK *** ROK SZKOLNY 2018 /2019


   Dodano: 28.09.18;

   KINGA ŻUR wicemistrzynią
   Małopolskich Igrzysk Młodzieży w kolarstwie górskim MTB   W dniu 27.09.2018 r. w Sieprawiu odbyły się finały wojewódzkie Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Kolarstwie Górskim MTB. Szkolę Podstawową w Skomielnej Białej jak i Powiat Myślenicki reprezentowały Maja Karkula z klasy V a i Kinga Żur z klasy VIII b. Na bardzo trudnej i wymagającej trasie, po emocjonującym finiszu, Kinga sklasyfikowana została na drugim miejscu.
   Gratulacje !!!
   Maję niestety z zawodów wyeliminowała kontuzja. Opiekunem uczennic był Jacek Rola.

   Dodano: 28.09.18;

   SEANS W KINIE ŚNIEŻKA   28 września 2018 r. klasy pierwsze i drugie naszej szkoły wybrały się na seans do kina Śnieżka w Rabce - Zdroju. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały film animowany pt. Mała Stopa. Jest to piękna opowieść o legendarnym Yeti, opowiedziana z zupełnie innej perspektywy ? to młody Yeti znajduje coś, co według niego nie istnieje ? człowieka. Wieści o tym wydarzeniu wywołują wielkie poruszenie w społeczności prostych Yeti, rodząc wiele pytań i wątpliwości. Historia przedstawiona na ekranie to szalona opowieść o przyjaźni, odwadze i radości odkrywania ze szczęśliwym zakończeniem!
   Opiekunowie: p. E. Skawska, p. M. Augustyn, p. A. Pacer, p. R. Żur, p. E. Chorążak.

   Dodano: 27.09.18;

   WYCIECZKA DO KRYNICY   27 września 2018 roku uczniowie klas ósmych i siódmej wzięli udział w wycieczce do Doliny Popradu. W programie m.in. było zwiedzanie Starego Sącza ? rynek i Klasztor Klarysek zwany Domem na Dołkach oraz Krynicy ? wyjazd na Górę Parkową kolejką Linową, degustacja wód mineralnych: Jan, Słotwinka, Tadeusz, Zdrój Główny, Zuber w Pijalni Głównej Wód, pomnik Nikifora Krynickiego ? przedstawiciela prymitywizmu.
   Uczniowie zapoznawali się z walorami turystycznymi i krajobrazowymi zwiedzanych miejsc jaki miejscowości, przez które przejeżdżali ? Rytra, Żegiestowa, Muszyny.
   Wycieczka była dofinansowana z GKRPA w Lubniu w ramach realizacji programu profilaktycznego III Elementarz Siedem kroków. Organizatorem wycieczki był p. Jacek Rola, a opiekunami: p. Danuta Maciążka, p. Anna Szynalik, p. Katarzyna Kowalczyk i p. Edyta Ceremon.

   Dodano: 27.09.18;

   SPOTKANIE Z POLICJANTEM


   W dniu dzisiejszym starszy aspirant Ewa Nalepa w ramach akcji prowadzonej przez policję, przeprowadziła prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa na drodze. Celem tych działań jest nauka prawidłowych zachowań w ruchu drogowym oraz uświadomienie jak ważne jest noszenie odblasków.

   Dodano: 21.09.18;

   CZARY MARY OKULARY   Zbieramy okulary!

   Okulary prześlemy do Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, której wolontariusze przekażą je Ludności Republiki Centralnej Afryki.
   Okulary mogą być zarówno używane jak i nowe, najlepiej by były to okulary do czytania. Okulary można zostawić w bibliotece i u pani logopedy.

   Zbiórka trwa do 10 października


   Dodano: 21.09.18;

   WYCIECZKA DO KRAKOWA   W dniu 19 września 2018 r. uczniowie klasy III naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. Zwiedzili Skarbiec i Zbrojownię na Wawelu podziwiając piękne i ciekawe eksponaty zgromadzone na wystawie , z zaciekawieniem słuchali opowieści przewodnika, podziwiali piękną Katedrę i wspięli po stromych schodach się na Dzwon Zygmunta, by dotknąć serca słynnego dzwonu. Następnie zeszli krętymi schodami pokonując wysokość wawelskiego wzgórza, aby dostać się do pieczary smoka wawelskiego, który powitał ich paszczą ziejącą ogniem.


   Po południu uczniowie uczestniczyli, zarówno bawiąc się i ucząc, w zwiedzaniu Ogrodu Doświadczeń, gdzie zgromadzono interaktywne urządzenia pozwalające doświadczyć różnych zjawisk fizyki tj. peryskop, polaryzator, pryzmat, różnorakie lustra, kalejdoskop. Zwiedzający grali również na olbrzymich, dziwnych instrumentach tj. ksylofon, dzwony rurowe, trójkąty, gongi, kamienne cymbały. Na specjalnej platformie ćwiczyli równowagę, a na zakończenie wspaniała zabawa - wózki do przyciągania się. W drodze powrotnej uczniowie zjedli posiłek w Mc Donaldzie. Wrócili z wycieczki pełni wrażeń, z plecakami pełnymi pamiątek, zmęczeni, ale zadowoleni z wycieczki i szczęśliwi.
   Organizatorem i opiekunem wycieczki była P. Joanna Miśkowiec oraz P. Elżbieta Nawara.


   Dodano: 20.09.18;

   WYCIECZKA NA STARE WIERCHY.   W dniu 19.09.2018r. uczniowie z klas V-VI wybrali się na wycieczkę na Stare Wierchy. Wędrowali niebieskim szlakiem. Podziwiali piękno przyrody i doskonale się bawili . Pogoda dopisała i wszyscy wrócili zadowoleni.
   Opiekunami byli p. Dyrektor J. Kołpak, p. B. Krok, p. A. Szynalik, p. R. Pustuła, p. A. Pędzimąż, p. D.Maciążka

   Dodano: 20.09.18;

   WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   W dniu 14.09.2018r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas: od II do VIII i III klasy gimnazjalne, głosowali na swoich kandydatów.
    Wyniki demokratycznych wyborów:
   • Przewodniczący : Gabriela Sutor
   • Zastępca przewodniczącego: Kinga Żur
   • Skarbnik: Grzegorz Czyszczoń
   • Członkowie : Joanna Żur, Karina Bednarczyk, Piotr Soból, Patrycja Żur.
   Organizatorzy wyborów do Samorządu Uczniowskiego:
   p. J. Rola, p. E. Ceremon, p. J. Buksa, p. E. Chorążak.

   Dodano: 20.09.18;

   ZDROWE ODŻYWIANIE   Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny przestąpili do realizacji programów: Owoce w szkole i Szklanka mleka dla każdego dziecka.
   W ramach uczestnictwa uczniowie otrzymują świeże owoce i warzywa oraz mogą wypić mleko.

   Dodano: 16.09.18;

   PIESZA WYCIECZKA NA MAŁY LUBOŃ   W dniu 13 września uczniowie klasy IV a i IV b udali się na pieszą wycieczkę na Mały Luboń. Podziwiali piękne widoki i górskie krajobrazy. Aktywnie spędzili czas grając w piłkę oraz integrując się. Wycieczka była udana, a uczniowie zadowoleni.
   Opiekunami byli: p. Iwona, p. Elżbieta, p. Mateusz.


   Dodano: 14.09.18;

   WIZYTA PIERWSZYCH KLAS W BIBLIOTECE SZKOLNEJ   13 września klasa Ia i klasa Ib odwiedziły po raz pierwszy bibliotekę szkolną. Podczas tej wizyty uczniowie zostali zapoznani z regulaminem wypożyczalni oraz czytelni. Każdemu z nich założono kartę czytelnika, dzięki której wypożyczyli wybrane przez siebie książki. Liczymy na to, że najmłodsi uczniowie naszej szkoły będą regularnie korzystać z wypożyczalni!
   ZAPRASZAMY

   Dodano: 14.09.18;

   Akcja PODRĘCZNIKI!!!h3>


   Koniec sierpnia i początek września to bardzo pracowity czas dla biblioteki szkolnej! W tym roku szkolnym wszystkim uczniom zostały wypożyczone podręczniki szkolne oraz ćwiczenia. Do rąk uczniów trafiło 2528 egzemplarzy książek oraz prawie 1400 zeszytów ćwiczeń.
   Pamiętajmy, że podręczniki są wieloletniego użytku i trzeba o nie dbać, a pod koniec czerwca zwócić do biblioteki szkolnej! Wszystkim uczniom życzymy wielu szkolnych sukcesów i samych dobrych ocen.
   A wszystkich stęsknionych czytelników zapraszamy do wypożyczalni!
   Bibliotekarze: p. Ewa Chorążak i p. Katarzyna Kowalczyk

   Dodano: 10.09.18;

   NARODOWE CZYTANIE   Już po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji Narodowego Czytania pod patronatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Zgromadzone w auli starsze klasy z uwagą wysłuchały fragmentu Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, w wykonaniu uczennic: Gabrieli Sutor i Anety Sadłowskiej. Lektura książki wzbudziła zainteresowanie dzieci i młodzieży.

   OPIEKUNOWIE AKCJI: Katarzyna Kowalczyk i Ewa Chorążak   Dodano: 3.09.18;

   UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019   W poniedziałek, 3 września 2018 roku, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, połączone z obchodami 79 rocznicy tragicznych wydarzeń 3 Września 1939 roku w Skomielnej Białej. Eucharystię sprawował ksiądz wikary Paweł CEMPURA, który podczas wygłaszania Słowa Bożego nawiązał do obchodzonej rocznicy oraz rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/2019.

   Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów przeszli pod Obelisk upamiętniający wydarzenia z 3 września 1939roku. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego wysłuchano Apelu Poległych, odczytanego przez funkcjonariusza Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza. Następnie delegacje Szkoły Podstawowej i samorządu lokalnego, Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana, pracownika naukowego Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie złożyli wiązanki pod tablicą uwieczniającą poległych żołnierzy 1. Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza, 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej oraz zamordowanych mieszkańców wsi Skomielna Biała.

   Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do sali gimnastycznej, gdzie odbyło się oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Pan Dyrektor - Jerzy Kołpak przywitał przybyłych Gości, Rodziców, Nauczycieli i Uczniów. Głos zabrał również Wójt Gminy Lubień - Pan Kazimierz Szczepaniec. Uroczystość wzbogacona była także montażem słowno ? muzycznym w wykonaniu Młodzieżowej Wspólnoty Wieczernik.
   Z kolei pracownik naukowy IPN w Krakowie ? dr Łukasz Płatek wygłosił prelekcję, a następnie, wraz z Wójtem Gminy ? Kazimierzem Szczepańcem, dokonał otwarcia wystawy Wrzesień 1939.
   Po obejrzeniu ekspozycji uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.


   Dodano: 5.09.18;

   BEZPIECZNA DROGA DO I ZE SZKOŁY
   Od 3 września znowu ruch na przejściu dla pieszych i na chodnikach przy naszej szkole. Droga do szkoły i z powrotem będzie stałym elementem w naszym szkolnym życiu aż do wakacji. Zatem droga ta powinna być bezpieczna, o co zadbają policjanci, nauczyciele i rodzice. Kierujący pojazdami w rejonach szkół powinni zachować szczególną ostrożność, unikać sytuacji, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa na drodze. Aby kierowcy o tym pamiętali w dniu 3 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej w Myślenicach przeprowadzili akcję pod hasłem Bezpieczna droga do i ze szkoły. W ramach akcji policja zatrzymywała losowo kierowców i przypominała im o zachowaniu ostrożności w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Uczennice klasy 8B jeszcze przed wakacjami przygotowały drobne upominki w formie rysunków o bezpieczeństwie na drodze dla wzorowych kierowców. Wszystkim uczestnikom akcji ? policji, uczniom i oczywiście kierowcom życzymy spokojnych i bezpiecznych dróg.

   WRZESIEŃ *** ROK SZKOLNY 2018 /2019   Dodano: 30.08.18;

   ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
   3 WRZESIEŃ 2018R.   Serdecznie zapraszamy Społeczność Szkolną, Rodziców, a także mieszkańców Skomielnej na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączone z obchodami 79 rocznicy tragicznych wydarzeń 3 Września 1939 roku w Skomielnej Białej
   • 9.00 Msza Święta w intencji Uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny oraz w intencji Ojczyzny, poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza i zamordowanych mieszkańców wsi;
   • Po Mszy Świętej przejście przed Obelisk upamiętniający wydarzenia z 3 września 1939:
   • Apel Poległych - odczytany przez funkcjonariusza Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza;
   • złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy 1.Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza, 10.Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, oraz zamordowanych mieszkańców wsi Skomielna Biała;
   • Przejście na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej:
   • oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 ? wystąpienie dyrektora Szkoły
   • występ Młodzieżowej Wspólnoty Wieczernik;
   • wystąpienia pracownika naukowego Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, który wprowadzi zebranych w temat, jaki prezentuje wystawa ?Wrzesień 1939?;
   • odsłonięcie wystawy pt.: ?Wrzesień 1939?
   • spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

   Dodano: 20.08.18;

   XX JUBILEUSZOWY MEMORIAŁ HENRYKA ŁASAKA   11 sierpnia 2018 r. odbył się 20-ty Memoriał Henryka Łasaka. Tradycyjnie Memoriał rozpoczął się w Skomielnej Białej od złożenia wieńców pod pomnikiem upamiętniającym postać trenera Łasaka, potem organizatorzy i goście udali się do Suchej Beskidzkiej, gdzie miał miejsce ostry start zawodników. Pomnik Henryka Łasaka jest przy Naszej Szkole od 2003 r. Corocznie odwiedzają to miejsce Wychowankowie Henryka Łasaka, utytułowani zawodnicy i medaliści igrzysk olimpijskich. W bieżącym roku byli to: Tadeusz Mytnik, Józef Gawliczek, Jan Stachura, Jan Kudra, Jan Magiera oraz Franciszek Surmiński. Wśród gości, którzy przybyli do Naszej Szkoły, byli: Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt, Prezes Duo Circuli Warszawa Paweł Romanowski oraz przedstawiciele SK ,,Luboń? Skomielna Biała z Panem Markiem Karkulą na czele. Wszystkim zawodnikom, kibicom i pasjonatom kolarstwa Dziękujemy za pamięć o jednym z najwybitniejszych trenerów polskiego kolarstwa - Henryku Łasaku.
   20. Jubileuszowy Międzynarodowy wyścig kolarski Memoriał Henryka Łasaka

   23. czerwca - 31. sierpnia 2018 r.
   WAKACJE   Dodano: 22.06.18;

   ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO   22 czerwca 2018 r. Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice wzięli udział we Mszy Św. a nastepnie wraz z Dyrektorem Szkoły zakończyli uroczyście rok szkolny 2017/2018, będący pierwszym rokiem reformy Oświaty.
   W tym roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 286 uczniow w klasach I-VII oraz drugich i trzeciej gimnazjalnej.
   W czasie spotkania Dyrektor podziękował Rodzicom, Nauczycielom, Radzie Rodzicow za całoroczną współpracę, nagrodził wyróżniających się w nauce i zachowaniu uczniów ksiązkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.
    Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Skomielnej Białej w r. szk. 2017/2018 klasy czwarte
   1. Julia Pazdur, 4a, śr. 5,91
   2. Jakub Chorzępa, 4b, Jakub Rzepiela, 4a, śr. 5,73
   3. Bartosz Ceremon, 4b, śr. 5,64
    klasy piąte
   1. Magdalena Sawina, 5b, Oliwia Kuros, 5b, śr. 5,91
   2. Sabina Gacek, 5b, śr. 5,82
   3. Piotr Soból, 5b, śr. 5,64
    klasy szóste
   1. Joanna Żur, 6a, Adrian Handzel, 6b, śr. 5,91
   2. Emilia Gacek, 6a, śr. 5,73
   3. Natalia Zachara, 6a, śr. 5,64
    klasy siódme
   1. Alicja Pędzimąż, 7b, śr. 5,64
   2. Julia Masłowska, 7b, 5,43
   3. Kinga Skawska, 7a, śr. 5,36
    klasy drugie gimnazjalne
   1. Aneta Sadłowska, 2a, śr. 5,63
   2. Patrycja Żur, 2b, śr. 5,56
   3. Weronika Łopata, 2b, śr. 5,38
    klasa trzecia gimnazjalna
   1. Magdalena Miśkowiec, śr. 5,76
   2. Konrad Sadłowski, 5,55
   3. Szczepan Sawina, 5,44

   Wręczone zostaly takze podziękowaia za pomoc w przygotowaniu obchodów rocznic religijno-patriotycznych organizowanych przez Społeczny Komitet im.Św Sebastiana dla Weroniki Frost, Magdy Marszałek, Wiktorii Michalak, Patrycji Dary, Moniki Żur, Roberta Stolarczyka i Magdy Miśkowiec. Dyrektor podziekowal Zarządowi Kółka Rolniczego za ufundowanie nagrody pieniężnej dla najlepszego Absolwenta Naszej Szkoły. W tym roku jest Magdalena Miśkowiec.
   Pan Dyrektor życzył wszystkim bezpiecznych, udanych i słonecznych wakacji. Następnie uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami po odbiór świadectw szkolnych i nagród książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców.

   Dodano: 21.06.18;

   NAGRODY WÓJTA GMINY   20 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy dla najlepszych absolwentów ? uczniów klas trzecich gimnazjalnych. Aby otrzymać nagrodę uczeń musiał uzyskać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wynoszącą co najmniej 5,00 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
    Czworo uczniów naszej Szkoły uzyskało ten wynik, są to:
   • Magdalena Miśkowiec
   • Konrad Sadłowski
   • Szczepan Sawina
   • Jakub Żak.

   Na uroczystej gali absolwentów Nagrodę Kółka Rolniczego w Skomielnej Białej otrzymała także Magdalena Miśkowiec za uzyskanie najwyższych wyników wśród absolwentów naszej Szkoły. Magda otrzymała także podziękowanie Społecznego Komitetu im. Św. Sebastiana w Skomielnej Białej za działalność w Grupie ,,Wieczernik?.

   Dodano: 21.06.18;

   APEL   Dziś na apelu przedwakacyjnym Dyrektor Szkoły wręczył dyplomy i nagrody uczniom osiągającym sukcesy w ostatnio organizowanych konkursach. Następnie podał wyniki nauczania w roku szkolnym 2017/2018 oraz wymienił i pogratulował uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki z nauczania. Na koniec przypomniał najważniejsze zasady BHP na czas odpoczynku wakacyjnego.

   Dodano: 21.06.18;

   POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW   12 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość pożegnania ze szkołą uczniów klas trzecich gimnazjalnych. Absolwentów żegnała cała społeczność szkolna. Trzecioklasiści przedstawili piękny program artystyczny, w którym podziękowali wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za trud wychowania i nauczania. Zatańczyli poloneza. Uczniowie klas drugich gimnazjalnych, w imieniu młodszych kolegów, pożegnali absolwentów montażem słowno-muzycznym oraz własnoręcznie wykonanymi maskotkami. W swoim wystąpieniu, Pan Dyrektor przypomniał absolwentom moment, kiedy żegnał ich jako szóstoklasistów, a że historia zatoczyła pewne koło więc teraz żegna ich jako absolwentów klas gimnazjalnych. Pan Dyrektor wręczył uczniom nagrody za osiągnięcia w nauce oraz liczne sukcesy sportowe i życzył wszystkim powodzenia w kolejnych etapach edukacji, w nowych szkołach.

   Dodano: 20.06.18;

   MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY.   W marcu 2018 r. odbył się w naszej szkole MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY. Znamy już wyniki i miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów. Otrzymali oni łącznie 2 wyniki ?bardzo dobre? oraz 5 wyróżnień:
   • w kategorii Żaczek ? klasa 2 - Przemysław Jurzec ? wynik ?Bardzo dobry?,
    w kategorii Maluch ? klasa 3 ? Małgorzata Mamoń ? wyróżnienie,
    w kategorii Maluch ? klasa 4 ? Jakub Rzepiela? wyróżnienie,
    ? Michał Żur ? wyróżnienie,
   • w kategorii Beniamin ? klasa 5 ? Jan Mamoń? wynik ?bardzo dobry?
    ? Maksymilian Kluska? wyróżnienie
   • w kategorii Kadet ? Klasa 7 ? Alicja Pędzimąż ? wyróżnienie.
   Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   Dodano: 13.06.18;

   JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM   8 czerwca 2018 r. uczniowie naszej szkoły dołączyli do trzeciej już edycji programu Jak nie czytam, jak czytam?, organizowanej przez miesięcznik Biblioteka w szkole. Akcja ta ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie, którzy na co dzień czytają, mogli zobaczyć, że nie są jedyni; a ci, którzy tego nie robią, mają okazję spróbować.
   Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia zebrali się w hali szkoły z książką!!!
   Organizatorzy: K. Kowalczyk i E. Chorążak

   Dodano: 13.06.18;

   II MAŁOPOLSKI KONKURS LITERACKI PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE

   Miło nam poinformować, że uczennica naszej Szkoły, Weronika Łopata, zdobyła I miejsce, w kategorii klas VII oraz gimnazjalnych, w II Małopolskim Konkursie Literackim Podróże dalekie i bliskie. Organizatorem Konkursu była Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury Synergia. Patronat nad nim objęła Pani Krystyna Gurgul - kustosz Muzeum Zamek w Dębnie .Uczniowie mieli napisać kartkę z pamiętnika, która zawierałaby opis wycieczki, wędrówki lub wyjazdu, który szczególnie utkwił im w pamięci. Należało także dołączyć zdjęcia, które potwierdziłyby autentyczność wyjazdu. Weronika bardzo dobrze wywiązała się z tego zadania. Jury było pod wrażeniem jej pracy, za którą otrzymała Dyplom oraz nagrody rzeczowe. Gala rozdania nagród odbyła się 5 czerwca 2018r. w Muzeum Zamek w Dębnie.
   Bardzo cieszymy się z osiągnięcia literackiego naszej Uczennicy i życzymy jej dalszych sukcesów. Opiekun Weroniki ? p. U. Kawecka.

   Dodano: 11.06.18;

   MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO   W dniach 4-6 czerwca 2018 r. odbył się Szkolny Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI.
    Tytuł MISTRZA JĘZYKA ANGIELSKIEGO uzyskali:
   • w kategorii klas czwartych: JULIA PAZDUR KL. IV A, MATYLDA CEREMON KL. IV B, JAKUB CHORZĘPA KL. IV B
   • w kategorii klas piątych: ŻANETA BIERNAT KL. V A, GABRIELA WOJCIECHOWSKA KL. V B
   • kategorii klas szóstych: SZYMON PAPAJ KL. VI B, HUBERT ŚWIĘTOŃ KL. VI B

   Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego!!!
   Organizator konkursu: p. Renata Pustuła

   Dodano: 11.06.18;

   SUPER FINAŁ KONKURSU ZAWÓD NIE ZAWODZI   Uczeń naszaj szkoły Grzegorz Czyszczoń zmierzył się w Super Finale Konkursu Zawód Nie Zawodzi z innymi uczestnikami. Co to jest eksport?, Na czym polega efekt skali?, Co to jest dziura budżetowa? ? na takie i podobne pytania z zakresu ekonomii i gospodarki odpowiadali 8 czerwca 2018r. finaliści Super Finału szóstej edycji konkursu promującego zawody techniczno - informatyczne Zawód nie zawodzi. Gospodarzem konkursu był Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej.
   W tegorocznej edycji Super Finału w ZSTI spotkało się 6 finalistów - laureatów pierwszych miejsc z wszystkich obszarów konkursu wyłonionych w finałach regionalnych: w Mszanie Dolnej i Limanowej. Super Finał rozegrano w konwencji teleturnieju. Naszą szkołę reprezentował Grzegorz Czyszczoń zajmując zaszczytne trzecie miejsce dyplom i nagrody rzeczowe. Opiekun konkursu: Mateusz Zając

   Dodano: 9.06.18;

   XI ZLOT SZKÓŁ IM. WŁ. ORKANA W PORĘBIE WIELKIEJ   W dniu 7 czerwca 2018 r. klasa VI A wzięła udział w XI ZLOCIE SZKÓŁ IM. WŁ. ORKANA w Porębie Wielkiej. Uczniowie zajęli I MIEJSCE w konkursie plastycznym, który polegał na wykonaniu portretu Orkana lub Orkanówki. Następnie zwiedzili dom Orkana i udali się na poczęstunek. Serdecznie gratulujemy klasie VI A i życzymy dalszych sukcesów.


   Dodano: 5.06.18;

   MUZEUM AUSCHWITZ I BIRKENAU ? OŚWIĘCIM   W dniu 5 czerwca 2018 roku odbyła się wycieczka uczniów klasy III gimnazjalnej do Oświęcimia. Celem wycieczki było poznanie zjawiska holokaustu na tle wydarzeń II wojny światowej i okupacji w Polsce oraz zwiedzanie byłego obozu zagłady Auschwitz- Birkenau. Założeniem było również uświadomienie uczniom, że każdy człowiek, bez względu nawiek i narodowość, ma prawo do życia i godnej śmierci. Tereny największego hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu stały się symbolem holocaustu. Obecnie są w całości udostępnione zwiedzającym.
   Dla właściwego zapoznania się z tym miejscem, odwiedziliśmy obie części obozu - Auschwitz i Birkenau.Wycieczka do Muzeum pokazała młodzieży wymiar ludzkiego okrucieństwa orazludzi umierających bez prawa do godności. To tu naziści wybudowali większość urządzeń masowej zagłady, w których wymordowali około miliona europejskich Żydów. Ogrom obszaru, prymitywne baraki więźniarskie, ruiny innych obiektów lub pozostałości po nich, kilometry obozowego ogrodzenia w pełni oddają to, co trudno wyrazić słowami - bezmiar upodlenia, okrucieństwa i nieludzkiej zbrodni.Uczniowie poznali specyficzną, obozową architekturę, która podporządkowana była jednemu celowi - zagładzie ludzi.
   Zwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej przez naszych uczniów wywarło na nich niezapomniane wrażenie, przeżycia zmusiły do chwili refleksji oraz zadumy. Ten wyjazd z pewnością pozostanie w naszej pamięci na zawsze...

   Dodano: 5.06.18;

   BAJKOWO W KL. 1


   W dniu 5.06.2018r. uczniowie klasy Ia przedstawili program z okazji Dnia Mamy i Taty. Bajkę Szewczyk Dratewka oraz okolicznościowe piosenki i wiersze. także życzenia swoim najbliższym. Przedstawienie przyjęte zostało bardzo entuzjastycznie.

   Dodano: 5.06.18;

   APELE SZKOLNE ORAZ PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH


   30 maja 2018 r. uczniowie szkoły zebrali się na apele szkolne, które odbyły się na hali sportowej ? dla uczniów klas 1-5, oraz w szkolnej auli ? dla uczniów klas 6-3 gimn. Dyrektor szkoły, Pan Jerzy Kołpak wręczył nagrody laureatom konkursów wiedzy, przeglądów artystycznych oraz zwycięzcom zawodów sportowych na poziomie szkoły, gminy, powiatu a także województwa. Dużo uwagi poświęcił omówieniu zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, także w kontekście zbliżającego się długiego weekendu oraz nieodległych wakacji.

   Po apelu, w szkolnej auli, uczniowie klas drugich gimnazjalnych, przystąpili do prezentacji efektów swojej pracy związanych z realizacją projektów edukacyjnych. Temat przewodni brzmiał: Historia i walory środowiska naturalnego naszej miejscowości.
    Uczniowie zrealizowali sześć projektów, ich tematy to:
   • Czego nie wiesz o Skomielnej Białej?
   • Gdzie aktywnie możemy spędzić czas?
   • Jacy artyści wywodzą się z okolic mojej miejscowości?
   • Jakie ciekawostki przyrodnicze kryją przed nami Tatry?
   • Jakie są najlepsze formy aktywności fizycznej dla młodzieży i dorosłych?


   Wśród form prezentacji efektów pracy znalazły się: filmy, wywiady, prezentacje, relacje z wycieczek, wystawy, degustacja potraw a nawet konkurs ubijania masła. Wszystkim realizatorom projektów gratulujemy efektów pracy a opiekunom ? p. Karolinie Bajak,p.Joannie Buksie, p.Iwonie Byk, p. Urszuli Kaweckiej, p. Annie Spisze, p. Mateuszowi Zającowi ? dziękujemy za pomoc udzieloną uczniom.

   Dodano: 5.06.18;

   GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ


   W dniach 14 i 22 maja 2018 roku odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców na Orliku w Lubniu.
   W rozgrywkach wzięły udział drużyny ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Uczniowie z klas VII Sz. P. oraz II i III gimnazjalnej rywalizowali ze sobą o miano najlepszej drużyny piłkarskiej. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna z Tenczyna, natomiast nasza drużyna zajęła II miejsce. W kategorii dziewcząt zajęliśmy IV miejsce. Gratulujemy drużynom zdobytych miejsc i życzymy sukcesów.
   Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk

   Dodano: 5.06.18;

   OGÓLNOPOLSKI PROGRAM TRZYMAJ FORMĘ


   W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ?Trzymaj formę?. Główne cele tego projektu to promocja zdrowego stylu życia, trwała zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży aktywnością podczas każdego dnia. Organizatorami programu są: Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności. Patronat nad programem przyjęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Instytut Żywności i Żywienia.
   Uczniowie w ramach programu: wykonywali sałatki owocowe, brali udział w pogadankach prozdrowotnych, oglądali filmy na temat zdrowej żywności, wykonywali plakaty. W ramach programu dla całej społeczności szkolnej zorganizowane były zawody sportowe oraz konkurs plastyczny Talerz Zdrowia.
   Program był realizowany na zajęciach dodatkowych Koła Przyrodniczego i Sportowego oraz lekcjach przyrody, biologii, techniki, plastyki i wychowania fizycznego. Główny koordynator szkolny p. Danuta Maciążka.

   Dodano: 29.05.18;

   TRZYMAJ FORMĘ


   W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj formę uczniowie klas 6 i 7 naszej szkoły wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym pod tym właśnie hasłem. Werdykt komisji konkursowej wyłonił laureatów.
   Najlepsze prace przygotowali: Laura Ciepłucha, Zuzanna Krupa, Alicja Pędzimąż, Karina Bednarczyk i Weronika Gacek ? uczennice klasy 7b, Kinga Skawska i Amelia Surówka ? uczennice klasy 7a oraz Adrian Handzel ? uczeń klasy 6b. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła Pani Edyta Ceremon wraz z Panią Danutą Maciążką.
   Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   Dodano: 29.05.18;

   DRUGIE MIEJSCE PIŁKAREK!


   W poniedziałek, 28.05.2018 r. nasze uczennice uczestniczyły, w ostatnich w tym roku szkolnym, Gminnych Rozgrywkach w mini piłkę nożną dziewcząt. Po niezwykle emocjonującej rywalizacji zajęły drugie miejsce. W Turnieju wzięły udział wszystkie szkoły z naszej gminy. Pierwsze miejsce zdobył Krzeczów, tuż za nami uplasował się Lubień, a tabelę tym razem zamykała szkoła z Tenczyna.
   Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Martyna Bal, Natalia Zachara, Joanna Żur, Amelia Ceremon, Anna Aggio, Patrycja Krauzowicz, Oliwia Kuros, Klaudia Pawlik.
   opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 29.05.18;

   XVIII TURNIEJ WIEDZY O GMINIE LUBIEŃ   W dniu 25.05.2018r. reprezentacja Naszej Szkoły okazała się najlepsza i zajęła I MIEJSCE w XVIII TURNIEJU WIEDZY O GMINIE LUBIEŃ. Uczennice: Oliwia Kuros, Sabina Gacek oraz Magdalena Sawina, dzielnie walczyły w konkurencjach sprawnościowych, jak również odpowiadały na bardzo trudne pytania dotyczące Gminy Lubień.
   Naszą drużynę dopingowały dziewczynki z klasy VB, które nie miały sobie równych. Gratulujemy sukcesu!!!
   Opiekunowie: p. Ewa Chorążak i p. E. Skawska

   Dodano: 29.05.18;

   PIELGRZYMKA DO PASIERBCA

   W dniu 24 maja uczniowie klasy III A i III B wzięli udział w pielgrzymce do Pasierbca. Tam w Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, a następnie w Drodze Krzyżowej, która znajduje się obok kościoła.


   Dodano: 29.05.18;

   WYSTĘP KLASY I B Z OKAZJI DNIA MATKI


   W dniu 24.05.2018 r. klasa I B oraz kilkoro uczniów z klasy IV B wystąpiło w auli szkolnej z przedstawieniem pt. Coś tam w lecie huknęło..., a także programem atystycznym z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Przygotowane pod kierunkiem pani Anny Pacer przedstawienie obejrzeli zarówno uczniowie szkoły, jak i rodzice małych aktorów. Wspaniała dekoracja, wzruszające wierszyki i piosenki wprowadziły zebranych w uroczysty nastrój. Występ nagrodzono gromkimi brawami.

   Dodano: 29.05.18;

   IX SZACHOWE MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI


   23.05.2018 r. uczniowie naszej szkoły: Mateusz Żur z kl. IV b, Jakub Chorzępa z kl. IV b, Michał Żur z kl. IV a, Kacper Sutor z kl. IV a, Krzysztof Folwarski z kl. IV a, Jakub Rzepiela z kl. IV a, Jan Mamoń z kl. V a i Artur Żur z kl. V b wzięli udział w IX SZACHOWYCH MISTRZOSTWACH POWIATU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.
   Turniej został rozegrany w systemie szwajcarskim na dystansie 7 rund. Walka była bardzo zacięta.
   Najlepszym szachistą naszej szkoły okazał się Mateusz Żur z kl. IV b.
   Wszystkim gratulujemy pięknej gry!!!

   Uczniów do konkursu przygotowała p. B. Krok.

   Dodano: 29.05.18;

   WYCIECZKA BRATYSŁAWA- WIEDEŃ- BUDAPESZT


   W dniach 23-25.05.2018 r. uczniowie klas VII oraz II-III gim. uczestniczyli w wycieczce do trzech stolic: Bratysławy, Wiednia i Budapesztu.
   Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z najważniejszymi obiektami i zabytkami miast. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Zamek w Trenczynie. Następnie udali się do Bratysławy, gdzie spacerowali po Starym Mieście. Zwiedzili gotycką Katedrę św. Marcina, Ratusz, Pałac Biskupi, Wieżę i Bramę Michelską. W drugim dniu miejscem zwiedzania był Wiedeń. Uczniowie zwiedzili zimową rezydencję Habsburgów, ul. Kartnerstrasse, Operę, Katedrę św. Stefana. Później udali się na Wzgórze Kahlenberg, gdzie miała miejsce odsiecz wiedeńska, upamiętniająca zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami. Obecnie znajduje się tam polski Kościół. Kolejnym miejscem zwiedzania był Prater ( słynne wesołe miasteczko). Uczniowie wspaniale się w nim bawili. W trzecim dniu udali się do Budapesztu i zwiedzali Wzgórze Zamkowe, Dzielnicę Zamkową z Placem św. Trójcy, Kościół św. Macieja, Basztę Rybacką oraz Bazylikę św. Stefana. Następnie pojechali na Wzgórze Gellerta. Wycieczka była udana, z mnóstwem niezapomnianych wrażeń i z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów.
   Opiekunami wycieczki byli: p. I. Byk, p. D. Maciążka, p. E. Folwarska oraz p. J. Rola.   Dodano: 29.05.18;

   KONKURS PIEŚNI I PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH


   18 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie Pieśni i Piosenek Patriotycznych 100 x Niepodległa w Krakowie. Werdykt komisji konkursowej wyłonił zwycięzców 23 maja 2018 roku.
   Zespół Gaudeamus wykonał 2 utwory 966 i Pierwsza Brygada, za które otrzymał wyróżnienie.
   W kategorii solistów wystąpiła uczennica kl.7B Gabriela Masłowska, zaprezentowała swoje umiejętności wokalne w utworach Sen o Katyniu oraz >q> Biały krzyż i zdobyła 3 miejsce. Uczniów przygotowały Pani Joanna Buksa i Pani Edyta Ceremon.
   Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

   Dodano: 19.05.18;

   CZWARTE MIEJSCE DLA PIŁKARZY!

   W czwartek nasi uczniowie wzięli udział w Powiatowych Zawodach w mini piłkę nożną chłopców i zajęli w nich wysokie, czwarte miejsce. Zawody odbyły się w Myślenicach, a do rywalizacji przystąpiło siedem drużyn. Zawody rozegrane zostały z podziałem na dwie grupy, z których najlepsze zespoły rywalizowały o miejsca na podium. Nasi piłkarze awans do finału uzyskali po wygranym meczu z drużyną z Wiśniowej. Wcześniej ulegli jedynie zespołowi z Pcimia, który jak się później okazało, został zwycięzcą całego Turnieju.
   Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Szymon Nawara, Filip Macioł, Hubert Świętoń, Artur Żur, Piotr Soból, Szymon Polak, Andrzej Żur, Patryk Krawontka, Bartosz Gacek oraz Kuba Chorzępa. Gratulujemy!
   opiekunem drużyn była Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 16.05.18;

   ZAKRĘTKI DLA LENKI

   15 maja 2018 r. przekazaliśmy kolejne kilogramy zakrętek dla Lenki Cholewy. Nasza pomoc przynosi efekty, ponieważ już wiadomo, że dziewczynka będzie kontynuowała leczenie w USA!
   Dziękujemy i przypominamy, że zbiórka zakrętek dla Leny trwa nadal!!!   Dodano: 10.05.18;

   MIĘDZYGMINNY KONKURS RECYTATORSKI


   9 maja bieżącego roku w Sali Kameralnej GOK w Lubniu odbył się Międzygminny Konkurs Recytatorski, organizowany wspólnie z GOKiS Pcim.
    Jury brało pod uwagę takie kryteria jak:
   • dobór tekstu do możliwości wykonawczych,
   • interpretacja,
   • kultura słowa,
   • wyraz artystyczny.
   W kategorii klas VII i gimnazjalnych dwie Uczennice z naszej Szkoły osiągnęły następujące wyniki:
   I miejsce ? Alicja Pędzimąż (kl. VIIB),
   III miejsce ? Weronika Łopata (kl. IIB g.).
   Gratulujemy Dziewczętom i cieszymy się z ich osiągnięć.
   Zwycięzcy otrzymali dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe, a pozostali dyplomy za udział i drobne upominki.
   Na zakończenie Przewodniczący Jury, Pan Cezary Skrocki, pogratulował i podziękował wszystkim uczestnikom Konkursu oraz podkreślił wysoki poziom prezentowanych utworów.
   Szkolny opiekun Uczennic: p. U. Kawecka.

   Dodano: 10.05.18;

   PIERWSZA POMOC ? WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY


   Dnia 9 maja 2018r. uczniowie kl. 7a i 7b oraz uczniowie kl. 2a i 2b gimnazjum wzięły udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty prowadziła p. Katarzyna Szoch- Jędrys oraz wolontariuszki Szkoły Młodych Ratowników: Maria Magdalena i Zuzanna


   Dodano: 10.05.18;

   33. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek


   W dniach 8 i 9 maja 2018 r. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się powiatowe eliminacje 33. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży ?Bajdurek?. Do przeglądu zgłoszono 12 grup teatralnych, które działają na terenie powiatu myślenickiego. Naszą szkołę reprezentował zespół teatralny MARZYCIELE w spektaklu Coś tam w lesie huknęło, pod kierownictwem p. Anny Pacer.
   Jury, po obejrzeniu wszystkich przedstawień, kierując się takimi kryteriami jak: dobór scenariusza, kostiumów, kultura słowa, ogólne wrażenie artystyczne, postanowiło przyznać naszemu zespołowi III miejsce! Jest to ogromny sukces naszych uczniów (Amelia Basista, Franciszek Bychawski, Bartosz Ceremon, Matylda Ceremon, Jakub Chorążak, Przemysław Gacek, Sebastian Gacek, Szymon Kowalczyk, Jerzy Pacer, Dominika Plewa, Milena Smoleń, Adrianna Soból, Kinga Spórna, Klaudia Syrek) i pani Anny Pacer.
   GRATULUJEMY!!!

   Dodano: 7.05.18;

   MUSICAL PROFILAKTYCZNY NOWE SZATY KRÓLA


   W poniedziałek 7 maja 2018 roku uczniowie klas I-V udali się do Myślenic na przedstawienie pt. Nowe szaty króla w wykonaniu Teatru Muzycznego FORTE z Wrocławia.
   Nowe szaty króla to fascynujący musical z przesłaniem aspektu profilaktycznego, pełen tańca i muzyki wraz ze śpiewem na żywo oraz doskonałą grą aktorską. Dodatkowym atutem jest znakomity humor oraz zaskakujące zwroty akcji, które wciągają widza w dalszy ciąg wydarzeń. Podczas spektaklu wiele momentów zachęca do wspólnej zabawy, oferując przy tym doskonałą rozrywkę oraz niebanalny, odpowiedni dla dzisiejszych czasów morał i przesłanie edukacyjne. Śledząc losy rozkapryszonego króla i jego wiernej śmiesznej lamy, młodzi widzowie uświadamiają sobie, że O WARTOŚCI CZŁOWIEKA NIE DECYDUJE ANI ZASOBNOŚĆ PORTFELA, ANI METKA PRZY UBRANIU, ALE TO W JAKI SPOSÓB TRAKTUJEMY INNEGO CZŁOWIEKA.
   Przedstawienie bardzo podobało się uczniom i na koniec nagrodzili aktorów gromkimi brawami.

   Dodano: 7.05.18;

   NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE!!!


   Dzięki uprzejmości Pana Józefa Wójtowicza, właściciela firmy EKOSORT, po raz kolejny nasza biblioteka wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe.
    Są to:
   • P. Hagmar Klara. Przed startem t. 10
   • D. Walliams Chłopak w sukience
   • H. Webb Rose i maska czarnoksiężnika
   • J. K. Rowling Baśnie barda Beedle'a
   • U. Stark Magiczne tenisówki mojego przyjaciela Percy'ego

   Już czekają na Czytelników na półce z nowościami!!!
   Zapraszamy: Ewa Chorążak, Katarzyna Kowalczyk.

   Dodano: 30.04.18;

   227 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


   3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia.
   Dziś hołd dziełu wybitnych Polaków oddali Uczniowie Szkoły poprzez przygotowanie pięknej Akademii upamiętniającej 227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziękujemy Uczniom klasy 6a i P.Elżbiecie Folwarskiej.

   Dodano: 30.04.18;

   I KRZECZOWSKA GRA TERENOWA Postaw na Niepodległość


   Uczniowie Naszej szkoły brali udział w piątek 27.04.2018 w grze terenowej zorganizowanej na terenie Krzeczowa. Ksiądz proboszcz Piotr Iwanek wraz z Fundacją Kulturalni Razem oraz Szkołą Podstawową w Krzeczowie stworzyli to ciekawe wydarzenie.
    Skomielna Białą reprezentowali :
   • 1 drużyna ? klasa 7a : Julia Gacek i Samuel Miskowiec
   • drużyna ? klasa 2 gmin. : Kinga Handzel i Patrycja Bal
   • drużyna ? klasa 3 gmin. : Jonasz Miskowiec i Mateusz Lesniakiewicz
   Gra terenowa polegała na odnalezieniu baz na trasie, która zawodnicy musieli przebiec w jak najkrótszym czasie po otrzymaniu na starcie mapy terenu oraz zebrać jak największą ilość punktów na poszczególnych bazach. Uczestnicy mieli możliwość wykazania się zarówno wiedzą geograficzną, historyczną jak i matematyczną. Zmierzyli się także z zadaniami wymagającymi precyzji i logicznego myślenia. Mimo bardzo dobrego przygotowania merytorycznego uczniów zabrakło szczęścia.
   Zespoły poprzez zdrową rywalizację i dobrze spędzony czas mogli poznać historię polskiej walki o niepodległość w toczących się w latach 1918-1921. Uczniowie bardzo zadowoleni z udziału , rewelacyjna przygoda i dobra zabawa. Opiekun : K. Bajak

   Dodano: 30.04.18;

   SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W VI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
   ZAWÓD NIE ZAWODZI.


   27 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej odbył się finał regionalny VI edycji konkursu dla kl.gimn. promującego zawody techniczno-informatyczne Zawód nie zawodzi. Konkurs ten na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń promujących działania edukacyjne wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej, a jego celem jest rozbudzenie zainteresowań zawodowych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań techniczno ? informatycznych, wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych, motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień zawodowych uczniów, podejmowanie przez szkoły różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, propagowanie idei społeczeństwa wykorzystującego nowoczesne technologie oraz popularyzację e-learningowych form nauczania, gdyż to właśnie na platformie publikowano materiały szkoleniowe, testy próbne oraz testy na etap szkolny.
    W tym roku prawie tysiąc uczniów rywalizowało w pięciu obszarach: informatycznym, elektrycznym, budowlanym, organizacji reklamy i spawalniczo-mechaniczny.
   • W obszarze informatycznym bezkonkurencyjny okazał się Grzegorz Czyszczoń tym samym zajął I miejsce.
   • W obszarze spawalniczo-mechanicznym II miejsce zajął Konrad Sadłowski.
   Ale to jeszcze nie koniec rywalizacji. Już 8 czerwca w ZSTI odbędzie się Wielki Finał w formule popularnego teleturnieju Jeden z dziesięciu, w którym zmierzą się laureaci wszystkich obszarów z obydwóch rejonów. Naszą szkołę będzie reprezentował Grzegorz Czyszczoń.

   Dodano: 27.04.18;

   GMINNY KONKURS RECYTATORSKI


   27 kwietnia bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski, w którym wzięli udział uczniowie z naszej Szkoły. W kategorii kl. I ? III na 3. miejscu uplasował się Sebastian Nawara ( II) natomiast w kategorii kl. VII i gimnazjalnych 2. miejsce zajęła Alicja Pędzimąż ( VIIB), a 3. miejsce zdobyła Weronika Łopata ( II gim.). Anna Gładysz (VIIB) otrzymała wyróżnienie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali dyplomy za udział w konkursie. Ponadto laureaci trzech pierwszych miejsc, w każdej kategorii, zakwalifikowali się do Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się 9 maja 2018r. w Sali Kameralnej GOK w Lubniu.
   Przewodniczący Konkursu, Pan Cezary Skrocki, podkreślił wysoki poziom prezentacji utworów oraz wielką dbałość o dobór repertuaru. Podziękował także koordynatorom za przygotowanie uczniów do Konkursu. Szkolnym opiekunem Sebastiana była Pani Joanna Miśkowiec, a opiekunem uczennic była Pani Urszula Kawecka. Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy, natomiast Zwycięzcom życzymy sukcesów w dalszym etapie Konkursu!!!

   Dodano: 27.04.18;

   PIERWSZA POMOC


   W kwietniu 2018 r. uczniowie klas: II, III A i III B wzięli udział w szkoleniu z podstaw udzielenia pierwszej pomocy. Realizowany w naszej szkole program edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować, powstały z inicjatywy Fundacji WOŚP, polega na wdrożeniu elementów pierwszej pomocy do edukacji wczesnoszkolnej. Głównym jego celem jest wykształcenie u dzieci podstawowych nawyków, które powinny być naturalne dla świadków zdarzeń. Nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.
   Realizacja programu w szkole: p. E. Chorążak i p. M. Gacek.

   Dodano: 27.04.18;

   WARSZTATY W LUBNIU


   Dnia 25 kwietnia 2018 r. uczniowie klas trzecich w ramach prowadzonego w naszej szkole doradztwa zawodowego mieli okazję uczestniczyć w Dniach Otwartych zorganizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu.
    Celem wyjazdu było:
   • Zwiedzenie szkoły, poznanie jej zaplecza dydaktycznego oraz oferty edukacyjnej.
   • Zapoznanie się z kierunkami kształcenia: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik usług gastronomicznych.
   • Uczestnictwo w ciekawych warsztatach hotelarsko gastronomicznych.
   Nasi uczniowie zostali jak co roku bardzo ciepło przyjęci przez gospodarzy. Mogli obejrzeć pokazy ich pracy oraz skosztować bardzo smacznych przystawek i fantastycznych koktajli. Była to świetna okazja, aby spotkać byłych absolwentów naszej szkoły. Trzecioklasiści wracali w bardzo pozytywnym nastroju, a niektórzy z nich utwierdzili się w przekonaniu, że w przyszłym roku szkolnym będzie to także ich szkoła.
   Opiekę nad uczniami sprawował Mateusz Zając

   Dodano: 26.04.18;

   OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY Z OPERONEM


   W czwartek 26 kwietnia 40 uczniów trzecich klas Szkoły Podstawowej wzięło udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Trzecioklasisty z Operonem pt. Pierwszy lot. Uczniowie po obejrzeniu filmiku z Bratkiem i przeczytaniu instrukcji rozpoczęli test z języka polskiego, który składał się z tekstu i 13 pytań. Po przerwie pisali test z matematyki i przyrody. Na zakończenie wysłuchali bajkę Bratka pt. O tym, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów.

   Dodano: 26.04.18;

   KRÓLOWA ŚNIEGU


   25 kwietnia 2018 r. uczniowie klas I, II i III również uczestniczyli we wspaniałym widowisku na Lodowisku Cracovii. Młodzi artyści ze znanej na całym świecie Moskiewskiej Rewii na Lodzie przenieśli nas do cudownej, baśniowej krainy Królowej Śniegu. Przepiękne i bogato zdobione kostiumy, oryginalna muzyka, wspaniała choreografia oraz oprawa przedstawienia wprawiły w zachwyt wszystkich widzów.

   Dodano: 24.04.18;

   REWIA NA LODZIE


   We wtorek 24 kwietnia 2018 roku uczniowie klas IV ?VI udali się do Krakowa na przedstawienie znanej z występów na całym świecie MOSKIEWSKIEJ REWII NA LODZIE. Grupa artystów zaprezentowała fantastyczne widowisko oparte na motywach baśni H. Ch. Andersena ?Królowa Śniegu?. Mogliśmy podziwiać choreografię pełną popisów indywidualnych zawierających trudne elementy jazdy figurowej na lodzie. Wspaniałe kostiumy, światła oraz efekty pirotechniczne wywarły na wszystkich ogromne wrażenie, a oryginalna oprawa muzyczna dodawała uroku całemu przedstawieniu.
   Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

   Dodano: 23.04.18;

   KONKURS RECYTATORSKI


   23 kwietnia 2018 r. przeprowadzono szkolny etap Gminnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: Poezja uczy, bawi, wzrusza.... Wzięło w nim udział 26 uczniów z klas I ? VII szkoły podstawowej oraz II i III klas oddziałów gimnazjalnych. Recytację uczniów oceniało jury w zmiennym składzie: p. U. Kawecka, p. K. Kowalczyk, p. I. Mikulec, p. E. Folwarska, p. E. Chorążak. W ocenie recytacji uczniów brane były pod uwagę następujące kryteria: stopień pamięciowego opanowania tekstu, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny
    Wyniki konkursu:
    W KATEGORII KLAS I ? III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
   1. miejsce ? Sebastian Nawara, klasa II
   2. miejsce ? Kinga Spórna, klasa I B
   3. miejsce ? Szymon Kowalczyk, klasa I B
    W KATEGORII KLAS IV ? VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
   1. miejsce ? Jerzy Pacer, klasa V A
   2. miejsce ? Magdalena Paś, klasa IV B
   3. miejsce ? Oliwia Kuros, klasa V B
    W KATEGORII KLAS VII ORAZ II I III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH
   1. miejsce ? Alicja Pędzimąż, klasa VII B
   2. miejsce ? Anna Gładysz, klasa VII B
   3. miejsce ? Weronika Łopata, klasa II B gim.


   Zwycięzcy będą reprezentowali szkołę w VI Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się już 27 kwietnia 2018 r.

   Dodano: 20.04.18;

   EGZAMIN GIMNAZJALNY


   W dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r. odbywał się egzamin gimnazjalny, który sprawdzał wiedzę i umiejętności trzecioklasistów. Uczniowie rozwiązywali testy z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych a także języka obcego ? angielskiego oraz niemieckiego. Emocji było dużo, bo materiał nauczania niezwykle rozległy, czasem zawiły ale na egzamin stawili się wszyscy trzecioklasiści i z zadania starali się wywiązać jak najlepiej. Wyniki w czerwcu. Wszystkim życzymy, by były na poziomie 100% pozytywnych odpowiedzi z każdego testu.

   Dodano: 20.04.18;

   SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY


   W dniu 16.04.2018r. w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny. W konkursie udział wzięło 9 uczniów z klas V - VI. Test zawierał 30 zadań, za które można było zdobyć 32 punków.
    Laureaci:
   • I miejsce Piotr Soból kl V b
   • II miejsce Damian Kapłon kl Va
   • III miejsce Magdalena Sawina kl. V b
   Organizator konkursu p. Danuta Maciążka, p. Ewa Chorążak

   Dodano: 11.04.18;

   PIŁKARZE RĘCZNI CZWARCI W POWIECIE!


   W czwartek, z udziałem naszych szczypiornistów, rozegrane zostały Powiatowe Zawody w mini piłkę ręczną chłopców. Uczniowie awans do powiatu uzyskali po zdobyciu pierwszego miejsca w rozgrywkach gminnych. Po niezwykle zaciętej walce i uzyskaniu drugiego miejsca w grupie zawodnicy rozegrali w finale mecz o miejsce trzecie w całym turnieju. Ostatecznie pokonani przez drużynę z Dobczyc 2:0 zajęli czwarte miejsce w powiecie.
   Szkołę reprezentował zespół w składzie: Szymon Polak, Andrzej Żur, Kacper Skawski, Filip Macioł, Szymon Nawara, Hubert Świętoń, Jan Mamoń, Artur Żur, Piotr Soból,Patryk Krawontka, Jakub Rzepiela, Michał Żur, Jakub Chorzępa, Miłosz Frost oraz Kacper Gacek. Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów!
   Opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 11.04.18;

   GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA DLA KLAS I-III.


   W środę 11.04.2018r. w naszej szkole zorganizowana została Gminna Olimpiada Sportowa dla klas I-III. Wszystkim kibicowaliśmy, ale nasza drużyna okazała się najlepsza!!!

   II miejsce zajęła drużyna z Tenczyna, a niewielka różnica punktowa zdecydowała o III miejscu dla drużyny z Lubnia. Każda drużyna otrzymała puchar i dyplom a każdy zawodnik pamiątkowy medal i słodką niespodziankę, ufundowaną przez Radę Rodziców. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej imprezy a zawodnikom za sportowe emocje.
   20 kwietnia Skomielna Biała będzie reprezentować Gminę Lubień w Powiatowej Olimpiadzie Sportowej dla klas I-III w Brzączowicach. Trzymamy kciuki!!!

   Dodano: 10.04.18;

   MIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM
   W programie skupiono się na wydarzeniach miedzy ziemią i niebem w życiu Jana Pawła II Karola Wojtyły. Kim był?? Co robił?? I dlaczego jest tak ważny?! Przedstawienie zostało przygotowane przez klasę III B, Dominikę Frost, Martynę Czerwiec, Oliwię Pawlikowską, Joannę Żur, Piotra Świerczka, Oliwię Kuros, Magdalenę Sawinę, Emilię Łopatę i Julię Skupień pod kierunkiem s. Julitty i p. Renaty Żur.
   Na zakończenie dyrektor szkoły p. Jerzy Kołpak wręczył nagrody laureatom ostatnich konkursów.

   Dodano: 10.04.18;

   GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS III


   W poniedziałek 9.04.2018r. sześcioro uczniów naszej szkoły, wzięło udział w Gminnym Konkursie Matematycznym dla klas III pt.:? Najlepszy Bzik Matematyczny?. Miło nam poinformować, że najwięcej trudnych zadań rozwiązała uczennica naszej szkoły - Maria Niżnik. Marysia za zdobycie I miejsca otrzymała tablet, ufundowany przez Posła na Sejm RP? Pana Jarosława Szlachetkę.
   Konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszej części udział wzięli wszyscy uczniowie klas III. Najlepsi z każdej klasy mogli reprezentować swoją szkołę. Naszą szkołę reprezentowali: z klasy III a- Piotr Kowalczyk, Kacper Skałka i Andrzej Sokół, z klasy III b - Marysia Niżnik, Zuzanna Kapłon i Magdalena Wawro. Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy matematycznego podejścia do niełatwych zadań, a organizatorowi konkursu - Szkole Podstawowej z Krzeczowa - dziękujemy za miłe przyjęcie.

   Dodano: 8.04.18;

   MAMY TO !

   W dniu 6.04.2018 r ? piątek, drużyna chłopców z klas 4- 6 zdobyła ZŁOTO podczas Gminnego Turnieju w Piłkę Ręczną w Lubniu. Tym samym będzie reprezentowała Naszą Gminę na zawodach powiatowych. Pierwszy mecz zawodnicy zagrali z Krzeczowem, kończąc wynikiem 12- 2 dla Nas. Kolejno w doliczonym czasie pokonali Tenczyn . Najmocniejszy Nasz rywal ? drużyna z Lubnia , została pokonana 7- 5.
   Nasz świetny zawodnik Kacper Gacek ? prawoskrzydlowy doznał kontuzji łokcia ? życzymy zdrówka !!
    Skład chłopców:
    6 a :
   • Szymon Polak
   • Andrzej Żur
   • Kacper Skawski
    6 B :
   • Kacper Gacek
   • Filip Maciol
   • Szymon Nawara
   • Hubert Świeton
    5 B:
   • Jan Mamon
   • Artur Żur
   • Piotr Sobol
   • Patryk Krawontka
    4a :
   • Jakub Rzepiela
   • Michał Żur
    4 B :
   • Jakub Chorzepa
   • Miłosz Frost
   Całej drużynie należą się brawa za zajęcie 1 miejsca w tym turnieju. Życzymy sukcesów.
   Opiekun : P.Karolina Bajak

   Dodano: 8.04.18;

   DZIEWCZYNY NA MEDAL!

   Nasze szczypiornistki wywalczyły brąz na Gminnym Turnieju Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt, który został rozegrany w Lubniu. Do domu wracały jednak z lekkim niedosytem, gdyż w walce o drugie miejsce zabrakło odrobinę... szczęścia. W decydującym meczu z Krzeczowem prowadziły jedną bramką. Minutę przed końcem drugiej połowy nasze rywalki zremisowały, doprowadzając do dogrywki. 14 sekund przed gwizdkiem sędziego zawodniczki z Krzeczowa pokonały nasze dziewczyny i to one zajęły drugą lokatę. Pierwsze miejsce i awans do kolejnego etapu uzyskał zespół z Lubnia.
   Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Amelia Ceremon, Anita Gruca, Emilia Gacek, Patrycja Krauzowicz, Natalia Zachara, Gabrysia Polak, Magdalena Niżnik, Martyna Bal, Klaudia Pawlik i Oliwia Kuros. Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.
   Opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 8.04.18;

   Młodzież w świecie nowych mediów

   Dn.6.04.208r. uczniowie kl.IV-VII wzięli udział w szkoleniu Era facebooka, youtuba i blogsfery ? młodzież w świecie nowych mediów. Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom zagrożeń jakie mogą wynikać z korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, oraz możliwe konsekwencje nadmiernego korzystania i przeżywania treści internetowych.
   Prowadzącym zajęcia z uczniami był p.M.Szczotkowski.

   Dodano: 29.03.18;


   Życzymy Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
   Aby radość rozpraszała wszelkie codzienne ciemności.
   Budziła wiarę, nadzieję, czyniła serca gorące pełnią miłości.
   Otwierała drzwi Zbawieniu. Dodawała sił do przekraczania siebie.


   Dodano: 28.03.18;

   APEL SZKOLNY

   W środę, 28 marca odbył się apel porządkowy dla uczniów Szkoły Podstawowej. Dotyczył spraw bezpieczeństwa w okresie Świąt Wielkiej Nocy. Dyrektor podsumował ostanie osiągnięcia i sukcesy uczniów, wręczył nagrody i dyplomy.
    W związku ze zbliżającą się świąteczną przerwą szkolną Pan Dyrektor:
   1. Uczulił na bezpieczne poruszanie się po drodze w tym trudnym okresie wiosennym, kiedy jest ślisko, bo pobocza i drogi są zabłocone, a zima nie odpuszcza.
   2. Zwrócił uwagę na zachowywanie ostrożności, podczas wzmożonego ruchu świątecznego oraz zabłoconych samochodów z budowy drogi.
   3. Zaapelował o czynne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
   4. Zwrócił uwage na rozsądne korzystanie z Internetu, bo i tam może czaić się niebezpieczeństwo.
   Następnie Pan Dyrektor złożył Uczniom i Nauczycielom życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy spędzonych w Gronie Rodziny, dużo wiosennego słońca oraz smacznego święconego.
   Do Szkoły wracamy w środę, 4 kwietnia.

   Dodano: 28.03.18;

   PICTURE DICTIONARY

   W marcu odbył się szkolny konkurs plastyczno-językowy dla klas I-VI pt. Picture Dictionary.
   Celem rywalizacji była promocja języka angielskiego w naszej szkole oraz zachęcenie dzieci do rozwijania zdolności językowych i artystycznych. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa w języku angielskim. W konkursiewzięło udział 55 osób. Poziom rywalizacji okazał się wysoki, a uczniowie zasłużyli na uznanie za ogromny wkład pracy oraz kreatywność wykonanych prac.
    A oto lista zwycięzców:
   • kl. I ? III LAUREACI
    Szymon Kowalczyk Ib, Konrad Macioł II, Wiktoria Czyszczoń IIIa,Oliwia Kościelniak IIIa, Daniel Gruca IIIa, Olga Leżańska IIIb
   • kl. IV-VI LAUREACI
    Jakub Rzepiela IVa, Jerzy Pacer Va, Damian Kapłon Va, Anita Gruca VIa, Martyna Kowalczyk VIb, Kacper Kaciczak VIb
   Sponsorem nagród jest Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy za wsparcie konkursu!
   Organizatorzy: p. R. Pustuła, p. R. Żur

   Dodano: 28.03.18;

   FESTIWAL ZAWODÓW W KRAKOWIE

   24 marca uczniowie klas trzecich gimnazjum i siódmych szkoły podstawowej w Skomielnej Białej uczestniczyli w Festiwalu Zawodów w Krakowie. Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najważniejszych w życiu decyzji. Można ją w dorosłym wieku zmieniać lub modyfikować, jednak ten pierwszy, kluczowy wybór kierunku następuje w gimnazjum lub szkole podstawowej. Oznacza to, że decyzja musi nastąpić w oparciu o wyobrażenia ucznia o danym zawodzie, a nie o jego doświadczenia. W celu przybliżenia uczniom tego jeszcze abstrakcyjnego dla nich obszaru, samorząd Województwa Małopolskiego organizuje Festiwal Zawodów.
   Opiekunami byli Mateusz Zając, Danuta Maciążka, Edyta Ceremon.

   Dodano: 28.03.18;

   POWIATOWE ZAWODY PIERWSZEJ POMOCY 2018
   W dniu 23.03.2018 r. w naszej szkole odbył się etap kwalifikacyjny Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy. Wzięło w nim udział siedem uczennic naszej szkoły z klas drugich oddziałów gimnazjalnych. W czasie trwającego 30 minut testu odpowiadały one na 30 pytań sprawdzających wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na wyniki!


   Dodano: 23.03.18;

   WIELKI SUKCES MARYSI ŁAZARSKIEJ!!!

   Z przyjemnością informujemy, że uczennica naszej szkoły, Maria Łazarska zdobyła pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym. Radość jest tym większa ponieważ obszar fotograficzny, który wybrała nasza uczennica miał zasięg międzynarodowy. Na uroczystej Gali finałowej, która odbyła się 22 marca w kopalni soli w Wieliczce, Marysia odebrała pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.
   Opiekunem uczniów był Mateusz Zając.
   Naszej laureatce Marysi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

   Dodano: 23.03.18;

   GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA ? ETAP SZKOLNY   W dniu 23 marca w hali sportowej odbyła się Szkolna Olimpiada Sportowa klas I ? III. Uczniowie pokonywali tor przeszkód i wykonywali kolejne ćwiczenia. Najlepsi będą reprezentować naszą szkołę w Gminnej Olimpiadzie Sportowej, która odbędzie się 11 kwietnia w Skomielnej Białej.

   Dodano: 23.03.18;

   PALMY WIELKANOCNE

   W dniu 23 marca uczniowie klasy III a podczas zajęć plastycznych przygotowali palmy wielkanocne. Ozdobili je samodzielnie wykonanymi kwiatkami z bibuły, wstążeczkami, bukszpanem i gałązkami wierzby. Zgodnie z tradycją wykończenie palm stanowiły bazie. Wykonane palmy uczniowie zaniosą w niedzielę do kościoła, gdzie zostaną poświęcone i wezmą udział w Konkursie Parafialnym.


   Dodano: 23.03.18;

   VI RECYTATORSKI KONKURS Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI

   22 marca uczniowie naszej szkoły: Sebastian Gacek z kl. I B, Zuzanna Rabska z kl. II i Zuzanna Kapłon z kl. III B wzięli udział w VI Recytatorskim Konkursie z okazji Światowego Dnia Poezji zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Rabce ? Zdroju. Swój występ zaprezentowało prawie 80 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Sebastian Gacek otrzymał wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałego występu!!!

   Dodano: 23.03.18;

   SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS GIMNAZJALNYCH

   22 marca bieżącego roku odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym wzięli udział uczniowie z klas gimnazjalnych. Test sprawdzał znajomość zasad ortograficznych i umiejętność ich wykorzystania przez młodzież. Wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem.
    Wyniki przedstawiają się następująco:
   • I miejsce ? Jakub Żak (III),
   • II miejsce ? Weronika Łopata (IIB),
   • III miejsce ? Patrycja Żur (IIB).

   Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, natomiast zwycięzcom GRATULUJEMY!!!
   Konkurs ortograficzny przygotowała p. Urszula Kawecka.

   Dodano: 23.03.18;

   ZAWÓD NIE ZAWODZI 2018

   Lista uczniów zakwalifikowanych do Finału Regionalnego Finał odbędzie się 27.04.2018 r., godz. 9.00 w ZSTI w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 4
   LAUREAT 1 LAUREAT 2 OBSZAR
   Masłowski Jakub Łopata Michał BUDOWLANY
   Sawina Szczepan Sadłowski Konrad SPAWALNICZO-MECHANICZNY
   Sawina Filip Bal Patrycja ELEKTRYCZNY
   Handzel Maciej Czyszczoń Grzegorz INFORMATYCZNY
   Żur Patrycja Miłosz Gołdyn ORGANIZACJI REKLAMY
   GRATULACJE!

   Dodano: 19.03.18;

   MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

   Dnia 15.03.2018 r. w Szkole Podstawowej odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny- etap szkolny. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas II- VII oraz z II i III (oddział gimnazjalny). Konkurs przeprowadzony był w pięciu kategoriach: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior. Czas trwania Konkursu wynosił 75 minut. Głównym celem Konkursu było propagowanie wiedzy matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych i średnich.
   Szkolny Koordynator Konkursu- p. Anna Spicha, Szkolny Opiekun Konkursu: p. Barbara Krok.

   Dodano: 19.03.18;

   PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

   13, 14 i 16 marca 2018 r. uczniowie trzecich klas gimnazjalnych pisali ? po raz drugi w tym roku -próbny egzamin. Arkusze egzaminacyjne zawierały zadania sprawdzające wiedzę uczniów z zakresu podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie podstawowym oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
   Wszystkim trzecioklasistom życzymy jak najlepszych wyników zarówno teraz jak i na prawdziwym egzaminie, który odbędzie się w dniach ? 18-19-20 kwietnia 2018 r.

   Dodano: 15.03.18;

   SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

   13 marca 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas IV- V oraz 18 uczniów z klas VI-VII. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad ortograficznych.
    Wyniki przedstawiają się następująco:
    KLASA IV-V
   • Gabriela Wojciechowska kl VB
   • Oliwia Kuros kl V B
   • Piotr Soból kl V B
    KLASA VI-VII
   • Martyna Czerwiec kl VII A
   • Julia Gacek kl VII A
   • Kacper Gacek kl VI B
   Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! Życzymy powodzenia w Gminnym Konkursie Ortograficznym, który odbędzie się 22 marca 2018 r. w Lubniu.
   Konkurs przygotowały: p. I. Mikulec, p. E. Folwarska

   Dodano: 13.03.18;

   VI EDYCJA KONKURSU ZAWÓD NIE ZAWODZI!

   Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu promującego zawody techniczno - informatyczne Zawód nie zawodzi. To już kolejna VI odsłona tego konkursu, którego odbiorcami są uczniowie wybranych gimnazjów w Polsce!
    Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
   1. Etap próbny: 08.03.2018 r.
   2. Etap szkolny: 15.03.2018 r.
   3. Finał regionalny konkursu: 27.04.2018 r. - ZSTI w Mszanie Dolnej;
   4. Super Finał Konkursu: 01.06.2018 r. w ZSTI w Mszanie Dolnej.
   Koordynatorami konkursu są Pani Małgorzata Filar i Pan Mateusz Zając.

   Dodano: 13.03.18;

   SZKOLNY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

   9 marca bieżącego roku odbył się Szkolny Konkurs Języka Polskiego dla uczniów klas gimnazjalnych II-III. Wzięło w nim udział 12 osób. Zakres materiału obejmował naukę o języku, teorię literatury, czytanie ze zrozumieniem oraz znajomość treści lektur.
    Wyniki przedstawiają się następująco:
   • I miejsce ? Weronika Łopata (IIB),
   • II miejsce ? Patrycja Żur (IIB),
   • III miejsce ? Gabriela Sutor (IIB) oraz Grzegorz Czyszczoń (IIA).
   Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!
   Dla najlepszych uczniów przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.
   Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy.
   Konkurs zorganizowała p. Urszula Kawecka oraz p. Katarzyna Kowalczyk.

   Dodano: 12.03.18;

   WOJEWÓDZKI KONKURSU EKOLOGICZNEGO ?NA RATUNEK ZIEMI ? OWADY?.


   Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego Na ratunek ziemi ? Owady. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska.
    W ramach konkursowych zmagań naszą szkołę reprezentowali:
   • W konkursie plastycznym o zasięgu wojewódzkim ? Dagmara Nawara 2B gimnazjum
   • W konkursie filmowym ? zasięg ogólnopolski ? Miłosz Gołdyn VII A,
   • W konkursie fotograficznym ? zasięg międzynarodowy ? Maria Łazarska 3 gimnazjum
   Za uczestników trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na wyniki. Uczniów do konkursu przygotowuje Mateusz Zając a organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Trąbkach oraz Szkoła Podstawowa w Niegowici.

   Dodano: 7.03.18;

   DZIEŃ KOBIET


   8 Marca nie przeszedł w naszej Szkole bez echa. Aby osłodzić ten dzień, chłopcy z Samorządu Uczniowskiego wręczali Paniom i Dziewczynom pyszne cukierki. Każda klasa obchodziła to Święto na swój sposób. Dziewczynki dostawały od swoich kolegów kwiatki albo coś słodkiego.
   Bohaterkom dzisiejszego dnia życzymy wszystkiego najlepszego i uśmiechu na twarzy!!!

   Dodano: 7.03.18;

   PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE!!!

   W ramach tegorocznej akcji, która trwała od października , zebrano łącznie 224 książki ofiarowane przez 37 osób: uczniów naszej szkoły, pracowników szkolnych, mieszkańców i rodziców. Dary powiększyły księgozbiór Biblioteki Szkolnej i już są na półkach w naszej wypożyczalni. ...czytaj dalej
   Dodano: 7.03.18;

   6 marca bieżącego roku uczniowie klas 1-4 oraz oddziałów gimnazjalnych wybrali się wraz z opiekunami do kina Śnieżka w Rabce ? Zdroju, aby obejrzeć film Cudowny chłopak.
   Ekranizacja zrobiła na wszystkich bardzo duże wrażenie. Z niejednego oka spłynęła łza, ale i na wielu twarzach pojawiał się uśmiech. Film bowiem przeplatał ze sobą sceny zmuszające do śmiechu, płaczu, ale także refleksji. Apelował do takich uczuć jak empatia, wrażliwość i akceptacja. Uczniowie byli poruszeni historią Auggiego, który pragnął być zaakceptowany przez swoich rówieśników. Być może niektórzy zadali sobie pytanie, czy byliby wyrozumiali dla takiego chłopca jak Auggie.
   Uczestnicy wycieczki byli zadowoleni, że poznali losy tego zwykłego, radosnego i inteligentnego dziesięciolatka, który chciał normalnie żyć.

   Dodano: 7.03.18;

   SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY


   Dnia 5.03.2018 r. w Szkole Podstawowej odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny. Wzięło w nim udział 32 uczniów z klas III- VI ( 19 uczniów ? kategoria Maluch, 13 uczniów- kategoria Beniamin). Czas trwania Konkursu wynosił 75 minut. Uczniowie, którzy zdobędą najlepsze wyniki, wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny oraz otrzymają dyplomy.
   Szkolny Opiekun Konkursu: p. Barbara Krok.
   W dniu 5.03.2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny przeznaczony dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej oraz klas II i III Gimnazjum. Wzięło w nim udział 19 osób. Wyłoniona grupa najlepszych uczniów już niebawem będzie brała udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
   Opiekun Konkursu: p. Anna Spicha.

   Dodano: 5.03.18;

   TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. WŁ. ORKANA w SKOMIELNEJ BIAŁEJ na r. szk. 2018/2019

   ( Szczegółowa informacja dotycząca zasad, kryteriów i terminów rekrutacji umieszczona jest na stronie internetowej www.spgskomielna.witronik.pl )
   1. Uczeń zamieszkały w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Skomielnej Białej, jest przyjmowany na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).
   2. Zgłoszenie składa się w sekretariacie szkoły w terminie do 15 marca 2018 r. Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariacie lub ze strony www.spgskomielna.witronik.pl
   3. Obwód szkoły stanowi miejscowość Skomielna Biała.
   4. Uczniowie zamieszkujący poza obwodem szkoły składają wniosek, który można pobrać w sekretariacie lub ze strony www.spgskomielna.witronik.pl , w terminie od 19 marca 2018 r. do 27 marca 2018r.

   Dodano: 5.03.18;

   POWIATOWE ZAWODY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM


   W dniu 2 marca 2018 roku odbyły się Powiatowe Zawody w Narciarstwie Alpejskim w Sieprawiu. Warunki pogodowe były wspaniałe. Trasa slalomu przygotowana była świetnie. W zawodach wzięło udział czterech uczniów naszej szkoły: Łopata Michał- 15 miejsce, Sawina Filip- 21 miejsce, Łazarski Paweł - 24 miejsce i Handzel Maciej- 26 miejsce. Gratulacje.
   Opiekunem na zawodach była p. I. Byk
   Dodano: 5.03.18;

   POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ

   W dniu 1 marca 2018 roku odbył się Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej chłopców w Sułkowicach. W rozgrywkach wzięły udział drużyny z Wiśniowej, Skomielnej Białej, Raciechowic, Tokarni, Wiśniowej i z Myślenic. Nasza drużyna wylosowała grupę B razem z Tokarnią i Sułkowicami. Po wyczerpującej i zaciętej walce niestety nie awansowaliśmy do finałów, ostatecznie zajmując 5 miejsce. Gratulujemy chłopcom wyniku i czystej gry.
   Opiekunem grupy jest p. Iwona Byk


   Dodano: 1.03.18;

   NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH


   Już po raz 8 obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych. To oni, jako pierwsi stawili opór- walcząc z nowym okupantem sowieckim, który bezpardonowo usiłował wprowadzić nowy porządek komunistyczny.
   Dziś składamy Żołnierzom Niezłomnym hołd za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy i patriotyzmu. Za wiernośc Ojczyźnie i swoim ideałom zapłacili najwyższą cenę. Wiezienia tortury, a nawet śmierć, a potem lata piętnowania ich przez komunistyczną propagandę. Uczniowie Naszej Szkoły aktywnie włączyli się obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. W dniu dzisiejszym społeczność szkolna wzięła udział we Mszy Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, a następnie obejrzała program artystyczny w wykonaniu Młodzieżowej Wspólnoty Wieczernik. Wszyscy zebrani na auli mieli również okazję, aby wysłuchać dr Dawida Golika z IPN w Krakowie, który opowiedział o prawadzonych pracach poszukiwawczych zamordowanych Żołnierzy.


   Na koniec zostały wręczone nagrody laureatom konkursów plastycznego i historycznego związanych z tematyka Żołnierzy Wyklętych. Wyniki Konkursu Plastycznego - Żołnierze Wyklęci ? Bohaterowie Niezłomni...Niepokorni...
   Klasy IV ? V
   I miejsce ex aequo Matylda Ceremon kl.4b Krzysztof Folwarski kl.4a
   II miejsce ex aequo Julia Pazdur kl.4a Artur Żur kl.5b
   III miejsce Damian Kapłon kl.5a
   Wyróżnienia w klasach IV ? V
   Michał Żur kl.4a Chorążak Jakub kl.4b Milena Winiarska kl.4a
   Klasy VI ? VII oraz gimnazjalne
   I miejsce ex aequo Karina Bednarczyk kl.7b Laura Ciepłucha kl.7b
   II miejsce Weronika Gacek kl.7b
   III miejsce Joanna Żur kl.6a
   Wyróżnienia w klasach VI ? VII oraz gimnazjalnych
   Zuzanna Krupa kl.7b Wiktoria Pawlik kl.7b Adrian Handzel kl.6b
   Konkurs plastyczny został przeprowadzony w klasach IV ? VII przez p. Edytę Ceremon.

   Dodano: 3.03.18;

   SZKOLNY KONKURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

   28 lutego 2018r. odbył się Szkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z kl. V i VI. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością zasad ortograficznych, związków frazeologicznych oraz poprawnej polszczyzny.
   Laureaci konkursu:
   I miejsce: Gabriela Wojciechowska kl.5 b
   II miejsce: Magdalena Sawina kl.5 b
   III miejsce: Sabina Gacek kl.5 b
   Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
   Konkurs zorganizowany: p. I. Mikulec, p. E. Folwarska

   Dodano: 25.02.18;


   NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

   Rozpoczęcie 1.03. (czwartek) o godz.9.00
    W programie obchodów:
   • Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz Żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego ? Błyskawica?, Oddziału Partyzanckiego ?Wiarusy?, poległych i pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych,
   • Po Mszy w auli Szkoły Podstawowej część artystyczna w wykonaniu Młodzieżowej Wspólnoty Wieczernik,
   • prelekcja na temat działalności podziemia antykomunistycznego- Żołnierzy Wyklętych, którą wygłosi historyk dr Dawid Golik z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie,
   • wręczenie nagród laureatom konkursów zorganizowanych w Szkole Podstawowej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

   Dodano: 28.02.18;

   SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH


   27 lutego 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. W konkursie wzięło udział łącznie 53 uczniów. Odbył się on w dwóch kategoriach ? dla uczniów klas piątych i szóstych oraz dla uczniów klas od siódmej do trzeciej gimnazjalnej. Poziom konkursu był wysoki ? o czym świadczą wyniki, a są one następujące:
    W kategorii dla uczniów klas piątych i szóstych (17 uczestników)
   • I miejsce Emilia Gacek, kl.6a oraz Magdalena Sawina, kl.5b, 100% pozytywnych odpowiedzi
   • II miejsce Martyna Bal, kl.6b oraz Adrian Handzel, kl.6b, 97% pozytywnych odpowiedzi
   • III miejsce Sabina Gacek, kl.5b, 93% pozytywnych odpowiedzi
   • Wyróżnienia: Natalia Zachara, kl.6a, Laura Pawlikowska, kl.6a, Joanna Żur, kl.6a, Piotr Soból, kl.5b, 90% pozytywnych odpowiedzi.
    W kategorii dla uczniów klas od siódmej do trzeciej gimnazjalnej (36 uczestników)
   • I miejsce Julia Masłowska, klasa 7b, 84% pozytywnych odpowiedzi
   • II miejsce Patrycja Bal, klasa 2b gimnazjalna, 79% pozytywnych odpowiedzi
   • III miejsce Angelika Handzel, klasa 3 gimnazjalna, 77% pozytywnych odpowiedzi
    oraz Klaudia Masłowska, klasa 2a gimnazjalna, 77% pozytywnych odpowiedzi
   • Wyróżnienia: Laura Ciepłucha, klasa 7b, 71% pozytywnych odpowiedzi oraz
    Karolina Śmiałek, klasa 2a gimnazjalna, 70% pozytywnych odpowiedzi.

   Konkurs zorganizowały ? Pani Joanna Miśkowiec oraz Pani Halina Macioł. Organizatorkom serdecznie dziękujemy a wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY !!!

   Dodano: 27.02.18;

   UNIHOKEJ DZIĘKI PIERNIKOM!


   Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w szkolną akcję Piernikowy Kiermasz Świąteczny.
   Zebrane środki finansowe umożliwiły zakup do szkoły sprzętu sportowego do gry unihokeja tj. kijów (szkolnych i półprofesjonalnych), 10 piłeczek i torby na sprzęt. Uczniowie próbowali już swoich sił w nowej dyscyplinie. ;-) Na zdjęciach zakupiony sprzęt prezentuje klasa IV b.
   Dziękujemy!
   organizator akcji Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 27.02.18;

   PRENUMERATA CZASOPISM


   W bibliotece szkolnej pojawiły się już nowe czasopisma: dwujęzyczny magazym edukacyjny NATIONAL GEOGRAPHIC ODKRYWCA i anglojęzyczny CLICK.
   Podziękowania składamy Radzie Rodziców naszej Szkoły, która ufundowała prenumeratę NG Odkrywcy.
   Zachęcamy do lektury czasopism podczas przerw międzylekcyjnych!
   Dodano: 10.02.18;

   APEL PODSUMOWUJĄCY I PÓŁROCZE R. SZK. 2017/2018


   9 lutego 2018 r. odbył się szkolny apel podczas którego Pan Dyrektor podsumował wyniki pracy szkoły w I półroczu r. szk. 2017/2018.

   Na początku Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim organizatorom akcji pomocy Lence, dziewczynce dla której w naszej szkole zebranych zostało 66 kg plastikowych nakrętek, by za uzyskane środki wesprzeć zbiórkę pieniędzy na jej leczenie i operację w Polsce i USA.
   Następnie Dyrektor Szkoły omówił zasady bezpieczeństwa, którymi uczniowie powinni kierować się zawsze, a w okresie zbliżających się ferii zimowych szczególnie tj. bezpiecznego poruczania się po drogach, noszenia odblasków, zachowania zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych, informowania rodziców o zamiarze wyjścia z domu i godzinie powrotu, sposobach wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia.

   Dyrektor pochwałą wyróżnił uczniów klas, które uzyskały najwyższą frekwencję ? klasy nauczania początkowego ( śr. 95%) oraz klasy 4 - 6 (śr. powyżej 90%) a pozostałym polecił dołożyć większych starań w systematyczności uczęszczania do szkoły, tym bardziej, że wysoka frekwencja przekłada się na wysokie wyniki w nauce: kl. 4a ? 4,92; kl. 5b ? 4,79, kl. 4b ? 4,73.


    Podsumowując efekty pracy dydaktycznej Pan Dyrektor imiennie wyczytał uczniów wyróżniających się w nauce.
   • Klasy czwarte: Bartosz Ceremon, Julia Pazdur, Matylda Ceremon, Jakub Rzepiela.
   • Klasy piąte: Sabina Gacek, Oliwia Kuros, Magdalena Sawina, Gabriela Wojciechowska.
   • Klasy szóste: Joanna Żur, Adrian Handzel, Natalia Zachara, Emilia Gacek.
   • Klasy siódme: Alicja Pędzimąż, Laura Ciepłucha, Amelia Surówka, Kinga Skawska.
   • Klasy drugie gimnazjalne: Aneta Sadłowska, Patrycja Żur, Weronika Łopata.
   • Klasa trzecia gimnazjalna: Magdalena Miśkowiec, Szczepan Sawina, Konrad Sadłowski.

    Następnie Pan Dyrektor wręczył dyplomy uczniom, którzy zajęli pierwsze miejsce w szkolnych etapach konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:
   • Małopolski Konkurs Humanistyczny - Anna Gładysz
   • Małopolski Konkurs Matematyczny kl. 4 -7- Alicja Pędzimąż, Maksymilian Kluska
   • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego kl. 4-7 ? Oskar Lewicki, Maksymilian Byk
   • Biblijny Konkurs Tematyczny ,,Z Dobrą Nowiną przez życie? ? Alicja Pędzimąż, Kinga Żur
   • Małopolski Konkurs Języka Polskiego ? Weronika Łopata
   • Małopolski Konkurs Matematyczny kl. 2-3 gimn.- Jakub Żak
   • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego kl. 2-3 gimn. ? Jakub Żak
   • Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego ? Radosław Kubiński
   • Małopolski Konkurs Geograficzny ? Aneta Sadłowska, Szczepan Sawina
   • Małopolski Konkurs Informatyczny ? Filip Sawina
   • Małopolski Konkurs Biologiczny ? Szczepan Sawina
   • Małopolski Konkurs Chemiczny ? Damian Folwarski
   • Małopolski Konkurs Fizyczny ? Dawid Macioł, Szczepan Sawina

   Za sukcesy sportowe nagrodzona została drużyna chłopców, którzy wywalczyli I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej oraz awans do etapu powiatowego.
   Skład drużyny: Szymon Smoleń, Robert Stolarczyk, Błażej Plewa, Mateusz Leśniakiewicz, Konrad Sadłowski, Marcin Stolarczyk, Dawid Macioł, Szymon Stolarczyk, Damian Folwarski, Grzegorz Czyszczoń, Michał Łopata, Dawid Miśkowiec, Krystian Miśkowiec.
   Największe sukcesy artystyczne należą do Julii Skupień, zdobywczyni pierwszych miejsc w rejonowych, wojewódzkich i międzynarodowych konkursach i przeglądach muzycznych.
   Na zakończenie apelu Pan Dyrektor życzył uczniom udanego wypoczynku, zachęcając by był to wypoczynek na świeżym powietrzu, a nauczycielom i wychowawcom podziękował za ich wkład pracy w osiągnięcia uczniów.

   Dodano: 10.02.18;


   PĄCZKUJEMY!!!

   W Tłusty Czwartek 2018 r. po raz kolejny nasza Szkoła przyłączyła się do akcji ?Wyślij pączka do Afryki?. Wszystkie zebrane fundusze trafią na konto Fundacji Kapucyni i Misje, która jest organizatorem akcji. Zostaną one przekazane na realizację projektów w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie.
   Organizatorzy: Samorząd Uczniowski i ks. P. Cempura

   Dodano: 10.02.18;

   PREZENT OD NOWOŻEŃCÓW


   6 lutego 2018 r. Państwo Paulina i Mateusz Lewandowscy przekazali prezenty ślubne w postaci: gier, maskotek i książek dla uczniów naszej Szkoły.
   Serdecznie dziękujemy!


   Dodano: 7.02.18;

   WIZYTA LENKI


   Od początku tego roku szkolnego zbieramy plastikowe zakrętki dla bardzo dzielnej dziewczynki ? Leny Cholewy ze Stryszawy.
   7 lutego do naszej Szkoły przyjechała Lenka z rodziną! Mama i ciocia opowiedziały historię choroby Leny i zwróciły się z prośbą o dalszą zbiórkę zakrętek, dzięki którym finansowana jest rehabilitacja i leczenie dziewczynki.

   Z naszą pomocą Lena ma szansę na normalne życie!!!

   Jeśli możesz przekaż też Lenie 1% podatku. Fundacja Zdążyć z Pomocą
   KRS 0000037904
   z dopiskiem ?25495 LENA CHOLEWA?
   Poznaj bliżej historię Leny: www.siepomaga.pl/lenacholewa

   Dodano: 7.02.18;

   GMINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
   chłopców

   W dniu 7 lutego 2018 roku w Skomielnej Białej odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcznej chłopców klas VII oraz II i III gimnazjalnych . W rozgrywkach wzięły udział drużyny ze Skomielnej Białej, Lubnia, Tenczyna i Krzeczowa. Chłopcy walczyli między sobą systemem każdy z każdym. Nasza drużyna świetnie się spisała. Wygrała pojedynek z drużyną z Tenczyna i Krzeczowa. Nie obyło się jednak bez emocji i niespodzianek. Mimo, iż żaden mecz nie zakończył się remisem, aby wyłonić zwycięzcę należało każdej drużynie wyliczyć stosunek bramek strzelonych do straconych.
    Po komisyjnym przeliczeniu punktów
   • nasza drużyna zajęła I miejsce.
   • II miejsce- Lubień.
   • III miejsce Tenczyn
   • IV miejsce Krzeczów.

   Opiekunem drużyny jest p. Iwona Byk.

   Dodano: 7.02.18;

   WYCIECZKA DO KRAKOWA

   W dniu 6 lutego 2018r odbyła się wycieczka do Krakowa, w której, wzięli udział uczniowie klas V ?VII. Program obejmował projekcję doskonałego filmu pt. Cudowny chłopiec, który wszyscy obejrzeli z dużym zainteresowaniem. Drugą atrakcją wycieczki była wizyta w Ping Bowling Club, gdzie każdy mógł spróbować swoich sił w grze w kręgle i poczuć ducha sportowej rywalizacji.
   Wszyscy świetnie się bawili i wrócili bardzo zadowoleni.

   Dodano: 7.02.18;

   GMINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
   dziewcząt


   W dniu 6 lutego 2018 roku w Lubniu odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt. W rozgrywkach wzięły udział drużyny z Lubnia, Tenczyna, Skomielnej Białej i Krzeczowa. Turniej rozegrany był systemem każdy z każdym. Dziewczęta walczyły dzielnie o jak najlepsze wyniki.
    Po wyczerpującej walce drużyny zajęły następujące miejsca:
   • I miejsce- Lubień
   • I miejsce- Tenczyn
   • III miejsce Skomielna Biała
   • IV miejsce Krzeczów

   Opiekunem drużyny jest p. Iwona Byk

   Dodano: 6.02.18;

   ZAJĘCIA NA LODOWISKU W RABCE-ZDROJU


   W dniu 5.II.2018 roku na lodowisku w Rabce- Zdroju odbyły się zajęcia nauki jazdy na łyżwach z pogadanką o tematyce uzależnień w ramach Programu Profilaktycznego przeprowadzonego przez p. Iwonę Byk, p. Karolinę Bajak oraz p. Małgorzatę Gacek. W zajęciach wzięło udział 36 uczniów naszej szkoły. Wszyscy świetnie się bawili, doskonaląc przy tym swoje umiejętności jazdy na łyżwach i odkrywając zalety zabaw na świeżym powietrzu.
    Celem Programu było:
   • kształtowanie świadomości, że używki to substancje uzależniające, a ich nadużywanie prowadzi do nałogu.
   • Kształtowanie prozdrowotnego trybu życia poprzez aktywny udział w różnych, ciekawych formach spędzania czasu wolnego tj. wyjazd na lodowisko,
   • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.   Dodano: 5.02.18;

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIĘDZYKLASOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN MIESZANYCH

   W grudniu i styczniu odbył się w naszej szkole Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej drużyn mieszanych klas VII oraz II i III gimnazjalnych. Każdą klasę reprezentowała jedna drużyna składająca się z dwóch dziewcząt i trzech chłopców. Rozgrywki prowadzone były systemem każdy z każdym.
    Wyniki Turnieju są następujące:
   • I miejsce- klasa III gimn.- 12 pkt
   • II miejsce- klasa IIB- 9 pkt
   • III miejsce- klasa IIA- 6 pkt
   • Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia.

   Królem strzelców został: Robert Stolarczyk ? klasa III - 15 strzelonych goli
    Królowie asyst:
   1. Stolarczyk Szymon- klasa VII A- 6 asyst
   2. Sadłowski Konrad- klasa III- 6 asyst
   3. Stolarczyk Robert- klasa III- 6 asyst

   Najlepszy bramkarz:
   Wiktoria Pawlik- klasa VII B

   Dodano: 2.02.18;

   PROJEKTY

   JAKIE CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE KRYJĄ PRZED NAMI TATRY?

   Naturalną konsekwencją rozwoju osoby w procesie edukacyjnym jest umiejętność współpracy z innymi na rzecz tego samego celu. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi edukacyjny projekt realizowany przez uczniów naszej Szkoły. ZWIASTUN PROJEKTU Z początkiem roku szkolnego 4 uczennice klasy IIA: Maria Cieżak, Krystyna Czyszczoń, Karolina Śmiałek i Klaudia Mołocznik zdecydowały się połączyć swoje siły i nieco bardziej rozszerzyć swoją wiedzę na temat najwyższych polskich gór. W tym celu udały się na pieszą wędrówkę po wybranych szlakach Tatr czego efektem jest stos przepięknych zdjęć i dynamiczny teledysk który wszyscy możemy obejrzeć. Z niecierpliwością czekamy na końcowy efekt pracy uczennic.

   Dodano: 2.02.18;

   PYSZNE SAŁATKI


   W dniu 2 lutego uczniowie klasy III A pod kierunkiem p. Marty Augustyn wzięli udział w zajęciach pod hasłem Pyszne sałatki, przygotowując sałatki owocowe i warzywne. Uczniowie omawiali czynności jakie należy wykonać, aby przygotowane pyszności były smaczne i zdrowe. Pamiętali o umyciu rąk, przygotowaniu stołu i bezpiecznym używaniu sztućców. Zanim przystąpili do krojenia, chętni uczniowie przeczytali przygotowane wcześniej przepisy i omówili przyprawy jakie będą stosować do sałatek.
   Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach programu profilaktycznego, w którym zawarte są treści zdrowego odżywiania. Uczniowie uczyli się współpracy w grupie, organizacji pracy, utrzymania w czystości miejsca, w którym przygotowywane jest jedzenie. Poznali nie tylko nowe zapachy i smaki, ale również różne rodzaje owoców, także tych, które rosną w ciepłych krajach.

   Dodano: 2.02.18;

   WYJAZD DO TEATRU RABCIO


   W dniu 31 stycznia uczniowie klas I ? III wzięli udział w wycieczce do Rabki. Tym razem obejrzeli spektakl w Teatrze Rabcio pt. Brzydkie Kaczątko.
   Historię napisaną przez Andersena opowiada klaun, który doświadczył w dzieciństwie odrzucenia z powodu swojej brzydoty. Dzięki poznaniu opowieści o kaczątku zmienił zdanie i przekonał się jakie wartości w życiu są najważniejsze. Piękna historia, doskonała muzyka i świetna gra aktorów przybliżyła dzieciom nie tylko niezwykłe treści, ale również wprowadziła w baśniowy świat utworu H. Ch. Andersena.

   Dodano: 26.01.18;

   DZIEŃ BABCI I DZIADKA kl.Ib   Z okazji Dnia Babci i Dziadka, 26.01.2018r. klasa Ib , pod kierunkiem wychowawcy P. Anny Pacer, zaprezentowała dla przedszkolaków i uczniów naszej szkoły baśń pt.Dziewczynka z zapałkami. Treść baśni, wykonanie oraz dekoracje spotkały z aplauzem społeczności szkolnej.
   Dziękujemy!

   Dodano: 25.01.18;

   DZIEŃ BABCI I DZIADKA kl.Ia   W dniu 25.01.2018r. klasa IA zaprosiła przedszkolaków i uczniów naszej szkoły na przedstawienie pt. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przeniesieni w bajkową scenerię poznaliśmy losy bohaterów i dowiedzieliśmy się, że dobro zawsze zwycięża. Przedstawienie zakończyło się wierszykami i piosenkami dla Babci i Dziadka.

   Dodano: 24.01.18;

   SPOTKANIE Z KULTURĄ WYSOKĄ

   23 stycznia bieżącego roku uczniowie klas gimnazjalnych(IIA, IIB i III) mieli okazję być, po raz kolejny, w niezwykłym miejscu, jakim jest Teatr im. Juliusza Słowackiego. Obejrzeli oni sztukę, na podstawie utworu Moliera, Chory z urojenia. Francuski pisarz wyśmiewa w niej ludzkie wady: głupotę, zacofanie, obłudę i podłość. Z jednej strony spektakl bawi, z drugiej zmusza widza do refleksji. Młodzież zobaczyła grę znanych aktorów, m. inn. Andrzeja Grabowskiego (Aragon), Anny Tomaszewskiej (Antosia), Lidii Bogaczówny (Bielina- druga żona Aragona). Dodatkowym atutem były przepiękne stroje aktorów, które wzbogacały przedstawienie i wprowadzały ducha epoki. Uczniowie poszerzyli także wiadomości na temat mody, która obowiązywała w epoce baroku, szczególnie mody męskiej.

   Po spektaklu uczestnicy wycieczki udali się do autokaru, w którym wymieniali poglądy na temat dzieła Moliera i gry aktorów. Oprócz pokarmu dla ducha, w drodze powrotnej, był również pokarm dla ciała, z czego młodzież była bardzo zadowolona. Wszyscy w dobrych humorach wrócili do domów.
   Wyjazd z całą pewnością można zaliczyć do udanych. Wycieczkę zorganizowała p. Urszula Kawecka.
   Opiekunami były: p. Katarzyna Kowalczyk, p. Wioletta Kojder ? Leżańska, p. Urszula Kawecka.


   Dodano: 16.01.18;

   NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

   Wraz ze zmianą podstawy programowej pojawiła się nowa lista lektur. Staramy się na bieżąco uzupełniać i aktualizować zasoby naszej biblioteki.
    W ostatnim czasie zakupiliśmy:
   • S. Żeromski Syzyfowe prace
   • A. Frączek Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą
   • H. Sienkiewicz Quo vadis
   • J. Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek
    (czterech prawych i sześciu lewych)
   • H. Sienkiewicz Latarnik
   • D. Parlak Kapelusz Pani Wrony
   • R. Kosik Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
   • B. Kosmowska Dziewczynka z parku
   • Ł. Wierzbicki Dziadek i niedźwiadek
   • M. Terlikowska Drzewo do samego nieba
   • W. Cichoń Cukierku, ty łobuzie!
   • Ł. Wierzbicki Afryka Kazika

   ZAPRASZAMY DO LEKTURY   Dodano: 12.01.18;

   ZAPROSZENIE

   UCZNIOWIE SZKOŁY MUZYCZNEJ
   - SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA KOLĘDOWANIE Z RODZINĄ,
   KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 19 STYCZNIA O GODZ. 16.00
   W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

   Dodano: 12.01.18;

   VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

   W dniu 11 stycznia 2018r w naszej szkole odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z klasy 6 i 7. Uczniowie mieli do rozwiązania 40 zadań otwartych i zamkniętych, za które mogli uzyskać 67 pkt.
   Opiekunowie konkursu p. D. Maciążka i p. M. Zając   Dodano: 10.01.18;

   MAŁOPOLSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

   W styczniu odbędą się rejonowe etapy konkursów przedmiotowych. Od początku roku szkolnego odbyło się 13 konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Łącznie wzięło w nich udział 68 uczniów szkoły.
    Były to dla uczniów klas do siódmej włącznie:
   • Małopolski Konkurs Humanistyczny
   • Małopolski Konkurs Matematyczny
   • ?Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
   • Biblijny Konkurs Tematyczny Z Dobrą Nowiną przez życie.
    Dla uczniów klas starszych, gimnazjalnych:
   • Małopolski Konkurs Języka Polskiego
   • Małopolski Konkurs Matematyczny
   • Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
   • Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego
   • Małopolski Konkurs Geograficzny
   • Małopolski Konkurs Informatyczny
   • Małopolski Konkurs Biologiczny
   • Małopolski Konkurs Chemiczny
   • Małopolski Konkurs Fizyczny.
   Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:

   Anna Gładysz ? uczennica klasy 7b - Małopolski Konkurs Humanistyczny
   Alicja Pędzimąż ? uczennica klasy 7b oraz Kinga Żur ? uczennica klasy 7b - Biblijny Konkurs Tematyczny Z Dobrą Nowiną przez życie.
   Aneta Sadłowska ? uczennica kl 2a gimn. oraz Szczepan Sawina ? uczeń klasy 3 gimn. - Małopolski Konkurs Geograficzny
   Filip Sawina ? uczeń kl. 2b gimn. - Małopolski Konkurs Informatyczny Od algorytmu do programu.
   Finalistom etapów rejonowych ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !
   Wszystkim uczestnikom konkursów GRATULUJEMY !

   Dodano: 10.01.18;

   WYCIECZKA DO RABKI

   W dniu 10 stycznia uczniowie klasy IIIA pod kierunkiem p. Marta Augustyn wzięli udział w wyjeździe do Rabki, gdzie w Kinie Śnieżka obejrzeli film pt. Paddington 2 , opowiadający historię wrażliwego niedźwiadka, który nieporadny, ale pomysłowy pokonał przeszkody, szukając pozytywnych cech w ludziach. Swoją postawą pokazał, iż dobro zawsze zwycięża, trzeba tylko mieć marzenia i dążyć do celu.
   Po seansie filmowym, spacerem przez park udali się do Państwowej Straży Pożarnej, gdzie wzięli udział w prelekcji prowadzonej przez Strażaków i wysłuchali informacji o wyposażeniu jednostki ratowniczo- gaśniczej. Mogli również obejrzeć sprzęt bojowy, samochody, które są przygotowane do akcji ratowania życia i mienia ludzkiego, a także udzielania pomocy i gaszenia pożarów, a także sprzęt do sztucznego oddychania. Uczniowie poznali cechy strażaka i dowiedzieli się, co należy robić, żeby w przyszłości zostać strażakiem zawodowym. Na zakończenie wręczyli przedstawicielom jednostki prace plastyczne, które przygotowali specjalnie w podziękowaniu za spotkanie.

   Dodano: 10.01.18;

   ZIELONA LEKCJA BIOLOGII
   o sowach i innych ptakach drapieżnych

   Dnia 08.01.2018 odbyły się w naszej szkole warsztaty na temat ptaków drapieżnych. Dlaczego pióra sów są wyjątkowe? Czy sowy są mądre? Czy sowa lata tak jak inne ptaki? Po co sowie szlara? ? Na te i inne pytania nasi uczniowie dziś poznali odpowiedzi.
   Organizatorzy warsztatów przekazali naszym uczniom tajniki funkcjonowania przyrody w sposób, który zagwarantował proste przyswojenie informacji. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych sów, sokołów i jastrzębi młodzież miała szansę dowiedzieć się jaką rolę te ptaki spełniają w przyrodzie i czym się różnią od siebie. Każdy uczestnik zielonej lekcji mógł doświadczyć różnorodności tych ptaków i poznać najdrobniejsze szczegóły dzięki ich obecności na wyciągnięcie ręki.

   Dodano: 10.01.18;

   Akcja Góra Grosza zakończona

   W czasie zbiórki trwającej od 27 listopada 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku udało się zebrać górę grosików na łączną kwotę

   264,98 gr.

   Pieniążki zostały posegregowane nominałami, policzone, zapakowane do kartonowego pudła i przekazane do oddziału pocztowego w Rabce - Zdroju.
   Stamtąd trafią do Towarzystwa Nasz Dom, które jest głównym organizatorem akcji. Pieniążki zbierane były, jak co roku, na dzieci wychowujące się w Domach Dziecka.
   Serdecznie podziękowania składamy wszystkim darczyńcom.
   Organizator akcji p. Agnieszka Krzysztofek

   Dodano: 03.01.18;

   KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

   22 grudnia 2017r. w auli szkolnej odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek. Uczennica klasy IIB, Gabriela Sutor, która pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, zapowiedziała rozpoczęcie konkursu, który był podzielony na trzy kategorie.
   Jego uczestnikom udało się wprowadzić słuchaczy w klimat świąt Bożego Narodzenia. Każda klasa bardzo dobrze przygotowała się do wykonania kolędy, pastorałki albo piosenki świątecznej. Większości utworom towarzyszyła gra na instrumentach muzycznych.
    Pod uwagę brane były następujące kryteria:
   • dobór repertuaru,
   • wrażenia artystyczne,
   • interpretacja,
   • wykorzystanie instrumentów,
   • udział całej klasy w występie.


   Jury w składzie: p. Anna Spicha, p. Elżbieta Nawara, p. Ewa Chorążak oraz p. Mateusz Zając wyłoniło zwycięzców, a wyniki ogłosił Pan Dyrektor Jerzy Kołpak.
   Przedstawiają się one następująco:
   kategoria I- klasy I-III:
   I miejsce- klasa IIIB Gdy się Chrystus rodzi
   II miejsce- klasa IB Bosy Pastuszek
   III miejsce- klasa III A Boży Syn
   kategoria II- klasy IV-VI:
   I miejsce- klasa IVB Gore gwiazda Jezusowi
   II miejsce- klasa IVA Przybieżeli do Betlejem
   III miejsce- klasa VIA Wśród nocnej ciszy
   kategoria III- klasy VII- III gimnazjum:
   I miejsce- klasa VIIB Biały śnieg
   II miejsce- klasa III Północ już była
   III miejsce- klasa IIA Nie było miejsca dla Ciebie
   Pozostałe klasy otrzymały wyróżnienia.
   Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy!
   Na koniec, poza konkursem, uczniowie klasy VIIB zaprezentowali kolędę w języku niemieckim, która nosiła tytuł O Tannenbaum.
   Swoją obecnością zaszczycili nas również niezwykli Goście, Przedszkolacy, którzy razem z Panią Dyrektor, Izabelą Kościelniak, złożyli życzenia świąteczne i zaśpiewali kolędę. Pan Dyrektor podziękował małym artystom za przepiękny występ.

   Dodano: 23.12.17;

   Niech Dzieciątko Jezus oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem
   i pomaga czynić życie szczęśliwszym.
   Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy
   Dyrekcja wraz ze Społecznością Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana
   w Skomielnej Białej.


   Dodano: 23.12.17;

   ŚWIĄTECZNY CZAS


   Na czas Świąt Bożego Narodzenia cała szkoła została pięknie przystrojona. Jest szopka, choinki, świąteczne gazetki. Każda klasa ozdobiła swoją salę lekcyjną. Zobaczcie sami?

   Samorząd Szkolny zorganizował konkurs na najpiękniej udekorowana klasę. Spośród klas 1-3 zwyciężyła klasa 3a, spośród klas 4-6 zwyciężyła klasa 6a, wśród klas 7-3gimn. najpiękniej udekorowali swoją salę uczniowie klasy 2a.

   Uczniowie klas drugich gimnazjalnych wykonali szopkę bożonarodzeniową, która zdobi szkolny korytarz. Autorami są: Filip Sawina, Grzegorz Czyszczoń, Damian Folwarski, Dawid Miśkowiec, Kinga Żur i Weronika Łopata.

   Dodano: 22.12.17;

   ŚWIĄTECZNIE ? Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM!

   Na początku grudnia odbyły się dwa szkolne konkursy świąteczno-językowe:
   • dla klas I konkurs My ChristmasStocking,
   • dla klas II ? V My Christmas Picture Dictionary.

   Celem konkursów była promocja kultury brytyjskiej oraz zachęcenie uczniów do rozwijania zdolności językowych oraz plastycznych. Powstało mnóstwo ciekawych prac ? skarpet świątecznych oraz słowniczków prezentujących obrazki i napisy w języku angielskim z zakresu świątecznego słownictwa.
   W konkursach wzięło udział ponad 60 osób. Poziom rywalizacji okazał się wysoki, a uczniowie biorący w niej udział zasłużyli na uznanie za ogromny wkład pracy oraz kreatywność wykonanych prac.
    A oto lista laureatów:
   • kl. I ? NAJŁADNIEJSZA SKARPETA
    Ciesielska Kamila Ib, Gacek Sebastian Ib, Macioł Tomasz Ia, Soból Adrianna Ib, Strzelczyk Emil Ib
   • kl. II-III ? NAJLEPSZE SŁOWNICZKI OBRAZKOWE
    Chorzępa Mateusz II, Czyszczoń Wiktoria i Mamoń Małgorzata IIIa, Hanusiak Dawid IIIa, Jurzec Przemysław II, Kościelniak Oliwia IIIa, Rzepiela Natalia IIIb
   • kl. IV-V ? NAJLEPSZE SŁOWNICZKI OBRAZKOWE
    Kapłon Damian Va, Marszałek Weronika IVb, Pazdur Julia i Łopata Emilia IVa, Winiarska Milena IVa, Żur Artur Vb
   Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy za wsparcie konkursów!

   Dodano: 22.12.17;

   ŚWIĄTECZNY KONKURS CZYTELNICZY

   22 grudnia uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie organizowanym przez bibliotekę szkolną, zostali nagrodzeni pięknymi kubeczkami i słodyczami. Świetnie poradzili sobie oni z zadaniem i wykazali się znakomitą znajomością utworów literackich.
    Oto laureaci:
   • Oliwia Kościelniak z kl. III A
   • Amelia Ceremon z kl. VI A
   • Maria Antosz z kl. V B
   • Gabriela Wojciechowska z kl. V B
   • Bartosz Ceremon z kl. IV B
   • Jakub Chorążak z kl. IV B
   • Kacper Sutor z kl. IV A
   • Damian Kapłon z kl. V A

   Fundatorem nagród była Rada Rodziców . Dziękujemy i gratulujemy uczestnikom. Konkurs zorganizowały : p. K. Kowalczyk i p. E. Chorążak.

   Dodano: 20.12.17;

   JASEŁKA W WYKONANIU UCZNIÓW KLASY III A

   W dniu 20 grudnia uczniowie klasy III A pod kierunkiem p. Marty Augustyn przygotowali i przedstawili jasełka bożonarodzeniowe. Dekoracja, śpiew kolęd i pięknie przedstawiona opowieść o narodzinach Jezusa wprowadziły oglądających uczniów z całej szkoły w świąteczny nastrój. W godzinach popołudniowych na przedstawienie zostali zaproszeni rodzice oraz dziadkowie, którzy ze wzruszeniem obejrzeli spektakl.

   Dodano: 19.12.17;

   PRZEDSTAWIENIE RATUJMY ŚWIĘTA

   W dniu 18 grudnia 2017 r. uczniowie klasy VI A, aby wprowadzić wszystkich w przedświąteczny nastrój przygotowali przedstawienie pt Ratujmy święta, które dotyczyło współczesnej sytuacji dzieci. Dzieci oczekiwały na przyjście Mikołaja, który ze względu na ich zachowanie odszedł. Jednak pod wpływem wskazówek udzielonych przez różne postaci z bajek powrócił. Uczniowie klasy VI A wykazali się niezwykłą grą aktorską. Życzymy dalszych sukcesów!!!
   Przedstawienie przygotowała p. E. Folwarska

   Dodano: 19.12.17;

   MAŁOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY

   23.11.2017r. odbył się szkolny etap Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, w którym wzięły udział uczennice z klas siódmych. Jedna z nich, Anna Gładysz, z klasy VIIB, zakwalifikowała się do rejonowego etapu Małopolskiego Konkursu Humanistycznego. Bardzo cieszy nas sukces Ani, której serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć. Opiekunem uczennic była p. Urszula Kawecka

   Dodano: 14.12.17;

   SZLACHETNA PACZKA

   W sobotę 9 grudnia ?Szlachetna Paczka? trafiła do naszej rodziny. Dzisiaj otrzymaliśmy od wolontariusza relację z wręczenia paczki oraz prezent - bombkę wykonaną własnoręcznie przez panią Jadwigę.

   A oto relacja: Gdy przyjechaliśmy pod dom drzwi otworzyła nam uśmiechnięta pani Jadwiga i powitała nas słowami: "Do teraz nie wierzyłam, że przyjedziecie". Kiedy wolontariusze zaczęli nosić paczki, w kuchni była już cała rodzina, która była przekona, że skoro projekt nazywa się Szlachetna Paczka, to dostaną tylko jedną paczkę, a tu się okazało, że jest ich aż 25. Po chwili kuchnia była cała w podarunkach. Rodzina była początkowo zszokowana i speszona tak dużą ilością upominków. Po naszej zachęcie, zaczęła otwierać paczki, a z każdym otwartym prezentem na twarzach wszystkich widać było coraz większy uśmiech. Pani Jadwiga, gdy wyciągała z pudła płaszczyk powiedziała: To pewnie dla mnie, później nieśmiało przymierzyła i cichutko dodała: Jak ulał. Widać było, że dostała to, o czym marzyła. Gdy w trakcie otwierania paczek pan Józef wyciągnął słuchawki i odtwarzacz, na twarzy Michała (mimo tego, że nie wiele rozumie i prawie nie ma z nim kontaktu) pojawił się ogromny uśmiech. Od razu zabrał to od swojego taty i do końca naszej wizyty nie rozstawał się ze swoim prezentem. Przede wszystkim paczka była pełna najpotrzebniejszych rzeczy dla rodziny: żywności i środków czystości. Śmiali się, że takiego zapasu w życiu nie mieli. Rodzina nie kryła łez wzruszenia i nieustannie powtarzała słowa podziękowania. Była w wielkim szoku, że ktoś przygotował dla nich tak wspaniałą pomoc.

   Pani Jadwiga chciała z całego serca podziękować wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do zrobienia takiej paczki. Życzy wszystkim darczyńcom, żeby to dobro, które czynią wróciło do nich podwójnie. Pan Józef chciał przekazać: Wydawało się, że przez moją chorobę nie będzie takich świąt Bożego Narodzenia jak co roku, a dzięki tym wszystkim ludziom będą jeszcze lepsze... Uratowali Święta mojej rodzinie. Wtedy było widać, że ma łzy w oczach. Rodzina przekazuje darczyńcy własnoręcznie zrobioną przez panią Jadwigę bombkę. O tym, że rodzina dostanie paczkę, dowiedzieli się wieczorem, dzień wcześniej - chcąc się odwdzięczyć darczyńcy, pani Jadwiga robiła prezent do późna w nocy.

   Otrzymaliśmy również kilka ciepłych słów od wolontariusza:
   Chciałem ze swojej strony bardzo podziękować za świetną współpracę i wspaniałą Paczkę. Jesteście niesamowitymi ludźmi! Życzę Wam wszystkim Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
   Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję: uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły, uczestnikom Środowiskowego Hufca Pracy, firmie PPH Żurek za buty zimowe, firmie Kacztex za płaszczyk zimowy, właścicielce sklepu odzieżowego poho za piżamęi ręczniki, panu Leszkowi Palarczykowi za transport paczek do magazynu w Nowym Targu oraz anonimowym sponsorom.
   RAZEM MOŻEMY ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZE
   Organizatorzy

   Dodano: 14.12.17;

   SOWY, JASTRZĘBIE, SOKOŁY

   W wyjątkowej lekcji przyrody uczestniczyli w dniu 14 grudnia 2017 r. uczniowie klas od pierwszej do czwartej. W auli szkolnej mogli zobaczyć pokaz ptaków ? sów, jastrzębi, sokołów. Dowiedzieli się jak specyficzną budowę mają te zwierzęta. Jak doskonale wyposażyła je natura, by mogły polować, latać, widzieć nocą, słyszeć to co dla innych niesłyszalne, chronić się przed niebezpieczeństwami. Uczniowie byli przejęci pokazem, który wzbudził wiele emocji i podziwu.

   Dodano: 14.12.17;

   ODZNACZENIE DLA PANA JACKA ROLI

   W dniu 2 grudnia 2017 r., nauczyciel naszej szkoły, Pan Jacek Rola, otrzymał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA SPORTU. Odznakę przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę, odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Okazją do wręczenia odznak był Jubileusz 60-lecia istnienia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.
   Panu Jackowi Roli serdecznie GRATULUJEMY i życzymy kolejnych wyróżnień za zasługi w dziele krzewienia kultury fizycznej.
   Dodano: 14.12.17;

   PODZIĘKOWANIE OD PREZYDENTA
   RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

   Nasza Szkoła otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, podziękowanie za udział a akcji Narodowego Czytania. Lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku było ,,Wesele? Stanisława Wyspiańskiego. Inauguracja akcji odbyła się 2 września 2017 roku z udziałem Pary Prezydenckiej w Ogrodzie Saskim w Warszawie. W naszej szkole Narodowe Czytanie ,,Wesela? odbyło się 8 września 2017 r.


   Dodano: 14.12.17;

   MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

   W dniu 8 grudnia uczennice klas VI a i VI b wzięły udział w spotkaniu z p. Barbarą Zapałą prelegentką Działu Profilaktyki i Edukacji Procter Q Gamble, które było częścią realizowanego programu dla dziewcząt pod hasłem " Między nami kobietkami".

   Dodano: 13.12.17;

   WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

   Dnia 13.12.2017r. uczniowie najstarszych klas: 3, 2A i 2B gimnazjum wzięli udział w warsztatach dotyczących Bezpieczeństwa w internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych. Spotkanie z uczniami poprowadziła p. Katarzyna Pytko ? pedagog z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa.
   Warsztaty miały na celu zwrócić uwagę uczniów na kwestię ochrony prywatności online i odpowiedzialnego publikowania materiałów o sobie na portalach społecznościowych, zrozumienie czym jest cyberprzemoc i jakie są jej formy, gdzie szukać wsparcia, gdy ktoś stanie się ofiarą cyberprzemocy.


   Dodano: 11.12.17;

   LUBIE(n) PROGRAMOWAĆ
   Nabór wniosków do stypendium edukacyjnego

   Szanowni Rodzice
   W dniu 11.12.2017 r. Systema Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków do stypendium edukacyjnego. Wszystkie dokumenty zamieszczone są na stronach projektowych. dokumenty do pobrania
   Nabór potrwa do 18.12.2017 r.
   Wszystkie wnioski należy wysłać bezpośrednio do biura projektu na adres:
   Systema Sp. z o.o.
   ul. Nawojowska 4, pok.203
   33-300 Nowy Sącz

   ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ KLKNIJ NA PLAKAT...

   Dodano: 11.12.17;

   PRELEKCJA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

   W dniu 11.12.2017 roku uczniowie klas od czwartej do trzeciej gimnazjalnej wzięli udział w prelekcji na temat: Bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasad zachowania podczas ewakuacji. Podczas spotkania z p. Bogdanem Kądziołką, który pełni w naszej szkole funkcję inspektora BHP i ochrony przeciwpożarowej, uczniowie dowiedzieli się między innymi jak zachować się podczas pożaru, w jaki sposób używać dostępnych środków gaśniczych oraz jak bezpiecznie przeprowadzić ewakuację.


   Dodano: 11.12.17;

   Lena Cholewa

   Gdy będziesz wyrzucał butelkę, pomyśl o mnie.
   !!! Dobro zawsze powraca !!!
   Dzięki Twojej pomocy mam opłaconą częściową rehabilitację, która jest mi bardzo potrzebna.
   Zakrętki przynoś do biblioteki szkolnej.

   Dodano: 11.12.17;

   AKCJA CHARYTATYWNA Świąteczna kartka 2017/h3>

   Już od wielu lat nasza Szkoła współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce-Zdroju. Podobnie jak w poprzednich latach chętni uczniowie i nauczyciele mieli okazję wykonać bożonarodzeniowe pocztówki i przekazać do Koła w Rabce- Zdrój. Kartki są sprzedawane w okresie przedświątecznym a dochód zostanie przekazany na potrzeby Koła.


   Dodano: 11.12.17;

   MAŁOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY

   W dniu 16.11.2017 roku nasi uczniowie wzięli udział w szkolnym etapie Małopolskiego Konkursu Geograficznego. Aneta Sadłowska z klasy II a i Szczepan Sawina z klasy III osiągnęli bardzo wysokie wyniki a tym samym zakwalifikowali się do rejonowego etapu Małopolskiego Konkursu Geograficznego.
   Gratulujemy i życzymy powodzenia. Opiekun uczniów: Jacek Rola


   Dodano: 11.12.17;

   GIMNAZJALISTA W LABIRYNCIE ZAWODÓW

   W grudniu 2017 uczniowie klas trzecich gimnazjum wkroczyli na ścieżki labiryntów kariery. Każdego tygodnia jeden z trzecioklasistów spotyka się z doradcą zawodowym aby uzyskać wsparcie w planowaniu własnej drogi życiowej. Doradca zawodowy pomaga w wyborze zawodu i kierunku kształcenia uwzględniając możliwości psychofizyczne, sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i każdy niecierpliwie czeka na swoją kolej.


   Dodano: 8.12.17;

   MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA DO KRAKOWA


   W dniu 5 grudnia 2017 roku odbyła się mikołajkowa wycieczka do Krakowa uczniów klas VII oraz II i III gimnazjalnych. Program wycieczki obejmował projekcję filmów do wyboru: ?Listy do M.3?, ?Liga sprawiedliwości? oraz ?Morderstwo w Orient Expressie?. Każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Wszystkie produkcje wywarły na uczniach duże wrażenie. Po projekcji wymieniali się spostrzeżeniami i odczuciami po obejrzeniu filmów. Drugą atrakcją wycieczki była wizyta na kręgielni, gdzie uczniowie świetnie się bawili, rywalizując o miano najlepszego gracza. Wszystkim dopisywał wspaniały humor, a duch rywalizacji spotęgował dobrą zabawę. Opiekunami na wycieczce byli: p. H. Macioł, p. J. Buksa, p. D. Maciążka, p. I. Byk, ks. P. Cempura, P. J. Rola.

   Dodano: 8.12.17;

   XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA LIST DO ŚW. MIKOŁAJA

   6 grudnia bieżącego roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce- Zdroju odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XIII Ogólnopolskiego Konkursu na List do Św. Mikołaja. Każdy, bez względu na wiek, mógł wziąć w nim udział. Niektórzy uczniowie z naszej szkoły również postanowili wysłać listy, wierząc, że ich prośby się spełnią.

   Jury, pod przewodnictwem św. Mikołaja, spośród 196 prac, wyróżniło najpiękniejsze, w tym list uczennicy naszej szkoły- Laury Ciepłuchy (VIIB).
   Serdecznie gratulujemy sukcesu i cieszymy się razem z Laurą!


   Dodano: 8.12.17;

   MANUFAKTURA CZEKOLADY

   5 grudnia chętni uczniowie klas 5a, 6a, 6b i 7b uczestniczyli w wycieczce do MANUFAKTURY CZEKOLADY w KRAKOWIE. Wzięli udział w warsztatach, w czasie których poznali historię czekolady. Każdy samodzielnie wykonywał czekoladowe pralinki, ozdabiał je według własnego pomysłu, aby potem je zjeść. Było pysznie i słodko. Na koniec każdy otrzymał Certyfikat Młodszego Deseranta.
   Wycieczka okazała się wspaniałą przygodą dla wszystkich miłośników czekolady.
   Opiekunami wycieczki były panie: Elżbieta Folwarska, Anna Szynalik, Iwona Mikulec, Ewa Chorążak.

   Dodano: 8.12.17;

   PIERNIKOWY KIERMASZ ROZPOCZĘTY!

  • Pierwszy dzień naszej świątecznej piernikowej akcji za nami. Słodkości znikały w mgnieniu oka, z czego bardzo się cieszymy. Wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze nabyć paczuszki z przepysznymi pierniczkami zapraszamy na nasze stoisko obok wejścia do szkoły przy sali gimnastycznej.
   Dodano: 8.12.17;

   NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ!!!

   Serdecznie dziękujemy firmie handlowo - usługowej EKOSORT Pana Józefa Wójtowicza, która już po raz drugi odebrała od nas zbędne i zużyte materiały biblioteczne.
    W zamian otrzymaliśmy 15 nowości książkowych :
   • A. Maleszka Magiczne drzewo. Berło,
   • J. Papuzińska Asiunia,
   • M. Widmark , H. Willis Tajemnica mody,
   • D. Walliams Mały miliarder oraz Cwana Ciotuchna
   • P. Hagmar Klara t. 11, 12, 13, 14, 15,
   • C. Columbus Dom tajemnic. Starcie światów,
   • K. Gier Silver. Trzecia księga snów,
   • A. Stelmaszyk Kroniki Archeo. Klątwa złotego smoka,
   • C. Houck Klątwa tygrysa t. 1 oraz Klątwa tygrysa. Przeznaczenie t. 4.

   Już czekają na Czytelników w bibliotece szkolnej!!!
   Zapraszamy: Ewa Chorążak i Katarzyna Kowalczyk

   Dodano: 8.12.17;

   SREBRO DLA KOSZYKAREK!

   7.12.2017 r. odbyły się w naszej szkole Gminne Zawody w Mini Koszykówkę dziewcząt. Nasze zawodniczki zajęły w nim wysokie drugie miejsce. W turnieju zostały pokonane jedynie przez zespół ze Szkoły Podstawowej z Lubnia. Dziewczęta dostarczyły nam niezwykłych emocji, gdyż do ostatniego meczu nie było wiadomo, czy uda nam się obronić drugą pozycję. Wygrywając z Krzeczowem (w ostatnim meczu) 14:6 ustaliły kolejność na podium.
    Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie:
   • Emilia Gacek, Patrycja Krauzowicz, Gabrysia Polak,
   • Natalia Zachara, Ania Aggio, Amelia Ceremon,
   • Anita Gruca, Laura Pawlikowska, Martyna Bal,
   • Magda Niżnik, Klaudia Pawlik, Paulina Michalak.
   Gratulujemy!
   Opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 8.12.17;

   KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH

   Od 7 grudnia klasa III a przygotowała kiermasz ozdób świątecznych. Ozdoby wykonane są własnoręcznie. Już dzisiaj przypominają nam o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia , a przede wszystkim o zwyczajach i tradycjach związanych z tym najpiękniejszym świętem w roku .

   Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


   Dodano: 8.12.17;

   WYCIECZKA DO GOK-U

  6 XII dzięki współpracy z filią Gminnego Ośrodka Kultury w Skomielnej Białej klasa III b wzięła udział w warsztatach Lepimy z gliny. Pani Elżbieta Pasierb w ciekawy sposób zapoznała uczniów z etapami powstawania takich wyrobów. Następnie każde dziecko mogło samodzielnie doświadczyć zabawy z gliną. Dzięki temu powstało wiele świątecznych gwiazdek i choinek. Bardzo za to dziękujemy.
  Dodano: 6.12.17;

  WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

  6 grudnia w naszej szkole gościł Święty Mikołaj wraz ze swoim Orszakiem. Długo wyczekiwany gość przyniósł uczniom słodycze i prezenty. Upominał mniej grzecznych i chwalił bardzo grzecznych. Nikt nie dostał rózgi. Wszyscy byli z wizyty Mikołaja bardzo zadowoleni. Obiecał wrócić za rok. Czekamy!!!


  Dodano: 6.12.17;

  RUSZA KIERMASZ PIERNIKOWY!

  Pierniczki już spakowane. Od czwartku (7.12.2017 r.) rusza nasz "II Świąteczny Kiermasz Piernikowy". Stoisko z pierniczkami znajdować się będzie przy wejściu do szkoły koło sali gimnastycznej. Pierniczki będzie można nabyć na długich przerwach. Już dzisiaj wszystkim, którzy tak licznie włączyli się do akcji, upiekli, pięknie ozdobili i przynieśli pierniczki serdecznie dziękujemy. Jak informowaliśmy cały dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na zakup sprzętu sportowego do szkoły. Zapraszamy na nasze piernikowe stoisko, bo naprawdę warto... :)
  Dodano: 6.12.17;

  WYCIECZKA DO FABRYKI BOMBEK CHOINKOWYCH.

  W dniu 4 grudnia uczniowie klasy III a i III b wzięli udział w wycieczce do miejscowości Bębło pod Krakowem, gdzie zwiedzili fabrykę i dowiedzieli się, jaka jest droga do powstania bombek choinkowych. Kulminacyjnym punktem wyjazdu był udział w warsztatach zdobniczych. Każdy uczeń według własnego pomysłu ozdabiał bombkę choinkową, którą mógł wziąć sobie do domu. Bombki własnoręcznie wykonane ozdabiać będą choinki i przypominać miłe chwile integracyjnego, ciekawego wyjazdu.
  Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


  Dodano: 2.12.17;

  UPIECZ PIERNICZKI!

  Przyłącz się do akcji i upiecz pierniczki! Zachęcamy do włączenia się do szkolnej akcji "Piernikowy Kiermasz Świąteczny". Osoby chętne proszone są o upieczenie pierników małych lub dużych, ozdobionych według własnego pomysłu i przyniesienie ich do wtorku (5.12.2017) do p. Pauliny Janowiec-Kapłon lub p. Elżbiety Folwarskiej. Całkowity dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na zakup sprzętu sportowego do szkoły.

  Dodano: 29.11.17;

  KRAKOWSKA MANUFAKTURA CZEKOLADY

  Dnia 29.11.2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej ( 45 osób) z kl. 4a, 4b i 5b uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. Głównym celem wycieczki był pobyt w Krakowskiej Manufakturze Czekolady. Uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonywania czekolady, zakupu wyrobów czekoladowych, otrzymali również Certyfikat o przyznanie tytułu Młodszego Deseranta w branży czekoladowej za zdobyte umiejętności w tworzeniu czekoladek krakowskiego pochodzenia. Następnie przeszli do Rynku, gdzie kupili pamiątki w Sukiennicach oraz na Kiermaszu Świątecznym, weszli do Kościoła Mariackiego, przeszli ulicą Floriańską do Bramy Floriańskiej.
  Opiekunami wycieczki były p. Barbara Krok, p. Renata Pustuła, p. Agnieszka Pędzimąż i p. Danuta Maciążka.

  Dodano: 29.11.17;

  UCZNIOWIE KLASY III A BIORĄ UDZIAŁ W WARSZTATACH PLASTYCZNYCH.

  W dniu 29 listopada uczniowie klasy III a udali się do filii Gminnego Ośrodka Kultury w Skomielnej Białej na warsztaty plastyczne pod hasłem Lepimy z gliny , które poprowadziła instruktor pani Elżbieta Pasierb. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali informacji o tym skąd się bierze glina , jaki może mieć kolor i co z niej można zrobić. Poznali technologię wyrobu dzbanków , misek, garnuszków, świeczników, procesu wypalania w piecu oraz szklenia gotowych już ceramicznych rzeczy . Samodzielnie wykonywali z gliny gwiazdki i choinki. Przygotowane prace zostaną wypalone w piecu , a następnie podczas kolejnego spotkania z glinązostaną pokolorowane i ozdobione. Dziękujemy p. Elżbiecie Pasierb za zaproszenie do filli GOK. Chętne dzieci mogą zapisać się na bezpłatne zajęcia plastyczne które prowadzone są wg. harmonogramu.

  Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


  Dodano: 29.11.17;

  ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

  Dnia 28 listopada nasza szkoła obchodziła Święto Patrona Szkoły. Uczniowie przedstawili życiorys Władysława Orkana oraz przybliżyli twórczość poety zwanego piewcą ziemi gorczańskiej . Przypomnieli przesłanie Orkana zawarte we Wskazaniach dla synów Podhala:

  Tradycja twą godnością, Twoją wielką dumą,
  Twoim szlachectwem, które wiecznie będzie trwać
  .
  Program artystyczny przygotowali uczniowie klas IV-VII wraz z opiekunami: p. I. Mikulec, p. E. Ceremon, p. R. Pustułą, p. E. Folwarską oraz p. A. Krzysztofek.

  Dodano: 29.11.17;

  WRÓŻBY ANDRZEJKOWE W KLASIE III A  W dniu 28 listopada uczniowie klasy III a wzięli udział w zajęciach połączonych z poznawaniem tradycji andrzejkowych . Wróżby , które sprawiły wiele radości i uśmiechu pomogli przygotować rodzice z Rady Klasowej ? p. Dorota , p. Ewa i p. Ewelina. Na wstępie zajęć uczniowie wysłuchali informacji wprowadzającej ich w dzień wigilii św. Andrzeja , zawartych w książce pt. ? Zwyczaje i obrzędy ?? ? Rok Polski .
  Poprzez aktywny udział w zabawach dowiadywali się jaka rysuje się ich przyszłość , jaki zawód będą wykonywać. Uczniowie losowali imiona swoich wybranek i przyjaciół . Podczas wróżenia z wosku poznawali swoje przeznaczenie. Losując karteczki z drzewka szczęścia mówili o swoich zainteresowaniach i pasjach . Na innych zapisane były ich plany na przyszłość. Poprzez magiczne serduszka poznawali imiona swoich koleżanek i kolegów. W tym dniu uczniowie wzięli również udział w zabawie andrzejkowej , oraz w związku ze Świętem Szkoły obejrzeli piękny program artystyczny o patronie Władysławie Orkanie .

  Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


  Dodano: 17.11.17;

  SZKOLNY KONKURS MITOLOGICZNY

  W dniu 14 listopada 2017 r. 14 uczniów klas piątych wzięło udział w Szkolnym Konkursie Mitologicznym. Uczestnicy wykazali się wiedzą na temat kultury greckiej oraz znajomością wybranych mitów Jana Parandowskiego.
   Laureaci konkursu:
  • I miejsce Gabriela Wojciechowska kl V b
  • II miejsce Magdalena Sawina kl V b
  • III miejsce Maria Antosz kl V b
   Sabina Gacek kl V b
   Oliwia Kuros kl V b

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy! Szkolny Opiekun Konkursu: p. E. Folwarska

  Dodano: 17.11.17;

  DLA KOGO PRZYGOTOWUJEMY PACZKĘ?

  Pani Jadwiga (56 l.) wraz z mężem panem Józefem (60 l.) opiekują się niepełnosprawnym synem Michałem (32 l.). Życie rodziny nigdy nie było łatwe, ponieważ wychowywanie syna z porażeniem mózgowym i ciężką padaczką nie jest niczym prostym. Michał wymaga niemal całodobowej opieki ze strony swoich bliskich. Od urodzenia zajmuje się nim pani Jadwiga, która do niedawana prowadziła niewielkie gospodarstwo domowe, bo jak mówi, to była jej jedyna rozrywka. Pan Józef natomiast pracował na budowie i zapewniał utrzymanie rodziny. Niestety sytuacja diametralnie zmieniła się trzy miesiące temu, kiedy pojawiły się u niego problemy zdrowotne. Usłyszał diagnozę, której nikt się nie spodziewał, ponieważ mężczyzna zawsze był okazem zdrowia ? glejak mózgu. Obecnie pan Józef jest po operacji. Codziennie musi pokonywać kilkadziesiąt kilometrów, aby dotrzeć do szpitala, gdzie poddawany jest chemioterapii i naświetlaniu. Większa więc część dochodów i oszczędności zostaje przeznaczona na dojazdy do kliniki. Los przyniósł ciężkie chwile, ale rodzina nie poddaje się. Pani Jadwiga modli się o uzdrowienie męża i głęboko wierzy, że będzie dobrze. Pan Józef zawsze był dla niej ogromnym wsparciem i pomagał w opiece nad chorym synem, kiedy kobiecie brakowało sił. Małżeństwo jest bardzo dumne z syna. Mimo że jest chory, to jest też dla nich wielkim wsparciem i pociechą. Michał uwielbia słuchać muzyki i często próbuje na swój sposób śpiewać, aby rozweselić rodziców. Produkty prosimy przynosić do p. A. Pedzimąż ? logopedy lub p. E.Chorążak ? do biblioteki.
  SPIS POTRZEBNYCH PRODUKTÓW ( zbieramy do 5 GRUDNIA)

  Dodano: 17.11.17;

  NIEZAPOMNIANA WYCIECZKA

  16 listopada 2017r. uczniowie klas gimnazjalnych (IIA, IIB i III) wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Krakowa. Najpierw udali się do Teatru Współczesnego, gdzie obejrzeli sztukę pt. Zemsta w reżyserii i Andrzeja Majczaka. Wszystkich zachwyciła gra aktorów, którzy doskonale wcielili się w swoje role. Pan Paweł Brandys, nestor Teatru, znakomicie odegrał postać Rejenta i Cześnika, ukazując kontrastowe charaktery adwersarzy. Uczniom podobała się również kreacja aktorska Agnieszki Zielezieckiej grającej postać Papkina. Nietuzinkową rolę odegrało światło i dźwięk. Te dwa elementy były wspaniałym tłem dla rozgrywających się wydarzeń. Po obejrzeniu spektaklu młodzież wzięła udział w ciekawych warsztatach teatralnych, prowadzonych przez Maksymiliana Czarneckiego (odtwórcę roli Dyndalskiego).  Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Teatru Juliusza Słowackiego. Sam gmach Teatru wzbudził podziw. Pan przewodnik, Bartłomiej Oskarbski, przedstawił historię tego niezwykłego miejsca i osób z nim związanych. Uczniowie mieli okazję zobaczyć ozdobne platformy w westybulu, wspaniałe foyer, przepiękny żyrandol, słynną kurtynę namalowaną przez Henryka Siemiradzkiego. Pan przewodnik szczegółowo objaśnił symbolikę ukazanych postaci. Kiedy zwiedzający znaleźli się w garderobie wielkiego aktora Ludwika Solskiego, mogli zobaczyć na jej ścianach liczne autografy znanych osobistości; ludzi związanych ze sztuką. Natomiast, siedząc w przepięknej Sali Lustrzanej, można było usłyszeć wiele opowieści o różnych wydarzeniach z życia Teatru.
  Obcowanie ze sztuką dostarczyło młodzieży wielu wrażeń estetycznych i niezapomnianych przeżyć. Wycieczkę z całą pewnością można zaliczyć do udanych. Opiekunami uczniów byli: p. Urszula Kawecka, p. Ewa Chorążak oraz ks. Paweł Cempura.


  Dodano: 17.11.17;

  XV Powiatowy Zawody Matematyczne


  W dniu 13.11.2017 r. trzech uczniów z naszej szkoły wzięło udział w XV Powiatowych Zawodach Matematycznych, które odbyły się w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach. Konkurs ten adresowany jest głównie do trzecich klas gimnazjalnych. Nasza szkoła bierze w nich udział już po raz kolejny.
  Konkurs składał się z dwóch etapów. W etapie I uczniowie zmagali się z 5 zadaniami otwartymi, natomiast w etapie II z 10 zadaniami zamkniętymi. Spośród prawie 120 uczestników wyłoniona została najlepsza dziesiątka. Niestety tym razem nie udało nam się znaleźć w gronie laureatów. Opiekunem Uczniów była p. A. Spicha.

  Dodano: 17.11.17;

  GMINNY TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ

  16.11. 2017 r. został rozegrany Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej chłopców. Rozgrywki odbyły się w Krzeczowie. Nasi zawodnicy zajęli czwarte miejsce. Poziom zawodów był bardzo wysoki. Pierwsze miejsce i eliminacje do kolejnego etapu zdobyła szkoła z Tenczyna. Szkołę reprezentował zespół w składzie: Kacper Gacek, Filip Macioł, Hubert Świętoń, Szymon Nawara, Kacper Kaciczak, Szymon Papaj, Szymon Polak, Kacper Skawski, Andrzej Żur, Piotr Świerczek, Patryk Krawontka

  Dodano: 17.11.17;

  GMINNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI

  W dniu 13 listopada odbył się Gminny Turniej Koszykówki chłopców klas VII oraz II i III gimnazjalnych w Lubniu. W zaciętej rywalizacji wzięły udział wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Rywalizacja do samego końca była ostra. Ostatecznie nasza szkoła zajęła IV miejsce. Zwyciężyła drużyna z Lubnia. II miejsce zajęli chłopcy z Tenczyna, a III z Krzeczowa. Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk

  Dodano: 16.11.17;

  XIII PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

  W dniu dzisiejszym tj. 16.11.2017 roku uczennice Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej Emilia Łopata kl. 4a (przygotowana przez p. Edytę Ceremon) oraz Julia Skupień kl. 2 gimnazjum wzięły udział w XIII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Lubniu pod hasłem: ? Niezłomni... Niepokorni... Wyklęci...?. Emilia zaprezentowała się w pieśni pt. ? Gołębie serce?, a Julka wykonała piosenkę pt. ? Walczyk?. Komisja konkursowa przesłuchała 80 uczestników. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki i trzymamy dziewczyny za Was kciuki.

  Dodano: 16.11.17;

  WYCIECZKA DO TEATRU WSPOŁCZESNEGO W KRAKOWIE

  14 listopada 2017r. odbyła się wycieczka klas siódmych do Teatru Współczesnego w Krakowie. Wzięło w niej udział 27 osób. Młodzież miała okazję obejrzeć sztukę pt. Zemsta a także wziąć udział w warsztatach teatralnych, które poprowadził aktor i kompozytor Maksymilian Czarnecki( odtwórca roli Dyndalskiego). Uczniom bardzo podobała się gra aktorów, a w szczególności Pawła Brandysa, który wcielił się w role Cześnika i Rejenta. Postać Papkina także wzbudziła wiele emocji. Dodatkowym atutem były efekty specjalne, które urozmaiciły przedstawienie. Natomiast podczas warsztatów ich uczestnicy mogli zgłębić tajniki sztuki teatralnej oraz poczuć się jak prawdziwi aktorzy, odgrywając różne improwizowane scenki. Towarzyszyła temu bardzo dobra zabawa. Okazało się, że w grupie są nieprzeciętne talenty aktorskie.
  Wszyscy byli zadowoleni i wrócili do domów pełni pozytywnych wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia związane z kulturą wysoką. Droga powrotna upłynęła w miłej atmosferze. Niektórzy śpiewali piosenki. Nawet pogoda sprzyjała wyprawie. Opiekunkami wycieczki były: p. Edyta Ceremon oraz p. Urszula Kawecka.

  Tekst i zdjęcia Urszula Kawecka.


  Dodano: 15.11.17;

  BIERZEMY UDZIAŁ W KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU KROKUS

  Uczniowie klas VII naszej szkoły rozpoczęli udział w projekcie edukacyjnym ? Krokus ? ocalić od zapomnienia?. W tym roku szkolnym projekt będzie realizowany w formie rozszerzonej o zakresie międzyprzedmiotowym. Korelacja międzyprzedmiotowa obejmuje: historię, plastykę i przyrodę. Opiekun projektu pani Edyta Ceremon podjęła współpracę z nauczycielami w/w przedmiotów.
  7 listopada uczniowie zasadzili w przygotowanych skrzynkach cebulki krokusów. Będą się nimi opiekować aż do wiosny, kiedy to kwiaty zakwitną.
  Krokusy sadzimy dla upamiętnienia półtora miliona żydowskich dzieci i tysięcy dzieci innych narodowości, które straciły życie w czasie Holokaustu i II wojny światowej. Nie przypadkowo krokusy są w kolorze żółtym, przypominają żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistów krajach. Kwitnienie krokusów ma również symboliczny wydźwięk ? cebulki przetrwały w ziemi całą zimę i rozkwitają jako jedne z pierwszych kwiatów, przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny, odrodzenia się życia ? przyrody.

  Dodano: 16.11.17;

  KARTKI ŚWIĄTECZNE

  Po raz kolejny uczniowie klasy IIIa przyłączyli się do akcji ? Kartki świąteczne dla niepełnosprawnych?. Z pomocą rodziców wykonali ponad 100 kartek , które przekażą dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Rabce Zdroju. Kartki zostaną wystawione do sprzedaży a uzyskany dochód przeznaczony będzie na organizację Mikołajek i paczek świątecznych członków Stowarzyszenia w Rabce. Dziękujemy rodzicom p. Dorocie Hanusiak , Krystynie Węgrzyn, Agacie Klusce, Ewie Grucy, Ewelinie Miśkowiec za wszelką pomoc i poświęcony czas.

  Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


  Dodano: 10.11.17;


  10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum oraz klasy siódmej i czwartej szkoły podstawowej. Występ uświetniły pieśni patriotyczne wykonane przez Julię Skupień, Emilię Łopatę oraz szkolny zespół Gaudeamus. Opiekunami młodzieży były: p. Joanna Buksa, Katarzyna Kowalczyk, p. Anna Spicha, oraz p. Małgorzata Filar.


  Dodano: 10.11.17;

  WARSZTATY W KRZCZONOWIE

  (...) Rozwijanie słuchu małych dzieci nie wystarczy, aby pokochały muzykę. (...) W muzyce elementem najmocniej oddziaływującym na zmysły , najczęściej związanym z życiem , jest ruch;. Emil Jacques Dalcroze
  9XI 2017r w godzinach wieczornych był bardzo emocjonujący i pracowity dla wszystkich uczniów klasy III Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu. Dzieci przygotowane przez swoich nauczycieli (p. Bożenę Beluch - Sułkowice, p. Natalię Komar - Krzczonów, p. Joannę Kwiecień - Węglówka i Czasław, p. Justynę Zapotoczną - Skomielna Biała) pokazały nie tylko swoje nabyte już umiejętności, ale i także pracę ze swoim pedagogiem na zajęciach z rytmiki. Warsztaty te były prowadzone przez p. Lidię Florek - Stokłosę, nauczyciela przedmiotów teoretycznych i rytmiki oraz wykładowcę na Akademii Muzycznej w Krakowie. Czas ten był dla wszystkich niezwykle owocny. Nie tylko była to możliwość wymiany pomysłów oraz doświadczeń, ale także integracja prawie 50 dzieci! i nauka poprzez zabawę. Cały stres związany z występem przed publicznością zniknął , a na dziecięcych twarzach zagościł uśmiech i radość ze wspólnej zabawy.

  Tekst: J. Zapotoczna, zdjęcia: P. Majda


  Dodano: 8.11.17;

  GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI

  W dniu 6 listopada 2017 roku odbył się Gminny Turniej Siatkówki chłopców w Krzeczowie. W rywalizacji, tradycyjnie wzięły udział drużyny z Krzeczowa, Skomielnej Białej, Lubnia i Tenczyna. Uczniowie dzielnie rywalizowali w duchu sportowym. Ostateczne wyniki są następujące: I miejsce Lubień II miejsce Tenczyn III miejsce Krzeczów IV miejsce Skomielna Biała Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk
  W dniu 8 listopada 2017 odbył się Gminny Turniej Koszykówki dziewcząt w Skomielnej Białej. Nasze dziewczęta dzielnie walczyły o jak najlepszą lokatę, ale mimo tego, że turniej odbył się u nas zajęliśmy III miejsce. Najlepszą drużyną okazała się grupa z Tenczyna, a na II lokacie znalazła się drużyna z Lubnia. Opiekunem na zawodach była p. Iwona Byk

  Dodano: 8.11.17;

  BIERZEMY UDZIAŁ W KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU KROKUS

  Uczniowie klas VII naszej szkoły rozpoczęli udział w projekcie edukacyjnym Krokus ? ocalić od zapomnienia. W tym roku szkolnym projekt będzie realizowany w formie rozszerzonej o zakresie międzyprzedmiotowym. Korelacja międzyprzedmiotowa obejmuje: historię, plastykę i przyrodę. Opiekun projektu pani Edyta Ceremon podjęła współpracę z nauczycielami w/w przedmiotów.
  7 listopada uczniowie zasadzili w przygotowanych skrzynkach cebulki krokusów. Będą się nimi opiekować aż do wiosny, kiedy to kwiaty zakwitną.
  Krokusy sadzimy dla upamiętnienia półtora miliona żydowskich dzieci i tysięcy dzieci innych narodowości, które straciły życie w czasie Holokaustu i II wojny światowej. Nie przypadkowo krokusy są w kolorze żółtym, przypominają żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistów krajach. Kwitnienie krokusów ma również symboliczny wydźwięk ? cebulki przetrwały w ziemi całą zimę i rozkwitają jako jedne z pierwszych kwiatów, przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny, odrodzenia się życia ? przyrody.

  Dodano: 3.11.17;

  SPOTKANIE Z INTERESUJĄCYM CZŁOWIEKIEM

  W dniu dzisiejszym, uczniowie naszej szkoły, po raz kolejny mieli okazję spotkać się z interesującym człowiekiem. Tym razem mieliśmy zaszczyt gościć pana Janusza Plewę, podróżnika i himalaistę.
  Pan Plewa opowiedział nam o swoich podróżach, zdobytych szczytach, ale też o przygotowaniach poprzedzających wyprawy. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali naszego gościa oraz obejrzeli zdjęcia i filmy, którymi prelegent zilustrował swoje przeżycia z wypraw. Bardzo dziękujemy!

  Dodano: 31.10.17;

  APEL PORZĄDKOWY

  Dnia 30 października odbył sie apel porządkowy, na którym Pan Dyrektor przekazał uczniom kilka ważnych informacji. Zwrócił uwagę na bezpieczne zachowanie się w szkole, kulturę osobistą oraz przestrzeganie ładu i porządku oraz przypomniał, że należy dbać o wspólne mienie szkolne, plac zabaw i boisko przyszkolne.
  2 listopada to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
  11 listopada ? Święto Niepodległości w Naszej Szkole będą miały miejsce Gminne uroczystości, na których m. in. wręczone zostaną nagrody uczniom.

  Dodano: 31.10.17;

  TENCZYNIE GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI


  W dniu 30 października 2017 roku odbył się w Tenczynie Gminny Turniej Siatkówki dziewcząt klas VII oraz II i III gimnazjalnych. W rozgrywkach wzięły udział uczennice z Tenczyna, Krzeczowa, Lubnia i Skomielnej Białej. Rywalizacja przebiegała w miłej i koleżeńskiej atmosferze, ale walka była zacięta.
   Wyniki zawodów są następujące:
  • I miejsce- Lubień
  • II miejsce- Tenczyn
  • III miejsce- Skomielna Biała
  • IV miejsce- Krzeczów

  Dodano: 27.10.17;

  GMINNE ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ NA 2 MIEJSCU !


  W dniu 26.10.2017 r. dziewczęta Naszej Szkoły wzięły udział w Gminnych Zawodach mini piłki nożnej w szkole w Lubniu. Startowały drużyny : Krzeczów, Tenczyn , Lubień . Zawodniczki ze Skomielnej wygrały dwa mecze z Tenczynem i Lubinem, natomiast ostatni mecz z Krzeczowem zremisowały i tym samym rozstrzygnie to wygraną przez oddanie rzutów karnych. Gra do końca była tak emocjonująca, bo dziewczyny oddały aż 9 rzutów karnych. Tym samym uplasowały się na zasłużonym 2 miejscu. Drużyna z Krzeczowa awansowała i jedzie na powiaty.
  Wszystkim zawodniczkom gratulujemy charyzmy i ducha walki ? pięknej walki do końca !
   Drużyna ze Skomielnej:
  1. Klaudia Pawlik V a
  2. Natalia Zachara VI a
  3. Emilia Gacek VI a
  4. Gabrysia Polak VI a
  5. Patrycja Krauzowicz VI a
  6. Martyna Bal VI B
  7. Magdalena Niżnik VI B
  8. Emilia Hanula VI b

  Opiekun : mgr Karolina Bajak

  Dodano: 27.10.17;

  PODSUMOWANIE KONKURSU - TYSIĄC POWODÓW BY CZYTAĆ !


  Zakończył się już konkurs Tysiąc powodów by czytać! organizowany przez Empik. W tegorocznej edycji brało udział prawie 500 szkół z całej Polski, które walczyły o cenne nagrody ? 10 pakietów po 1000 książek do biblioteki szkolnej. W głosowaniu oddano setki tysięcy głosów. Nasza Szkoła zdobyła ich ponad tysiąc. Dużo jednak zabrakło nam do zwycięstwa.
  Za każdy oddany głos - zaangażowanym w akcję - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

  Dodano: 25.10.17;

  BRĄZ DLA PIŁKARZY!


  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Turnieju Halowej Mini Piłki Nożnej rozegranym 25.10.2017 r. w Lubniu. W zawodach uczestniczyły cztery drużyny, a poziom rozgrywek był niezwykle wyrównany. W pierwszym meczu zabrakło? odrobinę szczęścia . Nasi sportowcy zostali pokonani przez drużynę z Tenczyna 2:1. Bramka zdobyta przez naszych piłkarzy kilka minut przed końcem spotkania zmotywowała ich do dalszej rywalizacji w kolejnym meczu. W pięknym stylu wygrali z gospodarzami 3:0. Ostatecznie nasza drużyna, przegrywając z rewelacyjnie grającym zespołem z Krzeczowa, zajęła trzecie miejsce. Szkołę reprezentował zespół w składzie: Bartosz Gacek, który świetnie spisywał się w roli bramkarza i jako naszemu najmłodszemu zawodnikowi należą się mu największe gratulacje oraz Kacper Gacek, Filip Macioł, Hubert Świętoń, Andrzej Żur, Szymon Polak, Piotr Soból, Artur Żur i Piotr Maturski. Brawo!
  Opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon

  Dodano: 25.10.17;

  GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  W dniu 24 października 2017 roku odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców. Tradycyjnie, jak co roku turniej odbył się w Tenczynie. Poziom zawodów był bardzo wysoki, wszyscy bardzo dzielnie walczyli o zdobycie jak najlepszych lokat. Ostateczne wyniki są następujące:
   -kategoria dziewcząt
  • I miejsce Tenczyn
  • II miejsce Lubień
  • III miejsce Krzeczów
  • IV miejsce Skomielna Biała
   -kategoria chłopców
  • I miejsce Lubień
  • II miejsce Tenczyn
  • III miejsce Krzeczów
  • IV miejsce Skomielna Biała

  Dodano: 24.10.17;

  UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH
  24 października w Naszej Szkole odbyła się Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. 37 uczniów pod kierunkiem wychowawczyń P. A. Pacer i P. M. Gacek przygotowało program artystyczny. Uczniowie złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły i zostali pasowani na uczniów klasy pierwszej. Otrzymali legitymację szkolną oraz pamiątkowe dyplomy i książki. Na uroczystość przybyli rodzice, przedszkolaki oraz starsi uczniowie z wychowawcami.

  Dodano: 23.10.17;

  OWOCE I WARZYWA W KLASIE 2  20.10.2017r. uczniowie klasy II przygotowali pyszne sałatki owocowe. Dowiedzieli się także jaki wpływ na zdrowie człowieka ma codzienne spożywanie owoców i warzyw oraz prawidłowe przygotowywanie posiłków. Całość zajęć zakończyła się wspólną degustacją posiłku. Opiekun J. Miśkowiec, E. Skawska


  Dodano: 23.10.17;

  WYCIECZKA DO PSZCZYNY I TARNOWSKICH GÓR  W dniach 19 oraz 20 października 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej ( 90 osób) wzięli udział w wycieczce do Tarnowskich Gór i Pszczyny. Uczniowie najpierw zwiedzili Muzeum Zamkowe w Pszczynie - jeden z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce. W Tarnowskich Górach uczniowie zwiedzili Zabytkową Kopalnię Srebra - jedyną w Polsce podziemną trasę turystyczną umożliwiającą zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych, założonej w triasowych dolomitach i wapieniach. Następnie zwiedzili Sztolnię Czarnego Pstrąga - podczas wycieczki, która odbyła się łodziami, można było obserwować niewielkie, tworzące się współcześnie stalaktyty i oryginalne partie chodnika sztolniowego wykutego w skale dolomitowej. Dzięki wspaniałej pogodzie, opiece p. pilot oraz bezpiecznej jazdy p. kierowcy wycieczka była bardzo udana i dostarczyła dzieciom wielu nowych i ciekawych wrażeń. Opiekunami podczas wycieczki byli nauczyciele: p. R. Pustuła, p. D. Maciążka, p. E. Ceremon, p. A. Szynalik, p. B. Krok, p. I. Mikulec, p. E. Folwarska, p. E. Wiewiórka.

  Dodano: 18.10.17;

  PROJEKTU RAZEM BEZPIECZNIE
  18.10.2017r. w ramach projektu Razem bezpiecznie uczniowie naszej szkoły (klasy I i II) wzięli udział w prelekcji i szkoleniu zorganizowanym przez OSP ze Skomielnej Białej. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat pracy strażaków. Dzięki druhom naszej straży uczniowie mogli zapoznać się z wyposażeniem wozów strażackich, wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy oraz użyć sprzętu gaśniczego. Bardzo dziękujemy prezesowi OSP panu Andrzejowi Gackowi oraz wszystkim obecnym strażakom za przygotowanie tak ciekawego i pouczającego szkolenia.
  Opiekunowie P. M. Gacek, P. E. Skawska i P. A. Pacer.

  Dodano: 18.10.17;

  WYCIECZKA NA MAŁY LUBOŃ
  W dniu 18 października uczniowie klasy trzeciej w poszukiwaniu jesieni udali się na pieszą wycieczkę na Mały Luboń. Spacer drogą leśną , w słoneczny piękny dzień był okazją nie tylko do miłego spędzenia wolnego czasu ale również do integracji grupy i nauki pozytywnych postaw , bezpiecznej zabawy i kulturalnego zachowania . Uczniowie mieli okazję obserwacji różnych gatunków roślin i zwierząt , a także podziwiali panoramę Beskidu Wyspowego i odległych Tatr . Dziękujemy rodzicom p. Ewie i p. Dorocie za pomoc w przygotowaniu grilla.

  Tekst i zdjęcia M. Augustyn


  Dodano: 13.10.17;

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas trzecich pod kierunkiem P. M. Augustyn i P. R. Żur oraz P. E. Folwarskiej i P. E. Skawskiej, przygotowali piękną akademię. Wystąpili przed społecznością szkolną i przedszkolną, a także złożyli życzenia wszystkim Nauczycielom. Dekoracje przygotowała P. A. Pacer.

  Dodano: 10.10.17;

  Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej  W dniu 5 i 9 października 2017 roku odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej dziewcząt i chłopców. Drużyny rywalizowały o miano najlepszej drużyny w gminie- osobno w kategorii dziewcząt i chłopców. Jednocześnie walczyły o awans do etapu powiatowego.
   W kategorii dziewcząt wyniki są następujące:
  • I miejsce Tenczyn
  • II miejsce Krzeczów
  • III miejsce Skomielna Biała
  • IV miejsce Lubień
   Natomiast w kategorii chłopców:
  • I miejsce Lubień
  • II miejsce Tenczyn
  • III miejsce Skomielna Biała
  • IV miejsce Krzeczów

  Dodano: 10.10.17;

  JESZCZE GŁOSUJEMY!  Oddaj głos na Szkolną Bibliotekę! Jest szansa na wiele, wiele nowych ksiązek dla biblioteki, a więc z korzyścią dla wszystkich Uczniów! Zachęcamy do codziennego głosowania! Zostało niewiele czasu, tylko do 22 pażdziernika.
   Każdy głos się liczy! A mamy ich dopiero 460?
  1. Wejdź na stronę www.empik.com/biblioteki
  2. Kliknij pole: ZAGŁOSUJ NA BIBLIOTEKĘ.
  3. Wyszukaj Nasza Szkołe lub w polu szukania z lupką wpisz: Skomielna Biała i kliknij klawisz Enter .
  4. Kliknij w pole z serduszkiem: ZAGŁOSUJ NA NASZĄ SZKOŁĘ .
  5. Wpisz swój adres e ? mail i hasło.
  6. Kliknij pole: ZALOGUJ SIĘ i gotowe!!!
  7. Zobaczysz informację o oddaniu głosu i możliwości ponownego głosowania jutro.

  Dodano: 10.10.17;

  EUROPEJSKI PROJEKT e Twinning


  Nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie europejskim eTwinning. eTwinning to program oparty na partnerstwie szkół europejskich i polega na realizowaniu wspólnych działań za pośrednictwem Internetu i technologii informacyjnych. Jest on okazją do wymiany informacji ponad europejskimi granicami, zawarcia nowych znajomości, poznania różnych kultur oraz wspólnego uczenia się. Uczniowie klasy VI biorą udział w zajęciach koła języka angielskiego pod opieką p. Renaty Pustuły. W ramach zajęć realizują projekt eTwinning zatytułowany ?A funnyschoolday?. Prezentują dzieciom z innych krajów specyfikę naszej szkoły. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego materiału z projektu ? prezentacja naszej szkoły w języku angielskim na kanale YouTube:

  Dodano: 10.10.17;

  MOŻNA i NALEŻY JESZCZE SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU


  9.10.2017r. przedstawiciele Firmy Systema Sp. zoo spotkali się z Uczniami Naszej Szkoły, przedstawiając zalety udziału w Projekcie ?Lubie(n) programować?. Podczas zajęć w Szkole będziemy programować, eksperymentować i poznawać. Odkryjemy na nowo matematykę, plastykę, fizykę i technikę ? będą to zajęcia, gdzie nauka połączona jest z zabawą. Uczeń będzie mógł otrzymać stypendium na cele edukacyjne! Wszelkie pytania kierować można pod nr: 791790190 lub 791790390

  Dodano: 6.10.17;

  ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W CZASŁAWIU FILIA SKOMIELNA BIAŁA
  W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU (PIĄTEK) O GODZINIE 16:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ
  ODBĘDZIE SIĘ ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
  ORAZ KONCERT UCZNIÓW KLAS II I III. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ UCZNIÓW WRAZ Z RODZICAMI.


  Dodano: 6.10.17;

  WYCIECZKA DO ZUBRZYCY


  W dniu 5 października uczniowie klasy III A i III B wzięli udział w wycieczce do Zubrzycy Górnej do Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego gdzie znajduje się 46 zabytkowych obiektów dużej i małej architektury wraz z wyposażeniem. Słuchając przewodnika zwiedzali między innymi Dwór szlachty orawskiej. Wzięli również udział w warsztatach plastycznych, ozdabiając według własnego uznania drewniane skrzynie.

  Dodano: 29.09.17;

  !!! KONKURS !!!

  Nasza Szkoła bierze udział w konkursie organizowanym przez Empik!
  Nagrodą jest 1000 książek dla biblioteki szkolnej!
  Dlatego prosimy o oddawanie głosów od 2 do 22 października za pomocą stronywww.empik.com/biblioteki na Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej!
  (Uczennice przygotowały pracę konkursową ? zdjęcie przedstawiające okładkę książki Udręka Lauren Kate).
  Zachęćcie rodzinę, znajomych, koleżanki i kolegów do codziennego głosowania! Każdy głos się liczy i przybliża nas do zwycięstwa!
  Organizatorzy: p. K. Kowalczyk i p. E. Chorążak

  Dodano: 30.09.17;

  NOC NAUKOWCÓW


  Dnia 29.09.2017r. nasi uczniowie wzięli udział w Nocy Naukowców. Dzięki zorganizowanym warsztatom, wykładom i doświadczeniom mogli zgłębiać tajniki takich dziedzin jak: chemia, fizyka i astronomia, geologia i geografia, matematyka i informatyka, biologia i medycyna, a także nauki humanistyczne, artystyczne, społeczne czy ekonomiczne.

  Tekst i zdjęcia E. Nawara


  Dodano: 29.09.17;

  OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA


  29 września w całej Polsce organizowane są akcje głośnego czytania. I w naszej szkole czytaliśmy: na lekcjach i na przerwach, w klasach i bibliotekach! Czytali więksi i mniejsi!
  Pamiętajmy, że czytanie na głos stymuluje rozwój dziecka, wzbogaca słownictwo oraz pobudza wyobraźnię. Dlatego zachęcamy do czytania dzieciom na głos także w domach!!!
  Organizatorzy: p. K. Kowalczyk i p. E. Chorążak

  Dodano: 29.09.17;

  APEL PORZĄDKOWY

   Dzisiaj, podczas apelu porządkowego,Pan Dyrektor przekazał uczniom kilka ważnych spraw:
  • Zwrócił uwagę na bezpieczne zachowanie uczniów w szkole, kulturę osobistą oraz przestrzeganie ładu i porządku.
  • Zachęcał uczniów do udziału w zajęciach w ramach Projektu ?Lubie(n) programować?.
  • Poinformował o mozliwości korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania w gminie Lubień.

  Dodano: 21.09.17;

  W dniu 21.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej. Uczniowie klas II ? VII oraz klas II i III oddziałów gimnazjalnych wybierali spośród 17 kandydatów.
  • Wyniki demokratycznych wyborów:
  • PRZEWODNICZĄCY: Samuel Miśkowiec z kl. VII A
  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Gabriela Sutor z kl. II B gim.
  • SKARBNIK: Grzegorz Czyszczoń z kl. II A gim.
  • SEKRETARZ: Laura Ciepłucha z kl. VII B
  • CZŁONKOWIE: Szymon Mastela z kl. II B gim., Weronika Gacek z kl. VII B, Jakub Masłowski z kl. VII A, Joanna Żur z kl. VI A
  Organizatorzy wyborów do SU: p. E. Ceremon, p. I. Byk, p. J.Rola, p. E Chorążak.

  Dodano: 21.09.17;

  SZKOLNE ZAWODY W GRY KOMPUTEROWE

  W czwartek 21.09.2017r. odbyły się I Szkolne Zawody w Gry Komputerowe.Udział w zawodach zgłosiło 20 uczniów, którzy grali wg wcześniej opracowanego przez organizatorów zawodów regulaminu.W czasie gry uczniowie oprócz znajomości gry musieli wykazać się umiejętnością współpracy. Rywalizacja była zacięta ale na finalistów musimy jeszcze zaczekać.
  Opiekunem uczniów podczas zawodów była p. M. Filar

  Dodano: 19.09.17;

  WYCIECZKA DO WADOWIC


  Dnia 19.09.2017 r. 45 uczniów z klas :V B, VI A i VI B pojechało na wycieczkę do Wadowic- miasta narodzin i lat młodości Karola Wojtyły - Świętego Jana Pawła II.
  Tu w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. /Jan Paweł II/

  Najpierw uczniowie zwiedzili Kościół pw. św. Piotra Apostoła- wybudowany jako wotum dziękczynne za wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz za cudowne ocalenie po zamachu 13.05.1981 r. Następnie udali się do Klasztoru oo. Karmelitów Bosych- Sanktuarium św. Józefa, a potem przeszli przez Rynek- obecnie Plac Jana Pawła II ( miejsce spotkań z Wadowiczanami podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Wadowic). Tu uczniowie weszli do Bazyliki Mniejszej pw. Ofiarowania NMP, gdzie Karol Wojtyła został ochrzczony w 1920 r. Na zewnątrz Bazyliki znajduje się słynny zegar, na którym jest napis: Czas ucieka, wieczność czeka . Ten zegar znajduje się od strony Domu Rodzinnego Karola Wojtyły. W programie wycieczki był również czas na zjedzenie słynnych kremówek papieskich. Następnie uczniowie zwiedzili Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

  Opiekunowie wycieczki: s. Julitta, p. B. Krok, p. E. Folwarska, p. A. Szynalik.

  Dodano: 19.09.17;

  Włącz się do akcji dla biblioteki Szkoły Podstawowej!!!

  Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje książkowe oraz lektury.
  Jeśli masz na swojej półce książkę, którą z zainteresowaniem przeczytałeś, i po którą być może już nigdy nie sięgniesz, możesz podarować ją bibliotece szkolnej.
  Zamiast obrastać kurzem, książka otrzyma drugie życie i sprawi radość innym czytelnikom!
  Prosimy, aby książki były w dobrym stanie.
  Akcja trwa do końca października 2017 r.
  Na każdego darczyńcę czeka słodki akcent!
  Za wszystkie książki już dziś serdecznie dziękujemy !!!


  Dodano: 19.09.17;

  Akcja PODRĘCZNIKI!!!


  Koniec sierpnia i początek września to bardzo pracowity czas dla biblioteki szkolnej! W tym roku szkolnym wszystkim uczniom naszej Szkoły Podstawowej zostały wypożyczone podręczniki szkolne oraz ćwiczenia. Do rąk uczniów trafiło 2407 egzemplarzy książek oraz ponad 1400 zeszytów ćwiczeń. Pamiętajmy, że podręczniki są wieloletniego użytku i trzeba o nie dbać, a pod koniec czerwca zwócić do biblioteki szkolnej!
  Wszystkim uczniom życzymy wielu szkolnych sukcesów i samych dobrych ocen. A wszystkich stęsknionych czytelników zapraszamy do wypożyczalni!
  Bibliotekarze: p. Ewa Chorążak i p. Katarzyna Kowalczyk

  Dodano: 13.09.17;

  PRELEKCJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

  13 września bieżącego roku w naszej Szkole odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym. Wygłosiła ją p. st. aspirant Ewa Nalepa z Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach oraz Dzielnicowy Gminy Lubień aspirant Piotr Trąbka. Funkcjonariusze przypomnieli, jak należy zachowywać się, przechodząc przez jezdnię, jak bezpiecznie podróżować z rodziną samochodem i jak ważne są odblaski dla pieszych.
  W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, którzy z zaciekawieniem wysłuchali zasad, jakimi należy się kierować, będąc uczestnikiem ruchu drogowego.

  Tekst U. Kawecka, zdjęcia M. Zając


  Dodano: 12.09.17;

  PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY
  zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2017, a uchwalony przez Radę Rodziców w dniu dzisiejszym.

  Dodano: 9.09.17;

  NARODOWE CZYTANIE

  W odpowiedzi na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy i my zebraliśmy się w auli szkolnej, aby wysłuchać fragmentu dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu Magdaleny Miśkowiec i Magdaleny Marszałek z klasy III. Wcześniej Alicja Pędzimąż z kl. VII B przybliżyła nam postać autora dramatu. Uczniowie z uwagą uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Już po raz drugi nasza Szkoła włączyła się do akcji Narodowego Czytania!

  Organizatorzy: p. K. Kowalczyk, p. A. Krzysztofek, p. E. Chorążak


  Dodano: 6.09.17;

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty został Mszą Św., którą w intencji społeczności szkolnej odprawił Ksiądz katecheta Paweł Cempura. Następnie Uczniowie wraz z Rodzicami udali się do Szkoły, gdzie Pan Dyrektor powitał 37 pierwszoklasistów oraz wszystkich przybyłych na uroczystość. Przekazał ważne informacje Rodzicom oraz Uczniom, życząc wielu sukcesów w nauce.


  Dodano: 3.09.17;

  78 ROCZNICA TRAGICZNYCH WYDARZEŃ

  W dniu dzisiejszym społeczność szkolna uczestniczyła w lekcji historii w 78 rocznicę tragicznych wydarzeń 3.IX.1939 r. w Skomielnej Białej. W uroczystości wzięli udział żołnierze z Kompanii Honorowej Straży Granicznej, Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowanie Partyzanckie ?Błyskawica? im. mjr Józefa Kurasia ?Ognia?, Chór ?Gaudium? oraz Orkiestra OSP z Tenczyna. Jak co roku o bezpieczeństwo uczestników zadbała Policja i strażacy z OSP Skomielna Biała.  Dodano: 30.08.17;

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 4 WRZEŚNIA 2017r.
  O godzinie 9.00 Msza św. w kościele parafialnym. Po Mszy św. spotkanie na hali sportowej z Dyrektorem szkoły.  Dodano:1.09.17;

  Pobrano ze "skomielna info"

  Dodano: 30.08.17;

  SZKOŁA MUZYCZNA
  Zebranie rodziców uczniów Szkoły Muzycznej w Czasławiu
  Filia w Skomielnej Białej
  odbędzie się we wtorek 5 września o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej.


  Serdecznie Zapraszamy


  ROK SZKOLNY 2017 / 2018  Dodano: 23.06.17;

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


  23 czerwca 2017 r. Uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli udział we Mszy Św. a nastepnie wraz z Dyrektorem Szkoły zakończyli uroczyście rok szkolny 2016/2017. W czasie spotkania Dyrektor podziękował Rodzicom, Nauczycielom i Sponsorom Szkoły za całoroczną współpracę, wymienił wyróżniających się w nauce uczniów oraz osiągających sukcesy sportowe i inne:

  1. PĘDZIMĄŻ ALICJA VI B - 5,82
  2. CIEPŁUCHA LAURA VI B - 5,82
  3. ŻUR JOANNA V A - 5,82
  4. HANDZEL ADRIAN V B - 5,73
  5. KAPŁON DAMIAN IV A - 5,73
  6. GACEK SABINA IV B - 5,64
  7. GŁADYSZ ANNA VI B - 5,64
  8. KUROS OLIWIA IV B - 5,55
  9. WOJCIECHOWSKA GABRIELA IV B - 5,55
  10. CZERWIŃSKA SYLWIA VI A - 5,55
  11. SKAWSKA KINGA VI A - 5,55
  12. ZACHARA NATALIA V A - 5,55
  13. GACEK EMILIA V A -5,55

  • Uczennica klasy VI B Alicja Pędzimąż zdobyła wyróżnienie w XIII Małopolskim Konkursie Literackim Przez porażkę do sukcesu ;
  • W Konkursie Kangur Matematyczny 2017 : kategoria Żaczek klasa 2 ? wyróżnienie Mamoń Małgorzata, kat. Maluch klasa 3 ? wyróżnienie Rzepiela Jakub, kat.
  • Maluch klasa 4 ? bardzo dobry Mamoń Jan, kat. Beniamin klasa 6 ? Pędzimąż Alicja;
  • W eliminacjach do powiatu myślenickiego 32. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK Zespół Teatralny Marzyciele z klasy III B pod kierunkiem p.Anny Pacer otrzymał wyróżnienie;
  • W Powiatowej Olimpiadzie Sportowej w Brzączowicach, uczniowie z klas I -III po bardzo wyczerpującej i wyrównanej walce zajęli wysokie 4 miejsce!
  Następnie przedstawiciel Zarządu Kółka Rolniczego w Skomielnej Białej wręczył stypendia ufundowane przez Kółko Rolnicze dla najlepszych uczniów klas czwartych, piatych i szóstych:
  Alicja Pędzimąż VI B 5,82
  Laura Ciepłucha VI B 5,82
  Joanna Żur V 5,82
  Damian Kapłon IV 5,73
   Na uroczystości zakończenia roku szkolnego zaprezentowali się również młodzi artyści:
  • Zuzia Rabska i Magda Paś - w recytacji
  • Matylda Ceremon i Agnieszka Czyszczoń- śpiew
  Pan Dyrektor życzył wszystkim bezpiecznych i udanych, słonecznych wakacji.
  Następnie uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami po odbiór świadectw szkolnych i nagród książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców.

  Dodano: 23.06.17;

  CZYTELNIK ROKU 2016 / 2017


  Jak co roku Biblioteka Szkolna wyróżniła Czytelników, którzy przeczytali najwięcej książek w czasie roku szkolnego.
  • I tak w kategorii klas I ? III jest to Kacper Sutor z kl. III A,
  • a w kategorii klas IV ? VI Gabriela Wojciechowska z kl. IV B.

  Zostali oni nagrodzeni książkami ufundowanymi przez Radę Rodziców Naszej Szkoły!!!
  GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI JUŻ PO WAKACJACH!!!

  Dodano: 23.06.17;

  NA WAKACJE Z KSIĄŻKĄ!!!

  W górach, na plaży czy nad jeziorem? Wszędzie można trochę poczytać!!!
  Zabierzcie książkę na wakacje!!! Zapraszamy i zachęcamy do wypożyczenia ciekawej lektury na wakacyjny czas.
  W bibliotece szkolnej macie do wyboru multum książek!!! Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie?
  Zapraszamy!!!


  Dodano: 13.06.17;

  SUKCES ALICJI


  Uczennica klasy VI B Alicja Pędzimąż zdobyła wyróżnienie w XIII Małopolskim Konkursie Literackim Przez porażkę do sukcesu organizowanym pod patronatem Konsula Honorowego Królestwa Danii, Prezydenta Miasta Krakowa i Małopolskiego Kuratora Oświaty. Napisała ciekawa pracę inspirując się twórczością Hansa Christiana Andersena, w której próbowała zmienić bieg wydarzeń i porażkę zamienić w sukces.
  Nagrodę odebrała 12. 06. 2017 r. podczas uroczystego finału konkursu w Sali miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Gratulujemy!!!

  Dodano: 12.06.17;

  II PIKNIK RODZINNY  W dniu 11 czerwca na placu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum z inicjatywy Szkoły Podstawowej, Rady Rodziców, GOK w Lubniu i Teatru Chrząszcz w Trzcinie zorganizowany został II Piknik Rodzinny pod hasłem Skomielna Dzieciom.
  Do współorganizacji zaproszone zostały wszystkie instytucje i stowarzyszenia działające w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i młodzieży. Z ogromnym zaangażowaniem włączyły się: Przedszkole Samorządowe, Nauczyciele ze Szkoły, OSP, Hufiec Pracy, Orkiestra Dęta, Szkoła Muzyczna, Zespół Korpiołki. Po raz kolejny można było liczyć na niezastąpioną pomoc rodziców i wsparcie sponsorów.
  Piknik swoim występem rozpoczęły przedszkolaki, które śpiewem i tańcem wprowadziły przybyłych zebranych w nastrój zabawy i radości. Następnie prezentowali swoje umiejętności wokalno ? taneczne uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gminazjum ze Skomielnej Białej. W nastrój regionalizmu i góralszczyzny wprowadził wszystkich Zespół Korpiołki, który wystąpił na scenie w poszerzonym składzie. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez Strażaków ze Skomielnej Białej, a także zawody sprawnościowe dla chętnych. W auli szkolnej można było obejrzeć przedstawienie " O wlazł kotek na płotek" oraz wystawę prac plastycznych wykonanych przez Uczniów Szkoły Podstawowej. W nastrój muzyki poważnej wprowadziły wszystkich występy Uczniów Szkoły Muzycznej, którzy zaprezentowali swoje umiejętności gry na instrumentach oraz śpiewu chóralnego. Na pikniku nie zabrakło słodkości, ciast, loterii fantowej, a każde dziecko mogło spróbować waty cukrowej. Przez cały czas trwania pikniku zbierano wolne datki dla chorej Kamilki. Dużym powodzeniem cieszyły się skakańce, dmuchańce, rozgrywki w piłkę nożną i zabawy na placu. Wolontariusze dbali o porządek oraz pomagali podczas organizacji.
  Na zakończenie zagrał Orkiestra Dęta OSP ze Skomielnej Białej, która zaprosiła licznie zebranych skomielniańskich mieszkańców do wspólnego śpiewu. A następnie grupa taneczna z GOK ? u w Lubniu zaprezentowała pokaz zumby i innych tańców do nauki, do których zaprosiła nie tylko dzieci, ale i skomielniańskich Strażaków. Słoneczna pogoda sprzyjała wzajemnej integracji, wspólnej zabawie i miłej atmosferze.

  Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


  Dodano: 12.06.17;

  Wycieczka do Wrocławia


  W dniach 8-9.06.2017 r. uczniowie naszej Szkoły wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Wrocławia. W programie mieli zwiedzanie Stadionu, Panoramy Racławickiej, Ogrodu Zoologicznego z Afrykanarium, Ogródka Japońskiego oraz pokaz fontanny. Tu znajduje się Hala Stulecia z 1913 r. oraz Iglica z 1948 r. Uczniowie zwiedzili także Ostrów Tumski z Katedrą św. Jana Chrzciciela, Most Oławski, Uniwersytet Wrocławski z Aulą Leopoldyńską. Tutaj mieli również możliwość wejścia na Wieżę Matematyczną, skąd podziwiali panoramę miasta. Dzięki pięknej pogodzie atrakcją był również spacer po mieście i zwiedzanie Starego Miasta- pięknego Rynku z Ratuszem, Pomnika Zwierząt Rzeźnych, a także szukanie po mieście krasnoludków- symbolu Wrocławia.

  Dodano: 5.06.17;

  PIKNIK RODZINNY  kliknij aby dowiedzieć się więcej


  Dodano: 8.06.17;

  ZAGUBIONA OWIECZKA  07.06.2017r. uczniowie kl. VI a przedstawili dla społeczności naszej szkoły przypowieść pt. Zagubiona owieczka. Przedstawienie to miało na celu ukazać dzieciom jak dobrocią ludzką Jezus chce nam przekazać pewne prawdy o miłosierdziu i dobroci Boga. Przypowieść ta była obrazem troski Boga o to, co słabe, małe, zagubione i potrzebujące pomocy.

  Dodano: 8.06.17;

  X ZLOT SZKÓŁ IM. WŁ. ORKANA W PORĘBIE WIELKIEJ  W dniu 7 czerwca odbył się przy Orkanówce w Porębie Wielkiej X ZLOT SZKÓŁ IM. WŁ. ORKANA. Wzięła w nim udział klasa V a ze Skomielnej Białej, która zaprezentowała wiersz pisany gwarą dotyczący życia i twórczości poety Podhala oraz scenkę z utworów Wł. Orkana pt: Diabeł na urlopie. Następnie uczniowie zwiedzili dom Orkana tzw. Orkanówkę' i udali się na poczęstunek. Później jury ogłosiło wyniki konkursów.
  Uczniowie ze Skomielnej Białej zajęli I MIEJSCE w konkursie scenek z utworów Wł. Orkana. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!!!

  Dodano: 5.06.17;

  OGÓLNOPOLSKI PROGRAM ?TRZYMAJ FORMĘ?  W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie z klas V- VI przystąpili do realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego Programu ?Trzymaj Formę?. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Organizatorami programu są: Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Stowarzyszenie ?Polska Federacja Producentów Żywności?. Patronat nad programem przyjęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Instytut Żywności i Żywienia.
  Uczniowie w ramach programu: wykonywali sałatki owocowe, koktajle, kanapki, brali udział w pogadankach prozdrowotnych, oglądali filmy na temat zdrowej żywności. Mieli okazję wziąć udział w konkursie ?Talerz Zdrowia? W ramach programu zorganizowany był również Dzień Sportu.
  Opiekun programu p. Danuta Maciążka.

  Dodano: 1.06.17;

  DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE  Dzisiaj wszyscy uczniowie naszej szkoły zebrali się na sali sportowej biorąc udział w ogólnoposkiej akcji Jak nie czytam, jak czytam.
  Każdy z uczniów i nauczycieli przeczytał fragment wybranej przez siebie książki. Akcja przeprowadzona została pod patronatem miesięcznika ?Biblioteka w szkole .
  Następnie, zaprezentowali się uczniowie Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Czasławiu ? filia w Skomielnej Białej. Obchody Dnia Dziecka zakończyły zawody sportowe na boisku szkolnym. Z okazji Święta Dzieci Rada Rodziców ufundowała wszystkim uczniom soczki i batony.

  Dodano: 1.06.17;

  ENGLISH IS FUN!


  Dnia 31 maja 2017 roku został zorganizowany w naszej szkole Dzień Języka Angielskiego. Impreza pod hasłem ?English is fun!? miała na celu promowanie nauki języka angielskiego oraz pokazanie, że języka obcego można uczyć się w atrakcyjny, przyjemny sposób. Uczniowie prezentowali scenki z życia codziennego, recytowali wiersze w języku angielskim oraz śpiewali piosenki. Swoimi występami udowodnili, że nauka języka angielskiego ? tak potrzebnego we współczesnym świecie - może być naprawdę dobrą zabawą. Op. Pani Renata Pustuła

  Dodano: 1.06.17;

  ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU


  Uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w tegorocznych obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu, który jak co roku jest obchodzony 31 maja. W klasach piątych i szóstych zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze nt. szkodliwości palenia papierosów. Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne o tematyce antynikotynowej. W Szkole został przeprowadzony Konkurs Plastyczny pod hasłem: Palenie szkodzi, niszczy i zabija. Uczniowie po zaznajomieniu się z omawianymi zagadnieniami, chętnie prezentowali swoje zdanie, co świadczy o zrozumieniu tematyki i zagrożeń jakie ze sobą niesie palenie papierosów.

  Dodano: 31.05.17;

  EKO-LOGIKA Z CYKLU ZIELONA POLSKA  W dniu 29 maja 2017 r. uczniowie klasy V a i VI a w ramach Koła Przyrodniczego wzięli udział w Spotkaniu Edukacyjno-Szkoleniowym z zakresu Ochrony Środowiska. Impreza odbyła się w hali Wisły w Krakowie. Wyjazd zorganizowała i sfinansowała Gmina Lubień. Uczniowie uważnie słuchali wykładu dotyczącego ochrony środowiska, relacji ludzi ze środowiskiem, segregacji śmieci, katastrof ekologicznych. Prelekcja była urozmaicona filmikami edukacyjnymi dotyczącymi m. in. akcji ratowania wilków, działalności organizacji ekologicznych WWF. Spotkanie zakończył koncert zespołu MIG.

  Dodano: 26.05.17;

  MUZYCZNE AUDYCJE PROMOCYJNE  W dniach 23 i 25 maja Uczniowie Szkoły Muzycznej wzięli udział w wyjazdach promocyjnych do pobliskich Szkół Podstawowych. 23 maja gościnnie wystąpili w Krzeczowie , Teczynie oraz w Przedszkolu Samorządowym w Skomielnej Białej. Wszyscy wykazali się umiejętnościami , pokazali ile radości i dumy może przynieść nauka gry na instrumentach .
  więcej tutaj

  Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


  Dodano: 23.05.17;

  XVII TURNIEJ WIEDZY O GMINIE LUBIEŃ  W dniu 22.05.2017 r. reprezentacja Naszej Szkoły wzięła udział w XVII TURNIEJU WIEDZY O GMINIE LUBIEŃ. Oliwia, Amelia i Miłosz z kl. VI A dzielnie walczyli w konkurencjach sprawnościowych oraz odpowiadali na bardzo trudne pytania dotyczące Gminy Lubień i ostatecznie zajęli IV miejsce.
  Za to nasza drużyna dopingująca, składająca się z uczniów kl. VI A nie miała sobie równych! Gratulujemy i w przyszłym roku liczymy na więcej!
  Opiekunowie konkursu: D. Maciążka, E. Chorążak, A. Pędzimąż.

  Dodano: 22.05.17;

  XXXIII KONKURS RECYTATORSKI IM. ANTONINY ZACHARY - WNĘKOWEJ


  W dniu 19 maja 2017 r. troje najlepszych uczniów ( Wiktor Dobrzański- Sularz, Alicja Pędzimąż, Laura Ciepłucha) reprezentowało naszą szkołę w konkursie recytatorskim w Rabce- Zdroju. Uczniowie recytowali dwa wiersze poetki Antoniny Zachary-Wnękowej. Uczennica Alicja Pędzimąż zajęła II MIEJSCE.
  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


  Dodano: 15.05.17;

  SUKCES MARZYCIELI  Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że w eliminacjach dla powiatu myślenickiego
  32. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK
  Zespół Teatralny Marzyciele ze Szkoły Podstawowej ze Skomielnej Białej otrzymał
  WYRÓŻNIENIE!!! Dzieci wystąpiły z przedstawieniem pt. Zamieszanie w krainie bajek, a Jury konkursu zauważyło i doceniło starannie wyeksponowane postacie i klarowne relacje między nimi.
  Gratulujemy uczniom kl. III B i reżyserce przedstawienia Pani Annie Pacer !


  Dodano: 10.05.17;

  KONCERT WIOSENNY


  16 maja ? wtorek o godzinie 17.00 na auli szkolnej odbędzie się
  Koncert Wiosenny Uczniów Szkoły Muzycznej.
  Serdecznie zapraszamy rodziców oraz wszystkich
  , którzy chcą poznać umiejętności młodych wykonawców i na chwilę poczuć powiew muzycznego wiosennego klimatu.
  Serdecznie zapraszamy!


  Dodano: 13.05.17;

  SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI


  W dniu 12 maja odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięli w nim udział uczniowie z klas I-VI. Troje najlepszych finalistów reprezentowało naszą szkołę w XXXIII Konkursie Recytatorskim im. Antoniny Zachary- Wnękowej w Rabce-Zdroju. Finaliści: Wiktor Dobrzański- Sularz kl II b Alicja Pędzimąż kl VI b Laura Ciepłucha kl VI b Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemi i życzymy dalszych sukcesów !


  Dodano: 11.05.17;

  TALERZ ZDROWIA ? WYNIKI KONKURSU  Spośród prac konkursowych jury w składzie: p. D. Maciążka i p. A. Krzysztofek przyznało następujące miejsca:
   w kategorii klas I ? III
  • I miejsce ? Milena Winiarska z kl. III A
  • II miejsce ? Oliwia Kościelniak z kl. II A oraz Łukasz i Sebastian Nawara z kl. I
  • III miejsce ? Jakub Chorążak z kl. III B
  • Wyróżnienie: Filip Krauzowicz z kl. III B
   w kategorii klas IV ? VI
  • I miejsce ? Damian Kapłon z kl. IV A
  • II miejsce ? Zuzanna Krupa z kl. VI B
  • Wyróżnienie: Patrycja Lempart z kl. VI B

  Głównym kryterium była zgodność pracy z tematem, ponieważ nie wszystkie dzieci uwzględniły obowiązkowe elementy ?Talerza zdrowia?; a także pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonania. Nagrody konkursowe zostały ufundowane przez Zakład Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu.
  Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy, a nagrody i dyplomy zostaną wręczone na najbliższym apelu.

  Tekst i zdjęcia E.Choroążak


  Dodano: 11.05.17;

  GMINNE ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ  W dniu 10.05.2017r. uczniowie z klasy VI a i V b wzięli udział w Gminnych Zawodach Piłki Nożnej organizowanych w Lubniu na obiekcie ?Orlik?. Rywalizację poprzedziło losowanie, dzięki któremu ustalono kolejność rozgrywania spotkań systemem ?każdy z każdym?. Nasi reprezentanci wywalczyli III miejsce. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Op.P. Paweł Burtan

  Dodano: 10.05.17;

  ZAMIESZANIE W KRAINIE BAJEK  W dniu 8.05.2017 r. Zespół Marzyciele, tworzony przez uczniów kl. III B (Matylda, Milena, Magdalena, Klaudia, Dominika, Franciszek, Jakub, Bartosz i Miłosz) pod kierownictwem p. Anny Pacer, wziął udział w powiatowych eliminacjach XXX Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Dzieci wystąpiły z przedstawieniem Zamieszanie w krainie bajek na scenie Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Uczniowie Naszej Szkoły wspaniale zaprezentowali się na dużej scenie!
  Gratulujemy udanego występu!!!  Dodano:9.05.17;

  Całe życie człowieka jest tylko podróżą do śmierci

  W WIEKU 88 LAT ZMARŁ ŚW. PAMIĘCI WŁADYSŁAW MACIOŁ,
  OJCIEC PANI DYREKTOR HALINY MACIOŁ.
  ŁĄCZYMY SIĘ W BÓLU Z CAŁĄ RODZINĄ
  NAUCZYCIELE I PRACOWNICY
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ. ORKANA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ.


  Dodano: 4.05.17;

  NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ!!!  Serdecznie dziękujemy firmie handlowo ? usługowej EKOSORT Pana Józefa Wójtowicza za odebranie zbędnych i zużytych materiałów bibliotecznych.
   W zamian udało się nam uzyskać 7 nowości książkowych :
  • A. Maleszka Bohaterowie Magicznego Drzewa. Porwani
  • R. Dahl Wiedźmy
  • J. Kinney Dziennik Cwaniaczka. Ryzyk ? fizyk
  • D. Walliams Demoniczna dentystka
  • H. Webb Osamotniona Dora
  • Kraina Lodu. Opowieści z Arendelle. Zamorskie podróże
  • Kraina Lodu. Idealny letni dzień Olafa

    Już czekają na Czytelników w bibliotece szkolnej!!!
    Zapraszam Ewa Chorążak

    Dodano: 4.05.17;

    NOWOŚCI, NOWOŚCI...    Dzięki uprzejmości wydawnictwa Media Rodzina otrzymaliśmy dwie książki: Operacja Posąg J. L. Horsta oraz Moi kumple milionerzy C. Hopkins.
    Dziękujemy i zapraszamy czytelników do naszej biblioteki!
    Bibliotekarz: Ewa Chorążak


    Dodano: 3.05.17;

    AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA


    28 kwietnia bieżącego roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej, z klasy VIB, w montażu słowno- muzycznym przypomnieli, dlaczego czcimy dzień 3 Maja i z jakimi ważnymi wydarzeniami dla naszego kraju wiąże się ta data. Zwrócili także uwagę, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu wolność, która gwarantuje obywatelom sprawiedliwe traktowanie oraz możliwość wyrażania własnych poglądów. Była to również dobra okazja do ukazania naszym uczniom przywiązania do symboli narodowych- hymnu, godła i flagi narodowej, której święto obchodzimy 2 maja.
    Na akademię zaprosili swoich starszych kolegów z gimnazjum.

    Dodano: 26.04.17;

    SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY    W dniu 25.04.2017 r. uczniowie klas III wzięli udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Trzecioklasisty Operonu pt. Ferdynand szuka Parasolnika. Dzieci miały szansę sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu: edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.

    Dodano:25.04.17;

    ?Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich...."

    W WIEKU 81 LAT ZMARŁA ŚW. PAMIĘCI JADWIGA MACIOŁ,
    MAMA PANI DYREKTOR HALINY MACIOŁ.
    ŁĄCZYMY SIĘ W BÓLU Z CAŁĄ RODZINĄ
    NAUCZYCIELE I PRACOWNICY
    SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ. ORKANA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ.    Dodano: 21.04.16;

    GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY    W dniu 24 kwietnia czterech uczniów naszej szkoły wzięło udział w II Gminnym Konkursie Ekologicznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Lubniu. Uczennica klasy 6A Kinga Skawska zajęła III miejsce, wyróżnienia otrzymali: O. Pawlikowska, M. Gołdyn, S. Miśkowiec.
    Uczniowie mieli również okazję oglądać akademię z okazji Dnia Ziemi oraz konkurs ?Moda Ekologiczna?. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę pocieszenia. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
    Opiekun Danuta Maciążka

    Dodano: 21.04.16;

    CIEKAWA WYCIECZKA KLAS IV i V
    20.04.2017 r. 46 uczniow naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce w okolice Kielc. W programie było: zwiedzenie Jaskini Raj, Centrum Neandertalczyka oraz zwiedzenie Chęcin. W Chęcinach uczniowie zwiedzili ruiny zamku królewskiego z 2. połowy XIII wieku.
     W mieście uczniowie zobaczyli również:
    • późnogotycki kościół parafialny św. Bartłomieja
    • dawny zespół klasztorny franciszkanów fundacji Kazimierza III Wielkiego z XIV wieku
    • kamienica ?Niemczówka? -budynek składa się obecnie z trzech kondygnacji: sklepionych kolebkowo piwnic, parteru i półpiętra. Posiada również obszerną sień przejazdową oraz stylowy dziedziniec
    • Stare Miasto, Rynek oraz średniowieczny układ ulic i zabudowa z XVI-XIX w.,

    Dzięki dużej wiedzy, którą posiadali przewodnicy oraz opiece pilota p. Marcina wycieczka była bardzo udana.

    Dodano: 21.04.16;

    POWIATOWA OLIMPIADA SPORTOWA    W dniu 21.04.2017 r. uczniowie klas I-III wzięli udział w Powiatowej Olimpiadzie Sportowej w Brzączowicach. Przedstawiciele naszej Szkoły po bardzo wyczerpującej i wyrównanej walce zajęli wysokie 4 miejsce! Dodatkowo uczeń klasy 3a Bartosz Gacek otrzymał specjalną nagrodę za wyróżniające się zachowanie fair play na zawodach.
    Po zakończeniu Olimpiady dzieci uczestniczyły w mini runmageddonie, w którym to uczennica klasy 3a Maja Karkula zdobyła pierwsze miejsce. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    Dodano: 21.04.16;

    KLASA III Z WIZYTĄ    W dniu 19.04.2017 r. uczniowie klas III wybrali się w odwiedziny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla osób niepełnosprawnych w Rabce- Zdroju. Wraz z podopiecznymi Ośrodka mieli możliwość uczestniczyć w wielu zabawach, wspólnym ocenianiu prac podopiecznych i grillowaniu. Dzięki gościnności gospodarzy uczniowie zobaczyli także spektakl teatralny Foczka.

    Dodano: 14.04.16;


    Chrystus Pan, Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
    Krzyż jest początkiem radości Zmartwychwstania.
    I ta radość niech przepełnia Wasze serca.
    Niech ta radość rozprasza wszelkie codzienne ciemności.
    Niech budzi wiarę, niech uzdalnia do życia nadzieją, niech czyni serce gorące pełnią miłości. Niech otwiera drzwi Zbawieniu. Niech dodaje sił do przekraczania siebie. Niech ta radość krzyczy uwielbieniem, niech przenosi góry i trwa.
    Życzymy Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.    Dodano: 14.04.16;

    GMINNY KONKURS RECYTATORSKI    W dniu 12 kwietnia 2017 roku odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu Konkurs Recytatorski, w którym wzięło udział sześciu uczniów z naszej szkoły. Konkurs był na bardzo wysokim poziomie, wszyscy uczniowie wspaniale reprezentowali naszą szkołę i wykazali się znakomitymi umiejętnościami recytatorskimi.
    W kategorii klas I-III miejsce III zajęła uczennica klasy III b Magdalena Paś.
    W kategorii klas IV-VI miejsce I zajęła uczennica klasy VI b Laura Ciepłuchaa miejsce II Alicja Pędzimąż, również uczennica klasy VI b.
    Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    Dodano: 11.04.16;

    PASOWANIE NA CZYTELNIKA
    W dniu 11 kwietnia w Bibliotece Szkolnej odbyła się uroczystość Pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych. Przygotowana została przez uczennice klasy IV b, które przeniosły widownię do magicznego świata książek. Podczas przedstawienia najmłodsi uczniowie naszej Szkoły wykazali się świetną znajomością bajek i baśni; złożyli przyrzeczenie, że będą dbać i szanować książki oraz zostali uroczyście pasowani przez bibliotekarkę na czytelników. Zarówno występujący, jak i oglądający, świetnie się bawili. Pierwszoklasiści na pamiątkę otrzymali dyplomy i zakładki.
    Uroczystość przygotowały: p. Ewa Chorążak i p. Agnieszka Krzysztofek.

    Dodano: 10.04.16;

    PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE!!!    10. 04. 2017 r. po raz kolejny do szkolnej biblioteki zawitały przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Skomielnej Białej.

    Z wielką uwagą wysłuchały bajki pt. Żabi Książę oraz obejrzały piękne ilustracje. Myślę, że wkrótce znów do nas zawitają!
    BIBLIOTEKARZ: Ewa Chorążak


    Dodano: 10.04.16;

    SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI    W dniu 10.04.2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas 1, 2 i 3. Wszyscy wspaniale się zaprezentowali.
     Do dalszego etapu zakwalifikowały się 3 osoby:
    • Franciszek Bychawski z kl. III B
    • Magdalena Paś z kl. III B
    • Zuzanna Rabska z kl. I

    To właśnie one będą reprezentowały naszą Szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim. POWODZENIA!!!

    Dodano: 7.04.16;

    SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI    W dniu 7.04.2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 15 uczniów z klas 4 ? 6. Wszyscy zaprezentowali bardzo wysoki poziom.
     Do dalszego etapu zakwalifikowały się 3 osoby:
    • Laura Ciepłucha z kl. VI B
    • Alicja Pędzimąż z kl. VI B
    • Kinga Skawska z kl. VI A

    To właśnie one będą reprezentowały naszą Szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim.
    POWODZENIA!!!


    Dodano: 7.04.16;

    Gminna Olimpiada Sportowa    7 kwietnia Uczniowie Naszej Szkoły zajęli I miejsce
    w Gminnej Olimpiadzie Sportowej klas I-III
    zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Lubniu.
    Gratulujemy !

    Dodano: 7.04.16;

    Projekt JUŻ PŁYWAM    Szkoła Nasza realizuje projekt nauki pływania ?JUŻ PŁYWAM?
    przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.    Dodano: 6.04.16;

    Diagnoza szóstoklasisty    W dniu 6 kwietnia uczniowie klas szóstych pisali swój pierwszy sprawdzian. Test składał się z 2 części: język polski + matematyka z przyrodą oraz część 2 język angielski. Wyniki testu wykorzystane zostaną do diagnozy.

    Dodano: 31.03.16;

    SZKOLNA OLIMPIADA SPORTOWA.
    W dniu 30.03.2017 r. uczniowie klas I-III wzięli udział w Szkolnej Olimpiadzie Sportowej. Najlepsi zawodnicy będą mogli reprezentować Naszą Szkołę w Gminnej Olimpiadzie Sportowej w Lubniu.
    Najlepszych czterech uczniów z poszczególnych kategorii wiekowych weźmie udział w Gminnej Olimpiadzie Sportowej , która odbędzie się 7 kwietnia w Lubniu.

    Dodano: 31.03.16;

    SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY


    W dniu 29.03.2017r odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów z klas V - VI. Czterej uczniów, którzy uzyskają najwięcej punktów będą reprezentować Naszą Szkołę w Gminnym Konkursie Ekologicznym. Opiekun konkursu. p. D. Maciążka

    Dodano: 22.03.16;

    POWITANIE WIOSNY    21 marca uczniowie klas I-VI wzięli udział w wycieczce do kina do Rabki. Z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli baśń Disneya pt. Piękna i Bestia .

    Dodano: 11.03.16;

    APEL PORZĄDKOWY


     Dzisiaj, podczas apelu porządkowego Pan Dyrektor przekazał uczniom kilka ważnych spraw:
    1. Zwrócił uwagę na bezpieczne zachowanie dzieci w szkole, kulturę osobistą oraz przestrzeganie ładu i porządku.
    2. Podał organizacja zajęć w dniu 21 marca (wtorek) ? Dzień Wiosny
    3. Wręczył nagrody i dyplomy uczniom za różne osiągnięcia w :
     • Powiatowych Zawodach Pierwszej Pomocy( indywidualnie Samuel Miskowiec 22 pkt )
     • Szkolnym Konkursie Literacko-plastycznym ? Najpiękniejsze baśnie świata?
     • Ogólnopolskim Konkursie Literacko- Plastycznym zorganizowanym przez SP w Nałęczowie- Samuel Miskowiec
     • Konkursie Plastycznym ?Uzależnieniom mówimy NIE- organizator GKRPA w Lubniu

    Nagrodzonym uczniom gratulujemy!


    Dodano: 11.03.16;

    KONKURS "KANGUR MATEMATYCZNY"


    Dnia 16. 03.2017 r. w Szkole Podstawowej odbył się szkolny etap Międzynarodowego Konkursu ? Kangur Matematyczny?, w którym wzięło udział 11 uczniów z klas II- VI.
     Konkurs podzielony był na kategorie wiekowe:
    • Żaczek- kl. II,
    • Maluch- kl. III, IV
    • Beniamin- kl. V, VI
    Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 75 minut.
    Szkolny Opiekun Konkursu: p. Barbara Krok

    Dodano: 11.03.16;

    PROGRAM "UZALEŻNIENIOM MÓWIMY - NIE"


    Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie pod hasłem: Uzależnieniom mówimy ? nie . Konkurs plastyczny został przeprowadzony przez p. Edytę Ceremon. Koordynatorem konkursu był pan Jacek Rola.
    Jury w składzie - przewodniczący: pan Jacek Rola oraz członkowie pani Edyta Ceremon i pani Joanna Miśkowiec - przyznało miejsca i wyróżnienia za najciekawsze prace.
     A oto wyniki:
     Klasy I ? III
    • I miejsce - Wiktoria Czyszczoń kl. IIA II miejsce ex aequo Matylda Ceremon kl. IIIB Julia Pazdur kl. IIIA III miejsce ex aequo Milena Winiarska kl. IIIA Jakub Rzepiela kl. IIIA
    • Wyróżnienia w I ? III
     Oliwia Kościelniak kl. IIA Wiktoria Bośniak kl.
    • IIA Renata Węgrzyn kl. IIA Zuzanna Kapłon kl. IIB Maja Karkula kl. IIIA
     Klasy IV ? VI
    • I miejsce ex aequo
     Zuzanna Krupa kl. VIB Miłosz Gołdyn kl.VIA
    • II miejsce ex aequo Patrycja Lempart kl. VIB Damian Kapłon kl. IVA
    • III miejsce ex aequo Kinga Żur kl. VIB Joanna Żur kl. VA
    • Wyróżnienia w klasach IV ? VI
     Klaudia Pawlik kl. IVA Igor Ceremon kl. IVA Laura Pawlikowska kl. VA Natalia Zachara kl. VA Sylwia Czerwińska kl. VIA Julia Jopek kl. VIB

    Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    Dodano: 11.03.16;

    PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY"


    Od stycznia w naszej szkole zaczął działać program Szkolny Klub Sportowy.
     Celem programu jest:
    1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
    2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
    3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
    4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
    5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
    6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
    7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
    8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
    9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

    Program ?Szkolny Klub Sportowy? jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela.

    Zajęcia odbywają się w środy:
    Grupa I (klasy II-III) godz. 15.00-16.00
    Grupa II (klasy IV-VI) godz. 16.00-17.00
    w czwartki: Grupa I (klasy II-III) godz. 11.30-12.30
    Grupa II (klasy IV-VI) godz. 12.30-13.30

    Zamieszczone informacje dotyczące celów programu pochodzą ze strony: http://www.mszs.krakow.pl/sks.html

    Dodano: 10.03.16;

    Ogólnopolski Konkurs STORY CUBES    W naszej szkole został zorganizowany Ogólnopolski Konkurs STORY CUBES. Na konkurs została wysłana praca Patrycji Lempart z klasy 6 B.
    Opiekunami konkursu są: p. W. Kojder ? Leżańska i p. D. Maciążka

    Dodano: 6.03.16;

    POWIATOWE ZAWODY PIERWSZEJ POMOCY 2017 ? ETAP KWALIFIKACYJNY    6 marca 2017 r.w naszej szkole odbył się etap kwalifikacyjny Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy organizowanych przez Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Wzięło w nim udział 10 uczniów z klas piątych i szóstych: Kinga Żur, Karina Bednarczyk, Weronika Gacek, Laura Ciepłucha, Laura Pawlikowska, Natalia Zachara, Samuel Miśkowiec, Jakub Masłowski, Szymon Nawara i Adrian Handzel. Przez 30 minut rozwiązywali test w formie pisemnej, odpowiadając na 30 pytań.
    Trzymamy kciuki za naszych uczniów i czekamy na wynki!
    Opiekunowie konkursu: p. E. Chorążak i p. M. Gacek

    Dodano: 2.03.16;

    NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.    Społeczność Szkolna wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, składając Im hołd za męstwo, niezłomną postawę i przywiązanie do tradycji patriotycznych.


    więcej na ten temat...

    Dodano: 1.03.16;

    WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
    ? ŻOŁNIERZE WYKLĘCI?    W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole został przeprowadzony Konkurs Plastyczny. W dniu 24 lutego 2017 roku jury w składzie: przewodniczący Jerzy Kołpak oraz członkowie: Anna Szynalik, Joanna Miśkowiec i Edyta Ceremon spośród wielu pięknych prac plastycznych wybrało najlepsze. Wręczenie laureatom nagród odbyło się w czasie dzisiejszych uroczystości w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej upamiętniającej walkę Żołnierzy Wyklętych o niepodległość naszej Ojczyzny. Honorowy Patronat nad konkursem objął Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego. A oto wyniki uczniowskich zmagań.

    Dodano: 1.03.16;

    WYNIKI AKCJI MADAGASKAR    Zakończyła się akcja wspólnej zbiórki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum środków medycznych dla dzieci z Madagaskaru. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej szlachetnej akcji. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane wolontariuszom z PROJEKTU M3 i już wkrótce polecą na Madagaskar!!!
    Oprócz zbiórki, uczniowie napisali listy do dzieci z Madagaskaru. Klasa V a z wychowawcą E. Folwarską opisała zimowe ferie i zabawy na śniegu. Natomiast VI b z p. R. Pustułą napisała list w j. angielskim. Uczniowie opisywali naszą miejscowość oraz szkołę. Zachęcali dzieci z Madagaskaru do wymiany korespondencji w j. angielskim. Przygotowali także drobne prezenty ? zakładki do książek.
    Opiekunowie akcji: p. D. Maciążka i E. Chorążak jeszcze raz dziękują wszystkim ofiarodawcom.

    Dodano: 28.02.16;

    NAJPIĘKNIEJSZE BAŚNIE    W dniu 24.02.2017r. uczniowie klas czwartych wzięli udział w szkolnym konkursie literacko-plastycznym pt: Najpiękniejsze baśnie świata. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat życia i twórczości wybitnych pisarzy m.in. H.CH. Andersena, braci Grimm oraz wykonywali piękne prace plastyczne do wybitnych baśni.
     Laureaci konkursu Najpiękniejsze baśnie świata
    • I miejsce Małgorzata Gawlik kl.4a
    • II miejsce Oliwia Kuros kl.4b
    • III miejsce Maria Antosz kl.4b
     Damian Kapłon kl.4a
    • Wyróżnienie : Sabina Gacek kl.4b
    Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekun konkursu p. Elżbieta Folwarska

    Dodano: 28.02.16;

    KONKURS MATEMATYCZNY    Dnia 27.02.2017 r. w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny pt. ?W Świecie Matematyki?. W Konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas IV- VI. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie ?Kangur Matematyczny?. Szkolny Opiekun Konkursu: p. Barbara Krok

    Dodano: 28.02.16;

    APEL SZKOLNY    W piątek, 24.02. na apelu szkolnym oprócz spraw dotyczących tematyki bezpieczeństwa, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie makiety zabytku, budowli lub symbolu Wielkiej Brytanii pod hasłem ? Wielka Brytania w 3 D?. W związku z tym, że wszystkie prace były znakomite ? Rada Rodziców postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników konkursu pięknymi nagrodami.
    Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie konkursu i promowanie młodych talentów. Liczymy na wzrost zainteresowania językiem angielskim.

    Dodano: 24.02.16;

    PĄCZKUJEMY W TŁUSTY CZWARTEK


    Dzień 23 lutego był dla uczniów Szkoły Podstawowej dniem pielęgnowania tradycji i zwyczajów. Od samego rana z okazji ? tłustego czwartku ? delektowali się pysznymi pączkami przygotowanymi przez rodziców. Podziękowania dla pani Eweliny Miśkowiec oraz Moniki Macioł .
    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 24.02.16;

    Święto Patrona Szkoły Muzycznej


    Uczniowie Szkoły Muzycznej w Czasławiu Filii w Skomielnej Białej wzięli udział w obchodach Święta Patrona Szkoły Oskara Kolberga , które odbyło się 22 lutego w Gimnazjum w Krzczonowie. Ten szczególny dzień był bardzo urozmaicony . Chętni uczniowie wzięli udział w Quizie wiedzy ? szkolnym teście wiedzy o Oskarze Kolbergu , następnie uczyli się kroków tańców narodowych Krakowiaka i Poloneza. Dużym zainteresowaniem cieszył się śpiew pieśni z akompaniamentem orkiestry. Finałem organizowanych zajęć był Koncert z udziałem zaproszonych gości m.in. Wójta Gminy Lubień p. Kazimierza Szczepańca , połączony z występami chóru i orkiestry .
    Ogłoszono również wyniki Quizu , w którym pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Skomielnej Białej Alicja Pędzimąż , Weronika Łopata i Anna Słowiak. Gratulujemy!

    Tekst i zdjęcie M. Augustyn


    Dodano: 22.02.16;

    Konkurs Przyrodniczy
    ?ODKRYWAMY TAJEMNICE ŚWIATA ZWIERZĄT?


    W dniu 21.02.2017r. w naszej szkole odbył się konkurs przyrodniczy dla klas szóstych ?ODKRYWAMY TAJEMNICE ŚWIATA ZWIERZĄT?.
     Wyniki konkursu:
    • I miejsce Patrycja Lempart kl. VI b
    • II miejsce Kinga Żur kl. VI b
    • III miejsce Anna Gładysz kl. VI b

    Zwycięzcom gratulujemy.
    Opiekun konkursu p. Danuta Maciążka    Dodano: 18.02.16;

    WYNIKI KONKURSU ?WIELKA BRYTANIA W 3D? !


    Jury w składzie: p. Marta Augustyn, p. Renata Pustuła, p. Agnieszka Krzysztofek, p. Edyta Jeż, dokonało oceny prac konkursowych, kierując się takimi kryteriami jak: zgodność z tematem, pomysł, staranność wykonania, kreatywność, efekt końcowy. Uczestnicy z największą ilością punktów przyznanych przez jury, zostali laureatami konkursu.
     LAUREACI KONKURSU ?WIELKA BRYTANIA W 3D?
    • Igor Ceremon, kl. IVa
    • Damian Kapłon, kl. IVa
    • Jerzy Pacer, kl. IVa
    • Patrycja Lempart, kl. VIb
    • Emilia Gacek, Natalia Zachara, kl. Va

    GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne nagrody i dyplomy, a laureaci zdobywają główne nagrody! Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi na najbliższym apelu szkolnym. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy za wsparcie konkursu!

    Dodano: 14.02.16;

    WIELKA BRYTANIA W 3D
    Spacerując po korytarzu naszej szkoły można poczuć prawdziwy klimat Wielkiej Brytanii!
    Przed feriami został zorganizowany konkurs pod hasłem ?Wielka Brytania w 3D?, a po zimowej przerwie na szkolnym korytarzu pojawiła się wystawa prac konkursowych. Kreatywność naszych uczniów zaskoczyła wszystkich. Uczniowie wykonali znakomite makiety różnych budowli, zabytków i symboli związanych z Wielką Brytanią. Jest kilka Big Benów, Tower Bridge, teatr londyński, London Eye, czerwone budki telefoniczne, kilka czerwonych autobusów, a nawet angielska filiżanka z czajniczkiem do herbaty. Powstały wspaniałe prace, które zasługują na wielki podziw i uznanie.
    Zwycięzców konkursu ogłosimy niebawem. Organizator konkursu ? p. Renata Pustuła

    Dodano: 14.02.16;

    INFORMACJA


    Do świetlicy szkolnej zostały zakupione trzy nowe gry;

    ?Memory baśnie?
    ?Świat zwierząt ? gra w skojarzenia?
    ?Urodzinowe party?

    Mam nadzieję, że uprzyjemnią czas spędzany na świetlicy szkolnej. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy czynnie włączyli się w akcję zbiórki makulatury oraz darczyńcom.

    Tekst i zdjęcie A. Krzysztofek
    Dodano: 27.01.16;

    APEL I PÓŁROCZA


    Na Apelu Porządkowym w dniu 27 stycznia Pan Dyrektor przekazał Uczniom ważne zasady, o których należy pamiętać spędzając bezpiecznie ferie. Podsumował prace w I półroczu wręczając dyplomy i nagrody Uczniom biorącym udział w konkursach.

    UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

    ŻUR JOANNA KL. 5A ? 5,63
    ŻUR KINGA KL. 6B ? 5,55
    HANDZEL ADRIAN KL.5B ? 5,55
    GACEK EMILIA KL.5A ? 5,45
    GACEK SABINA KL.4B ? 5,45
    KUROS OLIWIA KL. 4B ? 5,45
    LEMPART PATRYCJA KL.6B ? 5,45
    ZACHARA NATALIA KL.5A ? 5,45
    CIEPŁUCHA LAURA KL. 6B ? 5,36
    GŁADYSZ ANNA KL.6B ? 5,36
    SAWINA MAGDALENA KL. 4B ? 5,36

    Dodano: 27.01.16;

    KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU


    Uczniowie klasy 2b pod kierunkiem P.Renaty Żur przedstawili społeczności szkolnej bajkę pt.? Księżniczka na ziarnku grochu?. Występ młodych aktorów nagrodzono wielkim brawami.


    Dodano: 27.01.16;

    WYNIKI KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK


    W piątek 27 stycznia 2017 roku na apelu podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Pan Dyrektor wręczył dyplomy zwycięzcom Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. A oto wyniki naszych kolędowych zmagań.
     W kategorii klas I ? III soliści
    • I miejsce zajęła Zuzia Rabska kl.I
    • II miejsce zajęła Ola Świętoń kl.I
    • III miejsce zajęła Emilia Łopata kl.IIIa
      W kategorii klas I ? III zespoły
     • I miejsce zajęły Małgosia Mamoń i Wiktoria Czyszczoń kl.IIa
     • II miejsce zajęły Ala Macioł i Maja Karkula kl.IIIa
     • III miejsce zajęły Roksana Pawlik i Magda Wawro kl.IIb
      W kategorii klas IV ? VI
     • I miejsce ex aequo zajęły Magdalena Sawina kl.IVb
      Dominika Frost kl.VIa
     • II miejsce zajął zespół z kl. IV a
     • III miejsce zajęła Kinga Żur kl.VI b
     Ponadto jury wyróżniło za grę na instrumentach i niezwykłe umiejętności wokalne:
    • Natalię Rzepielę i Olę Zębalę kl.II b
    • Wiktora Dobrzańskiego i Kubę Jąkałę kl.IIb
    • Matyldę Ceremon i Magdę Paś kl.IIIb
    • Emilię Łopatę i Julię Pazdur kl.IIIa
    • Brygidę Onieszczuk i Paulinę Michalak kl.IVa
    Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    Dodano: 26.01.16;

    BEZPIECZNE FERIE


    W dniu 26 stycznia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z policjantem st. asp. Ewą Nalepą z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Prelekcja została zorganizowana w ramach programu profilaktycznego i dotyczyła ?Bezpiecznych ferii 2017?, które niebawem rozpoczną się w naszym województwie.
    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 26.01.16;

    SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK


    W dniu 26 stycznia na auli szkolnej odbył się szkolny konkurs kolęd i pastorałek. Soliści, duety oraz zespoły z kl. I ? VI prezentowały kolędy i pastorałki, wśr,od nich te znane, popularne, tradycyjne, śpiewane od wielu pokoleń, ale także nowe, nieznane, współczesne i z nowymi aranżacjami.
    W dniu dzisiejszym odbyły się przesłuchania, które oceniało Jury. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną jutro na apelu podsumowującym. Organizatorem konkursu była p. Edyta Ceremon.    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 25.01.16;

    ZABAWY KARNAWAŁOWE


    W dniu 24 stycznia w naszej szkole odbył się wspaniały bal karnawałowy. Zabawę rozpoczęli uczniowie klas I ? III, którzy w różnokolorowych strojach przebrani za wróżki, batmanów, piłkarzy, kowbojów, postacie z bajek, wzięli udział w licznych konkursach i tańcach przy muzyce dyskotekowej. Kolorowe światła, dymy, bańki, serpentyny i konfetti były wielką atrakcją dla tańczących. Uczniowie chętnie brali udział w konkursach: gorące krzesła, taniec wyginaniec, hawajskie limbo, taniec z balonami, taniec na gazecie. Wszyscy za swój udział otrzymali słodycze, ciastka, napoje i drobne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Rodzice aktywnie włączyli się w organizację balu. Podziękowania należą się p. Agacie i p. Krzysztofowi za obsługę muzyki oraz p. Ewie, p. Ewelinie, p. Dorocie i p. Kai ? rodzicom uczniów z kl. II a ? za pomoc podczas organizacji konkursów, dekoracji sali i prowadzenie zabawy. W tym dniu również świetnie bawili się uczniowie klas IV ? VI, im także do tańca przygrywał DJ Krzysztof.

    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 24.01.16;

    WYPOŻYCZ KSIĄŻKĘ NA FERIE!!!


    Ferie zimowe to bardzo dobry czas na czytanie!
    W naszej bibliotece czeka na Ciebie wiele wspaniałych książek.
    Uzyskasz też pomoc w wyborze lektury.
    Nie zastanawiaj się dłużej i... wypożycz książkę na ferie!!!
    BIBLIOTEKARZ: Ewa Chorążak    Dodano: 16.01.16;

    WYJAZD DO KINA    W dniu 16 stycznia uczniowie klasy II a i II b wzięli udział w seansie filmowym w Kinie Śnieżka w Rabce ? Zdrój. Uczniowie obejrzeli piękny film animowany pt. ?Balerina?, opowiadający o tym iż każdy może spełniać swoje marzenia trzeba tylko bardzo chcieć. Motorem do działań jest przyjaźń i wzajemne zaufanie, które dodaje siły i wiary w podążaniu do celu. Rozwijanie swoich pasji staje się przygodą życia, ale również celem w drodze do osiągania szczęścia. Wspaniała muzyka i bogata, różnorodna scenografia przeniosła uczniów w cudowny świat i chwile nie do zapomnienia.

    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 16.01.16;

    BAŚNIE, NATURALNIE!    Prace Wiktorii Czyszczoń z kl. II a oraz Marii Niżnik z kl. II b zostały przesłane na ogólnopolski konkurs plastyczny pt. BAŚNIE , NATURALNIE! zorganizowany przez Szkoły Mikron z Łodzi. Wyniki zostaną ogłoszone na początku lutego.
    Trzymamy kciuki za nasze uczennice!
    Opiekun: Ewa Chorążak

    Dodano: 16.01.16;

    NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
    ZAKUPIONE PRZEZ RADĘ RODZICÓW!!!


    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana w Skomielnej Białej zakupiła do Biblioteki Szkolnej 28 nowości książkowych!
     Wśród nich są:
    • "Inwazja" A. Maleszki,
    • "Przepowiednia Synów Słońca" A. Stelmaszyk,
    • książki z serii "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai" M. Widmarka,
    • "Dziennik cwaniaczka. Stara bieda" J. Kinney'a,
    • książki o zwierzętach autorstwa H. Webb,
    • "Szczuroburger" D. Walliams'a,
    • "Danny mistrz świata" i "James i ogromna brzoskwinia" R. Dahl'a
    • oraz kilkanaście książek wspierających naukę czytania dla dzieci z klas 1 ? 3.

    W imieniu wszystkich czytelników dziękuję Radzie Rodziców za ten wspaniały zakup!!!
    Książki już są dostępne na półce z nowościami !!! Zapraszam do wypożyczalni!
    Bibliotekarz: Ewa Chorążak

    Dodano: 14.01.16;

    KONCERT NOWOROCZNY    W dniu 13 stycznia na auli szkolnej w Skomielnej Białej po raz kolejny rozbrzmiewały dźwięki instrumentów i nuty utworów bożonarodzeniowych. Tym razem rodzice oraz goście zostali zaproszeni na Koncert Noworoczny uczniów Szkoły Muzycznej Filii w Skomielnej Białej , który poprowadziła p. Joanna Mysłowska nauczyciel gry na skrzypcach.
    Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec, który wyraził zadowolenie i zachwyt z wysłuchanych prezentacji uczniów. Dziękując rodzicom za wsparcie życzył wszystkim sukcesów i radości w nowym 2017 roku .
    Więcej na ten temat na stronie szkoły muzycznej


    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 13.01.16;

    PROJEKT M3 - MŁODZI, MISJE, MADAGASKAR.


    W piątek 13 stycznia 2017r. w naszej szkole gościliśmy wolontariuszy p. Emilię Klimasarę i Macieja Ogorzałkę z Projektu M3 Młodzi, Misje, Madagaskar. Projekt M3 to inicjatywa polskiej młodzieży, która realizując charyzmat św. Wincentego a Paulo chce pomagać na Madagaskarze. Założeniem tego projektu jest bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. Wolontariusze zaprezentowali nam ciekawą prezentację przeplataną opowieściami z pobytu na wyspie. Na Madagaskarze prowadzą półkolonie dla dzieci, organizują im nie tylko lekcje matematyki, francuskiego, angielskiego ale również rozrywkę: zajęcia sportowe, seanse filmowe i spacer nad oceanem. Pracują również w przychodni medycznej pomagając chorym. Uczą także podstawowych zasad higieny.

    Spotkanie to było niezwykłą lekcją geografii na temat warunków życia ludzi, jakie panują na tej wyjątkowej wyspie. Uczniowie z wielką uwagą i zainteresowaniem słuchali opowieści o czerwonej wyspie i pracy wolontariuszy.
    Organizatorką spotkania była p. Danuta Maciążka

    Dodano: 13.01.16;

    VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY


    Dnia 12 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny VII Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 10 uczniów z klasy V - VI. Najwyżej punktowane prace zostaną przesłane do następnego etapu. Szkolny opiekun konkursu p. Danuta Maciążka    Dodano: 6.01.16;

    JASEŁKA

    W dniu 5 grudnia uczniowie klasy III A pod kiewunkiem p. Małgorzaty Gacek i Edyty Skawskiej zaprosili przedszkolaków na Przedstawienie Jasełkowe. Piękne stroje, śpiew, dekoracje i zimna sceneria za oknem wprowadziły wszystkich w nastrój świąteczno - noworoczny. Na spektakl zaproszony został Dyrektor Zakładu 3M Poland p. Radosław Daczyński, który przybył na zproszenie przynosząc wszystkim uczniom elementy odblaskowe, które mają przyczynić się do zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach o zmroku.następnie p. Dyrektor Radosław Daczyński oraz p. Edyta Słowiak - kierownik d/s personalnych i wsparcia biznesu spotkali się z Dyrekcją Szkoły Podstawowej by omówić kierunki dalszej współpracy w ramach zapewnienia bezpieczeństwa uczniom szkoły.

    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 4.01.17;

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY
    WSZYSTKICH RODZICÓW NA KONCERT NOWOROCZNY
    UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ IM.OSKARA KOLBERGA W CZASŁAWIU
    FILIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ.
    KONCERT ODBĘDZIE SIĘ 13 STYCZNIA 2017 ROKU O GODZINIE 17:00 W AULI SZKOLNEJ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ.
    DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


    Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
    przyniesie spokój i radość,
    a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
    Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
    oraz Szczęśliwego Nowego 2017 Roku
    życzy Dyrektor Szkoły wraz ze Społecznością Szkolną.


    <

    Dodano: 22.12.16;

    BOŻE NARODZENIE 2016    Dzisiaj, w Naszej Szkole tradycyjnie obchodziliśmy Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie wzięli udział w apelu dotyczącym bezpieczeństwa, a następnie we wspólnym kolędowaniu. Samorząd Uczniowski przybliżył nam tradycje związane z Bożym Narodzeniem w naszym kraju, wspólnie śpiewaliśmy piękne polskie kolędy. Następnie Uczniowie wraz z wychowawcami w klasach przygotowali tradycyjną wigilię, złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem i kolędując. Wspólne wigilijne spotkanie mieli także Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.


    Dodano: 21.12.16;

    ŚWIATEŁKO BETLEJEMSKIE


    W dniu 21 grudnia w naszej szkole harcerze z Lubnia przyjechali ze Światełkiem Betlejemskim. Płomień świecy przekazali uczniom naszej szkoły, życząc wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.


    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 21.12.16;

    DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI


    20 grudnia Uczniowie klasy IIIb pod kierunkiem P.Anny Pacer przygotowali dla przedszkolaków, uczniów naszej szkoły oraz rodziców przedstawienie pt. ?Dziewczynka z zapałkami?. Piękny występ młodych aktorów oraz dekoracja zostały nagrodzone brawami. Dziękujemy za wprowadzenie nas w świąteczny nastrój. Gratulujemy występu!


    Tekst J.K. zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 21.12.16;

    GRUDZIEŃ W KLASIE III B


     Grudzień w klasie III B upływa pracowicie.
    • Najpierw 5 grudnia miał miejsce wyjazd mikołajkowy do kina, gdzie dzieci otrzymały upominki od Świętego Mikołaja.
    • 6 grudnia odbyło się pieczenie gofrów w klasie ? wszystkim smakowały!
    • Później oddaliśmy się pracy nad przedstawieniem pt. ?Dziewczynka z zapałkami?, które zostało pokazane rodzicom 19 stycznia o godzinie 17.00, a następnie przedszkolakom i uczniom szkoły podstawowej 20 stycznia.
    Przed nami świąteczny czas z tej okazji życzymy wszystkim
    WESOŁYCH ŚWIĄT!
    UCZNIOWIE I WYCHOWAWCZYNI KLASY III B ANNA PACER

    Tekst A. Pacer


    Dodano: 21.12.16;

    Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.


    Pani Zuzanna powitała nas wraz z Gabrysią i Renatą przed domem. Serdecznie uściskałyśmy się. Do wypakowywania prezentów przydał nam się także Franek, ponieważ przywieźliśmy aż 37 paczek. Pani Zuzanna nie mogła wyjść z podziwu, że całe załadowane auto to paczka dla jej rodziny. "To prezent z nieba!" - mówiła, na co ja powiedziałam, że darczyńcami są wspaniali uczniowie oraz ich rodzice, a także nauczyciele ze szkoły podstawowej. "I to wszystko od dzieci? Boże, jakie ludzie mają dobre serca!". czytaj dalej

    Dodano: 20.12.16;

    MAKULATURA ODDANA


    Po raz kolejny makulaturę odebrał od nas p. Michał Wójtowicz, serdecznie dziękujemy za współpracę.
    Tym razem udało nam się zebrać

    1120 kg

    Darczyńcom bardzo dziękujemy, a pieniążki przeznaczymy na zakup nowych gier do świetlicy szkolnej.
    Serdeczne podziękowania kieruję również do uczniów klasy VI b: Krystiana Gacka, Kamila Kulki, Roberta Ochmana, Tomasza Palarczyka za nieocenioną pomoc w przygotowaniu zebranej makulatury.
    opiekun akcji Agnieszka Krzysztofek

    Dodano: 16.12.16;

    GRUDNIOWA WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE


    15.12.2016 r. do naszej biblioteki ponownie zawitały przedszkolaki. Tym razem książkę czytała pani wicedyrektor Marta Augustyn.
    Piękna opowieść Ewy Stadtmüller pt. Trzy gwiazdki szczęścia wprowadziła najmłodszych słuchaczy w świąteczny nastrój. Dzieci przyniosły ze sobą własnoręcznie wykonane ilustracje do książki, którą czytaliśmy poprzednim razem. Do zobaczenia w styczniu!
    Bibliotekarz: Ewa Chorążak

    Dodano: 16.12.16;

    Akcja ?Góra Grosza? zakończona


    W czasie zbiórki trwającej od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku udało się zebrać górę grosików na łączną kwotę

    372,49 gr.

    Pieniążki zostały posegregowane nominałami, policzone, zapakowane do kartonowego pudła i przekazane do oddziału pocztowego w Rabce - Zdroju. Stamtąd trafią do Towarzystwa Nasz Dom, które jest głównym organizatorem akcji. Pieniążki zbierane były, jak co roku, na dzieci wychowujące się w Domach Dziecka.
    Serdecznie podziękowania składamy wszystkim darczyńcom. Organizator akcji p. Agnieszka Krzysztofek

    Dodano: 13.12.16;

    SZLACHETNA PACZKA


    W dniu 9 grudnia nasza Szlachetna Paczka w ilości 37 kartonów została zawieziona do magazynu przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Natomiast w niedzielę 11 grudnia trafiła do naszej rodziny.
    Wszystkim, którzy włączyli się organizację akcji: uczniom, rodzicom, sponsorom, pracownikom szkoły, pracownikom ŚHP w Skomielnej Białej, składamy serdeczne podziękowania.
    Razem robimy coś dobrego.


    Organizatorzy akcji: A.Pedzimąż, A.Krzysztofek

    Dodano: 9.12.16;

    WYCIECZKA DO BIELSKA BIAŁEJ    W dniu 7 grudnia uczniowie klasy I, IIa, IIb wzięli udział w wycieczce do Bielska Białej , podczas której zwiedzili Studio Filmów Rysunkowych. W czasie pobytu w fantastycznym świecie postaci rysunkowych zostali zaproszeni do obejrzenia filmu. Ważnym wydarzeniem było spotkanie ze Świętym Mikołajem , który każdemu dziecku podarował kubek ze słodkościami. Uczniowie wzięli również udział w spotkaniu , na którym pan przewodnik przedstawił im drogę powstania filmu rysunkowego. Zwrócił uwagę na fakt , iż aby powstała animacja do filmu trzeba włożyć bardzo dużo pracy i trudu. Wyjazd miał charakter edukacyjny.

    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 7.12.16;

    MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA DO SPISKIEJ KRAINY W NIEDZICY


    W dniu 7 grudnia 2016 roku klasa Va wzięła udział w wycieczce do Niedzicy. Uczniowie uczestniczyli w seansie ( KINO 9D). W specjalnych okularach i fotelach przeżyli niesamowite wrażenia. Następnie udali się do Planetarium, w którym podziwiali Wszechświat, planety i gwiazdy. Po seansach wszyscy mile spędzili czas grając w kręgle. Wycieczka była udana i na pewno tam jeszcze wrócimy.

    Tekst E. Folwarska


    Dodano: 7.12.16;

    MIKOŁAJKOWY KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY


    6 grudnia, w Mikołajki, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju odbyło się rozstrzygnięcie XII edycji konkursu na ?List do Św. Mikołaja?. Na konkurs wpłynęły 152 listy od dzieci z przedszkoli, uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceum. Jury nagrodziło 22 prace, które najbardziej poruszyły ich serca. Wśród nagrodzonych znalazła się LAURA CIEPŁUCHA ? uczennica klasy VI B.
    Wszyscy otrzymali prezenty od Św. Mikołaja. GRATULUJEMY SUKCESU!

    Tekst I. Mikulec


    Dodano: 6.12.16;

    ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z WIZYTĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ


    6 grudnia uczniów Szkoły Podstawowej odwiedził Święty Mikołaj , który pamiętając o tradycji częstował ? grzeczne dzieciaki? słodyczami zakupionymi przez Radę Rodziców.
    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 6.12.16;

    ? KIERMASZ ŚWIĄTECZNY?


    Uczniowie klasy IIa i IIb pod kierunkiem wychowawców przygotowali kiermasz ozdóbŠ świątecznych , które można oglądać podczas wystawy na szkolnym korytarzu już od 5 grudnia . Wszystkim rodzicom , którzy pomogli wykonać piękne ozdoby bożonarodzeniowe składamy serdeczne podziękowanie.

    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 1.12.16;

    PALUSZEK


    1 grudnia w naszej szkole gościł teatr CHRZĄSZCZ W TRZCINIE ze swoim najnowszym spektaklem pt. Paluszek. Aktorzy z przedmiotów codziennego użytku na oczach widzów tworzyli ogród i sadzili warzywa. A gdy posadzili palec wyrósł z niego ? tytułowy chłopczyk. Widownia czyli uczniowie klas 1-3 bardzo aktywnie współtworzyła przedstawienie. Wesołe piosenki i ożywiona rozmowa dzieci z aktorami sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili. Spektakl miał charakter profilaktyczny i traktował o szeroko pojętej równowadze w życiu każdego z nas.
    Tekst i zdj. E. Chorążak


    Dodano: 1.12.16;

    WRÓŻBY ANDRZEJKOWE W KLASIE II A    30 listopada w dzień Św. Andrzeja do klasy IIa przybyły wróżki i zakonnicy aby wprowadzić dzieci w świat magii i wróżb. Rodzice p. Ewa , p. Dorota , p. Kaja i p. Krystyna w oryginalnych strojach przygotowały świetne zabawy , które urozmaiciły ten dzień. Były wróżby; czyj but wyjdzie z za próg , moja ulubiona dziewczyna czy chłopak. Najatrakcyjniejsze okazało się lanie wosku przez zaczarowany klucz. Ta wróżba przepowiadała przyszłość każdemu. Według nich będą podróżnicy , lekarze , aktorki i piosenkarze. Uczniowie mogli poczęstować się słodkościami , a także pili zaczarowaną lemoniadę , którą przygotował p. Paweł. Przełamując ciasteczka w formie pierogów dowiadywali się o tym co ciekawego czeka ich w przyszłości. Uczniowie bawili się wspaniale , pełni humorów zakończyli czas zabaw wchodząc w okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

    Tekst i zdjęcia M. Augustyn


    Dodano: 30.11.16;

    CZYTAJĄCA ŚWIETLICA


    W tym roku szkolnym nasza świetlica włączyła się w ogólnopolską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Podczas zajęć świetlicowych codziennie znajdujemy czas na czytanie. Dzieci wsłuchują się w czytany przez nauczyciela tekst; rozwijają w ten sposób swoją wyobraźnię, ćwiczą pamięć i koncentrację, uczą się języka i myślenia, a równocześnie mają czas na odpoczynek i relaks podczas czytania. Dodatkowo otrzymają pamiątkowe zakładki do książek, aby nigdy nie zapomniały o tym, że ?czytanie to mądra rzecz?.
    Organizatorem akcji jest p. A. Krzysztofek

    Dodano: 30.11.16;

    TEATR KUKIEŁEK - "UCIECZKA SMOKÓW"


    W dniu 29 listopada 2016 roku klasa II b wraz z wychowawczynią p. R. Żur przygotowała przedstawienie według tekstu A. Frączek pt. Ucieczka Smoków. Uczniowie własnoręcznie wykonali piękne kukiełki, a także plakat, bilety oraz zaproszenia dla widzów. Wszystko odbyło się jak w prawdziwym teatrze, a klasa pierwsza , która przyszła obejrzeć spektakl, była zachwycona przedstawieniem. Klasie II b gratulujemy wspaniałego pomysłu!

    Tekst E. Chorążak , zdjęcie M. Augustyn


    UWAGA
    PRZECZYTAJ PROSZĘ
    **********************

    AKCJA ZBIÓRKI MAKULATURY TRWA JESZCZE TYLKO
    DO 12 GRUDNIA 2016 ROKU
    I NIE BĘDZIE JUŻ WZNAWIANA

    Więc jeżeli jeszcze masz ochotę wspomóc akcję to zapraszam. Za każdy kilogram papieru dziękuję. Pieniążki przeznaczymy na zakup gier do świetlicy szkolnej.
    Organizator akcji A. Krzysztofek


    Dodano: 28.11.16;

    Projekt"KROKUS"


    Jak co roku uczniowie naszej Szkoły biorą udział w realizacji Projektu ? Krokus?.
    Uczniowie klas szóstych posadzili w tym tygodniu cebulki żółtych krokusów. Teraz będziemy czekać do wiosny, by zakwitły. Sadzimy je dla upamiętnienia półtora miliona żydowskich dzieci i tysięcy dzieci innych narodowości, które straciły życie w czasie Holokaustu i II wojny światowej. Nie przypadkowo krokusy są w kolorze żółtym, przypominają żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistów krajach. Kwitnienie krokusów ma również symboliczny wydźwięk ? cebulki przetrwały w ziemi całą zimę i rozkwitają jako jedne z pierwszych kwiatów, przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny, odrodzenia się życia ? przyrody. W ramach projektu nasza Szkoła otrzymała oprócz cebulek krokusów materiały dydaktyczne. Opiekunem projektu jest pani Edyta Ceremon.

    Dodano: 26.11.16;

    DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA


    25 listopada w Szkolnej Bibliotece świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji uczniowie klasy IV B: Oliwia Kuros, Gabriela Wojciechowska, Karolina Bal i Patryk Sawina przedstawili uczniom młodszych klas słowną interpretację fragmentu książki Kubuś Puchatek A. A. Milne. W bibliotece pojawiła się także wystawka książek, których bohaterami są misie. Zachęcam do wypożyczania, czytania i poznawania ich przygód!

    Organizator: Ewa Chorążak

    Dodano: 23.11.16;

    ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY


    W dniu 23 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w uroczystości Święta Patrona Szkoły. Obchody rocznicowe urodzin Władysława Orkana rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu szkoły ?Orkanowska Kraina?. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną i wysłuchali informacji o życiu i twórczości patrona, przygotowaną przez uczennicę klasy VI pod kierunkiem p. R. Pustuly i p. E. Ceremon. Wiersze i śpiewki góralskie przygotowali uczniowie klas I ? III.     Z kolei ogłoszone zostały wyniki konkursu szkolnego ?Wiedzy o Patronie?:
    • I miejsce ? klasa V A
    • II miejsce - klasa IV A oraz IV B
    • III miejsce ? klasa VI B

    Wręczony został również dyplom dla Laury Ciepłuchy, która zajęła I miejsce w IX Gminnym Konkursie ?Wiedzy o Królu Kazimierzu Wielkim?.
    Po części oficjalnej uczniowie wzięli udział w zabawie andrzejkowej. Klasom młodszym przygrywał do tańca DJ Krzysztof. Natomiast klasy IV ? VI bawiły się w rytmach dyskotekowych wróżąc sobie przyszłość według starych tradycji.
    Wszyscy uczniowie otrzymali soczki i wafelki ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej.

    Tekst M. Augustyn , zdjęcie M. Gacek


    Dodano: 23.11.16;

    GMINNY KONKURS HISTORYCZNY WIEDZY O KRÓLU KAZIMIERZU WIELKIM.

    Uczennica klasy VIB Laura Ciepłucha została zwyciężczynią Gminnego Konkursu Historycznego Wiedzy o Królu Kazimierzu Wielkim. Z testu sprawdzającego znajomość wiedzy o Kazimierzu Wielkim Laura zdobyła maksymalną liczbę punktów ? 15 i zajęła I miejsce w gminie.
    Uczennicę przygotowała Pani Edyta Ceremon.Uczennicy i Pani gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    Dodano: 23.11.16;

    SZKOLENIE DLA RODZICÓW

    W dniu 22 listopada w auli szkolnej odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na temat: Cyberspołeczeństwo ? kształtowanie wartości i postaw dzieci i młodzieży. Prelekcję poprowadził p. Marek Szczotkowski z Firmy Szkoleniowo ? Edukacyjnej. W drugiej części szkolenia p. Maria Łaś ? pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu przekazała informacje dotyczące pracy ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, a także przekazała broszury dotyczące przemocy wobec dzieci i sposobów postępowania w sytuacjach trudnych i problemowych.

    Tekst , zdjęcie M. Augustyn


    Dodano: 22.11.16;

    WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW!!!

    W dniu dzisiejszym do Biblioteki Szkolnej zawitały przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Skomielnej Białej. Z wielkim zaciekawieniem wysłuchały historii pt. Zima królewny Róży (starszaki) i Kubuś Puchatek. Marchewka dla wszystkich! (maluszki) przeczytanych przez bibliotekarkę p. Ewę Chorążak.

    Dodano: 22.11.16;

    WYNIKI XII PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ!

    ??Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę?? dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo - wychowawczych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2016/2017 Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły, Emilia Łopata z klasy IIIa została nagrodzona w wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Opiekun: Małgorzata Gacek

    Dodano: 20.11.16;

    SZLACHETNA PACZKA

    W tym roku nasza szkoła po raz IV weźmie udział w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy ? www.szlachetnapaczka.pl
    Akcja polega na zbiórce produktów przeznaczonych na paczki świąteczne dla potrzebującej rodziny z każdego regionu. W szlachetnej paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najuboższych ze swojego miasta lub okolicy.
    My pomożemy wielodzietnej rodzinie, w której jedno z dzieci jest niepełnosprawne. Jak to działa?

    W każdym regionie Polski jest osoba która wie ? co dla kogo, od kiedy do kiedy zbieramy? to koordynator szlachetnej paczki w regionie. To on dowiaduje się o rodzinie i konkretnych jej potrzebach. My dla rodziny będziemy zbierać produkty żywnościowe z długą datą ważności, środki chemiczne, plecaki, przybory szkolne, kołdry, poduszki, koce, pościel i ręczniki. Rodzinie brakuje również dwuosobowej wersalki.

    Początek akcji 21 listopada Zakończenie akcji 5 grudnia
    Podarujmy potrzebującym radość, nadzieję i realną pomoc na święta. Opiekunami akcji są: p. A. Krzysztofek i A. Pędzimąż

    Dodano: 18.11.16;

    I Małopolski Konkus Informatyczny

    17 listopada 9 uczniów klasy 5 i 6 wzięło udział w I Małopolskim Konkursie Informatycznym- " Programowanie w Baltie". Baltie to mały czarodziej , który wykonuje polecenia uczniów. W ciągu 90 uczniowie musieli zapisać algorytmy rozwiązujące 8 zadań w postaci programu komputerowego " Baltie". Etap szkolny konkursu przygotowała i konkurs przeprowadziła M. Filar.

    Dodano: 18.11.16;

    GÓRA GROSZA

    Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom ogólnopolskiej akcji Góra Grosza

    Zbieramy przysłowiowe ?grosiki?, które w pojedynkę nie mają większej wartości, ale ich ?góra?, może pomóc dzieciom z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zawodowych rodzin zastępczych z całej Polski. Dzieciom zakupione zostaną najpotrzebniejsze rzeczy: przybory do szkoły, książki, odzież, obuwie itp.
    Akcja przeprowadzana pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbywa się we wszystkich chętnych szkołach i przedszkolach całej Polski. Zebrane pieniążki zostaną przekazane organizatorowi akcji ? Towarzystwu Nasz Dom.

    Akcja trwa od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku.
    Bardzo prosimy o czynne włączenie się do akcji. Wspólnie pomóżmy dzieciom. Opiekunem akcji w naszej szkole jest p. Agnieszka Krzysztofek.

    Dodano: 18.11.16;

    KOROWÓD ŚWIĘTYCH    W dniu 18 listopada uczniowie naszej szkoły pod opieką Siostry Sergii oraz Siostry Julity nauczycieli uczących religii przygotowali Korowód Świętych. Doskonała stylizacja występujących i prezentacja multimedialna , opowiadająca o życiu polskich świętych a także tych , którzy żyli w innych krajach pozwoliła na poznanie ich historii. Całość połączyła często śpiewana przez dzieci piosenka pod tytułem ? Taki duży , taki mały może świętym być. Każdy z nas powołany jest do świętości , a hasło ? Rozpoznasz te znaki na naszej drodze do nieba ? powinno towarzyszyć nam w codziennym życiu.


    Tekst , zdjęcie M. Augustyn


    Dodano: 18.11.16;

    ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

    W dniu 17 listopada w naszej szkole odbyło się Ślubowanie Klasy Pierwszej. 16 uczniów pod kierunkiem wychowawczyni p. J. Miśkowiec przygotowało na ten dzień bogaty program artystyczny. Były piosenki i wiersze o Polsce, regionie i szkole. Najważniejszą częścią było złożenie przez uczniów uroczystego ślubowania, odśpiewania hymnu szkoły i pasowania na ucznia klasy pierwszej. Na dowód przynależności do społeczności szkolnej wszyscy uczniowie otrzymali legitymację szkolną oraz pamiątkowe dyplomy i książki. Na uroczystość przybyli licznie rodzice, dziadkowie, przedszkolaki oraz uczniowie z wychowawcami.


    Tekst M.Augustyn , zdjęcia E.Chorążak


    Dodano: 18.11.16;

    XII PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

    W dniu 17.11.2016 r. uczennice naszej szkoły: Magdalena Sawina z klasy IVb i Emilia Łopata z klasy III b wzięły udział w XII Przeglądzie Pieśni Patriotycznej pod hasłem ?... Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę ...?.
    W swoim repertuarze uczestniczki zaprezentowały utwory:
    Magdalena Sawina A jeśli nie wrócę
    Emilia Łopata Taki kraj.
    Występ uczennic spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony Jury i publiczności. Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na wyniki. Uczestniczki zostały przygotowane przez p. E. Ceremon i p. M. Gacek.

    Dodano: 18.11.16;

    WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH

    W naszej szkole została przygotowana wystawa prac plastycznych uczniów klas IV- VI . W dniach odwiedzin szkoły Rodzice będą mogli obejrzeć piękne prace wykonane podczas zajęć z p. Edytą Ceremon , która również przygotowała wystawę.    Tekst i zdjęcia Edyta Ceremon


    Dodano: 16.11.16;

    CYBERSPOŁECZEŃSTWO - SZKOLENIE PROFILAKTYCZNE


    W dniu 16 listopada uczniowie klas IV-VI wzięli udział w szkoleniu pod hasłem ? Cyberspołeczeństwo ? kształtowanie wartości i postaw dzieci i młodzieży ?prowadzone przez przedstawiciela firmy szkoleniowo-edukacyjnej p. Marka Szczotkowskiego. Prelegent poruszył tematy związane z zagrożeniami w sieci i zjawiskiem cyberbullingu oraz jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Mówił jak kształtować swoją osobowość w oparciu o wartości i pozytywne postawy , a także jak przeciwstawić się manipulacjom telewizji , Internetu , reklamy i portali społecznościowych. W tym dniu odbyło się również szkolenie o tej tematyce dla nauczycieli obu szkół . Podobne spotkanie planowane jest listopada o godz. 16 00 dla rodziców 22.

    Tekst , zdjęcie M. Augustyn

    Dodano: 16.11.16;

    GMINNY KONKURS HISTORYCZNY WIEDZY O KRÓLU KAZIMIERZU WIELKIM

    Uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Historycznym Wiedzy o Królu Kazimierzu Wielkim. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: przygotowanie komiksu do legendy ?Król Chłopów? oraz test sprawdzający wiedzę nt. Króla Kazimierza Wielkiego. W zmaganiach wzięli udział uczniowie klas szóstych: Laura Ciepłucha, Kinga Żur, Anna Gładysz, Patrycja Lempart - klasa VIB oraz Igor Skrocki klasa VIA. Uczniów przygotowała p. Edyta Ceremon. Czekamy na werdykt jury!!!

    Dodano: 16.11.16;

    MAŁOPOLSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

    MAŁOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO,

    15 listopada 2016r. odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Do rywalizacji stanęło 12 uczniów z klas: VIa, VIb, i IVa

    MAŁOPOLSKI BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY

    14 listopada 2016r. o godz. 13.00 odbył się Biblijny Konkurs Tematyczny ? Z Dobrą Nowiną przez życie?- etap szkolny. Wzięło w nim udział 7 uczniów naszej szkoły z klasy VI a, VI b, i IV b. Najwyżej punktowane prace zostaną przesłane do Komisji Rejonowej w Myślenicach.

    MAŁOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY

    Dnia 7 listopada 2016 roku w naszej szkole odbył się Małopolski Konkurs Humanistyczny. Etap szkolny nosił tytuł ?Na falach życia?. W konkursie wzięło udział 10 uczniów z klas VI. Zdobytą podczas czytania lektur konkursowych wiedzę musieli wzbogacić własnymi refleksjami i wykorzystać w trakcie rozwiązywania zadań. Szkolny Opiekun Konkursu- p. Iwona Mikulec
    Dodano: 10.11.16;

    ROCZNICA 11 LISTOPADA

    W dniu 10 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w akademii z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowaną przez uczniów Gimnazjum im. Henryka Łasaka. ?Lekcja historii?, w której wzięli udział uczniowie była formą kształtowania tożsamości narodowej, poczucia patriotyzmu i więzi z Naszą Ojczyzną - Polską.

    Po części oficjalnej uczniowie wzięli udział w apelu, podczas którego wręczone zostały nagrody - ufundowane przez Radę Rodziców - dla drużyny biorącej udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej.Chłopcy na etapie gminnym zajęli I miejsce i zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Uczniowie: Jakub Chorzępa, Jakub Chorążak, Filip Krauzowicz, Bartosz Gacek, Krzysztof Sewioło, Krzysztof Folwarski, Michał Żur, Marcel Nawara, Daniel Gruca i Piotr Łącki godnie i z klasą reprezentowali naszą szkołę! Drużynę przygotowywała p. Małgorzata Gacek. Nagrodę i dyplom otrzmała również Martyna Bal z kl. V B, która brała udział w konkursie plastyczno ? literackim ?Pod dobrą opieką? w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł.

    Na zakończenie uczniowie wysłuchali informacji dotyczących bezpiecznego zachowania się podczas poruszania się po drodze w porze jesienno ? zimowej oraz w czasie zajęć i przerw szkolnych.

    Tekst , zdjęcie M. Augustyn    Dodano: 4.11.16;

    OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ

    W dniu 4.11.2016r. uczniowie klas II i III naszej szkoły wzięli udział w pierwszej części Ogólnopolskiego Turnieju ?Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku?.
    Spotkanie drużyn w gminnych eliminacjach odbyło się w Szkole Podstawowej w Tenczynie. Po bardzo wyczerpujących meczach o wygranej zaważyła dogrywka, a następnie rzuty karne. Wszyscy zawodnicy prezentowali bardzo wysoki poziom formy. Jednak to drużyna ze Skomielnej Białej wygrała turniej gminny i zakwalifikowała się do etapu powiatowego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


    Tekst , zdjęcie M. Gacek


    Dodano: 4.11.16;

    Z WIZYTĄ W STRAŻY!

    W dniu 3.11.2016r. uczniowie klasy 3a wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną ze Skomielnej Białej. Dzieci miały okazję wysłuchać prelekcji na temat bezpieczeństwa i pracy strażaków. Uczniowie chętnie zwiedzili pomieszczenia straży, wozy bojowe, poznali także podstawy udzielania pierwszej pomocy. Serdeczne dziękujemy wszystkim strażakom, którzy przygotowali dla uczniów naszej szkoły tak interesujące i pouczające zajęcia!    Tekst , zdjęcie M. Gacek


    Dodano: 3.11.16;

    DOŚWIADCZENIE !

    W dniu 03.11.2016r. uczniowie klasy VI na lekcji przyrody wykonali pierwowzór aparatu fotograficznego ? camerę obscura. Dzięki camerze obscura uczniowie zaobserwowali odwrócony i pomniejszony obraz, który powstał w wyniku prostoliniowemu rozchodzeniu światła.
    Dodano: 29.10.16;

    PAMIĘTAMY !

    Przed zbliżającym się Świętem Zmarłych uczniowie naszej szkoły wyszli na cmentarz by zapalić znicze i wziąć udział w modlitwie za zmarłych nauczycieli i pracowników obsługi. Pamiętając o tych którzy odeszli wspominamy tych , którzy na zawsze pozostali w naszych sercach.    Tekst , zdjęcie M. Augustyn


    Dodano: 29.10.16;

    DYPLOMY I NAGRODY DLA UCZNIÓW.


    W dniu 28 października na auli szkolnej uczniowie klas I-III wzięli udział w apelu na którym zostały wręczone dyplomy i nagrody dla uczniów biorących udział w Konkursie Różańcowym pod hasłem Różaniec ? Kolorowa Modlitwa. Organizatorem i fundatorem nagród byli Siostra Julitta oraz Ksiądz Andrzej. I miejsce przyznano Bartoszowi Bednarczykowi z klasy I, II miejsce otrzymał Piotr Łącki z klasy IIb. Miejsce III przyznano Emilii Łopacie z klasy IIIa oraz Adrianowi Kowalczykowi z klasy IIa. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy. W drugiej części apelu uczniowie wysłuchali informacji na temat zachowania bezpieczeństwa w szkole na przerwach , podczas wycieczek i wyjść tematycznych a także w okresie zbliżających się dni świątecznych .

    Tekst , zdjęcie M. Augustyn


    Dodano: 29.10.16;

    Ślubowanie w Szkole Muzycznej


    W dniu 27 października na auli szkolnej odbyło się Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych którzy przeszli pomyślnie przesłuchania i zostali zakwalifikowani do zajęć Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Czasławiu - Filia w Skomielnej Białej. Naukę w klasie I cyklu sześcioletniego i cyklu 4 letniego rozpoczęło 13 uczniów W godzinach popołudniowych na zaproszenie organizatorów przybyli licznie uczniowie , nauczyciele , rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz zaproszeni goście; Uczniowie klas pierwszych cyklu sześcioletniego oraz czteroletniego złożyli uroczyście ślubowanie, a następnie smyczkiem zostali pasowani na uczniów przez Koordynatora p. Piotra Komara.
    Na pamiątkę uroczystości każdy uczeń otrzymał dyplom - akt ślubowania oraz długopis z napisem. W drugiej części spotkania-części artystycznej, uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Czasławiu zaprosili na koncert, w którym przedstawili utwory muzyki poważnej. Koncert poprowadziła p. Natalia Komar. Występy rozpoczął Chór pod dyrekcją p. Piotra Komara , który wykonał utwór Gauda Mater Polonia.

    Tekst , zdjęcie M. Augustyn


    Dodano: 29.10.16;

    DYSKOTEKA


    Dnia 26 października 2016r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego została zorganizowana dyskoteka szkolna. Uczniowie klas IV ? VI bawili się doskonale. Muzyka i tańce przeplatane były ciekawymi zabawami, w których uczniowie chętnie brali udział.
    Opiekunami dyskoteki były P. Danuta Maciążka i P. Edyta Ceremon

    Dodano: 26.10.16;

    PIANINO ELEKTRYCZNE ? PREZENT DLA UCZNIÓW


    W dniu 25 października uczniowie Szkoły Muzycznej Filii w Skomielnej Białej otrzymali w prezencie pianino elektryczne , które posłuży im do nauki gry oraz do akompaniamentu podczas prezentacji muzycznych. Radości nie było końca . Uczniowie z ciekawością i zaangażowaniem składali i przygotowywali otrzymany sprzęt. Dziękujemy pani Dyrektor Szkoły Muzycznej Beacie Miętce za wzbogacenie wyposażenia naszej filii.

    Tekst , zdjęcie M. Augustyn


    Dodano: 26.10.16;

    AWANSE NAUCZYCIELI


    Nauczycielka wychowania fizycznego - Paulina Janowiec-Kapłon 14 lipca 2016 r. obroniła pracę doktorską na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zatytułowaną "Wzory osobowe sportu wyczynowego. Bohaterowie kolarstwa polskiego w latach 70. i 80. XX wieku" i uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Oficjalne wręczenie dyplomów doktorantom odbyło się podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pani Paulina Janowiec-Kapłon otrzymała dyplom z rąk Rektora AWF Kraków prof. dr hab. Aleksandra Tyki.

    Dodano: 25.10.16;

    KONKURS PLASTYCZNY
    BAŚNIE, NATURALNIE!

    Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić treść wybranej baśni. Do pracy należy załączyć krótkie streszczenie interpretowanego utworu.
    Uczestnicy konkursu tworzą kompozycję płaską, wykonaną na kartonie o formacie A3. Do wykonania kompozycji należy wykorzystać materiały naturalne takie jak: patyki, drobne kamyczki, muszelki itp.
    Powinny one stanowić zasadniczą część pracy konkursowej. Dopuszcza się możliwość uzupełniania kompozycji o fragmenty dorysowywane czy domalowywane. Istnieje również możliwość dopełniania kolażu elementami wyklejanki.

    Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I ? III i klasy IV ? VI. W każdej z kategorii najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz przesłane na konkurs ogólnopolski.

    Na Wasze prace czekam do 30 listopada 2016 r. w Bibliotece Szkolnej!

    Ewa Chorążak

    Dodano: 25.10.16;

    MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

    Dnia 24.10.2016 r. w naszej szkole odbył się Małopolski Konkurs Matematyczny- etap szkolny. W konkursie wzięło udział 5 uczniów z klas VI. Zestaw konkursowy zawierał 17 zadań - 12 zadań zamkniętych, 2 zadania, których prawdziwość trzeba było ocenić( P lub F) oraz 3 zadania otwarte. Na rozwiązanie tych zadań uczniowie mieli 90 minut. Szkolny Opiekun Konkursu- p. Barbara Krok.

    Tekst ,B. Krok


    Dodano: 25.10.16;

    WYSTAWA PLASTYCZNA.


    Uczniowie klas I-III pod kierunkiem p. Wioletty Kojder Leżańskiej i p. Agnieszki Pędzimąż przygotowali wystawę plastyczną pod hasłem ? Jak pomagamy innym?.
    Wystawa jest częścią programu promującego ideę wolontariatu wśród uczniów naszej szkoły. W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciele wzięli udział w szkoleniu na temat wolontariatu w szkole , zaś wychowawcy klas na zajęciach wychowawczych oraz omówili jego istotę In podjęli inicjatywy jakie będą realizowane w roku szkolnym 2016/2017

    Tekst , zdjęcie M. Augustyn


    Dodano: 20.10.16;

    MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

    W dniu 19 października uczennice klas szóstych wzięły udział w spotkaniu z p. mgr Barbarą Zapałą prelegentką Działu Profilaktyki i Edukacji Procter Q Gamble, które było częścią realizowanego programu dla dziewcząt pod hasłem " Między nami kobietkami"


    Tekst , zdjęcie M. Augustyn


    Dodano: 18.10.16;

    ZBIERAJ BATERIE!

    Nasza szkoła już kolejny rok bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla szkół "ZBIERAJ BATERIE!".
    Zachęcamy do przynoszenia zużytych baterii i wrzucania ich do specjalnego pojemnika znajdującego się w Bibliotece Szkolnej. Akcja trwa przez cały rok.


    Tekst , zdjęcie Ewa Chorążak, opiekun akcji


    Dodano: 18.10.16;

    KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

    W Bibliotece Szkolnej pojawił się nowy regał opatrzony napisem "KONIECZNIE PRZECZYTAJ!". Prezentowane są na nim ciekawe pozycje książkowe dla dzieci. Zachęcam wszystkich uczniów do korzystania ze szkolnej wypożyczalni!


    Tekst , zdjęcie Ewa Chorążak


    Dodano: 18.10.16;

    MAKULATURA I GRY

    Jak wiecie przed wakacjami oddaliśmy makulaturę zbieraną przez rok szkolny 2015/2016 uzbieraliśmy prawie tonę
    ?troszkę tego było? ?
     za otrzymane pieniążki zostały zakupione nowe gry do świetlicy szkolnej:
    • kapsle ? gra z torem wyścigowym,
    • family bingo ? z kolorowymi patyczkami, w której ćwiczymy precyzję i sprawność dłoni,
    • squarkibase ? interesująca gra z elementami strategii,
    • oraz na Waszą prośbę karty UNO ?

    Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu i uprzyjemnią czas spędzany na świetlicy szkolnej. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy czynnie włączyli się w akcję oraz darczyńcom.
    Serdecznie pozdrawiam

    Tekst , zdjęcie Agnieszka Krzysztofek ? organizator akcji


    Dodano: 15.10.16;

    DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

    13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowejna której uczniowie złożyli życzenia swoim nauczycielom. Uroczystość przygotowali uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej pod kierunkiem Pani Edyty Ceremon, Pani Agnieszki Szewczyk ?Bąbol, Pani Małgorzaty Filar oraz księdza katechety- Andrzeja Wasilewskiego- Kruka.

    Następnie odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich pracowników szkoły, podczas którego Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły.


    Dodano: 15.10.16;

    KONKURS RÓŻAŃCOWY

    Miesiąc październik jak co roku to czas modlitwy różańcowej.Jest to także okazja, aby wykonać różańce z różnych rzeczy, produktów , darów jesieni.
    Na szkolnym korytarzu zostały umieszczone różańce wykonane przez dzieci klas 1-3. Można podziwiać obfitą pomysłowość dzieci z rodzicami. Okazuje się, że różaniec można zrobić z orzechów, kasztanów, makaronu, koralikó plastikowych, zakrętek plastikowych, nawet z uszek do barszczu.

    Wykonanie różańca wymaga czasu, pracy, pomysłowości, jest okazja do przyp[omnienia sobie że różaniec jest wspaniałą drogą śladami Pana Jezusa i Jego Matki, to bukiet róż wdzięczności i próśb do Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.
    Tekst s.Julitta Szydlak , zdjęcie M. Augustyn.


    Dodano: 8.10.16;

    ZDROWE ODŻYWIANIE

    Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu "Szklanka mleka dla każdego ucznia" współfinansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego.Każdy uczen jeśli tylko chce może napić się mleka białegouzupełniając swój dzienny jadłospis o zdrowy pełen nabiału produkt. Od nowego roku szkolnego realizujemy również program "Owoce i warzywa w szkole" w ramach któego uczniowie klasI-III otrzymują nieodpłatnie prcję owoców i warzyw. Projekt dofinansowany jest z Agencji Rynku Rolnego a wazrywa i owoce dostarcza firma z Jordanowa.

    Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


    Dodano: 5.10.16;

    GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

    W dniu 5 października 2016 roku, w Skomielnej Białej, odbył się Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej chłopców. W Turnieju wzięły udział drużyny ze Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej, Tenczyna, Lubnia i Krzeczowa. Wszyscy zacięcie walczyli o zdobycie jak najlepszych miejsc. Ostatecznie wyniki są następujące: I m-ce Tenczyn, II m-ce Lubień, III m-ce Skomielna Biała, IV m-ce Krzeczów. Gratulujemy wszystkim drużynom.

    Dodano: 5.10.16;

    WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO

    Dnia 04.10.2016 r. uczniowie klas IV-VI pojechali na wycieczkę do Zakopanego. Zwiedzili Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach ( wotum dziękczynne po ocaleniu życia i zdrowia Jana Pawła II po zamachu w 1981 r.) , wyjechali kolejką na Gubałówkę, zwiedzili Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, gdzie leży wielu znanych ludzi zasłużonych dla Podhala, a także Ojczyzny. Tutaj znajduje się grób Władysława Orkana ? patrona naszej Szkoły. Uczniowie obejrzeli również eksponaty w Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego na Krupówkach, przeszli Krupówkami- głównym deptakiem Zakopanego. Zakupili tu pamiątki charakterystyczne dla tego regionu. Podjechali także pod Skocznię, gdzie zobaczyli Wielką Krokiew. Dzięki doświadczonym pilotom: p. Ani i p. Marcinowi dzieci usłyszały wiele ciekawostek o mieście oraz faunie i florze Zakopanego i okolic.    Dodano: 3.10.16;

    DZIEWCZYNY NA MEDAL!

    W ostatnim dniu września w naszej szkole zostały rozegrane Gminne Rozgrywki w halową mini piłkę nożną. Wzięły w nich udział wszystkie szkoły z naszej gminy. Rywalizacja była niezwykle emocjonująca, gdyż awans do kolejnego etapu uzyskuje tylko jeden zespół.
    Uczennice naszej szkoły wystąpiły w składzie: Dominika Frost, Julia Gacek, Wiktoria Pawlik, Julia Wicherek, Kinga Żur, Laura Ciepłucha, Weronika Gacek i Oliwia Pawlikowska. W wyrównanej walce ostatecznie zostały pokonane jedynie przez drużynę z Lubnia i zajęły wysokie, drugie miejsce. Gratulujemy!
    Opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon

    Tekst i zdjęcia P. Janowiec-Kapłon.


    Dodano: 29.09.16;

    ELIMINACJE DO TURNIEJU

    W dniach 29-30.09.2016r. uczniowie klas II-III wzięli udział w kwalifikacjach do drużyny piłkarskiej, która weźmie udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej " z podwórka na stadion, o puchar Tymbarku".
    4 konkurencje (strzał na bramkę, bieg na czas, slalom z piłka, bieg wytrzymałościowy) pozwoliły wyłonić 10 uczniów, którzy będą reprezentować szkołę podstawową w turnieju.    Dodano: 29.09.16;

    BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY


    W dniu 27.09.2016r. uczniowie klas I - III i IV - VI wzięli udział w spotkaniu z panią aspirant sztabowy Ewą Nalepą z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach pod hasłem "Bezpieczna Droga do szkoły". Uczniowie poznali zasady poruszania się po drodze, stosowania znaków odblaskowych przy plecakach i ubraniach. Podczas prelekcji omówione zostały znaki drogowe, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w ruchu drogowym. Pani policjant zwróciła uwagę na różne niebezpieczne sytuacje, na które napotkać może każde dziecko.

    Dodano: 20.09.16;

    WYCIECZKA DO NIEDZICY


    W dniu 19 września uczniowie klasy I i II wzięli udział w wycieczce. Zwiedzili Zamek w Niedzicy a w nim muzeum pełne eksponatów związanych z historią obiektu.
    Płyneli statkiem po Zalewie Czorstyńskim. W czasie wspólnego pobytu mogli podziwiać również uroki pasma pienińskiego.


    Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


    Dodano: 16.09.16;

    PAMIĘTAMY !

    W dniu 16 września uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z opiekunem p. D. Maciążką przeszli pod Obelisk Upamiętniający Wydarzenia z Dnia 3 Września 1939 roku. , pod którym złożyli kwiaty i zapalili znicze w 77 rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę i Dnia Sybiraka. Jako wyraz pamięci o minionych wydarzeniach młodzież w tym dniu wzięła również udział w pogadance związanej z historią naszej Ojczyzny.    Dodano: 15.09.16;

    WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


    W dniu 15.09.2016r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas II ? VI głosowali na swoich kandydatów.
     Wyniki demokratycznych wyborów:
   • Przewodniczący ? Kinga Żur
   • Zastępca przew. ? Piotr Maturski
   • Członkowie : ? Joanna Żur Jakub Masłowski Magdalena Sawina

   Organizatorzy wyborów do Samorządu Uczniowskiego: p. D. Maciążka, p. E. Chorążak, p. E. Ceremon


  Dodano: 06.09.16;

  Akcja PODRĘCZNIKI!!!

  Początek września to bardzo pracowity czas dla biblioteki szkolnej! W tym roku szkolnym wszystkim uczniom klas I ? V zostały wypożyczone podręczniki szkolne oraz ćwiczenia. Do rąk uczniów trafiło 990 egzemplarzy książek oraz ponad 500 zeszytów ćwiczeń. Pamiętajmy, że podręczniki są wieloletniego użytku i trzeba o nie dbać, a pod koniec czerwca zwócić do biblioteki szkolnej! Wszystkim uczniom życzę wielu szkolnych sukcesów i samych dobrych ocen. A wszystkich stęsknionych czytelników zapraszam do wypożyczalni!
  Bibliotekarz Ewa Chorążak

  Dodano: 29.08.16;

  NARODOWE CZYTANIE

  Także i nasza szkoła wzięła udział w tegorocznej akcji Narodowego Czytania pod patronatem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Klasy szóste z wielkim zaciekawieniem wysłuchały fragmentu ?Quo vadis? Henryka Sienkiewicza odczytanego przez Dyrektora Szkoły Pana Jerzego Kołpaka. Spotkanie odbyło się w bibliotece szkolnej.

  OPIEKUNOWIE AKCJI: E. Chorążak, I. Mikulec, E. Folwarska.  Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęty został Mszą Św., którą w intencji społeczności szkolnej odprawił Ksiądz katecheta Andrzej Wasilewski-Kruk.

  Następnie Uczniowie wraz z Rodzicami udali się do Szkoły, gdzie Pan Dyrektor Szkoły powitał 17-stu pierwszoklasistów oraz wszystkich przybyłych na uroczystość. Przekazał ważne informacje Uczniom oraz Rodzicom i życzył wszystkim Uczniom wielu sukcesów w nauce.


  Dodano: 29.08.16;

  77 ROCZNICA TRAGICZNYCH WYDARZEŃ

  28 sierpnia 2016 r. po raz kolejny Uczniowie wraz z Nauczycielami wzięli udział w patriotycznej uroczystości poświęconej uczczeniu pamięci tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się w czasie wojny obronnej 3 września 1939 r. w Skomielnej Białej.

  W DNIU 5 WRZEŚNIA 2016 ROKU O GODZINIE 17:30
  W AULI SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE
  RODZICÓW ORAZ UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ W CZASŁAWIU
  FILIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ
  ROZPOCZYNAJĄCE NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017


  Dodano: 26.08.16;

  LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO NAUCZYCIELI  Dodano: 23.06.16;

  OSTATNI APEL ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


  W dniu dzisiejszym,23 czerwca odbył się apel podsumowujący rok szkolny 2015/2016. Na początku Uczniowie klas szóstych pożegnali się programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem P.R.Pustuły i P.B.Krok. Póżniej wystąpili uczniowie klas piątych, którzy pod kierunkiem P.E.Ceremon i P.D.Maciązki przygotowali również program artysztczny dla swoich starszych kolegów. Świetnym pomysłem były przygotowane przez Uczniów klas piątych i P.M.Filar pożegnalne prezenty. Absolwentom wręczono również koszulki ufundowane przez P. Marię i Krzysztofa Łopatów.

  Następnie Dyrektor przedstawił wyniki z nauczania i zachowania za rok szkolny 2015/2016, podsumował pracę dydaktyczno-wychowawczą, wymienił sukcesy uczniów Naszej Szkoły oraz przedstawił najlepszych absolwentów Szkoły nagrodzonych przez P. Wójta Gminy Lubień. Wręczone zostały uczniom dyplomy i nagrody za udział w ostatnich konkursach. Na zakończenie Pan Dyrektor podziękował wszystkim Nauczycielom za pracę dydaktyczno-wychowawczą, życzył miłego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego. Na koniec zaapelował o rozwagę i unikanie niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu.

  Dodano: 23.06.16;

  CZYTELNIK ROKU 2015/2016

  w kategorii klas I ? III KACPER SUTOR kl. II A
  w kategorii klas IV ? VI SZYMON NAWARA kl. IV B
  GRATULACJE!!!

  BIBLIOTEKARZ: EWA CHORĄŻAK

  Dodano: 22.06.16;

  NAJLEPSI ABSOLWENCI


  Dzisiaj po raz 17?sty wręczono nagrody najlepszym absolwentom Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Nagrody ufundowane zostały przez Władze Gminy Lubień.
   10 NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  • 1 ŁOPATA WERONIKA VI B śr. 5,91
  • 2 SADŁOWSKA ANETA VI A śr.5,82
  • 3 SKUPIEŃ JULIA VI B śr.5,82
  • 4 SAWINA FILIP VI B śr.5,82
  • 5 ŁOPATA MICHAŁ VI B śr.5,73
  • 6 ŻUR PATRYCJA VI B śr. 5,64
  • 7 MASŁOWSKA KLAUDIA VI B śr.5,73
  • 8 SUTOR GABRIELA VI B śr.5,36
  • 9 CZYSZCZOŃ GRZEGORZ VI A śr.5,27
  • 10 MOŁOCZNIK KLAUDIA VI A śr.5,27
  W trakcie spotkania wręczono także nagrody dla najlepszych sportowców w bieżącym roku szkolnym. Nagrodę specjalną dla najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej ufundował Zarząd Kółka Rolniczego w Skomielnej Białej. Nagrodę otrzymała Weronika Łopata z klasy VIB.
  Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  Dodano: 22.06.16;

  KOPCIUSZEK  20 czerwca 2016 roku uczniowie klasy IV a pod kierunkiem p. E. Folwarskiej przygotowali dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz rodziców przedstawienie pt: "Kopciuszek". Wykazali się niezwykłym talentem aktorskim. Piękny występ oraz dekoracja zostały nagrodzone brawami. Młodym aktorom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Dodano: 21.06.16;

  MAKULATURA


  Zakończyliśmy akcję zbiórki makulatury? po raz kolejny makulaturę odebrał od nas p. Michał Wójtowicz, serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji. Tym razem zebraliśmy 960 kilogramów. Darczyńcom bardzo dziękujemy, a pieniążki z początkiem roku szkolnego przeznaczymy na zakup nowych gier do świetlicy szkolnej.
  Udanych, słonecznych wakacji? opiekun akcji Agnieszka Krzysztofek

  Dodano: 14.06.16;

  SPOTKANIE Z POLICJANTEM


  W dniu 14 czerwca uczniowie klas I-III oraz IV- VI wzięli udział w spotkaniu z policjantem. Asp. St. p. Ewa Nalepa poprowadziła prelekcję pod hasłem ? Bezpieczne wakacje?. Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzać wolny czas, na co zwracać uwagę , jak zachować się nad wodą , w górach i w lesie . Pani aspirant przypomniała o zasadach bezpieczeństwa w kontakcie z gazem , prądem i ogniem o bezpiecznym korzystaniu z internetu oraz o zachowaniu ostrożności podczas poruszania się po drogach w charakterze pieszego i rowerzysty. Tylko zachowanie wszelkiego bezpieczeństwa pozwoli uniknąć niepożądanych zdarzeń i niebezpiecznych sytuacji zagrażających zdrowiu.

  Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


  Dodano: 13.06.16;

  W WILLI DECJUSZA


  W dniach 9 i 10 czerwca uczniowie klas IV uczestniczyli w wycieczce do Krakowa w ramach programu ?Dukaty Decjusza?.
  Zajęcia odbywały się w renesansowej Willi Decjusza. Uczniowie zwiedzili zespół pałacowo?parkowy, wysłuchali prelekcji o historii pieniądza, jego wartości i roli, zjedli kolację w renesansowej restauracji. Później uczestniczyli w warsztatach numizmatycznych ? każdy uczeń samodzielnie wykonywał złoty dukat. Na koniec nastąpiła prezentacja zbroi, ubioru i etykiety dworskiej przez rycerza Krakowskiej Chorągwi Nadwornej. Drugiego dnia, po pysznym śniadaniu, odbyło się podsumowanie programu w formie zabaw edukacyjnych. Po opuszczeniu Willi uczniowie odwiedzili jeszcze Ogród Zoologiczny, gdzie z zainteresowaniem obserwowali dzikie zwierzęta. Największą atrakcją był nowo otwarty obiekt dla pingwinów. Wycieczka upłynęła w miłej atmosferze, a pobyt w zabytkowym miejscu zwiększył atrakcyjność zajęć.
  Dodano: 13.06.16;

  WYCIECZKA DO WARSZAWY


  W dniach 8.06-10.06.2016 r. uczniowie klas IV- VI uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z najważniejszymi obiektami i zabytkami Stolicy. Uczniowie spacerowali po Parku Łazienkowskim, gdzie widzieli Oranżerię, Pomnik Chopina. Następnie zwiedzili Stadion Legii Warszawa, zrobili pamiątkowe zdjęcie pod Stadionem Narodowym, przejechali metrem, zwiedzili Centrum Nauki Kopernik. Bardzo ciekawym punktem programu była ? Wizyta u Króla? czyli zwiedzanie Pałacu w Wilanowie oraz zwiedzanie Zamku Królewskiego ? pierwotnej rezydencji książąt mazowieckich. Uczniowie spacerowali po Starym Mieście, gdzie widzieli Barbakan, Katedrę, Rynek, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Syrenki, Pomnik Małego Powstańca, Pałac Prezydencki, Kościół Św. Anny, Plac Piłsudzkiego i Grób Nieznanego Żołnierza- obserwowali zmianę warty. Dużą atrakcją dla uczniów był wyjazd na XXX Piętro Pałacu Kultury i Nauki. Wieczorem uczniowie mieli możliwość gier zespołowych na wielofunkcyjnych boiskach oraz udział w ognisku z pieczeniem kiełbasek. Wspaniali przewodnicy po Warszawie p. Wojtek, p. Marcin, kierowca ?Kapitan Tomasz? oraz pilot wycieczki p. Ania stworzyli uczniom cudowną i niezapomnianą atmosferę, którą będą długo pamiętać.


  Dodano: 07.06.16;

  SZKODLIWY AZBEST - prelekcja


  W dniu 7.06.2016 r. uczniowie klas I i klasa IIa wzięli udział w prelekcji na temat szkodliwości azbestu. Podczas pogadanki i prezentacji multimedialnej uczniowie dowiedzieli się jak dbać o zdrowie, unikając kontaktu ze szkodliwymi czynnikami. Prelekcja zakończona została zabawami, obrazującymi negatywny wpływ azbestu na płuca. Uczniowie otrzymali podarunki i odblaski od grupy Swiss Contibution.

  Dodano: 07.06.16;

  WYCIECZKA KLAS III NA ŚNIEŻNICĘ
  W dniach 1 i 2 czerwca uczniowie klas trzecich naszej szkoły wraz z wychowawcami wzięli udział w pieszej wycieczce na Śnieżnicę. Trasa zielonego szlaku, którą udali się nasi dzielni wędrowcy, wiodła z Gruszowca do schroniska znajdującego się pod szczytem. To pięknie położony i wyposażony kompleks budynków, z oryginalną kaplicą (jest to Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjny istniejący, z przerwami, od 1939 roku, założony przez Ks. Józefa Winkowskiego).
  Na terenie ośrodka znajdują się dwa boiska, teren dla dzieci przeznaczony do zabawy i odpoczynku oraz kilka miejsc na ognisko i grillowanie. Pierwszego dnia pogoda sprzyjała więc wybrali się na blisko położoną Śnieżnicę, a pełen wrażeń dzień zakończyli wspólnym grillowaniem. Następnego dnia z powodu niesprzyjającej aury czas spędzili równie interesująco, gdyż ośrodek wyposażony jest w świetlicę z wieloma grami; największe powodzenie miał stół tenisowy, tzw. ?piłkarzyki? oraz sklepik z lodami. Dzieci już tęsknią za następną taka wyprawą.
  Opiekunami i organizatorami wycieczki były p. Anna Szynalik i p. Joanna Miśkowiec

  Dodano: 07.06.16;

  WYSTAWA PRAC Z PROJEKTU "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"


  Podczas Pikniku Rodzinnego, który odbył się 05.06.2016 r., w auli szkolnej można było obejrzeć m. in. wystawę prac przygotowanych w ramach projektu "Książki naszych marzeń!". Piękne plakaty, książki, foldery, a nawet plastelinowe postacie bajkowe to efekt pracy 12 oddziałów klasowych, które przygotowały je w ramach mini ? projektów bibliotecznych. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i rodziców.
  Bibliotekarz: Ewa Chorążak

  Dodano: 06.06.16;

  PIKNIK RODZINNY ?SKOMIELNA DZIECIOM?


  W dniu 5 czerwca w Skomielnej Białej na placu przy szkole z inicjatywy Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Kultury i Teatru ?Chrząszcz w trzcinie? zorganizowany został Piknik Rodzinny pod hasłem ?Skomielna Dzieciom?. Był on okazją nie tylko do miłego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i ich rodziców ale również do integracji wszystkich grup, instytucji działających na terenie wsi Skomielna Biała. Aktywnie w przygotowanie włączyli rodzice, 6-36 Hufiec Pracy, strażacy oraz liczni sponsorzy. We wczesnych godzinach popołudniowych na placu przyszkolnym rozległo się granie i śpiewanie. Na początek wystąpiła Grupa JUMP i VOLUME ze Studia So Beet, która pokazała tańce nowoczesne. Następnie dzieci wraz z przybyłymi rodzicami mogły obejrzeć spektakl ?Plum i Bulb? w wykonaniu Teatru Chrząszcz w Trzcinie. Po nim ?Korpiołki? zespół regionalny ze Skomielnej Białej wyśpiewał program ?Tradycyjne zabawy dziecięce?. Na występie przedstawili się uczniowie Szkoły Muzycznej filii ze Skomielnej Białej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej. Między czasie na szkolnym boisku rozegra l się turniej rodzinny w piłce nożnej, oraz liczne konkursy i zabawy sportowe. Między czasie można było zwiedzić wóz strażacki i obejrzeć pokaz I pomocy przygotowany przez skomielniańskich strażaków.

  Chętnie dzieci wzięły udział w kąciku kolorowanek, malowaniu twarzy, w loterii fantowej i w licznych zabawach ruchowych przy muzyce. Nie zabrakło dmuchanych balonych wiatraków, waty cukrowej, stoisk z ciastami przygotowanymi przez rodziców. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa i aukcje przygotowane przez organizatorów. Przybyli goście mogli również obejrzeć wystawę prac plastycznych wykonanych prze uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci podczas zajęć plastycznych w GOK. Organizacja imprezy w Skomielnej Białej pokazała jak można połączyć siły i działać razem dla dobra wspólnego i nie potrzeba dodatkowego dopingu, żeby się świetnie bawić. Na zakończenie pikniku zagrała Strażacka Orkiestra Dęta ze Skomielnej Białej a przybyli goście śpiewali razem znane piosenki w formie karaoke prowadzonym przez Chór Gaudium.

  Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


  5 czerwca niedziela
  Organizatorzy Pikniku Skomielna Dzieciom informują , że w przypadku deszczowej pogody zaplanowane rozgrywki sportowe odbędą się na hali , a występy na auli w budynku szkoły.
  Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców.


  Dodano: 03.06.16;

  SPOTKANIE Z MONIKĄ ŻUR


  Z okazji Dnia Dziecka gościliśmy w Naszej Szkole Panią Monikę Żur - reprezetantkę Polski w kolarstwie górskim. Pani Monika przybliżyła uczniom tematykę związaną z uprawianym przez Nią sportem, a także zaprezentowała sprzęt kolarski oraz zdobyte medale na Mistrzostwach Świata, Europy i Polski. Sedecznie dziękujemy, gratulując osiągnietych sukcesów i życzymy wielu, wielu następnych!
  Dodano: 03.06.16;

  PIKNIK KLASY PIERWSZEJ

  W dniu 1 czerwca uczniowie klasy I a oraz I b wzięli udział w plenerowym pikniku zorganizowanym z pomocą rodziców. Zaraz z samego rana udali się w pieszą wędrówkę na Mały Luboń, gdzie mieszka Dawid jeden z kolegów. Tam czekało na nich szereg niespodzianek, zabaw i słodkości. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy sportowe, ale również loteria z balonami. Uczniowie korzystając z pięknej słonecznej pogody wzięli udział w rozgrywkach piłki nożnej, rzutach do kosza, korzystali z huśtawek i urządzeń ogrodowych. Atrakcją była czekolada na gorąco i mnóstwo owoców i ciasteczek. Dziękujemy rodzicom p. Krystynie Węgrzyn , p.Ewie Gruca, p.Kai Kościelniak, p. Barbarze Czyszczoń. Słowa wdzięczności kierujemy szczególnie pod adresem p. Doroty Hanusiak, która udostępniła dzieciom wspaniały , duży plac do zabawy i czuwała nad świetną organizacją pikniku.

  Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


  Dodano: 01.06.16;

  XVI TURNIEJ WIEDZY GMINIE LUBIEŃ


  W dniu 31.05.20016 r. w Szkole Podstawowej w Lubniu odbył się XVI już Konkurs Wiedzy o naszej pięknej Gminie. Na pytania odpowiadały trzyosobowe reprezentacje szkół z Krzeczowa, Tenczyna, Lubnia i nasza ze Skomielnej Białej w składzie; Gabriela Sutor, Weronika Łopata i Filip Sawina, którą zagrzewała do walki ośmioosobowa drużyna dopingująca.
  Konkurs składał się z pytań dotyczących historii, architektury, współczesności i miast partnerskich naszej Gminy. Za prawidłowe odpowiedzi jury przyznawało od 50 złotych do 500 złotych, które w ostatecznym rozrachunku zostały zamienione na punkty.
   Klasyfikacja miejsc:
  • Tenczyn ? I miejsce ( 3250 punktów)
  • Lubień ? II mielsce ( 3100 punktów)
  • Skomielna Biała ? III miejsce ( 2850 punktów)
  • Krzeczów ? IV miejsce ( 2050 punktów)
  Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje, tym bardziej, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki.
  Dzieci do konkursu przygotowały p. Danuta Maciążka i p. Agnieszka Krzysztofek

  Dodano: 01.06.16;


  Milo nam poinformować, ze Pan Wójt Gminy Lubień przyznał w roku 2016 nagrody Gminy Lubień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury m.in. Julii Skupień ? uczennicy klasy szóstej Naszej Szkoły ! Gratulujemy Julii!

  Dodano: 01.06.16;

  VII SZACHOWE MISTRZOSTWACH POWIATU MYŚLENICKIEGO


  Dnia 31.05.2016 r. czworo uczniów z klas IV i V wzięło udział w VII Szachowych Mistrzostwach Powiatu Myślenickiego Szkół i Przedszkoli. Głównym celem była popularyzacja szachów, jako efektywnej formy rozwoju umysłowego oraz wyłonienie najlepszych szachistów z powiatu myślenickiego. Opiekunem uczniów podczas wyjazdu była p. Barbara Krok.

  ,,Śmierć jest początkiem i nową nadzieją ..."

  Łączymy się w bólu z całą Rodziną pana Dyrektora Jerzego Kołpaka po śmierci jego Ojca Św. Pamięci Stanisława Kołpaka.
  Z wyrazami współczucia Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skomielnej Białej.

  Dodano: 24.05.16;

  PIKNIK RODZINNY


  Na boisku:
  14:15?15:30 - Turniej rodzinny w piłce noznej
  od godziny 17:00-18:00 - Gry i zabawy sportowe
   Program na scenie:
  • 10:00 ? rodzinna gra terenowa ?Powrót do korzeni? zapisy od godz. 9:00-10:00 na parkingu koło boiska.
  • 14:00 ? Rozpoczecie, powitanie gosci
  • 14:30 - Pokaz tanca - Grupa ?JUMP? - Studio So Beat
  • 15:00 - Tradycyjne zabawy dzieciece - ?Korpiołki?
  • 16:00 ? Spektakl ?Plum i Bulb? - Teatr Chrzaszcz w Trzcinie
  • 17:00 ? Wystepy uczniów szkoły muzycznej i utalentowanych uczniów naszej szkoły.
  • 18:00 ? Karaoke
  • 18:30 ? Orkiestra Deta ze Skomielnej Białej.
  • Strazacy dzieciom: 14:30?18:00 - zwiedzanie wozu strazackiego
   17:00 ? pokaz I pomocy
  Wystawa ? podczas pikniku czynna bedzie wystawa prac dzieci wykonanych na zajeciach plastycznych organizowanych przez GOK Lubien oraz wystawa prac uczniów szkoły podstawowej. Miejsce: Aula szkoły
  Inne atrakcje: malowanie twarzy, kolorowanki i wiele innych atrakcji
  Organizatorzy: GOK Lubien, Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej i Teatr ?Chrzaszcz w Trzcinie?

  Dodano: 25.05.16;

  APEL PORZĄDKOWY


  W dniu dzisiejszym, podczas apelu porządkowego, Pan Dyrektor przekazał kilka ważnych komunikatów:
  1. Przedstawił wyniki sprawdzianu klas 6.
  2. Zwrócił uwagę na bezpieczne zachowanie uczniów w szkole, w drodze do szkoły oraz podczas ?długiego tygodnia wolnego od zajęć szkolnych?, poprosił o przestrzeganie zasad kultury osobistej.
  3. Wręczył nagrody i dyplomy uczniom osiągającym sukcesy szkolne.
  4. Przekazał życzenia wszystkim Mamon z okazji Dnia Matki

  Dodano: 24.05.16;

  PRZEDSTAWIENIE


  Dzisiaj Uczniowie klasy 2a pod kierunkiem P. Anny Pacer przygotowali dla przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców przedstawienie pt. ?Zamieszanie w krainie bajek?. Piękny występ młodych aktorów oraz dekoracja zostały nagrodzone brawami. Gratulujemy występu!

  Dodano: 24.05.16;

  OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH

  Znamy już wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Klas Szóstych .
  We wtorek CKE opublikowała wyniki egzaminu sześcioklasistów. Był to ostatni rocznik, który sprawdzał w ten sposób wiedzę po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało bowiem, że egzamin ten nie jest już potrzebny i generuje nie tylko niepotrzebny stres, ale i wydatki.
  A dzisiaj ciekawość wyników zostanie zaspokojona, gdyż to właśnie dzisiaj Centralna Komisja Okręgowa wysłała ocenione efekty szóstoklasistów do ich szkół. Ze wstępnych wyników egzaminy szóstoklasistów wynika, że egzamin z języka polskiego Uczniowie Naszej Szkoły napisali średnio na 77,6 procent, a matematykę na 56,3 proc. Średnia w gminie to odpowiednio z języka polskiego 72,7% a z matematyki 54 %. Wyniki z języka angielskiego ( część 2 sprawdzianu) są na naprawdę bardzo dobrym poziomie - angielski został napisany średnio na 83,3%, gdzie średnia w gminie to 69,5% , a w powiecie to 72,5%. Osiągnięty w tym roku szkolnym wynik umieszcza Naszą Szkołę z części 1 sprawdzianu na 6 staninie, a z części 2 (język angielski) na staninie 8 w 9-stopniowej skali staninowej szkół!
  Data przekazania szkołom wyników i zaświadczeń to 17 czerwca. Zaświadczenia zostaną bezpośrednio przekazane uczniom dopiero w dniu zakończeniu roku szkolnego, czyli 24 czerwca.

  Dodano: 23.05.16;

  SZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ


  Dnia 23 maja odbył się Szkolny Przegląd Piosenki Angielskiej pt. You can sing!
  Uczniowie klas I-III zaprezentowali wspólnie jedną wybraną piosenkę, którą przygotowali na lekcjach języka angielskiego. W nagrodę za swój występ każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy pokazali, że umieją wspaniale śpiewać w języku angielskim!

  Dodano: 23.05.16;

  32.Konkurs Recytatorski
  im. Antoniny Zachary Wnękowej.


  W dniu 20 maja 2016 r. w Rabce-Zdroju odbył się 32.Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary Wnękowej. Poziom recytowanych wierszy był bardzo wysoki.
   Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Maria Antosz kl III b Anna Gładysz kl V b Weronika Łopata kl VI b
   • W kategorii klas I-III Maria Antosz zajęła III miejsce.
   • W kategorii klas IV-VI Anna Gładysz zajęła II miejsce.
   Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

   Dodano: 23.05.16;

   DZIEŃ PRZYJAŹNI,


   20 maja uczniowie klasy IIb pod kierunkiem wychowawcy p. Małgorzaty Gacek na Dzień Przyjaźni, przedstawili bajkę pt. Czerwony Kapturek. Na przedstawienie zaproszeni zostali przedszkolaki, koleżanki i koledzy ze Szkoły oraz Rodzice.

   Dodano: 18.05.16;

   OSTATNI START!


   16.05.2016 r. nasi uczniowie wzięli udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców. Zawody odbyły się na boisku sportowym "Orlik" w Lubniu. Turniej rozgrywał się systemem "każdy z każdym". Pogoda nie rozpieszczała sportowców, gdyż termometr wskazywał kilka stopni powyżej zera i wiał zimny wiatr. Zawodnicy dzielnie znosząc niesprzyjające warunki atmosferyczne walczyli na boisku o jak najlepszy wynik. Ostatecznie drużyna dziewcząt zajęła drugie miejsce, a drużyna chłopców stanęła na trzecim miejscu podium.
   Zawody były ostatnią sportową imprezą w kalendarium szkolnych startów na rok szkolny 2015/2016. Na kolejne sportowe emocje będziemy musieli poczekać do września. Opiekunem zespołów była Paulina Janowiec-Kapłon

   Dodano: 17.05.16;

   WYCIECZKA DO WADOWIC


   Dnia 17 maja klasa VI b wraz z wychowawcą i s. Anną udała się na wycieczkę do Wadowic. Wyjazd ten stanowił nagrodę w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II. Uczniowie zwiedzili Bazylikę Ofiarowania NMP w Wadowicach, modlili się przy relikwiach Ojca Świętego oraz przy chrzcielnicy, gdzie mały Karol Wojtyła został ochrzczony. Następnie zwiedzili wspaniałe muzeum ? Dom Rodzinny Jana Pawła II. Uczniowie spacerowali także po Placu Jana Pawła II i odwiedzili cukiernię, gdzie zajadali się tradycyjnymi papieskimi kremówkami.

   Dodano: 17.05.16;

   SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO rozstrzygnięty!!!

   W dniach 12-13 maja odbył się II etap Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI. Wyniki przedstawiają się następująco:
    KLASA IV
   • I MIEJSCE ? MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: Hubert Świętoń IVb
   • II miejsce: Joanna Żur IVa
   • III miejsce: Adrian Handzel IVb
    KLASA V
   • I MIEJSCE ? MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: Julia Masłowska Vb
   • II miejsce: Martyna Czerwiec Va
   • III miejsce: Anna Gładysz Vb
    KLASA VI
   • I MIEJSCE ? MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: Patrycja Żur VIb
   • II miejsce: Weronika Łopata VIb, Aneta Sadłowska VIa
   • III miejsce: Michał Łopata VIb, Filip Sawina VIb
   Serdecznie gratulujemy!!!
   Organizator konkursu: p. Renata Pustuła

   Dodano: 17.05.16;

   PROGRAM ANTYNIKOTYNOWY ?ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE?

   Program profilaktyki palenia tytoniu pt. ?Znajdź właściwe rozwiązanie? realizowany był w naszej szkole w drugim półroczu roku szk. 2015/16. Uczestnikami programu byli uczniowie klas szóstych. Program realizowany był głównie na zajęciach z wychowawcą. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach, jakie niesie za sobą palenie papierosów oraz jak niekorzystny wpływ ma nikotyna na nasz organizm. Poznali choroby będące następstwem palenia papierosów. Zostali zapoznani zarówno ze skutkami czynnego, jak i biernego palenia. Kształtowane były postawy asertywne wśród uczniów. Uświadamiano im, jaki wpływ na podejmowane przez nich decyzje ma grupa oraz jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Program służył propagowaniu wśród dzieci zdrowego stylu życia i ?mody na niepalenie?. Podczas zajęć wykorzystywane były różne metody pracy (pogadanka, prezentacja multimedialna, projekcja filmu pt. ?Nikotyna ? legalny narkotyk?). W maju odbył się konkurs plastyczny obejmujący wykonanie plakatu pod hasłem:Papierosom mówimy ?nie?! oraz konkurs na hasło ? rymowankę mówiącą o szkodliwości palenia. Efekty prac dzieci można obejrzeć na szkolnym korytarzu, gdyż uczniowie klasy VI a i VI b przygotowali wystawę prac konkursowych. Spośród zaprezentowanych prac (plakaty i hasła ? rymowanki) zostaną wyłonieni zwycięzcy.

   Dodano: 17.05.16;

   WYCIECZKĘ DO BIELSKA BIAŁEJ

   Dnia 11 maja Uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Bielska Białej. W programie Uczniowie zwiedzali najpierw Studio Filmów Rysunkowych, gdzie przez kilkadziesiąt lat powstawały takie bajki dla dzieci jak: ?Bolek i Lolek?, czy ?Reksio?. Po zwiedzeniu Studia uczniowie przeszli piękną ulicą 11 Listopada, a następnie pojechali kolejką linową na Szyndzielnię, skąd podziwiali panoramę Bielska Białej i okolic.

   Dodano: 10.05.16;

   MIĘDZYNARODOWY KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY

   W XXV Międzynarodowym Konkursie ?Kangur Matematyczny? Edycja 2016 w Kategorii uczniów klas szkół podstawowych
   1M - Jan Mamoń z klasy 3B uzyskał wynik bardzo dobry!
   Nagrodzonych zostało 468 uczestników na 4030 startujących! Gratulujemy sukcesu po raz drugi!!!

   Dodano: 10.05.16;

   KONKURS POETYCKI ANTONINY ZACHARY WNĘKOWEJ

   W poniedziałek 9 maja 2016 roku odbył się Szkolny Konkurs Poetycki. Jego celem było zainteresowanie dzieci twórczością Antoniny Zachary-Wnękowej i uczczenie pamięci wybitnej poetki naszego regionu. Wzięli w nim udział uczniowie klas III ? VI. Każdy uczestnik zaprezentował wybrany wiersz.
    Laureaci konkursu to:
   • Weronika Łopata klasa VI
   • Anna Gładysz klasa V
   • Maria Antosz klasa III
   To one będą reprezentowały naszą szkołę w XXXII Konkursie Recytatorskim im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Rabce-Zdroju. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   Dodano: 10.05.16;

   WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ

   Spośród 23 zgłoszonych na konkurs zakładek jury w składzie: p. Edyta Ceremon, p. Joanna Miśkowiec, p. Anna Szynalik, wybrało te najpiękniejsze! Przede wszystkim oceniano samodzielność pracy oraz pomysłowość.
    A oto zwycięzcy:
   • I MIEJSCE ? Dominika Plewa z kl. II b
   • II MIEJSCE ? Olga Leżańska z kl. I b
   • III MIEJSCE ? Filip Masłowski z kl. II b
   • WYRÓŻNIENIA:
    Bartosz Ceremon z kl. II b, Przemysław Gacek z kl. II b, Oskar Żądło z kl. II b.
   GRATULUJEMY!!!
   Nagrody książkowe zostaną wręczone na najbliższym apelu! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.
   Organizator: Bibliotekarz Ewa Chorążak

   Dodano: 29.04.16;

   225 ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

   Dzisiaj hołd dziełu wybitnych Polaków epoki Oświecenia oddali Uczniowie Szkoły przygotowując Akademię upamiętniającą 225 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
   Akademie obejrzeli Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Dziękujemy występującym Uczniom z klasy 6A pod kierunkiem P.Barbary Krok.

   Dodano: 29.04.16;

   SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   W dniach 27-29 kwietnia odbył się I etap Szkolnego Konkursu Języka Angielskiegodla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim oraz poszerzenie jego znajomości poprzez zabawę ? udział w atrakcyjnej dla uczniów formie konkursu. W I etapie wzięło udział 39 uczniów z klas IV-VI.Konkurs miał charakter pisemnego testu, obowiązywał zakres materiału z danego poziomu nauczania (słownictwo, gramatyka, zwroty językowe). Do II etapu przechodzi w ramach każdego poziomu 6osób z największą ilością punktów. czytaj dalej ...   Dodano: 25.04.16;

   GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

   W dniu 22 kwietnia pięciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w I Gminnym Konkursie Ekologicznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Lubniu. Uczeń klasy 6 b Michał Łopata zajął ex aequo III miejsce a Anna Gładysz z 5 b miejsce IV. Uczniowie mieli również okazję oglądać akademię z okazji Dnia Ziemi. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę pocieszenia. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
   Opiekun Danuta Maciążka


   Dodano: 20.04.16;

   PIERWSZA POMOC


   W dniach 18 i 19 kwietnia 2016 r. odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy. W tegorocznym szkoleniu brały udział klasy: II A i II B. Uczniowie poznali schemat postępowania w sytuacji zagrożenia życia i uczyli się udzielać pomocy poszkodowanemu. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych. Zajęcia prowadzone były przez p. M. Gacek i p. M. Chorążak.

   Dodano: 19.04.16;

   WIZYTA W FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
   W SKOMIELNEJ BIAŁEJ


   W dniu 19 kwietnia uczniowie klas drugich udali się do Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Skomielnej Białej , gdzie wzięli udział w zajęciach plastycznych prowadzonych przez instruktora p. Elżbietę Pasierb. Uczniowie na dużych kartkach malowali pejzaż wiosenny.


   Tekst i zdjęcia M.Gacek.


   Dodano: 19.04.16;

   V KONKURS LITERACKO - MUZYCZNY

   Miło nam poinformować, iż uczennica klasy pierwszej Wiktoria Czyszczoń zdobyła II miejsce w V KONKURSIE MUZYCZNO LITERACKIM pod hasłem ? CZYTANIE W TRZCIANIE? w zakresie gry a vista . To pierwszy tak znaczący sukces . Gratulujemy   Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


   Dodano: 18.04.16;

   SPOTKANIE Z LUTNIKIEM

   W dniu 18 kwietnia uczniowie klas I-III wzięli udział w spotkaniu z p. Piotrem Kowalcze lutnikiem mieszkającym w Chabówce w trakcie , którego uzyskali informacje dotyczącą instrumentów drewnianych; szarpanych, dętych, dmuchanych ze szczególnym uwzględnieniem lutni , skrzypiec i piszczałki góralskiej. Następnie wysłuchali melodii granych przez pana Piotra. Mieli również okazję wypróbowania gry. Wspólnie śpiewali po góralsku i nauczyli się nieznanej dotąd śpiewki ? Hej Luboniu, Luboniu?. Spotkanie było okazją do zachęcenia uczniów do zapisania się na zajęcia do szkoły muzycznej.

   Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


   Dodano: 15.04.16;

   APEL

    W czasie dzisiejszego apelu P.Dyrektor omówił kilka ważnych spraw:
   • organizację zajęć w dniach 18, 19 i 20 kwiecień ( egzaminy w gimnazjum )
   • sprawdzian w klasach trzecich
   • sprawy związane z bezpieczeństwem Uczniów w Szkole i poza nią, przestrzeganiem łądu i porządku oraz kulturą i higieną osobistą
   • wymienił sukcesy i nagrodził dyplomami Uczniów biorących udział w konkursach i zawodach .

   Dodano: 14.04.16;

   OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN

   W dniu 14 kwietnia uczniowie klas trzecich wzięli udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Trzecioklasisty z Operonem. Trzecioklasiści pisali test Pt. ? Sposób na Wojtka?. Zadaniem uczniów było zaznaczenie odpowiedzi do cicho czytanego tekstu , ułożenie wyrazów w kolejności alfabetycznej , policzenie sylab i głosek w wyrazach , napisanie listu do Wojtka oraz rozwiązanie zadań matematycznych.

   Dodano: 14.04.16;

   WYCIECZKA DO KOPALNI SOLI W BOCHNI

   W dniu 12 kwietnia 2016 uczniowie klas pierwszych zwiedzili najstarszą polską kopalnię soli, w Bochni. Przemierzając kopalniane korytarze uczestnicy wycieczki poznali historię wydobycia soli oraz dawne narzędzia i urządzenia, które do tego celu służyły.
   Nie odbyło się również bez dodatkowych ćwiczeń. Nasze dzieci musiały wykonywać różne zlecone zadania. Między innymi szukały worka z solą, rozmawiały ze średniowiecznym i współczesnym górnikiem, a także z kupcami. Na koniec każde wykonało górniczą czapkę.
   Dzieci wróciły z wycieczki zadowolone, zmęczone i "doładowane" drogocennymi, solnymi minerałami. Dokumentacja foto niebawem.

   Dodano: 8.04.16;

   WYCIECZKA DO KRAKOWA

   12 kwietnia Uczniowie z klas IV- VI wraz z opiekunami uczestniczyło w wycieczce do Krakowa. W programie Uczniowie najpierw obejrzeli spektakl w Teatrze Ludowym pt. : Królowa śniegu?, a następnie zwiedzili Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie znajduje się około 200 modeli różnych samolotów, obiektów i pamiątek lotniczych.


   Dodano: 13.04.16;

   GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W LUBNIU

   W dniu 12 kwietnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu. Umiejętności recytatorskie uczestników konkursu i obycie ze sceną stały na wysokim poziomie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas młodszych: Jerzy Pacer z kl.III a, Maria Antosz z kl. III b, Jakub Chorążak z kl. II b oraz uczniowie klas starszych: Weronika Łopata z kl.VI b i Laura Ciepłucha z kl.Vb.

   Wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica klasy III b Maria Antosz, która zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Marysi i wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

   Dodano: 8.04.16;

   POWIATOWE ZAWODY PIERWSZEJ POMOCY

   Uczennice Naszej Szkoły w składzie: Weronika Łopata Patrycja Żur, Gabriela Sutor, Laura Ciepłucha, Anna Gładysz i Kinga Żur uzyskały 78 punktów, co dało 13 miejsce, w Powiatowych Zawodach Pierwszej Pomocy przeprowadzonych w Myslenicach.
   Opiekun Małgorzata Gacek. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w pierwszym etapie Zawodów.


   Dodano: 8.04.16;

   23 AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA


   W dniu 8 kwietnia Uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w akcji ? Sprzątanie świata? porządkując teren przyszkolny. Promujemy ekologiczne zachowanie!

   Dodano: 8.04.16;

   Podsumowanie akcji
   PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE!!!

   W ramach akcji, która trwała w marcu 2016 r. , zebrano łącznie 99 książek ofiarowanych przez 33 osoby: uczniów naszej szkoły, pracowników szkolnych, mieszkańców i rodziców. Wszystkie dary powiększą księgozbiór Biblioteki Szkolnej i już wkrótce pojawią się na półkach w wypożyczalni. W każdej podarowanej książce umieszczona zostanie informacja o Darczyńcy.

   Uczniowie, którzy podarowali książki:
   Bobowski Piotr z kl. III b Bośniak Wiktoria z kl. I a Chorążak Jakub z kl. II b Czerwińska Sylwia z kl. V a Gacek Kacper z kl. I a Gładysz Anna z kl. V b Gruca Daniel z kl. I a Kościelniak Oliwia z kl. I a Krauzowicz Patrycja z kl. IV a Krupa Zuzanna z kl. V b Kulka Krzysztof z kl I a Kuros Oliwia z kl. III b Leżańska Olga z kl. I b Łącki Piotr z kl. I b Macioł Filip z kl. II a Niżnik Magdalena z kl. IV b Pawlikowska Oliwia z kl. V a Pazdur Julia z kl. II a Plewa Dominika z kl. II b Sawina Magdalena z kl. III b Smoleń Milena z kl. II b Wawro Magdalena z kl. I b Wojciechowska Gabriela z kl. III b Wójtowicz Gabriela z kl. V a Zębala Aleksandra z kl. I b Żur Patrycja z kl. VI b

   W akcji wzięli udział także:
   siostra Julitta, p. Jerzy Kołpak, p. Agnieszka Krzysztofek, p. Iwona Rusiecka, p. Magdalena Skwarek, p. Anna Mierzwa, p. Halina Pawlikowska.

   Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy! Opiekun akcji: Ewa Chorążak

   Dodano: 6.04.16;

   ?SPRAWDZIAN 2016?

   5 kwietnia 35 Uczniów z szóstych klas pisało ogólnopolski sprawdzian z języka polskiego i matematyki oraz sprawdzian z języka angielskiego. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik sprawdzianu podawany jest w procentach i nie jest przeliczany na oceny. Zaświadczenia będą wydawane w czerwcu.

   Dodano: 6.04.16;

   LOGIKA? Z CYKLU ?ZIELONA POLSKA?.

   W dniu 4 kwietnia 2016 r. uczniowie kl. VA w ramach Koła Przyrodniczego wzięli udział w Spotkaniu Edukacyjno - Szkoleniowym z zakresu Ochrony Środowiska pt. ?Eko Logika? z cyklu ?Zielona Polska?. Impreza odbyła się w hali ?Wisły? w Krakowie. Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany przez Urząd Gminy Lubień. Część edukacyjną poprowadził przyrodnik i dziennikarz Telewizji Polskiej Pan Gerard Sawicki. Był to wykład multimedialny dotyczący ochrony środowiska. Omawiane były relacje ludzi ze środowiskiem na przestrzeni dziejów, segregacja śmieci, katastrofy ekologiczne, rozpoznanie zagrożeń środowiska, bioróżnorodność oraz chronione gatunki i ich siedliska. Promowanie akcji pod hasłem "Zrobiłem to dzięki pandzie. Prelekcja była urozmaicona filmikami edukacyjnymi dotyczącymi m.in. akcji ratowania wilków, działalności organizacji ekologicznych - WWF. Spotkanie zakończył koncert zespołu Weekend.

   Dodano: 6.04.16;

   SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

   W piątek 1 kwietnia w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski ?Poezja uczy, poezja bawi?? Wzięli w nim udział chętni uczniowie klas I ?IV. Prezentowali oni ciekawe interpretacje wybranych wierszy. Poziom konkursu był wysoki, a więc komisja miała ciężki orzech do zgryzienia przy wyborze zwycięzców.

    Po wysłuchaniu wszystkich recytacji przyznano miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.
    KLASY I ? III
   • I miejsce ? Jerzy Pacer klasa IIIa
   • II miejsce ? Maria Antosz klasa IIIb
   • III miejsce ? Jakub Chorążak klasa IIa
   • Wyróżnienie: Gabrysia Wojciechowska klasa IIIb
    Aleksandra Zembala klasa Ib
    Julia Pazdur klasa IIa
    KLASY IV ?VI
   • I miejsce ? Weronika Łopata klasa VIb
   • II miejsce - Laura Ciepłucha klasa Vb
   • III miejsce ? Kinga Żur klasa Vb
   • Wyróżnienie: Joanna Żur klasa IVa
    Dagmara Nawara klasa VIb
    Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! Laureaci będą reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Lubniu. Życzymy im dalszych sukcesów.

    Dodano: 1.04.16;

    ?TALENTY MALOPOLSKI?

    W dniu 30.03.2016 r. uczennica klasy II a Emilia Łopata wzięła udział w Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych ?Talenty Małopolski?. Zaprezentowała tam piosenkę Urszuli Sipińskiej ?Cudownych rodziców mam?. Uczestniczka została ciepło przyjęta przez publiczność i pięknie wykonała utwór. Gratulujemy pierwszego wielkiego występu!

    Dodano: 25.03.16;    Dodano: 25.03.16;

    ?WIOSNA, ACH TO TY?

    W Gminnym Konkursie Plastycznym ?Wiosna, ach to Ty? zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu, Nasi Uczniowie za swoje prace uzyskali: w kategorii klas I-III
    • I miejsce ? Ola Wicherek kl. III
    • III miejsce ? Oliwia Kuros kl. III
     w kategorii klas IV-VI
    • II miejsce ? Martyna Bal kl. IV
    • Wyróżnienia: Oliwia Pawlikowska kl. V i Sylwia Czerwińska kl. V
    Jury zwracało uwagę na estetykę, oryginalność, technikę, użycie materiałów, zgodność pracy z tematem, jej własnoręczne wykonanie. Gratulujemy!

    Dodano: 23.03.16;

    PASOWANIE NA CZYTELNIKA

    W dniu 22 marca w Bibliotece Szkolnej odbyła się uroczystość "Pasowania na czytelnika" uczniów klas pierwszych. Przygotowana została przez uczniów klasy III b, którzy przenieśli widownię do magicznego świata książek. Podczas przedstawienia najmłodsi uczniowie naszej szkoły wykazali się świetną znajomością bajek i baśni; złożyli przyrzeczenie, że będą dbać i szanować książki oraz zostali uroczyście pasowani przez bibliotekarkę na czytelników. Zarówno występujący, jak i oglądający, świetnie się bawili. Pierwszoklasiści na pamiątkę otrzymali dyplomy i zakładki.    Uroczystość przygotowały: p. Ewa Chorążak i p. Agnieszka Krzysztofek.

    Dodano: 21.03.16;

    WITAJ WIOSNO


    ?Koniec zimy!- zawołajmy.
    Niech usłyszy cały świat.
    Zaraz wiosnę powitamy,
    Witaj wiosno, witaj nam.?
    W dniu 21 marca 2016 roku uczniowie klas piątych, aby uroczyście powitać wiosnę przygotowali przedstawienie pt :?W poszukiwaniu Pani Wiosny?. Wykazali się niezwykłym talentem aktorskim, a także recytacją pięknych wierszy o wiośnie. Wszystkim uczniom biorącym udział w przedstawieniu życzymy dalszych sukcesów aktorskich. Opiekun p. E. Folwarska.


    Dodano: 21.03.16;

    PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

    Pierwszego dnia wiosny, 21 marca 2016, odbył się ostatni próbny sprawdzian szóstoklasisty. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Ostatnia próba pozwoli na ocenę posiadanych wiadomości i umiejętności. Pokaże, co jeszcze należy powtórzyć, utrwalić, zapamiętać.
    Tuż przed nami oficjalny sprawdzian. Wszystkim szóstoklasistom życzymy powodzenia.
    Dodano: 21.03.16;

    PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY    Uczniowie klas I-III Pierwszy Dzień Wiosny 21 marca przywitali licznymi konkursami. W świąteczno-wiosennej atmosferze otrzymali dyplomy, nagrody, wyróżnienia w konkursach i zawodach, które odbyły się w ostatnich dniach. W Szkolnej Olimpiadzie Sportowej najlepsi okazali się: Marcel Nawara, Roksana Pawlik, Maksymilian Tupta, Jakub Chorążak, Magdalena Paś, Jakub Chorzępa, Jan Mamoń, Klaudia Pawlik, Bartłomiej Onieszczuk, Klaudia Syrek, Jakub Rzepiela, Magdalena Sawina. Wyróżnieni uczniowie wezmą udział w Gminnej Olimpiadzie Sportowej.

    W konkursie na najładniejszą kartkę wielkanocną I miejsce zajęła klasa III B, II miejsce zajęła IIA, III miejsce zajęła klasa IIB i IIIA. Wyróżnienie otrzymała klasa IA i IB. Komisja konkursowa podczas oceny wzięła pod uwagę przede wszystkim własny wkład uczniów, pomysłowość, estetykę prac oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczniowie na powitanie wiosny przygotowali marzanny zrobione ze słomy, bibuły i innych materiałów, a także piosenki o wiośnie i strój wiosenny. Choć na dworze było deszczowo wszystkim dopisywały wspaniałe humory i radość.

    Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


    Dodano: 20.03.16;

    MIĘDZYNARODOWY KONKURS ?KANGUR MATEMATYCZNY

    Dnia 17.03.2016 roku w szkole Podstawowej odbył się Międzynarodowy Konkurs ?Kangur Matematyczny? ? etap szkolny.
    W konkursie wzięło udział 10 uczniów z klas II ? VI w kategoriach:
    • Żaczek
    • Maluch
    • Beniamin Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 75 minut. Szkolny opiekun konkursu: p. Barbara Krok

     Dodano: 20.03.16;

     W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA!

     Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną. Każda klasa wspólnie przygotowała jedną dużą kartkę z życzeniami świątecznymi dla całej społeczności szkolnej.
     Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI. Komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim własny wkład uczniów,pomysłowość, estetykę prac oraz ogólny wyraz artystyczny.

      Oto wyniki: Klasy I-III
     • I miejsce: klasa III b
     • II miejsce: klasa II a
     • III miejsce: klasa II b oraz klasa III a
     • wyróżnienia: klasa I a oraz klasa I b
      Klasy IV-VI
     • I miejsce: klasa VI b
     • II miejsce: klasa IV b
     • III miejsce: klasa IV a oraz klasa V a
     • wyróżnienia: klasa V b oraz klasa VI a
     Serdecznie gratulujemy kreatywności i samodzielności w wykonaniu prac. Powstały przepiękne kartki, które wprowadzają nas w cudowny klimat nadchodzących Świąt Wielkanocnych.
     Samorząd Uczniowski

     Dodano: 17.03.16;

     KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

     Uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców oraz z dużym zaangażowaniem rodziców przygotowali kiermasz ozdób świątecznych. Starannie wykonane ozdoby na stół wielkanocny można oglądać na przygotowanej wystawie w budynku szkoły.
     Pielęgnując tradycje wzięli również udział w przygotowaniu kartek wielkanocnych , które wezmą udział w konkursie ogłoszonym przez samorząd uczniowski.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 11.03.16;

     Z MIKROFONEM NA TY- IX Gminny Konkurs Karaoke

     Dnia 10 marca uczennice naszej szkoły wzięły udział w IX Gminnym Konkursie Karaoke ?Z mikrofonem na TY? w Gimnazjum w Lubniu. Uczennica klasy II a Emilia Łopata zdobyła I miejsce w kategorii szkoły podstawowej. Emilka zachwyciła Jury piosenką ?Cudownych rodziców mam? pokonując 19 innych uczestników konkursu. Serdecznie gratulujemy najmłodszej uczestniczce tego konkursu!

     Dodano: 11.03.16;

     SZKOLNA OLIMPIADA SPORTOWA

     W dniu 11 marca uczniowie klas I-III wzięli udział w Szkolnej Olimpiadzie Sportowej. Dziewczęta i chłopcy z poszczególnych klas mogli wykazać się swoimi umiejętnościami sportowymi. Olimpiada rozpoczęła się musztrą i krótką rozgrzewką , która przygotowała ich do ćwiczeń i rywalizacji sportowej. Przeskok zawrotny przez ławeczkę i bieg slalomem był pierwszą konkurencją w której wzięli udział wszyscy uczniowie. Następnie odbył się slalom z piłką , skoki z balonem , skakanka przeskoki, unihokej. Ostatnią konkurencją były strzały na bramkę.
     Najlepszych czterech uczniów z poszczególnych kategorii wiekowych weźmie udział w Gminnej Olimpiadzie Sportowej , która odbędzie się 1 kwietnia w Teczynie.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 11.03.16;

     SPOTKANIE Z INSTRUKTOREM

     11 marca uczniowie klas IV-VI wzięli udział w spotkaniu z instruktorem kolarstwa górskiego. Markiem Karkulą , który poinformował o obecnym naborze chętnych do szkółki kolarskiej w Klubie Sportowym Luboń. Pan Marek opowiadał o dotychczasowej 10 letniej działalności Klubu, zachęcał do wzięcia udziału w treningach i rozwijaniu pasji kolarstwa.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 10.03.16;

     WYCIECZKA DO lUBNIA


     W dniu 9 marca uczniowie klas pierwszych wzięli udział w wycieczce do Lubnia, podczas której Odwiedzili miejsca użyteczności publicznej . W budynku Urzędu Gminy Lubień wzięli udział w spotkaniu z p. Krzysztofem Łabuzem Sekretarzem Gminy , który przedstawił zakres działalności urzędu , zwracając szczególną uwagę na pracę Wójta Gminy Lubień oraz Rady Gminy. Uczniowie mieli również okazję poznać salę obrad oraz dowiedzieć się o pracy podległych Gminie Lubień poszczególnych jednostek.

     Następnie udali się do budynku Poczty w Lubniu, gdzie wysłuchali prelekcji o odpowiedzialnej pracy jej pracowników. Poznali pracę listonosza a także drogę listu od nadawcy do odbiorcy.
     Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Piekarni u państwa Zofii i Stanisława Słowiak . Dzieci mogły zobaczyć jak wyrabia się ciasto na chleb, jak rośnie i jak się go piecze aby później było smaczne i zdrowe. Same mogły uformować sobie bułkę, a później z apetytem ją zjeść. Wycieczka dostarczyła uczniom wielu emocji, była doskonałym sposobem na poznanie nowych nieznanych miejsc i spotkanie z ciekawymi ludźmi .

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 8.03.16;

     DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH ( NIEZLOMNYCH)
     pod Honorowym Patronatem P.Prezydenta Andrzeja Dudy.     W dniu 8 marca uroczyście otwarto w Szkole wystawę ?Precz z kajdanami bolszewizmu Oddział Partyzańcki Wiarusy 1947- 1949?. Następnie Młodzież ze Wspólnoty Wieczernik zaprezentowała uczniom Szkół oraz zaproszonym gościom widowisko artystyczne. Po wystepie prelekcję na temat działalności podziemia antykomunistycznego wygłosił dr D. Golik z IPN-u.

     Wręczono nagrody uczniom- laureatom konkursów ? Żołnierze Wyklęci?. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Grupa Rekonstrukcyjna PGRH Z.P. Błyskawica, która przygowała wystawę broni i mundurów z tamtych czasów.


     Dodano: 6.03.16;

     DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH ( NIEZLOMNYCH)


     Dodano: 3.03.16;

     BLIŻEJ ŚWIĄT


     W dniu 3 marca uczniowie klasy Ia rozpoczęli przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Przynieśli do klasy bazie, bukszpan, kolorową bibułę oraz drucik. Zaprosili do klasy panią Ewę , która od lat pielęgnuje tradycje robienia kwiatów z różnych materiałów, wykazując się przy tym niezwykłymi umiejętnościami aby pokazała im tą trudną sztukę. W trakcie zajęć wykonywali piękne kwiaty z bibuły , którymi ubierali gałązki. Dodawali różnobarwne wstążeczki , bukszpan . W ten sposób przygotowali swoje pierwsze palmy, którymi ozdobili klasopracownię.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 3.03.16;

     WYJŚCIE DO FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY


     W dniu 2 marca uczniowie klas pierwszych udali się do Filii Gminnego Ośrodka Kultury , który znajduje się w budynku Remizy OSP w Skomielnej Białej. W ramach poznawania działalności różnych instytucji wzięli udział w zajęciach plastycznych na których ozdabiali jajka wielkanocne . Następnie wzięli udział w prelekcji prowadzonej przez p. Elżbietę Pasierb instruktora Gminnego Ośrodka Kultury na temat rodzajów organizowanych zajęć oraz możliwości udziału dzieci w tych zajęciach..
     Uczniowie obejrzeli również wystawę prac z gliny i innych materiałów.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 2.03.16;

     KONKURS PLASTYCZNY


     W lutym 2016 roku w naszej Szkole odbył się Konkurs Plastyczny pod hasłem Ponieważ żyli prawem wilka... Żołnierze Wyklęci, którego celem było upamiętnienie Polskich Żołnierzy w walce z reżimem komunistycznym w latach 1944 ? 1963.
     • I miejsce zdobyła uczennica klasy VI b Weronika Łopata,
     • II miejsce zajęła Laura Ciepłucha z klasy V b ,
     • a III przypadło Zuzannie Krupie uczennicy klasy V b.
     • Ponadto wyróżniono prace: Anny Gładysz, Patrycji Lempart, Sylwii Czerwińskiej, Anety Sadłowskiej, Kamili Gacek, Kingi Handzel, Patrycji Bal.
     Wszystkie prace zostały pokazane na wystawie, którą można obejrzeć w naszej szkole. Organizatorem konkursu była Pani Edyta Ceremon.
     Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
     Dodano: 2.03.16;

     GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY


     W dniu 1 marca 2016 roku uczniowie naszej szkole uczestniczyli w Gminnym Konkursie Ortograficznym. Wszyscy wykazali się bardzo dużymi umiejętnościami w zakresie pisowni języka ojczystego. W rywalizacji klas młodszych uczennica klasy III b Gabriela Wojciechowska zajęła III miejsce.
     Natomiast w grupie klas starszych II miejsce zajął uczeń klasy V a Igor Skrocki, a III zajęła uczennica klasy V b Anna Gładysz. Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy!

     Dodano: 2.03.16;

     PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE!!!

     Wszystkich czytelników i sympatyków książek zapraszamy do włączenia się w akcję:

     PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE!!!

     zorganizowaną już po raz drugi przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej.

     Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje książkowe. Każdy z nas ma na swojej półce książkę, którą z zainteresowaniem przeczytał i po którą być może już nigdy nie sięgnie. Może warto podarować ją bibliotece szkolnej ? zamiast obrastać kurzem, książka otrzyma drugie życie i sprawi radość innym czytelnikom!

     Jeżeli przeczytałeś lektury, komiksy lub książki, które warto polecić innym - przekaż je do biblioteki, aby mogły służyć innym czytelnikom. Mamy prośbę, aby książki nie były starsze niż te wydane po 2000 roku i aby były w dobrym stanie.

     Pamiętaj - książka czytana żyje dłużej!
     Zapraszamy do współpracy z naszą biblioteką. Akcja trwa od 01.03.2016 r. do 15.03.2016 r. Lista darczyńców pojawi się na stronie internetowej naszej szkoły.


     Mamy nadzieję, że możemy na Was liczyć!
     Za wszystkie książki już dziś serdecznie dziękujemy !!!

     Dodano: 29.02.16;

     XXIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM


     Uczennica klasy IV b Martyna Bal znalazła się w gronie nagrodzonych i wyróżnionych w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim ?Serduszkowy Wiersz?, który uroczyście rozstrzygnięto w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju. Gościem specjalnym spotkania w bibliotece był autor tekstów popularnych piosenek Jacek Cygan, który był jurorem tegorocznego konkursu i to on wybierał nagrodzone wiersze.
     Na konkurs wpłynęły 132 wiersze 79 autorów. W kategorii do 15 lat wyróżnienie otrzymała Martyna Bal ze Skomielnej Białej. Gratulujemy!
     Dodano: 29.02.16;

     MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W NASZEJ SZKOLE


     ?? Dbaj o język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie, bo kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka?

     W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczestnicy kółka polonistycznego przygotowali gazetkę tematyczną. Każdy uczeń mógł zostać mistrzem wymowy najtrudniejszych słów, sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności językowe, a tym samym przekonać się, czy prawidłowo posługuje się językiem polskim. Odbyło się również dyktando, które wyłoniło szkolnego mistrza ortografii.
     Mamy nadzieję, że nasze działania zachęciły wszystkich do pięknegoi poprawnego wypowiadania się.

     Tekst I. Mikulec.


     Dodano: 29.02.16;

     Podziękowanie
     Dodano: 29.02.16;

     BLIŻEJ WIOSNY


     Gdy na polach i łąkach leżą jeszcze resztki śniegu uczniowie klasy I a postanowili zaprosić wiosnę do swojej klasy. Przygotowali kącik przyrodniczy a w nim posadzili cebulki krokusów i posiali rzeżuchę. Przez okres kilku tygodni dbali o rośliny. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Krokusy już zakwitły , a rzeżucha zazieleniła się pięknie. Teraz czekamy na listki fasoli.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 23.02.16;

     KONKURS HISTORYCZNY


     26 lutego 2016 roku, w Naszej Szkole odbył się konkurs historyczny poświęcony Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klas szóstych, którzy sprawdzali swą wiedzę na temat bohaterskiej walki Niezłomnych, ich tragicznych losów i często śmierci z rąk komunistycznych oprawców. Wszyscy uczestnicy wykazali się sporym zainteresowaniem i wiedzą w tym temacie. Wyniki w przyszłym tygodniu. Opiekunem konkursu była p. Joanna Miśkowiec.

     Dodano: 23.02.16;

     WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI


     W dniu 23 lutego uczniowie klas pierwszych wzięli udział w wycieczce do Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomielnej Białej. Dzięki gościnności bibliotekarki pani Eweliny Opyd Rapacz wysłuchali informacji dotyczącej możliwości korzystania z księgozbioru biblioteki i zajęć organizowanych w ramach biblioteki. Dzieci wysłuchały opowiadania czytanego przez panią Ewelinę pt. ? Nazywam się Ewa? oraz ? Prawdziwa babcia? ?Ireny Landau ze zbioru ? Opowiadaia z Morałem? Doroty Zawadzkiej, po czym uczestniczyły w dyskusji na temat wysłuchanych treści. Na zakończenie reprezentacja klas podziękowała za spotkanie i wręczyła pani Ewelinie rysunki przygotowane na zajęciach plastycznych pod tytułem Moja ulubiona bajka.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 23.02.16;

     MISTRZOWIE ORTOGRAFII


     W poniedziałek 22 lutego 2016 przedstawiciele klas IV ? VI wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym. Uczniowie zmierzyli się z meandrami polskiej pisowni pisząc dyktando. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności ortograficznych, a mistrzami ortografii zostali:
     • Martyna Czerwiec (klasa Va)
     • Igor Skrocki (klasa Va)
     • Anna Gładysz (klasa Vb)
     Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
     Opiekunami konkursu były: p. Iwona Mikulec, p. Elżbieta Folwarska.

     Dodano: 23.02.16;

     WYJAZD DO KINA


     W dniu 19 stycznia uczniowie klas pierwszych wzięli udział w wyjeżdzie do kina Cinema City na film ?Zwierzogród?. Film opowiadał o przyjaźni , dobroci , wyrozumiałości , akceptowaniu i rozumieniu innych. W humorystyczny sposób pokazywał sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Pod postaciami zwierząt ukazywał cechy człowieka nie zawsze pozytywne, a morałem filmu było zdanie ? Jeśli chcesz zmieniać świat na lepszy zacznij od siebie ?.? To mądre zdanie , które powinno pozostać w sercu każdego.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 20.02.16;

     3 MIEJSCE SZCZYPIORNISTÓW !


     Nasi uczniowie 18.02.2016 r. wzięli udział w Gminnym Turnieju Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców.
     Zawody zostały rozegrane w na hali sportowej w Lubniu. Rywalizacji była niezwykle wyrównana, a uczniowie pokazali wysoki poziom umiejętności technicznych. Po zaciętej walce zarówno drużyna dziewcząt, jak i chłopców zajęła trzecie miejsce. Zawodnicy świetnie prezentowali się w nowych strojach sportowych, co można zobaczyć na zdjęciach. Gratulujemy!
     opiekun: Paulina Janowiec-Kapłon

     Dodano: 19.02.16;

     SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ ?MISTRZA ORTOGRAFII?

     19 lutego 2016 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Ortograficzny. O tytuł ?Mistrza Ortografii? walczyło 14 uczniów z klas drugich i trzecich. Tytuł zdobyła uczennica klasy III b Gabriela Wojciechowska.
     Drugą i trzecią lokatę zdobyli również uczniowie klasy III b: Piotr Soból i Oliwia Kuros. Cała trójka zakwalifikowała się do etapu gminnego tegoż konkursu. Życzymy im powodzenia! Wyróżnieni zostali również: Maria Antosz z kl. III b, Kacper Sutor z kl. II a, Jakub Chorzępa z kl. II b oraz Artur Dudziak z kl. III a. Wszystkim uczestnikom, laureatom i wyróżnionym gratulujemy!
     Szkolnymi opiekunami konkursu były p. Anna Szynalik i p. Joanna Miśkowiec.

     Dodano: 18.02.16;

     SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

     17 lutego odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny pt: ? Mistrz Matematyki?. Wzięło w nim udział 26 uczniów z klas III-VI. 12 uczniów kategorii Maluch- kl. III ?IV oraz 14 uczniów w kategorii Beniamin ? kl. V-VI. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 75 minut. Najlepsi uczniowie otrzymają dyplomy, a zwycięzcy wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie ? Kangur Matematyczny? , który odbędzie się 17 marca.
     Szkolny Opiekun Konkursu - Barbara Krok.

     Dodano: 9.02.16;

     ZABAWA KARNAWAŁOWA     W dniu 9 lutego na auli odbył się bal karnawałowy uczniów klas I-III. Do szkoły w tym dniu przybyły czarodziejki, księżniczki, koty, batmany, kowboje, policjanci, czarownice aby wziąć udział w licznych konkursach i zabawach prowadzonych przez wychowawców. W dyskotece wzięli również udział uczniowie klas IV-VI. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu wspaniałej zabawy szczególnie p. Agacie i Krzysztofowi Klusce za nieodpłatne użyczenie sprzętu dyskotekowego i wspaniałą muzykę.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 9.02.16;

     DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU


     9 luty obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej jako Dzień Bezpiecznego Internetu dlatego w tym dniu uczniowie biorący udział w zajęciach komputerowych wzięli udział w pogadance na temat jak korzystać z różnych portali internetowych by było bezpiecznie i z korzyścią.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 5.02.16;

     TŁUSTY CZWARTEK


     W czwartek tzw. ? tłusty? uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję ? Wyślij pączka do Afryki?. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podczas przerw zachęcali wszystkich do zakupu pączka. Dochód ze sprzedaży słodkości zostanie przekazany Braciom Kapucynom- zakonnikom z Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu , którzy po raz kolejny są organizatorami akcji pomocy dzieciom z Afryki ; budując szkoły , organizując dożywianie. My też pragniemy dołożyć cegiełkę wsparcia .

     Dodano: 3.02.16;

     INFORMACJA


     Jak wiecie przed feriami oddaliśmy makulaturę? uzbieraliśmy ponad tonę? ?
     za otrzymane pieniążki zostały zakupione dwie gry:
     ?Spadające małpki? i Kot Stefan?
     Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu i uprzyjemnią czas spędzany na świetlicy szkolnej. Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy czynnie włączyli się w akcję oraz darczyńcom.
     Serdecznie pozdrawiam

     Tekst i zdjęcie A. Krzysztofek


     Dodano: 16.01.16;

     APEL     W dn.15.01.2016r odbył się apel porządkowy dla uczniów Szkoły Podstawowej dotyczący podsumowania pracy Szkoły za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 oraz bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych. Dyrektor podsumował pracę Szkoły w I półroczu roku szkolnego 2015/2016. Nagrodził dyplomami i słodyczami Uczniów osiągających sukcesy w różnych konkursach!     Dodano: 16.01.16;

     SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

     W dniu 14.01.2016 r. w auli szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W kategorii klas IV ? VI wzięły udział 4 zespoły i 3 solistów.


      Wyniki konkursu:
     • I MIEJSCE ? Anna Gładysz kl. V b
     • II MIEJSCE ? Kamil Handzel kl. V b
     • III MIEJSCE ? Kinga Żur kl V b i zespół TRIO z kl VI b
     W kategorii klas I ? III wzięło udział 9 solistów i 13 zespołów.
      Wyniki konkursu:
      1. Kategoria soliści:
     • I MIEJSCE ? Maria Antosz kl. III b
     • II MIEJSCE ? Magdalena Sawina kl. III b i Aleksandra Sieńko kl. III a
     • III MIEJSCE ? Emilia Łopata kl. II a
     • WYRÓŻNIENIE: Natalia Rzepiela kl. I b
      2. Kategoria zespoły:
     • I MIEJSCE ? Zespół z kl. III a
     • II MIEJSCE ? Pastuszkowie z kl. II a
     • III MIEJSCE ? Zespół z kl. II b

      WYRÓŻNIENIE:
     • Klasa I a, Klasa I b,
     • Gwiazdeczki z kl. II a,
     • Szczęśliwe Nutki z kl. III b

     Jury w składzie:E. Chorążak, s. A. Kaczmarczyk, E. Wiewiórka oceniało walory głosowe, interpretację utworów oraz ogólne wrażenie artystyczne uczestników. Wykonawcy oraz widownia bawili się znakomicie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!     Dodano: 16.01.16;

     BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE


     W dniu 13 stycznia uczniowie klas I-VI wzięli udział w prelekcji prowadzonej przez asp.szt. p. Ewę Nalepę z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach dotyczącej bezpiecznych ferii zimowych. Prowadząca omówiła różne formy wypoczynku i zasady obowiązujące podczas zabaw zimowych. Zwróciła uwagę na bezpieczne poruszanie się poboczem drogi i stosowanie znaków odblaskowych.


     Dodano: 13.01.16;

     "KONCERT KOLĘD"

     W dniu 12 stycznia odbył się w Naszej Szkole Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Uczniów Szkoły Muzycznej Filii w Skomielnej Białej. UCZNIOM I NAUCZYCIELOM SZKOŁY MUZYCZNEJ FILII W SKOMIELNEJ BIAŁEJ gratulujemy wspaniałego występu i życzymy dalszych sukcesów! Więcej na stronie szkoły muzycznej     Dodano: 13.01.16;

     MAKULATURA ODDANA

     W tym semestrze udało nam się zebrać 1100 kg i choć jest to nasz wielki sukces akcję wznawiamy po powrocie z ferii... ponieważ?rekordy są po to aby je pobijać ? ? ?

     Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy, a pieniążki już wkrótce przeznaczymy na zakup nowych gier do świetlicy szkolnej.

     Serdecznie dziękujemy również p. Michałowi Wójtowiczowi, który po raz kolejny odebrał od nas zebraną makulaturę. Serdeczne podziękowania składam również uczniom klasy VI b za pomoc w przenoszeniu zebranej makulatury i jej załadunek.
     opiekun akcji Agnieszka Krzysztofek     Dodano: 13.01.16;

     Kolędy Julii

     Styczeń 2016 Julia Skupień z klasy szóstej wystąpiła w Międzynarodowym Festiwalu ?INTERSHOW? Zakopane ? Nowy Targ 2016 w którym brali udział uczestnicy z siedmiu krajów: Chin, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Estonii, Ukrainy oraz IX Nowohuckim Konkursie Kolęd i Pastorałek 2016. W obu tych Konkursach Julia została nagrodzona wyróżnieniem. Natomiast na VI Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek ?SUŁKOWICE 2016" zajęła 2 miejsce za wykonanie utworu ?Idzie kolęda? Alicji Majewskiej , który śpiewała też podczas WOŚP w Lubniu. Gratulujemy!

     Dodano: 8.01.16;

     KONKURS "Czytam, bo lubię!"

     Uczennica klasy II A JULIA PAZDUR

     zajęła jedno z czterech równorzędnych pierwszych miejsc w konkursie plastycznym "Czytam, bo lubię!" organizowanym przez Stowarzyszenie Raciechowice 2005.
     Jej praca została wybrana spośród 145 prac konkursowych dzieci w wieku 4 -9 lat. SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
     Opiekun konkursu: Ewa Chorążak

     Dodano: 22.12.15;

     ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2015


     RADOSNYCH I POGODNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
     ORAZ WIELU SZCZĘŚLIWYCH CHWIL
     I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYM 2016 ROKU
     ŻYCZY SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA WRAZ Z DYREKTOREM.

     W dniu dzisiejszym w Naszej Szkole tradycyjnie obchodziliśmy Wigilię Świąt Bożego Narodzenia.
     Uczniowie wzięli udział we wspólnym kolędowaniu. Samorząd Uczniowski przybliżył nam tradycje związane z Bożym Narodzeniem w naszym kraju, wspólnie śpiewaliśmy piękne polskie kolędy. Następnie Uczniowie wraz z wychowawcami w klasach przygotowali tradycyjną wigilię, złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem i kolędując.

     Dodano: 22.12.15;

     SMERFNE ŚWIĘTA

     21 grudnia zawitaly do naszaj szkoły Smerfy i wprowadziły nas w nastrój świąteczny. Swoimi czarami przekonały do Świąt nawet Gargamela i Klakiera. Natomiast wszyskim uczniom i nauczycielom, życzyły" WESOŁYCH ŚWIĄT". Szczerość swoich życzeń przypieczętowali pierniczkami.


     Dodano: 22.12.15;

     Ogłoszenie Samorządu Uczniowskiego

     Dnia 21.XII.2015 r. Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny klasy.
     Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I ? III oraz klasy IV ? VI.
     Komisja konkursowa brała pod uwagę pomysłowość, własny wkład uczniów oraz ogólny wyraz artystyczny.
      Oto wyniki: KL. I ? III:
     • I MIEJSCE ? KL. II B
     • II MIEJSCE ? KL. II A
     • III MIEJSCE ? KL. III B
      KL. IV ? VI :
     • I MIEJSCE ? KL. VI A
     • II MIEJSCE ? KL.V B
     • III MIEJSCE ? KL. VI B
     • Pozostałe klasy otrzymały wyróżnienia.
     Serdecznie gratulujemy kreatywności, życzymy wesołych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych, a w Nowym Roku dużo szczęścia i realizacji wielu marzeń.

     Dodano: 19.12.15;

     ?c.d. swiątecznej Paczki?

     Drogi Darczńco 2015
     razem daliśmy rodzinie w trudnej sytuacji nadzieję na lepsze jutro! Dziękujemy za czas, zaangażowanie w przygotowanie paczki. Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.
     Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem MLP II-1592-417216), chciał przekazać kilka słów od siebie.

     Dodano: 19.12.15;

     KONKURS ?35 LAT GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO?

     W dniu 17.12.2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie ?35 lat Gorczańskiego Parku Narodowego? Do konkursu zgłosiło się 27 szkół podstawowych i 15 gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kl Va: Kinga Skawska, Oliwia Pawlikowska, Miłosz Gołdyn. Konkurs miał formę pisemną. Uczniowie w czasie 60 min. indywidualnie odpowiadali na 30 pytań zamkniętych i otwartych. Za udział w konkursie otrzymali wydawnictwa Gorczańskiego Parku Narodowego.

     Dodano: 20.12.15;

     NAJDŁUŻSZE ŚWIĄTECZNA CHOINKA

     Klasa II b pod kierunkiem pani Anny Pacer w ramach zajęć plastyczno- technicznych przygotowała najdłuższą w szkole świąteczną choinkę. Przybrana ona została kolorowymi bombkami i różnymi świecidełkami. Po wykończeniach ozdobi ona klasę i będzie przypominać o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia.
     Dodano: 15.12.15;

     PIERNIKOWY KIERMASZ TRWA!


     Dziś w naszej szkole rozpoczął się "Świąteczny piernikowy kiermasz". Kto jeszcze nie zdążył zobaczyć pięknych i niepowtarzalnych pierników musi się pospieszyć. Znikają w szalonym tempie :) Zachęcamy do uczestnictwa w kiermaszu i degustacji pysznych pierników. Kiermasz odbywa się obok sali gimnastycznej.

     Dodano: 15.12.15;

     KLASY III NA WYCIECZCE


     W dniu 14 grudnia 2015 roku uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami byli na wycieczce w Beble, w fabryce Armar, gdzie produkowane są bombki choinkowe. Wszystkie dzieci brały udział w warsztatach, na których samodzielnie wykonały dla siebie bombkę choinkową. Zwiedziły również fabrykę i poznały proces powstawania bombek. Następnie klasy trzecie udały się do kina na film pt."Dobry dinozaur" oraz "Hotel Transylwania 2". Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wycieczki.

     Dodano: 15.12.15;

     KIERMASZ OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH

     W przedświątecznym nastroju rozpoczął się kiermasz ozdób bożonarodzeniowych przygotowanych przez wychowawców , rodziców oraz uczniów klas pierwszych. Piękne kolorowe bombki , choinki, aniołki można oglądać już od dzisiaj w budynku Szkoły Podstawowej.


     Dodano: 14.12.15;

     Rusza PIERNIKOWY KIERMASZ!

     Samodzielnie upieczone, ozdobione i zapakowane przez dzieci pierniki można już zakupić w naszej szkole na "Świątecznym Kiermaszu Piernikowym"
     Pierniki można podarować komuś w prezencie, powiesić na choince, albo po prostu... zjeść. Zapewniamy, że są przepyszne...
     Wszystkim, którzy przyłączyli się do wspólnego pieczenia pierników bardzo dziękujemy. Kiermasz będzie wystawiony obok sali gimnastycznej.
     Zebrane środki finansowe przeznaczone zostaną na szkolny sprzęt sportowy Serdecznie zapraszamy!


     Dodano: 12.12.15;

     AKCJA SZLACHETNA PACZKA

     Paczki już spakowane i przekazane do Punktu Szlachetna Paczka Rejon Rabka.
     Od kilku lat Nasza Szkoła włącza się w akcję świątecznej pomocy pod hasłem ?Szlachetna Paczka?. Akcja ma na celu zebranie najpotrzebniejszych produktów spożywczych i chemicznych codziennego użytku dla potrzebującej rodziny z najbliższej okolicy. Udało nam się zebrać żywność, środki chemiczne, artykuły szkolne, zabawki, odzież, kołdry, narty, obuwie i inne produkty potrzebne pewnej 12 osobowej Rodzinie.
     Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Szczególne podziękowania składamy: uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz Ludziom Dobrej Woli.
     Dzięki Waszej życzliwości spełniły się czyjeś marzenia! Opiekun akcji byli nauczyciele Szkoły Podstawowej - A. Pędzimąż i A.Krzysztofek.
     Szczególnie dziękujemy Państwu Palarczykom za pomoc w transporcie ponad 30 kartonów.
     Dodano: 11.12.15;

     PIERNIKI NASZĄ TRADYCJĄ


     Uczniowie klasy pierwszej pielęgnując tradycje Świąt Bożego Narodzenia , pod kierunkiem p. E. Skawskiej i Siostry Julity wzięli udział w zajęciach kulinarnych , przygotowując pierniczki cynamonowe. Krok po kroku wykonywali czynności związane z przygotowaniem pysznych ciastek. Dużo zabawy i radości było podczas rozwałkowywania ciasta, wykrawania pierników , a także ozdabiania czekoladą i innymi słodkościami. Część pierników wystawiona zostanie na kiermaszu świątecznym, resztę uczniowie ozdobią choinkowe drzewko a także położą na stole podczas wigilii klasowej by popróbować samodzielnie przygotowanych pyszności.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 11.12.15;

     WYCIECZKA DO FABRYKI "ARMAR"

     W dniu 9.12.2015 r. uczniowie klasy II A i II B wybrali się na wycieczkę do fabryki ozdób choinkowych "ARMAR" (Bębło koło Krakowa). Wzięli tam udział w warsztatach ozdabiania szklanych bombek, podczas których mogli wykazać się swoimi talentami plastycznymi. Zapoznali się też z procesem powstawania i ozdabiania ręcznie wykonywanych ozdób. Zadowoleni uczniowie wrócili do domu z własnoręcznie wykonaną bombką.


     Dodano: 11.12.15;

     ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI

     W dniu 02.12.2015 r. uczniowie klasy II A gościli w domu państwa Lidii i Marka Karkulów. Wraz z wychowawczynią wzięli udział w zajęciach kulinarnych, na których własnoręcznie przygotowywali i ozdabiali pierniczki. Zajęcia okazały się wspaniałą zabawą, która wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.

     Dodano: 9.12.15;

     GÓRA GROSZA

     Akcja ?Góra Grosza? zakończona
     W czasie zbiórki trwającej od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku udało się zebrać górę grosików na łączną kwotę
     236,50 gr.
     Pieniążki zostały zapakowane do kartonowego pudła i przekazane do oddziału pocztowego w Rabce - Zdroju. Stamtąd trafią do Towarzystwa Nasz Dom, które jest głównym organizatorem akcji.
     Serdecznie podziękowania składamy wszystkim darczyńcom.

     Dodano: 9.12.15;

     SUKCESY JULKI

     Uczennica klasy VI B Julia Skupień w listopadzie reprezentowała naszą Szkołę na V Małopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej w Miechowie, XIX Festiwalu Pieśni Religijnej Stabat Mater w Jabłonce oraz na XIII Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Krakowie. Julka wzięła też udział w IX Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Lubniu, gdzie zajęła II miejsce w kategorii solistów kl. IV ? VI. W czasie obchodów Święta Szkoły i 130 ? rocznicy Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej Julka za swoją pracę i osiągnięcia otrzymała nagrodę specjalną, którą wręczył jej Dyrektor Szkoły Podstawowej. Życzymy naszej uczennicy i koleżance dalszych sukcesów.

     Dodano: 4.12.15;

     ŚWIĘTY MIKOŁAJ
     W dniu 4 grudnia w Szkole Podstawowej gościł Święty Mikołaj. Uczniowie klasy Ia w tym dniu wzięli udział w specjalnych zajęciach plastycznych zorganizowanych przy tej okazji. W grupach omawiali tradycje i zwyczaje przedświąteczne.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 30.11.15;

     GMINNY KONKURS MINI KOSZYKÓWKI


     Na rozegranym 1 grudnia w Naszej Szkole Gminnym Turnieju Mini Piłki Koszykowej, drużyna dziewcząt zajęła II miejsce, a chłopców III miejsce. Opiekun Paulina Janowiec Kapłon

     Dodano: 30.11.15;

     "CZYTAM, BO LUBIĘ"

     WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO ? LITERACKIEGO
     W szkolnym etapie konkursu jury w składzie: p. E. Chorążak, p. A. Krzysztofek i p. A. Pacer przyznało następujące miejsca:
     • I miejsce ? Oliwia Kościelniak kl. I A
     • II miejsce ? Bartosz Gacek kl. II A
     • III miejsce ? Julia Pazdur kl. II A
       Wyróżnienia:
      • Maria Antosz kl. III B
      • Wiktoria Czyszczoń kl. I A
      • Emilia Łopata kl. II A
      • Atrur Żur kl. III B
     Dyplomy i nagrody książkowe za udział w szkolnym etapie konkursu zostaną wręczone na najbliższym apelu.
     Wszystkie konkursowe prace zostały wysłane na konkurs "Czytanie w Małopolsce ? Lubię to!" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Raciechowice 2005". Wyniki poznamy w połowie grudnia.

     GRATULUJEMY!!!

     Tekst -BIBLIOTEKARZ Ewa Chorążak

     BIBLIOTEKARZ Ewa Chorążak

     Dodano: 29.11.15;

     JULIA SKUPIEŃ LAUREATKĄ

     XI Przeglądu Pieśni Patriotycznej "...A DZIEWCZĘTA Z WOJSKIEM SZŁY..." dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo -wychowawczych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016. Gratulujemy 2 miejsca!     Dodano: 28.11.15;

     Piątek 27 listopad
     ŚWIĘTO SZKOŁY - DZIEŃ PATRONA, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH , 130 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ


     Dzisiejsze Święto Szkoły obchodzone było szczególnie uroczyście. W Dzień Patrona Szkoły ślubowanie złożyli Uczniowie klas pierwszych, a całą Uroczystość uświetniła prezentacja poświęcona 130-letniej historii Naszej Szkoły.     Dodano: 26.11.15;

     GÓRA GROSZA
     23 listopad ? 4 grudzień

     To ogólnopolska akcja pomocy dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

     Nasza szkoła do akcji przystępuje już po raz V Co rok dokładamy swoją cegiełkę do wspólnego przedsięwzięcia.
     Bardzo prosimy Was kochani, o wsparcie akcji, również w tym roku. Monety o niskim nominale prosimy przynosić do świetlicy szkolnej.
     Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

     Opiekunem akcji jest p. A. Krzysztofek

     Dodano: 26.11.15;

     WYJAZD DO TEATRU RABCIO     W dniu 24 listopada uczniowie klas I- III wzięli udział w wyjezdzie do Rabki gdzie obejrzeli w Teatrze Rabcio spektakl pt. Jak Matołusz poszedł szukać olbrzyma. To piękna opowieść o naiwnym Piekarczyku Matołuszu , który dzięki dobremu sercu i sprytowi wybawia z kłopotów króla , jego córkę królewnę Helenkę i mieszkańców zamku. Różnorodna dekoracja , świetna muzyka i bardzo ciekawa treść wprowadziła uczniów w świat wartości i pozytywnych postaw .

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 25.11.15;

     Już są!!!
     KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

     czekają na Was w Bibliotece Szkolnej!!!

     Wśród zakupionych książek znajdziecie: najnowsze przygody Franklina i Martynki, Lassego i Mai, Bolka i Lolka, Muminków, Barbie, Kogutka Ziutka, bohaterów Krainy Lodu, Minionków, Hani Humorek, Tytusa, Romka i A'Tomka i wielu innych bajkowych postaci.

     Czekają na Was serie książek: Werka Rozterka, Agata na tropie, Amy i przyjaciele, Koszmarny Karolek, Dziennik Cwaniaczka, Świat Ogromnych, Kroniki Spiderwick, Kroniki Archeo, Seria Niefortunnych zdarzeń, Dzienniki Nikki, Baśniobór, To ja Lucy, Małe wróżki, Mikołajek, seria książek dla najmłodszych Czytam sobie i wiele wiele innych...

     Na specjalne zamówienie jest także: Charlie i Wielka Szklana Winda, Babcia Rabuś, Cukiernia pod Pierożkiem z Wiśniami, Momo, Życie Pi, Pan Smrodek, Malutka Czarownica, Most do Terabithii, Mała Cyganeczka oraz książki autorstwa Grzegorza Kasdepke, Agnieszki Chylińskiej i Marcina Prokopa.

     ZAPRASZAM!!!
     BIBLIOTEKARZ EWA CHORĄŻAK

     Dodano: 23.11.15;

     W naszej szkole już po raz III
     PRZYGOTOWUJEMY PACZKĘ

     Tym razem dla dwunastoosobowej rodziny:
     rodzice Teresa (42 l.) i Tadeusz (50 l.) oraz dziesięcioro dzieci:
     Józek (19 l.), Madzia (18 l.), Kasia (16 l.), Michał (13 l.), Tadzio (12 l.), Mateusz (10 l.), Boguś (9 l.), Marysia (7 l.), Terenia (5 l.) i Rita (2 l.).

     Jedynym źródłem utrzymania rodziny jest pensja pana Tadeusza, który dorywczo pracuje na budowie. Dodatkowym utrudnieniem dla rodziny jest choroba Rity, która ma Zespół Downa i uczęszcza na specjalistyczną rehabilitację.

     Dzieci są dumą rodziców - bardzo dobrze się uczą i osiągają sukcesy. Są to ludzie bardzo skromni. Ich najważniejszymi potrzebami jest żywność, środki czystości, kołdry i poduszki oraz pościel, które są bardzo zniszczone.
     Zbiórkę produktów prowadzą p. A. Pędzimąż i p. A. Krzysztofek


     Dodano: 21.11.15;

     ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI


     W piątek 20 listopada odbył się w naszej szkole plebiscyt na Najżyczliwszą Osobę w klasie. Konkurs zorganizował Samorząd Uczniowski w związku ze Światowym Dniem Życzliwości obchodzonym 21 listopada. W każdej klasie odbyło się głosowanie.
     A oto wyniki:
      NAJŻYCZLIWSZE OSOBY W KLASIE:
     • I A ? Wiktoria Czyszczoń
     • I B ? Ola Zębala
     • II A ? Julia Pazdur
     • II B ? Bartosz Ceremon
     • III A ? Bartek Onieszczuk
     • III B ? Marysia Antosz
     • IV A ? Emilia Gacek
     • IV B ? Anna Marszałek
     • V A ? Oliwia Pawlikowska
     • V B ? Laura Ciepłucha
     • VI A ? Aneta Sadłowska
     • VI B ? Patrycja Żur
     Zwycięzcy plebiscytu otrzymali pamiątkowe medale oraz drobny upominek. Serdecznie gratulujemy!
     Pamiętajmy: Człowiek jest warty tyle, ile uczyni dobrego... Bądźmy zatem życzliwi i otwarci na drugiego człowieka nie tylko od święta, ale każdego dnia!

     Dodano: 20.11.15;

     SZKOLENIE RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI


     W dniu 18 listopada na auli szkolnej odbyło się szkolenie dla rodziców ,wychowawców i nauczycieli dotyczące tematyki bezpiecznego korzystania z komputera i innych mediów.
     Prelegent p. Marek Szczotkowski , specjalista d\s nieletnich krok po kroku omówił zagrożenia w sieci , uzależnienia i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Omówił również cyberbuling- przemoc w sieci , która może mieć bardzo przykre i niebezpieczne skutki. Zwrócił uwagę na ważną rolę kontroli rodzicielskiej, a także na potrzebę rozmowy i kontaktu rodzica z dzieckiem. Zaangażowanie uczniów w dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, w czasie wolnym od nauki może być dobrym sposobem na uniknięcie niepotrzebnych problemów.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 17.11.15;

     I SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II


     Uśmiech Jana Pawła II
     17 listopada we wtorek odbył się Pierwszy Szkolny Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II dla klas 4-6 . W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas 4-6, każdą klasę reprezentowało trzech wydelegowanych zawodników.
     Turniej przebiegal w czterech rundach:
     • pierwsza - trzy pytania na temat dziecinstwa i młodości Karola Wojtyły,
     • runda druga - jak to było...? odpowiedzi na - podstawie książki "Uśmiech Jana Pawla II",
     • runda trzecia test wiedzy o pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski,
     • runda czwarta - wywiad z klasą na temat "Jakie znaczenie ma dla Ciebie świętość Jana Pawla II?"
     Na podstAwie wszystkich odpowiedzi jury wyłoniło zwycięzców:
     I MIEJSCE ? KLASA 6 B
     II MIEJSCE ? KLASA 4 B III MIEJSCE ? KLASA 5 B i 5 A
     Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca dla klasy VI B jest wyjazd do Muzeum Papieskiego w Wadowicach!!!
     WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

     Dodano: 17.11.15;

     PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWOJU FIZYCZNEGO


     W ramach promocji zdrowia i realizacji programu profilaktyki rozwoju fizycznego dzieci w zakresie wad postawy ciała uczniowie ,których rodzice wyrażą zgodę wezmą udział w badaniu profilaktycznym . Badanie na terenie szkoły przeprowadzi Ośrodek Promocji Zdrowia z Rabki.
     Celem programu jest poprawa rozwoju fizycznego dzieci, wczesna i profesjonalna diagnostyka nieprawidłowego rozwoju fizycznego, stworzenie mechanizmu kontroli i efektywności pracy w zakresie kultury fizycznej uczniów. Specjaliści z Ośrodka KOREKT dokonają komputerowego pomiaru sylwetki , opracują wyniki w tym zakres problemów oraz wskażą zakres pomocy i ćwiczeń indywidualnych.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.

     Dodano: 15.11.15;

     MIĘDZYNARODOWY PROJEKT KROKUS


     W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny klasy szóste biorą udział w Międzynarodowym Projekcie ? Krokus?, który przybliża i pomaga uczniom zrozumieć zagadnienie holokaustu w czasie II wojny światowej. By uczcić pamięć pomordowanych Żydów, a przede wszystkim żydowskich dzieci, uczniowie zasadzili cebulki krokusów. Tematyka holokaustu poruszana będzie też na zajęciach. Uczniowie poznają historie żydowskich dzieci i ich tragiczne losy wojenne, będą oglądali materiały ? zdjęcia, plakaty, które przybliżą ówczesną rzeczywistość.
     Opiekunem projektu jest p. Edyta Ceremon

     Dodano: 10.11.15;

     97 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ


     10 listopada uczniowie klas I-VI zostali zaproszeni na montaż słowno muzyczny przygotowany przez kolegów i koleżanki z Gimnazjum im. H. Łasaka z okazji 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podniosły nastrój uroczystości przypomniał karty historii naszej Ojczyzny ale i wprowadził wszystkich w zbliżający się czas świętowania.


     Dodano: 9.11.15;

     POGODA I ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE


     6 listopada uczniowie klasy IIIa i IIIb wzięli udział w pogadance na temat pogody i zjawisk atmosferycznych. Informacji udzielał uczniom dr Marek Antosz emerytowany meteorolog-synoptyk wojskowy. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach współpracy rodziców ze szkołą. Dziękujemy .

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 9.11.15;

     MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

     W dniu 6 listopada uczennice klasy VI wzięły udział w spotkaniu pod hasłem ? Między nami kobietkami? , na którym zostały omówione tematy z zakresu dorastania dziewcząt . Prelekcję w ramach programu edukacyjnego na zlecenie MENiS poprowadziła pielęgniarka mgr Barbara Zapała.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 9.11.15;

     KONKURS MATEMATYCZNY

     Dnia 6 listopada w Szkole Podstawowej odbył się Małopolski Konkurs Matematyczny etap szkolny. W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klas szóstych. Na rozwiązanie 17 zadań uczniowie mieli 60 minut. Jeden uczeń Dawid Kluska uzyskał 16 punktów ( powyżej 60%) i jego praca została przesłana do komisji rejonowej konkursu. Opiekun konkursu p. Barbara Krok.

     Tekst i zdjęcia B. Krok


     Dodano: 5.11.15;

     SUKCESY JULII

     Uczennica naszej Szkoły Julia Skupień w tym roku szkolnym ponownie rozpoczęła zbierać laury w konkursach muzycznych. W październiku wzięła udział w Festiwalu Piosenki Religijnej
     ? Strefa Chwały? w Żywcu i zdobyła I nagrodę w kategorii soliści kl. IV - VI.
     W ubiegłym tygodniu ( 28.10.2015r. ) Julka otrzymała wyróżnienie w II Powiatowym Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej pod hasłem: ? W hołdzie Poetom i Muzykom Podhala?.
     Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.     Dodano: 5.11.15;

     W PÓŁFINALE WOJEWÓDZKIM!

     Uczniowie naszej szkoły zdobyli trzecie miejsce w półfinale zawodów wojewódzkich w halowej piłce nożnej chłopców. Szkołę reprezentował zespół w składzie: Bartłomiej Krok, Szymon Mastela, Damian Folwarski, Maciej Handzel, Miłosz Matuszczyk, Jakub Masłowski i Samuel Miśkowiec.
     Po uzyskaniu pierwszego miejsca w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej uczniowie awansowali do półfinałów wojewódzkich, które odbyły się 04.11.2015 r. Zawody zostały rozegrane w Nowym Targu na Hali Gorce. Poziom rozgrywek był niezwykle wysoki, o czym zadecydowały umiejętności techniczne i taktyczne wszystkich zawodników. Po zaciętej rywalizacji, która trwała do ostatniej minuty gry, drużyna ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Sukces naszych sportowców tym bardziej cieszy, gdyż jest najlepszym wynikiem w tej dyscyplinie od ostatnich kilku lat.
     Gratulujemy!
     opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon

     Dodano: 4.11.15;

     PRÓBNY SPRAWDZIAN

     Dnia 3 listopada 33 uczniów klas szóstych pisało ,,Ogólnopolski Sprawdzian z Tutorem? pt. ? Ptasie wędrówki ?. Część pierwsza sprawdzianu obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki , składała się z 28 zadań zamkniętych i otwartych. Na napisanie sprawdzianu uczniowie mieli 80 minut. Część druga obejmowała zagadnienia z języka angielskiego i składała się z 11 zadań. Czas pracy wynosił 45 minut.
     W tym dniu w naszej szkole również uczniowie klas trzecich pisali próbny Test Kompetencji Trzecioklasisty. Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności polonistyczne i matematyczne nabyte w trakcie dotychczasowej edukacji uzupełniając test pt.? Spotkanie w ciemności ?

     Tekst i zdjęcia Barbara Krok i Joanna Miśkowiec


     Dodano: 30.10.15;

     CHWILA CISZY I ZADUMY

     Przed dniem Święta Zmarłych uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców udali się na pobliski cmentarz , gdzie zapalili znicze na grobach nauczycieli i pracowników , którzy kiedyś pracowali w naszej szkole. Pamięci zmarłych poświęcona była chwila ciszy , zadumy i refleksji.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 30.10.15;

     OWOCE I WITAMINY

     W ramach profilaktyki zdrowotnej uczniowie klasy I a pod kierunkiem p. Edyty Skawskiej poznają zasady zdrowego odżywiania. W dniu 29 pazdziernika podczas zajęć z edukacji społeczno- przyrodniczej przygotowali pyszne sałatki owocowe, którymi częstowali koleżanki i kolegów. Zajęcia były również okazją do poznania różnych typów owoców i witamin , które niezbędne są w codziennej diecie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 30.10.15;

     KONKURS PRZYRODNICZY

     W dniu 22.10.2015r. przeprowadzony został etap szkolny Tematycznego Konkursu Przyrodniczego ?Skarby przyrody i ich ochrona?. W konkursie wzięło udział czternaścioro uczniów z klas V-VI. Uczniowie mieli do rozwiązania 34 zadania, za które mogli zdobyć 53 punkty.
     Uczniowie którzy osiągnęli powyżej 60% punktów: Filip Sawina kl. VI a
     Opiekun p. Danuta Maciążka

     Dodano: 30.10.15;

     SZKLANKA MLEKA

     Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu ? Szklanka mleka dla każdego ucznia ? współfinansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego. Każdy uczeń jeśli tylko chce może napić się mleka białego , wzbogacając swój dzienny jadłospis o zdrowy pełny witamin produkt . Mleko można kupić za symboliczną kwotę.     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 30.10.15;

     SZKOLNE KÓŁKO SZACHOWE


     W Szkole Podstawowej w każdy czwartek miesiąca odbywają się zajęcia Szkolnego Kółka Szachowego . Uczniowie podczas zajęć ćwiczą różne strategie gry, rozwiązują zagadki szachowe oraz rozgrywają partie szachowe. Osoby, które dopiero zaczynają grę w szachy, zapoznają się z szachownicą , nazwami i ruchami bierek, analizują rozegrane partie. Wszyscy zapoznają się z regulaminem szachowym, historią szachów oraz znanymi szachistami. Najlepsi zawodnicy Kółka Szachowego będą mieć możliwość uczestnictwa w konkursach zewnętrznych oraz udziału w Turnieju ? O Puchar Czekoladowy w Rabce Zdroju.?
     Opiekunem Szkolnego Kółka Szachowego jest p. Barbara Krok

     Tekst i zdjęcia B. Krok.


     Dodano: 28.10.15;

     PLANETA ENERGII

     Uczniowie klasy I a przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego ? Planeta Energii? organizowanego w formie konkursu , którego celem jest edukacja najmłodszych na temat energii elektrycznej , jej roli w codziennym życiu , ale także niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych lub nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów elektrycznych. W ramach konkursu uczniowie wezmą udział w zajęciach na temat energii elektrycznej. Poznali już zasady działania magnesu , różne rodzaje żarówek i oświetleń. Kolejne tematy to energia odnawialna i możliwości jej uzyskania. Patronat honorowy nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.

     Dodano: 22.10.15;

     ZAPROSZENIE FILII SZKOŁY MUZYCZNEJ

     W DNIU 5 LISTOPADA 2015 ROKU ( CZWARTEK) O GODZ. 17:00
     NA AULI SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ ŚLUBOWANIE UCZNIÓW
     FILII SZKOŁY MUZYCZNEJ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ.
     ZAPRASZAMY RODZICÓW WRAZ Z UCZNIAMI.     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.

     Dodano: 22.10.15;

     MAŁOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY

     W dniu 21 października 2015r. odbył się szkolny etap konkursu pt. ?Wszystko ma swój czas?. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami, w których musieli się wykazać znajomością literatury konkursowej oraz posiadanymi umiejętnościami.
     Opiekunem konkursu była p. Iwona Mikulec


     Dodano: 21.10.15;

     KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

     16 października 2015 r. uczniowie naszej szkoły głosowali w plebiscycie "Książki naszych marzeń". Mogli wybrać spośród wielu tytułów książek oraz podać własne propozycje książek, które chcieliby przeczytać. Najpopularniejsze z nich już wkrótce pojawią się w naszej Bibliotece Szkolnej!!! Bibliotekarz Ewa Chorążak


     Dodano: 19.10.15;

     ZNOWU NA PODIUM!

     Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego. Turniej został rozegrany w Tenczynie. W zawodach, obok naszych zawodników, wzięli udział reprezentanci ze szkoły podstawowej z Lubnia, Krzeczowa i gospodarze z Tenczyna. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Gacek, Weronika Łopata, Jakub Masłowski i Maciej Handzel, którzy zajęli miejsce trzecie tak w kategorii dziewcząt, jak i chłopców.
     Gratulujemy!

     Tekst i zdjęcie Paulina Janowiec-Kapłon.


     Dodano: 19.10.15;

     Pomagamy zwierzętom ? zbiórka karmy

     W dniach 4 ? 9 października 2015 roku w naszej szkole przeprowadzona została akcja zbiórki karmy dla zwierząt ? podopiecznych Przytuliska w Harbutowicach (k. Myślenic). Cała społeczność szkolna i pozaszkolna czynnie włączyła się w akcję, okazując swoją pomoc w postaci ofiarowanych opakowań suchej i mokrej karmy, które w dniu13 października zostały zawiezione do Przytuliska.

     Wszystkim czynnie zaangażowanym w akcję oraz ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.
     Opiekunowie akcji: A.Pędzimąż i A.Krzysztofek


     Dodano: 13.10.15;

     Dzień Nauczyciela

     Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie.
     W podzięce za trud włożony w edukację,
     samych radości i sukcesów!

     życzy Dyrektor
     Dodano: 13.10.15;

     MISTRZOWIE POWIATU!

     W czwartek, 08.10.2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w halowej mini piłce nożnej chłopców. Zawody rozegrane zostały w Wiśniowej. W rozgrywkach wzięli udział uczniowie z czterech szkół. Obok naszego zespołu w składzie: Bartłomiej Krok, Damian Folwarski, Szymon, Mastela, Oskar Skwarek, Kuba Masłowski, Samuel Miśkowiec, Maciek Handzel, Szymon Stolarczyk i Miłosz Matuszczyk, do rywalizacji przystąpili sportowcy ze szkoły gospodarzy - Wiśniowej, Krzczonowa i Raciechowic. Turniej odbywał się systemem "każdy z każdym". Walka była zacięta do ostatniego meczu i do końca nie wiadomo było, kto zwycięży. Ostatni mecz rozegrali nasi zawodnicy z drużyną z Raciechowic. Wygrywając spotkanie, zdobyli pierwsze miejsce w całym turnieju i zapewnili sobie awans do kolejnego etapu, który odbędzie się w listopadzie. Opiekunem zespołu była Paulina Janowiec-Kapłon Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     Tekst i zdjęcie Paulina Janowiec-Kapłon.


     Dodano: 10.10.15;

     AWANS DO POWIATU

     W poniedziałek rozegrano w Naszej Szkole Gminny Turniej w mini piłkę nożną halową dziewcząt i chłopców. Dziewczęta w składzie Patrycja Bal, Gabrysia Sutor, Patrycja Żur, Aneta Sadłowska, Dominika Frost, Julia Gacek, Wiktoria Pawlik i Kinga Żur, rozegrały dwa mecze - z zespołem z Tenczyna i Lubnia. Wygrywając obydwa spotkania zapewniły sobie awans do kolejnego etapu, który odbędzie się 6.10.2015 r.

     Chłopcy naszej szkoły poziom swoich umiejętności piłkarskich pokazali podczas dwóch towarzyskich meczy z drużyną z Tenczyna i Lubnia. O awansie do kolejnego etapu zadecydował mecz z Krzeczowem trzymający w napięciu do ostatnich minut. Dopiero rzuty karne wyłoniły zwycięzców, którymi zostali uczniowie naszej szkoły w składzie: Damian Folwarski, Maciek Handzel, Oskar Skwarek, Michał Łopata, Szymon Mastela, Miłosz Matuszczyk, Filip Sawina, Robert Ochman, Kuba Masłowski i Samuel Miśkowiec . Opiekunem zespołów była Paulina Janowiec-Kapłon

     Gratulujemy

     Dodano: 7.10.15;

     POWIATOWE ZAWODY W HALOWĄ MINI PIŁKĘ NOŻNĄ.

     Dziewczęta z naszej szkoły wzięły udział w Powiatowych Zawodach w halową mini piłkę nożną. W rywalizacji uczestniczyło sześć zespołów. Poziom turnieju był niezwykle wysoki. Nasze zawodniczki w pięknym stylu pokonały drużynę z Krzesławic oraz Wiśniowej i tym samym zajęły pierwsze miejsce w swojej grupie. W dalszej części rozgrywek zabrakło odrobinę szczęścia. W meczu z Zakliczynem przez całe spotkanie utrzymywał się wynik 0:0. W ostatnich dwóch minutach spotkania piłka wpadła do naszej bramki i dziewczynom nie udało się już wyrównać wyniku. Ostatecznie dziewczęta zajęły, tak nie lubiane przez sportowców, 4. miejsce.
     Gratulujemy sportowej wytrwałości i zaciętości podczas całego turnieju. Naszą szkołę reprezentowały: Gabrysia Sutor, Patrycja Żur, Aneta Sadłowska, Dominika Frost, Julia Gacek, Wiktoria Pawlik, Kinga Żur i Patrycja Bal.Opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon


     Tekst i zdjęcie Paulina Janowiec-Kapłon.


     Dodano: 7.10.15;

     PIANINA DLA SZKOŁY

     W dniu 6.10.2015r. do filii Szkoły Muzycznej w Skomielnej Białej dostarczono pierwsze instrumenty ? dwa pianina, na których uczniowie będą uczyć się gry. Pianina posłużą również do zajęć rytmiki i kształcenia słuchu.
     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 7.10.15;

     ?ODBLASKI DLA PIERWSZAKÓW?     W ramach realizowanego programu ?Bezpieczna szkoła? uczniowie klasy Ia i I b otrzymali od Fundacji PZU emblematy odblaskowe. Pan Dyrektor Jerzy Kołpak na spotkaniu z pierwszakami omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, a także wręczył każdemu odblaski. Uczniowie zostali zobligowani do zawieszenia widocznych emblematów przy szkolnych tornistrach.

     Tekst i zdjęcia M. Augustyn.


     Dodano: 6.10.15;

     UWAGA!!! KONKURS PLASTYCZNO ? LITERACKI
     CZYTAM, BO LUBIĘ!

     • Jeśli masz 9 lat lub mniej, stwórz pracę plastyczną ? ilustrację ulubionego utworu związanego z Małopolską (na papierze w formacie do rozmiaru A3, technika dowolna).
     • A jeśli masz 10 lat i więcej, zapraszam do napisania wiersza lub innej krótkiej formy literackiej (temat również musi dotyczyć Małopolski).
     Na Wasze prace czekam do 20 listopada w Bibliotece Szkolnej!!! Wszystkie prace zostaną wysłane na konkurs "Czytanie w Małopolsce ? Lubię to!" organizowany przez Stowarzyszenie "Raciechowice 2005" i będą oceniane przez profesjonalne jury!
     W konkursie przewidziane są nagrody książkowe dla najlepszych prac!
     Zapraszam do udziału w konkursie!!!!!!!!!!!!!!!! Bibliotekarz Ewa Chorążak

     Dodano: 6.10.15;

     AWANS DO POWIATU

     W poniedziałek rozegrano w naszej szkole Gminny Turniej w mini piłkę nożną halową dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji, obok uczniów naszej szkoły, przystąpiły drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z Krzeczowa, Tenczyna, Lubnia. Dziewczęta w składzie Patrycja Bal, Gabrysia Sutor, Patrycja Żur, Aneta Sadłowska, Dominika Frost, Julia Gacek, Wiktoria Pawlik i Kinga Żur, rozegrały dwa mecze - z zespołem z Tenczyna i Lubnia. Wygrywając obydwa spotkania zapewniły sobie awans do kolejnego etapu, który odbędzie się 6.10.2015 r. Chłopcy naszej szkoły poziom swoich umiejętności piłkarskich pokazali podczas dwóch towarzyskich meczy z drużyną z Tenczyna i Lubnia. O awansie do kolejnego etapu zadecydował mecz z Krzeczowem trzymający w napięciu do ostatnich minut. Dopiero rzuty karne wyłoniły zwycięzców, którymi zostali uczniowie naszej szkoły w składzie: Damian Folwarski, Maciek Handzel, Oskar Skwarek, Michał Łopata, Szymon Mastela, Miłosz Matuszczyk, Filip Sawina, Robert Ochman, Kuba Masłowski i Samuel Miśkowiec .
     Opiekunem zespołów była Paulina Janowiec-Kapłon

     Tekst i zdjęcie Paulina Janowiec-Kapłon.


     Dodano: 30.09.15;

     KOLEJNE SPOTKANIE W SZKOLE MUZYCZNEJ


     W dniu 29 września 2015 roku w auli szkoły w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie rodziców dzieci przyjętych do filii Szkoły Muzycznej w Czasławiu. Uczniowie po przesłuchaniach zostali zakwalifikowani do klas: gitary, skrzypiec, klarnetu, trąbki, akordeonu i fortepianu.

     Zaproszona na spotkanie Dyrektor Szkoły Muzycznej w Czasławiu pani Beata Miętka przedstawiła informację dotyczącą działalności szkoły, zapoznała rodziców z wymaganiami jakie stawia szkoła, podała plan zajęć teoretycznych oraz plan nauki gry na instrumencie. Zwróciła uwagę iż muzyka odgrywa wielką rolę w kształtowaniu półkul mózgowych, które znacznie lepiej rozwijają się, gdyż są bardziej zaktywizowane. Sprzyja to umiejętności uczenia się i szybkiego przyjmowania wiadomości i umiejętności. Dzieci, które rozwijają umiejętności muzyczne znacznie lepiej radzą sobie w przyszłości.
     Spośród rodziców została wybrana Rada Rodziców w składzie pani Elżbieta Nawara, pani Katarzyna Macioł i pani Joanna Sutor, która będzie pomocna podczas organizacji różnego rodzaju koncertów, warsztatów czy wycieczek tematycznych. Planowane jest również zorganizowanie ślubowania uczniów, rozpoczynających naukę w szkole muzycznej. Wszystkich czeka trudna praca, mnóstwo dodatkowych obowiązków i zadań, ale patrząc na zapał i chęci uczniów na pewno sobie poradzą, wnosząc do swoich rodzin i środowiska w którym żyją muzykę, taniec i śpiew.
     Życzymy powodzenia

     Tekst i zdjęcie M.Augustyn


     Dodano: 30.09.15;

     WYCIECZKA DO GOŚCIŃCA W TENCZYNIE


     W dniu 30 września uczniowie klasy Ia i Ib Szkoły Podstawowej wzięli udział w integracyjnej wycieczce do Goscińca w Tenczynie. Urozmaicone zajęcia rozpoczął spacer podczas którego uczniowie poznali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i wyznaczonych szlakach. Wyposażeni w odblaskowe kamizelki, udali się do gospodarstwa agroturystycznego o nazwie Gościniec, gdzie korzystali z placu zabaw wyposażonego w zjeżdżalnie, ściany wspinaczkowe, suche baseny, jeżdżące auta i inne dydaktyczne zabawki.
     Uczniowie wzięli również udział w wspólnym śpiewie przy ognisku. Zmęczone ale bardzo zadowolone wróciły ze swojej pierwszej turystycznej wycieczki.

     Tekst i zdjęcie M.Augustyn


     Dodano: 30.09.15;

     ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

     4 października obchodzony jest na całym świecie Dzień Zwierząt.
     Wszyscy nasi domowi ulubieńcy, ale również wszystkie zwierzęta żyjące na wolności mają swoje święto.

     Z tej okazji w tym roku chcieliśmy wspomóc Przytulisko w Harbutowicach (k. Myslenic) i zorganizowaliśmy akcję zbiórki karmy (mokrej i suchej) dla psów i kotów tam mieszkających. Przytulisko zostało przeznaczone szczególnie dla zwierząt starych, kalekich oraz osieroconych wskutek śmierci właściciela. Początkowo dom ten był schronieniem dla kilkunastu psów i kotów. W tej chwili jest całkowicie zapełniony, mieszka w nim 75 zwierząt.

     Akcja trwa od 1 do 9 października
     Liczymy na Waszą pomoc i dobre serce!
     Opiekunami akcji są p. A.Pędzimąż i p. A. Krzysztofek

     Tekst A.Pędzimąż, A.Krzysztofek, zdjęcia M.Augustyn


     Dodano: 29.09.15;

     POWIATOWYCH INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
     Uczniowie klas IV - VI wzięli udział w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych zorganizowanych w Myślenicach. Zimno i wiatr nie zniechęciło naszych zawodników do rywalizacji o jak najwyższe lokaty. Szóste miejsce i awans do indywidualnych biegów przełajowych na szczeblu wojewódzkim uzyskała Aneta Sadłowska z klasy VI A. W pierwszej dziesiątce znalazła się również Julia Gacek (7. miejsce). Najmłodsi uczestnicy z klasy IV b (Paulina Bednarczyk, Magda Niżnik, Kacper Gacek, Dawid Miśkowiec, Szymon Papaj, Hubert Świętoń) próbowali swoich sił po raz pierwszy na zawodach tak wysokiej rangi i to dla nich należą się szczególne gratulacje. W dzisiejszej rywalizacji uczestniczyli również: Dominika Frost, Samuel Miśkowiec, Kuba Masłowski, Kinga Żur, Damian Folwarski, Maciek Handzel, Klaudia Masłowska, Weronika Łopata, Kinga Handzel, Szymon Mastela, Dawid Kluska i Miłosz Matuszczyk.
     Opiekunem była Paulina Janowiec-Kapłon

     Tekst i zdjęcie Paulina Janowiec-Kapłon.     Dodano: 26.09.15;

     SAMORZĄD UCZNIOWSKI W NASZEJ SZKOLE

      Oto jak przedstawia się skład Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym:
     • PRZEWODNICZĄCY -- Patrycja Żur kl. VI b
     • ZASTĘPCA -- Joanna Żur kl. IV a
     • SKARBNIK-- Maciej Handzel kl. VI a
     • CZŁONKOWIE Julia Wicherek kl. V b Jakub Masłowski kl. V a
     Opiekunami SU zostały p. Barbara Krok i p. Renata Pustuła.
     *** więcej informacji SAMORZĄD***

     Dodano: 25.09.15;

     SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

     W dniu 24.09.2015 r. w naszej szkole w ramach zajęć profilaktycznych odbyło się spotkanie z Policjantką. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I ? III oraz IV ? VI. Tematyką spotkania było bezpieczeństwo w czasie drogi do/ze szkoły. Uczniowie z uwagą wysłuchali prelekcji i obejrzeli prezentację multimedialną.

     Dodano: 23.09.15;

     TURNIEJ ORLIKA o PUCHAR PREMIERA RP- etap II
     Na boisku sportowym ?Orlik? w Lubniu został rozegrany kolejny etap ?Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP?. Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny. Uczniowski Klub Sportowy ?Wilki? z Zawoi, Szkoła Podstawowa w Trzebuni oraz reprezentanci naszej szkoły w składzie: Kuba Masłowski, Krystian Miśkowiec, Samuel Miśkowiec, Igor Skrocki, Szymon Stolarczyk, Kamil Kulka, Filip Macioł i Szymon Papaj.
     Walka o awans była zacięta i nasi uczniowie do ostatniej minuty pokazali ducha sportowej rywalizacji. W pięknym stylu, wynikiem 3:1 zwyciężyli nad drużyną z Trzebuni, a w końcowej klasyfikacji, przegrywając z ?Wilkami?, zajęli drugie miejsce. Opiekunem drużyny była Paulina Janowiec-Kapłon.

     Tekst i zdjęcie Paulina Janowiec-Kapłon.     Dodano: 21.09.15;

     OWOCE I WARZYWA W SZKOLE     W miesiącu wrześniu na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Szkołą Podstawową im. Władysława Orkana a Agencją Rynku Rolnego uczniowie klas I ? III rozpoczęli swój udział w programie ?Owoce i warzywa w szkole?. W ramach programu otrzymywać będą nieodpłatnie owoce i warzywa. Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania to jedno z zadań Szkoły na najbliższe lata.

     Tekst i zdjęcie M.Augustyn


     Dodano: 21.09.15;

     RYWALIZUJEMY NA ORLIKU


     Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w "Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP", który został rozegrany w dniach 17 - 18.09.2015 r. na boisku sportowym Orlik w Lubniu. Turniej odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszym dniu do rywalizacji przystąpili chłopcy, w drugim dziewczęta. Walka była niezwykle pasjonująca i zacięta.

     Ostatecznie obydwie drużyny chłopców Chłopcy młodsi z klas IV-V: Kuba Masłowski, Krystian Miśkowiec, Samuel Miśkowiec, Igor Skrocki, Szymon Stolarczyk, Kamil Kulka, Krystian Gacek, Kamil Handzel, Filip Macioł, Szymon Papaj
     ; Chłopcy starsi z klas VI: Damian Folwarski, Michał Łopata, Maciej Handzel, Miłosz Matuszczyk, Szymon Mastela i (I gimnazjum)
     awansowały do kolejnego etapu.

     Dziewczęta młodsze z klas IV-V (Julia Gacek, Pawlik Wiktoria, Kinga Żur, Julia Wicherek, Alicja Pędzimąż, Laura Ciepłucha, Dominika Frost, Oliwia Pawlikowska, Gabriela Wójtowicz, Magdalena Niżnik) uplasowały się na drugim miejscu, a dziewczęta starsze z klas VI- I gimnazjum (reprezentantki SP: Iga Ponicka, Aneta Sadłowska, Weronika Łopata, Patrycja Żur, Gabriela Sutor, Dagmara Nawara) zajęły miejsce trzecie.
     Opiekunem zespołów była Paulina Janowiec-Kapłon.

     Dodano: 19.09.15;

     KLASY III NA STARYCH WIERCHACH


     W czwartek 17 września uczniowie klas trzecich szlakiem niebieskim od strony Rdzawki wyszli na Stare Wierchy. Na wysokości Obidowej dzieci mogły zobaczyć widoczną w tym dniu całą panoramę Tatr oraz najbliższych wzniesień i okolic.Po odpoczynku i zabawach przy schronisku na Starych Wierchach klasy trzecie udały się do schroniska na Maciejowej, a stamtąd do Rabki- Zdroju i Skomielnej Białej. Wszystkie dzieci wróciły z wycieczki szczęśliwe i zadowolone, chociaż zmęczone to bardzo dumne z siebie z pokonania tak długiej trasy.

     Dodano: 19.09.15;

     ZEBRANIE RADY RODZICÓW

     W dniu 16.09.2015 roku w budynku Szkoły Podstawowej odbyło się zebranie Rady Rodziców ? przedstawicieli klas I ? VI W związku z mijająca kadencją spośród 26 reprezentantów klas zostało wybrane nowe Prezydium Rady Rodziców w składzie:

     • Przewodniczący: p. Marek Antosz
     • Zastępca: p. Ewa Gruca
     • Skarbnik: p. Teresa Pawlikowska
     • Sekretarz: p. Barbara Czyszczoń
     Pan Dyrektor podziękował ustępującej Radzie Rodziców za pomyślną współpracę i wszelkie działania na rzecz szkoły, a także przypomniał wszystkim przybyłym o kompetencjach Rady Rodziców. Przedstawił również program wychowawczy i profilaktyczny oraz inne dokumenty dotyczące funkcjonowania szkoły.

     Tekst i zdjęcie M.Augustyn


     Dodano: 16.09.15;

     INFORMACJA

     Z początkiem roku szkolnego za pieniążki ze zbiórki makulatury w roku szkolnym 2014/2015 została zakupiona gra 5 sekund junior i na życzenie dzieci, 4 laleczki ze zwierzątkami firmy Simba. Mam nadzieję, że gra przypadnie Wam do gustu i uprzyjemni czas spędzany na świetlicy szkolnej.

     Jeszcze raz składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy czynnie włączyli się w akcję oraz darczyńcom. Chciałabym poinformować, że w tym roku również rusza zbiórka, więc zróbcie porządki w szufladach i zapraszam. Każde kilo makulatury będzie mile widziane. Serdecznie pozdrawiam

     Tekst i zdjęcie A.Krzysztofek


     Dodano: 13.09.15;

     WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     Dnia 11 września 2015 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
     Komisja w składzie: p. Barbara Krok, p. Renata Pustuła, Aneta Sadłowska kl. VIa, Zuzanna Krupa kl. Vb, Samuel Miśkowiec kl. Va stwierdza, że:
     głosowało ? 170 uczniów
     głosy ważne ? 170
     głosy nieważne ? 0
      Wyniki głosowania:
     • I miejsce ? Żur Patrycja ? 39 głosów
     • II miejsce ? Żur Joanna ? 26 głosów
     • III miejsce ? Handzel Maciej ? 24 głosy
     • IV miejsce ? Masłowski Jakub ? 16 głosów
     • V miejsce ? Wicherek Julia ? 15 głosów
     Gratulujemy i życzymy powodzenia nowemu Samorządowi!

     Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


     Dodano: 13.09.15;

     ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY


     13 września to Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Dlatego 11 września na auli w budynku szkoły zostało zorganizowane szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy. Uczniowie wzięli udział w zajęciach oraz pokazie na temat jak prawidłowo pomagać osobom poszkodowanych w wypadkach oraz sytuacjach niebezpiecznych dla życia. Szkolenie nieodpłatnie w ramach współpracy przeprowadził Ośrodek Szkolenia Zawodowego Elremot. W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów składamy serdeczne podziękowanie.

     Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


     Dodano: 13.09.15;

     INFORMACJA O SZKOLE MUZYCZNEJ


     W dniu 10 września 2015 roku na auli szkolnej odbyło się zebranie rodziców uczniów kandydatów do filii Szkoły Muzycznej , która została zorganizowana w budynku Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej.
     W spotkaniu wziął udział koordynator szkoły p. Piotr Komar, który udzielił dokładnej informacji dotyczącej zarówno harmonogramu przesłuchań dzieci jak i działalności placówki.

     Przesłuchania uczniów kwalifikujących ich do filii Szkoły Muzycznej odbędą się w piątek 11 września 2015 roku i we wtorek 15 września 2015 roku w godzinach 12:00- 20:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej. Kandydat ma za zadanie prezentację przed komisją złożoną z nauczycieli muzyki dowolnej piosenki.
     Szkoła w której zajęcia odbywać się będą już od października działać będzie od godziny 14:00 do 20:00. W jej skład wchodzić będą dwa cykle ? 6 letni dla dzieci 6-9 lat oraz 4 letni dla dzieci 10-16 lat. Zajęcia odbywać się będą indywidualnie- nauka gry na instrumencie i grupowo- zajęcia teoretyczne z kształcenie słuchu. W ramach zajęć odbywać się będą również zajęcia zespołu,chóru, a dodatkowo w cyklu 6 letnim zajęcia z rytmiki.

     Zajęcia z instrumentem odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 30 minut oraz zajęcia teoretyczne 3 razy w tygodniu po 45 minut. Cykl 4 letni to zajęcia 2 razy po 45 minut- nauka gry na instrumencie, a teoretyczne 3 razy po 45 minut. Zajęcia będą łączone tak, aby dzieci przychodziły do szkoły tylko 2 razy w tygodniu, prawdopodobnie będzie to wtorek i czwartek. Uczniowie po skończonej każdej klasie otrzymują świadectwo.

     Uczniów do przesłuchania zgłosiło się 78. Ilość chętnych świadczy o ogromnym zainteresowaniu i potrzebie istnienia tego typu placówki. Kandydatom do filii Szkoły Muzycznej życzymy powodzenia i samych sukcesów.

     Tekst i zdjęcia Marta Augustyn     Dodano: 09.09.15;

     BADANIE SŁUCHU


     Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej wezmą udział w programie badań przesiewowych słuchu, którego celem jest wczesne wykrycie u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój. Partnerami programu są Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących ?Człowiek ? Człowiekowi?. Badania wykonywane będą w budynku szkoły nieodpłatnie, po uzyskaniu zgody Rodziców uczniów.

     Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


     Dodano: 09.09.15;

     WIZYTA PIERWSZAKÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ


     W dniu 8 września uczniowie klasy I udali się do biblioteki szkolnej, aby rozpocząć "podróż szkolną wraz z książką z biblioteki". Pani bibliotekarka Ewa Chorążak zapoznała uczniów z zasadami korzystania i wypożyczania książek. Szczególną uwagę zwróciła na poszanowanie i dbałość o książki. Następnie każdy z uczniów został zapisany do biblioteki i wypożyczył swoją pierwszą książkę jako uczeń I klasy. Odwiedziny w bibliotece mają zachęcić uczniów do czytelnictwa, a także do wdrażania nawyku korzystania ze wspólnego dobra jakim są woluminy biblioteczne.

     Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


     Dodano: 03.09.15;

     76 Rocznica Wydarzeń Września 1939 roku

     Dziś, Społeczność Szkolna brała udział w obchodach 76 Rocznicy Wydarzeń 3 Września 1939 roku. Po Mszy Św. w intencji Ojczyzny, poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców, pod obeliskiem odbyła się uroczystość patriotyczna z udziałem funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej, władz Gminy Lubień, przedstawiciela IPN w Krakowie oraz mieszkańców Skomielnej. Odczytano apel poległych. Uczniowie poprzez udział w tej Uroczystości zapoznali się z wydarzeniami września 1939 roku w naszej miejscowości. Poznali również szlak bojowy wojsk dowodzonych przez płk dypl. Stanisława Maczka. Organizatorom i Straży Granicznej dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tej pięknej Uroczystości.     Dodano: 01.09.15;

     NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016

     Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczeliśmy 1 września 2015 r. Mszą św. w Kościele Parafialnym o godz. 9.00.,br> Następnie wszyscy przeszli do hali sportowej, gdzie p. Dyrektor Jerzy Kołpak przedstawił organizację dotyczącą pracy szkoły oraz przywitał uczniów i nauczycieli.     Dodano: 31.09.15;

     OGŁOSZENIE

     Szkoła muzyczna I stopnia w Czasławiu Filia w Skomielnej Białej poszukuje nauczycieli do nauki gry na: skrzypcach, fortepianie, gitarze, akordeonie, perkusji, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, altówce, kontrabasie i wiolonczeli. Zainteresowanych proszę o kontakt. Sekretariat Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej 18 2687287 608 165 942 lub www.smczaslaw.pl

     Dodano: 28.08.15;

     NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016

     Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczynamy 1 września 2015 r. Mszą św. w Kościele Parafialnym o godz. 9.00, następnie udamy się wszyscy do hali sportowej.

     Dodano: 26.08.15;

     NABÓR DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

     Szkoła Muzyczna I stopnia w Czasławiu, Filia w Skomielnej Białej ogłasza nabór uczniów do klas;
     skrzypiec , fortepianu, gitary, akordeonu, perkusji, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, altówki, kontrabasu, wiolonczeli.

     Lekcje gry na instrumencie prowadzone są indywidualnie. Kształcenie słuchu i rytmiki oraz chór i zespoły odbywają się w grupach. Lekcje odbywać się będą w budynku Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej od poniedziałku do piątku.

     Zajęcia są bezpłatne.

     Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć kwestionariusz i podanie w terminie do 10 września. Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do gry na danym instrumencie. Zainteresowanych prosimy o kontakt w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej. Tel. 182687287, 608165942. Dokładne informacje o Szkole Muzycznej ; www.smczasław.pl

     Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


     Dodano: 17.08.15;

     Remonty przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.     Od początku wakacji w placówkach oświatowych w Skomielnej Białej trwają liczne prace remontowe związane z przygotowaniem do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dyrektorzy trzech instytucji; Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dbają o to by przedszkolaki i uczniowie mogli rozpocząć naukę w wyremontowanych i bezpiecznych pomieszczeniach.

     W budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana wymalowano i odświeżono 3 sale lekcyjne, w których również wycyklinowany został parkiet. Do pomieszczeń wniesiono zielone stoliki i ławki przystosowane do wzrostu pierwszoklasistów w tym sześciolatków, które rozpoczną naukę w szkole zgodnie z reformą oświatową. Bardzo ważny był remont wejścia do budynku szkoły, która stanowi najstarsze skrzydło. Schody wyłożone zostały kolorową kostką brukową. W okresie wakacji wykonane zostało również malowanie ogrodzenia szkolnego oraz drobne remonty na placu zabaw, który został doposażony z projektu Radosna Szkoła. Prace wykonano systemem gospodarczym przez szkolnego konserwatora.

     Natomiast w Gimnazjum im. Henryka Łasaka wykonano kapitalny remont dwóch łazienek uczniowskich i pomieszczenia gospodarczego oraz odmalowano sale lekcyjne. W Samorządowym Przedszkolu w Skomielnej Białej odremontowano salę zabaw i korytarz , przygotowano sanitariaty oraz dokonano kontroli placu zabaw. Ważnym zadaniem jest wykonanie z kostki brukowej placu, który stanowi dojście do Przedszkola oraz Stołówki Szkolnej. Intensywne prace trwają, a wykonywane są przez firmę pana Piotra Pietrzaka z Lubnia.

     Niedługo pierwszy dzwonek, do szkół po wakacyjnej przerwie przyjdą roześmiani uczniowie i rozpoczną naukę w ładnych, czystych i bezpiecznych pomieszczeniach, przygotowanych do nowego roku szkolnego.

     Tekst i zdjęcia Marta Augustyn


     Dodano: 20.07.15;

     ?KORPIOŁKI? NA SŁOWACJI"


     12 Lipca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana będący członkami Zespołu Regionalnego ?Korpiołki? działającego przy Związku Podhalan w Skomielnej Białej, na zaproszenie przyjaciół ze Słowacji wzięli udział w ?Bacowskich Dniach? podczas, których na Międzynarodowym Festiwalu Kultury zaprezentowali 20 minutowy program artystyczny.

     Trzydziestoosobowy zespół dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 20 lat ubranych w stroje ludowe, grą , śpiewem i tańcem przedstawił tradycje góralskie. Wyjazd zorganizowany był w ramach współpracy i wymiany Gmin Partnerskich Gmina Lubień z Gminą Malatina i był częścią programu ,,Aktywne wakacje 2015?.Młodzież w trakcie wyjazdu zwiedziła miejscowość Malatinę, uczestniczyła we Mszy Świętej, poznała tradycje Kultury Słowackiej. Był to pierwszy zagraniczny wyjazd tego zespołu. Liczymy, że nie ostatni. Pielęgnując tradycję i piękno naszego regionu mamy co pokazać i czym się pochwalić.

     Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn


     Dodano: 20.07.15;

     ZAWODY KOLARSKIE


     5 Lipca 2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej, Maja Karkula i Maciej Handzel wzięli udział w Ogólnopolskich Zawodach Kolarskich będących jednocześnie zawodami Pucharu Szlaku Solnego o Puchar Wójta Gminy Lubień. Podczas zawodów gościnnie wystąpił zespół ,,Korpiołki? oraz Orkiestra Dęta ze Skomielnej Białej w skład której wchodzą również uczniowie naszej szkoły. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn


     Dodano: 26.06.15;

     UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015     26 czerwca 2015r., po uroczystej Mszy Sw., Uczniowie wraz z Rodzicami i Nauczycielami spotkali się na hali sportowej, aby wspólnie zakończyć bieżący rok szkolny. Dyrektor krótko podsumował miniony rok szkolny, wymienił liczne sukcesy uczniów biorących udział w różnych konkursach, a uczniom klas szóstych osiągającym najlepsze wyniki w nauce wręczył nagrody książkowe.

     Spotkanie ze Społecznością Szkolną było okazją, by Uczniowie Naszej Szkoły zaprezentowali swoje umiejętności i talenty. Uczniowie, laureaci konkursów uświetnili swoimi występami uroczystość zakończenia roku szkolnego. Następnie Szóstoklasiści podziękowali za wspólnie spędzone lata w Naszej Szkole, a Uczniowie klas piątych pożegnali absolwentów wręczając im drobne upominki.

     Na zakończenie Dyrektor podziękował wszystkim za współpracę, zaangażowanie, życzył radosnych i bezpiecznych wakacji.

     Dodano: 26.06.15;

     SUKCES WERONIKI     Uczennica klasy VB WERONIKA ŁOPATA została laureatką XI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO ?ZACZAROWANA RÓŻDŻKA? pod patronatem Konsula Honorowego Królestwa Danii, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i Małopolskiego Kuratora Oświaty.
     Nagrodę III Stopnia za pracę pt. ?A gdyby pasterka i kominiarczyk znaleźli magiczną różdżkę? - pełną humoru barwną opowieści, napisaną zręcznym rymem - odebrała podczas uroczystego finału 11 czerwca 2015r. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

     Dodano: 26.06.15;

     ?ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE?


     Program realizowany był przez klasę szóstą podczas lekcji z wychowawcą. Zajęcia miały na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia.
      Przeprowadzono pięć zajęć warsztatowych (według gotowych scenariuszy):
     • POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ,
     • LABORATORIUM CIAŁA,
     • NAUCZ SIĘ MÓWIĆ NIE,
     • ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE,
     • UWIERZ W SIEBIE
     Uczniowie wykonali galerię plakatów z zakresu profilaktyki antynikotynowej, które zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Przygotowali także gazetkę ścienną, na której umieścili materiały o szkodliwości palenia. Prowadzone zajęcia dotyczyły nie tylko szkodliwości palenia tytoniu. Dawały także przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz poruszały tematy dotyczące asertywności i komunikacji międzyludzkiej.

     Dodano: 25.06.15;

     APEL


     25 czerwca w trakcie apelu szkolnego, Dyrektor Szkoły przedstawił wyniki z nauczania i zachowania za rok szkolny 2014/2015, podsumował pracę dydaktyczno-wychowawczą, wymienił sukcesy uczniów Naszej Szkoły w ostatnio przeprowadzonych konkursach i zawodach oraz przedstawił najlepszych absolwentów Szkoły nagrodzonych przez P. Wójta Gminy Lubień. W trakcie apelu szkolnego, przedstawiciel Zarządu Kółka Rolniczego P. Jan Handzel wręczył stypendium ufundowane przez Zarząd Kółka Rolniczego w Skomielnej Białej uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
      Nagrodę otrzymali:
     • Magdalena Miśkowiec klasa VI ? średnia ocen 5,91
     • Weronika Łopata i Filip Sawina klasa V ? średnia ocen 5,73
     • Laura Ciepłucha, Anna Gładysz i Kinga Żur klasa IV ? średnia ocen 5,64
     Następnie wręczone zostały uczniom dyplomy i nagrody za udział w innych konkursach. Pan Dyrektor przypomniał również najważniejsze wydarzenia roku szkolnego.

     Na zakończenie apelu, Dyrektor prosił uczniów, aby zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie w okresie wakacji. Uczniom klas II wręczone zostały specjalne apteczki. Apel uświetniony został występem uczniów klasy I uzdolnionych muzycznie.

     Dodano: 25.06.15;

     SUPER SWIETLIK

     Rozstrzygnięty został świetlicowy konkurs ?Super Świetlik?.
     Za wzorowe zachowanie i chętny udział w zajęciach świetlicowych dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki i słodkości.
     Laureatami zostali: Julia Pazdur z klasy I a i Bartłomiej Onieszczuk z klasy II a
      Wyróżnienie otrzymali:
     • Maja Karkula (klasa I a)
     • Emilka Łopata (klasa I a)
     • Matylda Ceremon (klasa I b)
     • Milena Smoleń (klasa I b)
     • Milena Winiarska (klasa I a)
     • Wiktor Kurek (klasa I a)
     • Mateusz Żur (klasa I b)
     • Maksymilian Kluska (klasa II a)
     • Bartosz Gacek (klasa I a)
     • Miłosz Frost (klasa I b)
     Serdecznie Wam gratuluję i dziękuję za całoroczną wspólną pracę. Życzę udanego wakacyjnego wypoczynku i bezpiecznego powrotu do szkoły we wrześniu.
     Wychowawca świetlicy szkolnej ? Agnieszka Krzysztofek

     Dodano: 25.06.15;

     CZYTELNIK ROKU 2014/2015

     Miło mi zakomunikować, że tytuł CZYTELNIKA ROKU zdobyła Magdalena Paś z lasy I B! Serdecznie gratuluję!!!
     Nagroda książkowa na pewno umili wakacyjny czas! Bibliotekarz szkolny Ewa Chorążak

     Dodano: 22.06.15;

     PODZIĘKOWANIE     Dodano: 25.06.15;

     Serdecznie dziękujemy
     Dzieciom, Rodzicom, i Pracownikom Szkoły
     za udział w akcji ?Zbieramy zakrętki?.
     Dzięki Waszemu zaangażowaniu w akcję pomogliśmy Osobom Niepełnosprawnym z PSOUU


     Dodano: 25.06.15;

     ?MAŁY MISTRZ? ROK SZKOLNY 2014/2015

     Program ?Mały Mistrz? trwał od września 2014 roku do czerwca 2015 roku.
     Brali w nim udział uczniowie klasy 1a (17 osób) i 1b (16 osób). Przez cały rok szkolny zdobywali następujące sprawności sportowe: turysty, gimnastyka, lekkoatlety, piłkarza, saneczkarzai koszykarza. Przez cały rok szkolny uczniowie brali udział w różnorodnych zajęciach. Poznali elementy piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. We wrześniu, październiku i maju podczas spacerów mogli poznać okolicę. W zimie jeżdżąc na sankach i ślizgach mogli zdobyć sprawność saneczkarza. Gdy pogoda nie dopisywała uczniowie poznali elementy lekkoatletyki. Poprzez zabawy, ćwiczenia i zawody sportowe rozwijali swoją sprawność fizyczną.
     Poziom zdobytych umiejętności przedstawiciele klas 1 mogli sprawdzić na Gminnej Olimpiadzie Sportowej, gdzie zdobyli 1 miejsce oraz na Powiatowej Olimpiadzie Sportowej na której udało im się zająć wysoką, 4 lokatę. Założenia programu zostały zrealizowane. Uczniowie mogli poznać elementy różnorodnych dyscyplin sportowych, skorzystać z dużej bazy przyrządów do ćwiczeń, które szkoła otrzymała w ramach projektu.

     Dodano: 22.06.15;

     BRZYDKIE KACZĄTKO


     W dniu 22 czerwca uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawcy p. Marty Augustyn przedstawili bajkę pt. ?Brzydkie Kaczątko?, do którego obejrzenia zaprosili przedszkolaków, koleżanki i kolegów ze Szkoły Podstawowej, Rodziców oraz społeczność lokalną.
     Przedstawienie przygotowane zostało na koniec roku szkolnego ale i zakończenie pierwszego etapu 3 letniego cyklu kształcenia. 32 osobowa grupa uczniów w pięknych kolorowych strojach, pięknej i wymownej dekoracji, przy dźwiękach piosenek opowiadała o losach ?brzydkiego kaczątka?, które stało się pięknym łabędziem. Motywem przygotowania bajki było zwrócenie uwagi na fakt, iż każde dziecko ma wiele talentów, trzeba je tylko rozwijać i pielęgnować.
     P. Marta Augustyn podczas spotkania z rodzicami podała informację dotyczącą wyników przeprowadzonego Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty, dokonała charakterystyki klasy, udziału uczniów w konkursach i zawodach sportowych. Na zakończenie podziękowała rodzicom za wszelką pomoc w wychowaniu i opiece nad dziećmi oraz bardzo dobrą współpracę. Zwróciła się ze słowami uznania do uczniów za ich sumienność, dyscyplinę i odpowiedzialność. Na dalszym etapie kształcenia życzyła sukcesów i wielu radości z każdego dnia.

     Dodano: 18.06.15;

     MAKULATURA

     I znów zakończyliśmy akcję zbiórki makulatury? po raz kolejny makulaturę odebrał od nas p. Michał Wójtowicz, serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji. Tym razem zebraliśmy 840 kilogramów i to chyba nasz rekord
     Darczyńcom bardzo dziękujemy, a pieniążki z początkiem roku szkolnego przeznaczymy na zakup nowych gier do świetlicy szkolnej.
     Udanych, słonecznych wakacji? opiekun akcji Agnieszka Krzysztofek     Dodano: 18.06.15;

     OGÓLNOPOLSKI PROGRAM ?TRZYMAJ FORMĘ?

     W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego ?Trzymaj formę?.
     Główne cele tego projektu to promocja zdrowego stylu życia, trwała zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży aktywnością podczas każdego dnia. Organizatorami programu są: Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Stowarzyszenie ?Polska Federacja Producentów Żywności?. Patronat nad programem przyjęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Instytut Żywności i Żywienia.
     Uczniowie w ramach programu: wykonywali sałatki owocowe, brali udział w pogadankach prozdrowotnych, oglądali filmy na temat zdrowej żywności, wykonywali plakaty. W ramach programu dla całej społeczności szkolnej zorganizowane były wyjazdy na basen oraz Dzień Sportu.
     Program był realizowany na zajęciach dodatkowych Koła Przyrodniczego przez Panią Danutę Maciążkę.

     Dodano: 18.06.15;

     SPOTKANIE INTEGRACYJNE KLAS II A


     Dnia 16 czerwca u podnóża góry Krzywoń w Rabce ? Zdroju odbyło się spotkanie integracyjne Rodziców i uczniów klasy II a wraz z wychowawczynią. Na spotkaniu dzieci spiewały piosenki dla Rodziców. Wszyscy doskonale się bwili, uczestnicząc w zawodach sportowych i grając wspólnie w ?zbijaka?. Uczestnikom bardzo smakowała pieczona kiełbasa spożywana na łonie przyrody.

     Dodano: 18.06.15;

     SEKRETY MORZA


     W dniu 3 czerwca uczniowie klasy I a i III pojechali do Rabki, gdzie w nowo otwartym kinie obejrzeli film pt.; ?Sekrety Morza?. Film opowiadał o dobroci, miłości, pięknie i o tym co ważne w życiu. Być szczęśliwym to dawać radość drugiemu człowiekowi, a co daje los trzeba przyjąć nawet jeśli jest to trudne i niezrozumiałe.

     Dodano: 18.06.15;

     Program edukacyjny Przyroda wokół nas ? PTAKI


     Od kwietnia do czerwca 2015 roku nasza szkoła uczestniczyła w programie edukacyjnym "Przyroda wokół nas - Ptaki". Jest to program edukacyjny, który Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) prowadzi we współpracy ze szkołami i ośrodkami edukacji ekologicznej na terenie całego kraju.
     Celem realizacji programu ?Przyroda wokół nas? jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych dzieci, ochrona ptaków i środowiska, w jakim żyją, zebranie o nich jak najwięcej informacji.
     W ramach zajęć uczniowie rozpoznawali różne gatunki ptaków, malowali sylwetki ptaków, wykonywali z papieru jaskółki, brali udział w zadaniu miesiąca maj ? Jaskółki ? określenie liczebności oknówki.
     Program był realizowany na zajęciach dodatkowych Koła przyrodniczego z kl. IV a przez Panią Danutę Maciążkę.

     Dodano: 29.05.15;

     DZIEŃ SPORTU

     1 czerwca w Szkole Podstawowej zorganizowano Dzień Sportu. Uczniowie klas I – VI wzięli udział w licznych konkursach sportowych, ale i zabawach ruchowych przy muzyce dyskotekowej. Od wczesnych godzin rannych na boisku sportowym przy budynku szkoły rozbrzmiewała nie tylko muzyka, ale i radosny śmiech skomielniańskich dzieci. Wszyscy w sportowych strojach godnie reprezentowali swoje klasy.Okrzykom i wiwatom nie było końca. Konkursy sportowe były formą zabawy. Wszyscy aktywnie i chętnie brali w nich udział. Powodzeniem cieszył się slalom z piłeczką pingpongową na łyżce, skok przez ławeczkę, przeskoki z balonami, slalom z piłką nożną.
     Na zakończenie klasy I – III i IV – VI rozegrały mecze klasowe. Program sportowy uświetnił występ zespołu SO BEAT POWER.
     W tym dniu p. Dyrektor wręczył dyplomy uczniom, którzy brali udział w konkursach organizowanych przez szkołę. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała organizacji tego dnia.


     Dodano: 29.05.15;

     PRZEDSTAWIENIE "TYGRYS PIETREK"


     W dniach 28-29.05.2015 Uczniowie klasy 4b przygotowali spektakl pt. ,,Tygrys Pietrek''. W czwartek odbyła się premiera, na którą uczniowie zaprosili swoich rodziców z okazji ich święta. Natomiast w piątek ponownie zagrali tym razem dla Przedszkolaków oraz dla Uczniów Szkoły. Wyzwanie było duże, Uczniowie staranie pracowali nad swoimi rolami, a ostatnie dni poświęcili na przygotowanie właściwej dekoracji. Wszyscy bardzo się zaangażowali, a przy tym dobrze bawili. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim aktorom oraz pani Małgorzacie Gacek za ich wspólne przedsięwzięcie, które przerodziło się w wspaniały występ. W Skomielnej rodzą się nowe gwiazdy Hollywood.     Dodano: 29.05.15;

     WYCIECZKA DO SANDOMIERZA


     W dniach 26.05-27.05.2015 r. 45 uczniów naszej Szkoły uczestniczyło w wycieczce do Sandomierza i okolic. Uczniowie najpierw zwiedzali pałac w Kurozwękach , lochy tego pałacu, a potem pojechali na safari- bizon.
     Następnie udali się do Sandomierza i tu zwiedzili: Bramę Opatowską, wąwóz, przeszli Podziemną Trasą Turystyczną, gdzie mieli możliwość wybicia dla siebie monety, a potem płynęli statkiem po Wiśle.
     Drugiego dnia pojechali do Bałtowa, do Oceanarium oraz Juraparku. W Bartkowie zobaczyli okazały dąb Bartek. Dalszym punktem wycieczki był Oblęgorek, gdzie znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza. Na koniec uczniowie pojechali do Centrum Neandertalczyka i tu dowiedzieli się o pochodzeniu człowieka. W drodze powrotnej zobaczyli ruiny zamku w Chęcinach.
     Opiekunowie wycieczki: Barbara Krok, Renata Pustuła, Iwona Mikulec, Danuta Maciążka.

     Dodano: 29.05.15;

     „TALENT MAŁOPOLSKI 2015”

     Wyróżnienie dla Julii Skupień w XXVIII Małopolskim festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2015”.
     Po wysłuchaniu i obejrzeniu 199 uczestników, wyłonionych podczas eliminacji powiatowych, Jury Festiwalu przyznało w kategorii form muzycznych 19 Nagród Głównych w postaci tytułu: „TALENT MAŁOPOLSKI 2015” oraz 32 wyróżnienia. Miło nam poinformować że wyróżnienie otrzymała Julia Skupień uczennica klasy piątej. Gratulujemy!
     Dodano: 29.05.15;

     XXXI KONKURS RECYTATORSKI im. Antoniny Zachary-Wnękowej ,


     Udany występ Oliwii Kuros z klasy drugiej!21 maja uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z Rabki-Zdroju i okolicznych miejscowości, wzięli udział w XXXI Konkursie Recytatorskim imienia najwybitniejszej rabczańskiej poetki ludowej – Antoniny Zachary-Wnękowej. Cele organizowanego co roku konkursu, to uczczenie pamięci poetki, zainteresowanie dzieci i młodzieży jej twórczością, popularyzacja twórczości poetów góralskich, zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej oraz kulturą słowa. Konkurs tradycyjnie odbywał się w dwóch kategoriach: literackiej i gwarowej.
     Klasy I – III - w kategorii gwarowej:
     I miejsce – Magdalena Duda – SP nr 3 Spytkowice
     III miejsca – Oliwia Kuros klasa 2 SP w Skomielnej Białej
     i Magdalena Zaremba – SP w Podsarniu. Gratulujemy!

     Uwaga! Uwaga!

     Ostatni tydzień zbiórki makulatury 25 – 29 maj

     Makulaturę prosimy przynosić na świetlicę szkolną. Za każdy kilogram serdecznie dziękujemy.
     opiekun akcji - p. Agnieszka Krzysztofek

     Dodano: 22.05.15;

     DZIEŃ MATKI


     26 maja uczniowie klasy I a przygotowali i przedstawili program artystyczny, na który zaprosili kochane Mamy z okazji ich święta. Piękna recytacja wierszy i śpiew wesołych piosenek wprowadził wszystkich przybyłych gości w świąteczny nastrój.

     Dodano: 22.05.15;

     PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE POD TYTUŁEM „PŁATKI NIEZIEMSKIEJ RÓŻY”,


     W dniu 25 maja uczniowie klas I – IV obejrzeli przedstawienie profilaktyczne pod tytułem „Płatki Nieziemskiej Róży”, którego celem było:
     • kształcenie kulturalnego i życzliwego zachowania wobec rówieśników, poczucia własnej wartości,
     • zachęcanie do pokojowego rozwiązywania konfliktów,
     • wdrażanie do kierowania się w życiu zasadami tolerancji w stosunku do ludzi i zwierząt,
     • uczenie zdrowego stylu życia,
     • przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych proponowanych przez telewizję igry komputerowe,
     • wyrabianie nawyku bezpiecznego zachowania się w środkach komunikacji i poruszaniu się po drogach,
     • kształtowanie postaw proekologicznych.
     W spotkaniu wzięło udział 120 uczniów, którzy z zainteresowaniem śledzili losy Kaczusi Czubatki i Kaczorka Kwa Kwa.

     Dodano: 22.05.15;

     XV TURNIEJ WIEDZY O GMINIE LUBIEŃ


     W dniu 20.05.2015 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Lubniu odbył się Konkurs Wiedzy o naszej Gminie. Jak co roku do Turnieju przystąpiły 4 drużyny; Z Lubnia, Tenczyna, Krzeczowa i reprezentacja naszej szkoły w składzie: Gabriela Sutor, Weronika Łopata i Filip Sawina, oraz drużyna dopingująca w składzie: Jzabella Jaszkaniec, Bartłomiej Krok, Dagmara Nawara, Szymon Mastela, Patrycja Żur, Dawid Kluska, Kinga Handzel i Kinga Macioł.
     W tym roku drużyny walczyły o punkty – pieniądze – odpowiadając na pytania za 100, 200, 300, 400 i 500 złotych z zakresu geografii, historii i kultury naszego regionu. W banku pytań znalazły się również i takie, sprawdzające naszą wiedzę o lata współczesne i miasta partnerskie.
      Klasyfikacja przedstawia się następująco:
     • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Lubniu,
     • II miejsce - Szkoła Podstawowa w Tenczynie,
     • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej,
     • IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzeczowie.
     Drużyny odpowiadające otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki i słodkości, natomiast dla szkoły wywalczyły piękne nagrody książkowe.
     Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

     Dodano: 22.05.15;

     WYCIECZKA DO DINOZATORLANDU     Dodano: 15.05.15;

     MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR

     W XXIV Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” edycja 2015 w Kategorii „Żaczek”- uczniów klas 1-2 szkół podstawowych - Jan Mamoń z klasy 2b uzyskał wynik bardzo dobry! Natomiast w Kategorii „Maluch” - klasa 4- Kinga Żur otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!

     Dodano: 15.05.15;

     SPEKTAKL TEATRALNY klasy Vb


     Dnia 15 maja 2015 r. uczniowie klasy V b zaprezentowali szerokiej publiczności szkolnej oraz rodzicom i zaproszonym gościom spektakl teatralny pt. „Powitanie Królowej”. Przedstawienie stanowiło dowcipną lekcję kultury brytyjskiej. Uczniowie w lekkiej konwencji przedstawili najważniejsze informacje na temat Wielkiej Brytanii, zaprezentowali najsłynniejsze angielskie budowle, m.in. Big Ben, Londyn Eye, Stonehenge. Co więcej – na scenie pojawiły się słynne postacie z kultury brytyjskiej – Robin Hood, Sherlock Holmes, Hamlet, Harry Potter, angielski lord, rycerz Króla Artura, a nawet James Bond. Wystąpił również słynny zespół angielski The Beatles, a nawet Szkot w tradycyjnej spódniczce w szkocką kratę. Na zakończenie spektaklu pojawiła się Królowa Angielska Elżbieta II, z którą uczniowie z wielką radością napili się angielskiej herbatki.
     Przedstawienie przygotowała pod kierunkiem wychowawczyni p. Renaty Pustuły klasa Vb, z pomocą rodziców (stroje, rekwizyty).

     Dodano: 15.05.15;

     WYCIECZKA KLAS II

     Dnia 14 maja klasy drugie uczestniczyły w wycieczce do Krakowa. Zwiedziły z przewodnikiem Katedrę na Wawelu, Dzwon Zygmunta i Groby Królewskie oraz z zaciekawieniem słuchały opowieści o Smoku Wawelskim w Smoczej Jamie. Niestety ulewa spowodowała nagłą zmianę planów i zamiast w Ogrodzie Doświadczeń uczniowie spędziły czas w kinie. Wszyscy byli w świetnych humorach i zadowoleni.


     Dodano: 11.05.15;

     PIERWSZA POMOC     W dniu 11 maja, z inicjatywy Stowarzyszeniu Ochrony i Promocji Zdrowia, Uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w prelekcji i zajęciach praktycznych przeprowadzonych przez zawodowych ratowników medycznych J.Handzla i W.Kubackiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziękujemy serdecznie inicjatorem pokazu.

     Dodano: 9.05.15;

     SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

     W dniu 06.05.2015r. w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny. W konkursie udział wzięło 11 uczniów z klas V - VI. Test zawierał 30 zadań zamkniętych, za które można było zdobyć 30 punków.
     Laureaci:
     • I miejsce Weronika Łopata kl. V b Michał Łopata kl. V b
     • II miejsce Patrycja Żur kl. V b
     • III miejsce Filip Sawina kl. V b
     Szkolny opiekun konkursu p. Danuta Maciążka.

     Dodano: 7.05.15;

     WYJĄTKOWY GOŚĆ - KS. BISKUP JAN ZAJĄC

     4 maja 2015 r. naszą szkołę odwiedził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan Zając. Duszpasterska wizyta miała uroczysty przebieg. Ksiądz Biskup spotkał się z całą społecznością szkolną. W czasie spotkania uczniowie Gimnazjum przedstawili program artystyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Program ten zyskał uznanie Ks. Biskupa, który w swoim słowie skierowanym do młodzieży, przytoczył kilka osobistych wspomnień związanych z postacią św. Jana Pawła II. Po spotkaniu z uczniami, Ks. Biskup spotkał się z nauczycielami oraz pracownikami obsługi szkoły. Wszystkim udzielił swego Pasterskiego Błogosławieństwa.     Dodano: 7.05.15;

     GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY     W dniu 6 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym ‘Mistrz Ortografii”. Dwóch reprezentantów naszej szkoły zdobyło 2 miejsca w swojej kategorii wiekowej.
     Byli to Jakub Żak – klasa VI i Piotr Soból – klasa II b. Gratulujemy!

     Dodano: 7.05.15;

     W DINOZATORLANDZIE     Klasa I w Dinozatorlandzie ciąg dalszy

     Dodano: 30.04.15;

     224 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


     3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia.
     Dziś hołd dziełu wybitnych Polaków oddali również Uczniowie Szkoły poprzez przygotowanie Akademii upamiętniającej 224 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię obejrzeli Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
     Dziękujemy występującym Uczniom z klas IV-VI oraz przygotowującym Ich Nauczycielom P.I.Mikulec i P.E.Ceremon.

     Dodano: 30.04.15;

     III GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

     W dniu 29 kwietnia 2015 r. w Sali Kameralnej GOK w Lubniu, odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. W konkursie wystąpiło 27 uczestników.
     Po wysłuchaniu wszystkich uczestników , komisja w składzie:
     • Przewodniczący Jury - Cezary Skrocki, aktor, instruktor animacji i teatru
     • Członek Jury - Małgorzata Filipek, instruktor teatralny
     • Członek Jury - Aneta Gierat, aktorka, instruktor teatru
     postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
     w kategorii klas I-III
     wyróżnienia: - Oliwia Kuros, Jerzy Pacer (Skomielna Biała)
      w kategorii klas IV-VI
     • I miejsce - Anna Gładysz (Skomielna Biała)
     • II miejsce - Magdalena Miśkowiec (Skomielna Biała)
     • wyróżnienia : Laura Ciepłucha (Skomielna Biała)

      Dodano: 30.04.15;

      SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

      Nasza Julia znowu odnosi sukcesy. Tym razem II miejsce na XV OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIEŚNI - PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ - LUDOWEJ I TAŃCA LUDOWEGO , który odbył się w dniach 25 - 26 kwietnia w Pionkach.
      Wszyscy chętnie jej kibicujemy i gratulujemy sukcesu.      Dodano: 25.04.15;

      PLAC ZABAW


      Plac zabaw przy Szkole Podstawowej został posprzątany i odmalowany. Prosimy o szanowanie go w trakcie zabaw.

      Dodano: 25.04.15;

      TO JUŻ 22 „SPRZATANIE ŚWIATA” W POLSCE


      W dniu 24 kwietnia Uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w akcji „ Sprzątanie świata”, porządkowali teren przyszkolny. Promujemy „nie śmiecenie” i ekologiczne zachowanie!


      Dodano: 23.04.15;

      MAŁY LUBOŃ


      W dniu 23 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie klas II a i II b oraz III Szkoły Podstawowej wzięli udział w krajoznawczej wycieczce na Mały Luboń. Uczniowie wysłuchali pogadanki na temat ochrony przyrody i obowiązku utrzymania czystości na szlakach pieszych i turystycznych.

      Dodano: 22.04.15;

      KRAKÓW MAŁO ZNANY


      Dnia 21.04.2015r. 61 uczniów z naszej szkoły z klas IV-VI pojechała na wycieczkę do Krakowa. W programie było zwiedzanie Teatru „Groteska” – „Sekrety sceny”, gdzie uczniowie zapoznali się z przygotowaniem sceny do przedstawień oraz z lalkami: pacynkami, marionetkami, maskami.
      Następnym punktem programu było zwiedzanie Podziemi Rynku w Krakowie. Uczniowie zeszli 5 metrów pod płytę Rynku Głównego i tam zetknęli się z Krakowem sprzed kilku wieków: gwar krakowskich mieszczan, przekupek, stukot końskich kopyt oraz odbyli archeologiczną podróż.
      Na końcu uczniowie przeszli przez Rynek do Kościoła Mariackiego, aby zobaczyć ołtarz Wita Stwosza. Pogoda bardzo nam dopisała i wszyscy byli zadowoleni.
      Opiekunowie: Barbara Krok, Danuta Maciążka, Edyta Ceremon, Iwona Mikulec, Renata Pustuła.

      Dodano: 21.04.15;

      SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI


      W dniu 20 kwietnia 2015 roku chętni uczniowie z klas I – VI wzięli udział w zmaganiach recytatorskich. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów. Każdy z uczestników zaprezentował dowolnie wybrany wiersz oraz fragment prozy.
      Jury w składzie: p. Iwona Mikulec
      p. Ewa Chorążak
      p. Agnieszka Krzysztofek
      wyłoniło 6 osób, które będą reprezentować naszą szkołę na etapie gminnym:
       z klas I – III
      • I miejsce – Oliwia Kuros
      • II – miejsce – Jerzy Pacer
      • III – miejsce – Gabriela Wojciechowska
       z klas IV – VI
      • I miejsce – Anna Gładysz
      • II – miejsce – Magdalena Miśkowiec
      • III – miejsce – Laura Ciepłucha
      Wszystkim uczestnikom gratulujemy występów, a zwycięzcom życzymy sukcesów na konkursie w Lubniu.

      Dodano: 19.04.15;

      NASZE KROKUSY ZAKWITŁY

      Jak co roku, klasa VI wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie „ Krokus”, który przybliża tematykę „holokaustu” w czasie II wojny światowej. By uczcić pamięć pomordowanych Żydów, a przede wszystkim żydowskich dzieci, uczniowie sadzili jesienią cebulki krokusów, które właśnie zakwitły.
      Tematyka holokaustu poruszana była też na zajęciach. Uczniowie poznawali historie żydowskich dzieci i ich tragiczne losy wojenne, oglądali materiały – zdjęcia, plakaty przybliżające ówczesną rzeczywistość. Opiekunem projektu jest p. Edyta Ceremon


      Dodano: 19.04.15;

      POWIATOWA OLIMPIADA SPORTOWA KLAS I-III

      Uczniowie Naszej Szkoły, którzy reprezentowali Gminę Lubień, zajęli wysokie, 4 miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Sportowej Klas I-III rozegranej w Brzączowicach. Opiekun P.Małgorzata Gacek. Gratulujemy.
      Wymagane umiejętności sportowe: bieg z pałeczką sztafetową, rzut do celu, kozłowanie, toczenie piłki, prowadzenie piłki nogą, przeskoki zawrotne, czołganie się pod ławeczką gimnastyczną, skoki na jednej nodze, obunóż, zajęcze i na skakance, czworakowanie i przeciąganie szarfy.

      Dodano: 18.04.15;

      OGÓLNOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW


      W dniu 16 kwietnia uczniowie klasy III przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasistów z języka polskiego i matematyki przygotowanego przez operon. 32 osobowa grupa dzieci po trzy letnim cyklu kształcenia miała okazję wykazać się swoimi wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi po pierwszym etapie kształcenia w Szkole Podstawowej.      Dodano: 14.04.15;

      GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA      Dziś, 13 kwietnia w Gminnej Olimpiadzie Sportowej zorganizowanej w Tenczynie Reprezentacja Naszej Szkoły z klas I-III w składzie:
      Maja Karkula, Bartosz Ceremon, Jakub Chorążak, Jakub Chorzępa z klasy pierwszej, Oliwia Kuros, Magdalena Sawina, Weronika Kusiak, Maksymilian Kluska z klasy drugiej oraz Emilia Gacek, Kacper Gacek, Filip Macioł i Dawid Miśkowiec z klasy trzeciej zdobyła 1 miejsce! BRAWO!

      Dodano: 10.04.15;

      75 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ.      10 kwietnia, w Naszej Szkole, obchodziliśmy 75 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Po Mszy Św. udaliśmy się do Szkoły, gdzie została otwarta wystawa poświęcona ofiarom Golgoty Wschodu.
      Następnie, w auli szkolnej, obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez „Wspólnotę Wieczernik”, wysłuchaliśmy wykładu P. Anny Zechenter na temat zbrodni dokonanych przez bolszewików na polskich oficerach w 1940r. Po wykładzie obejrzeliśmy film ze zbiorów IPN pt. ”Tajemnica Archiwum Robla”.
      Honorowym Gościem dzisiejszej uroczystości był Pan Andrzej Wólczyński, syn zamordowanego w Lesie Katyńskim 9 kwietnia 1940r . przez NKWD polskiego oficera, porucznika Andrzeja Wólczyńskiego.


      Dodano: 02.04.15;

      SZKOLNY KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ


      W dniu 8 kwietnia dla upamiętnienia postaci Św. Jana Pawła II w Szkole Podstawowej zorganizowano Szkolny Konkurs Poezji Religijnej.
      Do konkursu zgłosiło się 10 uczniów klas I – VI, którzy recytowali wiersze mówiące o najważniejszych wartościach którymi kierujemy się w życiu. Organizatorem konkursu była siostra Julitta i p. E. Chorążak.
      Jury w kategorii klas I – III przyznało:
      • I miejsce – Magdalena Paś (klasa Ib)
      • II miejsce – Oliwia Kuros (klasa IIb)
      • III miejsce – Damian Kapłon (klasa IIa)
       W kategorii klas IV – VI przyznało:
      • I miejsce – Weronika Łopata
      • II miejsce – Kinga Żur
      Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali wyróżnienia. Wszyscy wykazali się umiejętnością recytacji i odpowiednim doborem treści.


      Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
      spędzonych w rodzinnej atmosferze,
      dających chwile wytchnienia i napełniających do dalszej owocnej pracy i nauki
      życzy Dyrektor i Społeczność szkolna

      Dodano: 02.04.15;

      SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY OGÓLNOPOLSKI.


      1 kwietnia, 23 Uczniów Naszej Szkoły pisało Sprawdzian Szóstoklasisty Ogólnopolski. Sprawdzian po raz pierwszy składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała zadania z języka polskiego i matematyki, druga zadania z języka obcego. Wyniki i zaświadczenia będą w czerwcu!

      Dodano: 01.04.15;

      ŚNIADANIE WIELKANOCNE

      31 marca uczniowie klasy trzeciej w ramach zajęć i edukacji społeczno – przyrodniczej przygotowali śniadanie wielkanocne. Na kanapce z chleba pojawiły się pomidorki, ogórki zielone, sałata, szczypiorek oraz oczywiście jajko ozdobione chrzanem. Całość dopełniła babka wielkanocna, słodkie jajeczka i soczek.
      Do wspólnego świętowania został zaproszony P. Dyrektor J. Kołpak, który przyjął od uczniów życzenia wielkanocne. Pan Dyrektor również skierował ciepłe słowa do uczniów życząc im zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych.
      Dodano: 25.03.15;

      WYCIECZKA DO KINA


      W dniu 23 marca 2015 roku odbyła się wycieczka klasy Ia, Ib i III do kina do Krakowa na wzruszającą bajkę pt. „Kopciuszek”. Dzieci z wyjazdu były bardzo zadowolone, a przesłanie, aby w życiu kierować się dobrocią zostanie w ich pamięci na długo.


      Dodano: 25.03.15;

      WITAMY WIOSNĘ
      W dniu 20 marca 2015 roku uczniowie klas I – III szkoły podstawowej podczas występów scenicznych przywitali wiosnę wierszem i piosenką. Następnie podczas wspólnego spaceru z marzanną wypatrywali oznak wiosny oraz z ogromnym zaciekawieniem przyglądali się zaćmieniu słońca.

      Dodano: 25.03.15;

      WYJAZDY NA BASEN

      W miesiącu marcu 2015 roku chętne dzieci ze szkoły podstawowej uczestniczyły w wyjazdach na basen do Spytkowic (w ramach realizacji programu profilaktycznego). Pod okiem instruktora uczyły się różnych technik pływania, jak również uczestniczyły w ciekawych zabawach w wodzie.
      Opiekę nad uczniami pełnili nauczyciele naszej szkoły.

      Dodano: 25.03.15;

      WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W BIBLIOTECE!!!

      W dniu 19 marca 2015 r. w szkolnej bibliotece pojawili się wyjątkowi goście – najmłodsze przedszkolaki! Chłopcy i dziewczynki zapoznali się z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz z wielką uwagą wysłuchali bajki na podstawie opowiadań Tove Janssona pt. „Muminek i księżycowa przygoda” czytanej przez panią bibliotekarkę.
      W ramach podziękowania przyniosły piękny, świąteczny obrazek. Dzieci były bardzo grzeczne i obiecały wkrótce znowu zawitać do biblioteki. ZAPRASZAMY!!!

      Dodano: 20.03.15;

      „TALENTY MAŁOPOLSKI 2015”

      W Eliminacjach Powiatu Myślenickiego XXVIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2015”, który odbył się w Dobczycach w dniu 19 marca 2015r. w kategorii muzycznej do finału wojewódzkiego nominowana została uczennica klasy piątej - JULIA SKUPIEŃ - wykonując piosenkę: "Nie wierz mi, nie ufaj mi" . Gratulujemy!

      Dodano: 20.03.15;

      MIĘDZYNARODOWY KONKURS „ KANGUR MATEMATYCZNY”.

      Dnia 19 marca w Szkole Podstawowej przeprowadzony został etap szkolny Międzynarodowego Konkursu „ Kangur Matematyczny”. W Konkursie brało udział 6 uczniów z klas II -VI w następujących kategoriach: Żaczek, Maluch i Beniamin. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosił 75 minut. Uczniom życzymy powodzenia!
      Szkolny opiekun Konkursu- P.Barbara Krok.

      Dodano: 13.03.15;

      PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE!!!

      W ramach akcji PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE!!! w dniu 11.03.2015 r. Emilka Łopata podarowała 6 książek!!!
      Dziękujemy!!!      Dodano: 9.03.15;

      KONKURS EKOLOGICZNY „GORCE W NATURZE 2000”

      W dniu 6.03.2015 r. uczniowie naszej szkoły z kl. V i VI wzięli udział w konkursie „Gorce w Naturze 2000", zorganizowany przez Gorczański Park Narodowy. Konkurs odbył się w Zespole Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu.
      Zespół z kl. V w składzie: Weronika Łopata, Michał Łopata, Filip Sawina na 33 rywalizujących zespołów zajął czwarte miejsce. Do konkursu przygotowywała P. Danuta Maciążka
      ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/20
      w Szkole Podstawowej Skomielnej Białej

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej informuje Rodziców dzieci z rocznika 2008 i 2009 o obowiązku dokonania zapisu do szkoły.
      (Ustawa z 27.09.1991r. o systemie oświaty Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz 329 z późniejszymi zm.)
      Zapisów dokonuje się, wypełniając wniosek o przyjęcia dziecka do klasy I.
      Wniosek można złożyć w sekretariacie szkoły do 31.03.2015r. w godz. od 7:30 do 14:30. Należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz PESEL dziecka.
      Rodzice, których dzieci są zameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej, a będą uczęszczały do innej szkoły, mają obowiązek powiadomić szkołę obwodową, gdzie dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny .
      " WNIOSEK DO POBRANIA**

      Dodano: 4.03.15;

      RECYKLING

      Recykling według uczniów klasy Vb, którzy na zajęciach z techniki uczyli się jak dbać o naszą planetą oraz zdobywali ogólną wiedzę o metalach.
      Postanowili zamienić puszki metalowe po napojach w takie cudeńka jak widać na fotografii.
      Gdyby ktoś zapytał co to takiego?
      Odpowiadamy - pojemniki na ołówki i kredki.      Dodano: 3.03.15;

      Podsumowanie akcji
      PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE!!!

      W ramach akcji, która trwała w lutym 2015 r. , zebrano łącznie 113 książek ofiarowanych przez 22 uczniów naszej szkoły. Wszystkie dary powiększą księgozbiór Biblioteki Szkolnej i już wkrótce pojawią się na półkach w wypożyczalni. W każdej podarowanej książce umieszczona zostanie informacja o Darczyńcy.
       Uczniowie, którzy podarowali książki:
      • Michał Bekier z kl. III– 28 książek
      • Weronika Łopata z kl. V b – 11 książek
      • Kinga Handzel z kl. V b – 10 książek
      • Joanna Żur z kl. III – 10 książek
      • Kinga Żur z kl. VI b – 8 książek
      • Zuzanna Krupa z kl. IV b – 6 książek
      • Patrycja Lempart z kl. IV b – 6 książek
      • Gabriela Sutor z kl. V b – 6 książek
      • Weronika Frost z kl. IV a – 4 książki
      • Oliwia Kamińska z kl. VI – 4 książki
      • Jakub Chorążak z kl. I b – 3 książki
      • Martyna Bal z kl. III – 3 książki
      • Jakub Masłowski z kl. IV a – 3 książki
      • Martyna Kowalczyk z kl. III – 2 książki
      • Julia Surówka z kl. III – 2 książki
      • Szymon Bośniak z kl. VI – 1 książka
      • Miłosz Gołdyn z kl. IV a – 1 książka
      • Samuel Miśkowiec z kl. IV a – 1 książka
      • Magdalena Niżnik z kl. III – 1 książka
      • Milena Smoleń z kl. I b – 1 książka
      • Michał Żur z kl. I a – 1 książka
      • Monika Żur z kl. VI – 1 książka

      Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy!!!!!!!!!!! Opiekun akcji: Ewa Chorążak

      Dodano: 13.02.15;

      APEL SZKOLNY

      W 13.02.2015r odbył się apel porządkowy dla uczniów Szkoły Podstawowej. Dotyczył spraw bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych. Apel poprowadził P. Dyrektor Jerzy Kołpak. Na apelu podsumował ostanie osiągnięcia i sukcesy uczniów, wręczył nagrody i dyplomy, podziękował za włączenie się w akcję „Wyślij pączka do Afryki” oraz za przekazywanie książek do szkolnej biblioteki.


       W związku ze zbliżającymi się feriami Pan Dyrektor:
      1. Uczulił na bezpieczne poruszanie się po drodze w tym trudnym okresie zimowym, kiedy pobocza częściowo są zasypane śniegiem,
      2. Zakazał rzucania śnieżkami oraz popychania się w zaspy śnieżne,
      3. Zwrócił uwagę na odpowiedni zimowy ubiór (czapki rękawiczki ),
      4. Zwrócił uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności podczas wyjść z domu,
      5. Zaapelował o noszenie odblaskowych opasek,
      6. Zaapelował o czynne spędzanie czasu na świeżym powietrzu,
      Następnie Pan Dyrektor wręczył dyplomy i nagrody za prace wykonane w Konkursie Plastycznym „Dla Mojej Walentynki”. Na apelu wystąpiły również Madzia Sawina i Julka Skupień, które uzyskały czołowe miejsca w VIII Gminnym Konkursie Karaoke. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia walentynkowego przedstawienia. Występ przygotowała P. Iwona Mikulec wraz z Uczniami klas V i VI. Kolejną atrakcją była „Poczta Walentynkowa” prowadzona przez SU, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na zakończenie przeprowadzony został, pod kierunkiem P.Renaty Pustuły, Konkurs Walentynkowej Piosenki Angielskiej.

      SZKOLNY KONKURS WALENTYNKOWEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ ‘LOVE SONGS’

      Do konkursu zostało zgłoszonych osiem piosenek anglojęzycznych. Występy oceniło jury w składzie: p. Edyta Ceremon, p. Edyta Jeż i p. Barbara Krok.
      A oto wyniki:
      • I MIEJSCE - ex aequo
       Anna Gładysz kl. IV b (utwór I see the light) Julia Skupień kl. V b (utwór On my mind)
      • II MIEJSCE - Weronika Łopata kl. V b (utwór Give me love)
      • III MIEJSCE - duet: Zuzanna Krupa i Wronika Gacek kl. IV b (utwór Imposible)
      • IV MIEJSCE - ex aequo
       Miłosz Gołdyn kl. IV a (utwór Sad Song) Gabriela Sutor kl. V b (utwór Little Things)
       zespół: Laura Pawlikowska, Magdalena Niżnik, Natalia Zachara, Amelia Ceremon, Emilia Gacek, Joanna Żur kl. III (utwór Love you like a love song)
      • WYRÓŻNIENIE zespół: Kamil Handzel, Alicja Pędzimąż, Laura Ciepłucha, Julia Wicherek, Karina Bednarczyk kl. IV b (utwór Love me, love me)
      Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, wprowadził wszystkich w pozytywny klimat walentynkowej radości. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu piosenki angielskiej w przyszłym roku szkolnym!
      Do Szkoły wracamy w poniedziałek, 2 marca.

      Dodano: 13.02.15;

      MAŁY MISTRZ - SANECZKARZ


      Uczniowie klasy Ia i Ib realizując program „Mały Mistrz” rozwijają tężyznę fizyczną uczą się nowych umiejętności ale również zdobywają szereg sprawności. Jedną z nich jest sprawność saneczkarza w ramach której nie tylko przebywają na świeżym powietrzu, ale również świetnie się bawiąc poznają reguły i zasady bezpiecznej jazdy na sankach. A o bezpieczeństwie muszą również pamiętać podczas ferii zimowych.
      W dniu 13 lutego uczniowie klasy I i III udali się na spacer do pobliskiego zakładu aby podziękować Zarządowi Spółki Manufacturing Firma 3M Poland za przekazanie w formie darowizny odblaskowe kamizelki. Kamizelki zapewnią naszym uczniom bezpieczeństwo podczas spacerów i wycieczek szkolnych. Z okazji zbliżających się Walentynek uczniowie przygotowali drobne walentynkowe upominki, które wręczyli przedstawicielom zakładu na ręce p. Edyty Słowiak.

      Dodano:12.02.15;

      TŁUSTY CZWARTEK

      W Tłusty Czwartek – pączkujemy!
      Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej postanowiła włączyć się do akcji i w czwartek 12.02.2015r. zorganizowała na terenie Szkoły Podstawowej sprzedaż pączków, z których dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla Afryki. Można złożyć również dowolny datek na ten cel.

      Akcję prowadzą uczniowie klasy V A, opiekun Pani Barbara Krok. Dziękujemy!

      Fundacja Kapucyni i Misje prowadzi po raz trzeci akcję charytatywną "Wyślij pączka do Afryki 2015", która ma na celu pozyskanie środków na projekty realizowane w Republice Środkowej Afryki i Czadzie. W Tłusty Czwartek będzie można finansowo wesprzeć charytatywne, edukacyjne i religijne projekty polskich zakonników. Datki zostaną przeznaczone na dokarmianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot. W ubiegłym roku z zebranych środków zakupiono kilka ton pomocy humanitarnej (leków, mleka w proszku, kaszek modyfikowanych dla dzieci) a także bidony na wodę, koce, odzież, żywność długoterminową, artykuły szkolne, narzędzia stolarskie, sprzęty gospodarstwa domowego. Znaczną część pieniędzy przekazano bezpośrednio misjonarzom, którzy na miejscu kupili żywność oraz materiały budowlane. Każda, nawet niewielka pomoc ma ogromne znaczenie dla naszych braci misjonarzy i ludzi, którzy pozostają pod ich opieką. W Afryce Twoja złotówka jest o wiele cenniejsza! Wszystkie zebrane pieniądze trafią na konto Fundacji Kapucyni i Misje.

      Dodano: 12.02.15;

      DLA MOJEJ WALENTYNKI

      11 lutego w Naszej Szkole został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny „Dla Mojej Walentynki”.
      Do Konkursu zgłoszono 65 prac plastycznych. Komisja Konkursowa w składzie: P. A.Pędzimąż, P. J.Miskowiec, P. E.Ceremon przyznała nagrodę specjalną dla uczennicy kl.IVb Laury Ciepłuchy.
       W klasach I-III
      • I miejsce zajęli ex aequo: Magda Ceremon i Franciszek Bychowski,
      • II miejsce Joanna Żur i Jerzy Pacer
      • III miejsce Damian Kapłon i Krzysztof Sewioło
       a klasach IV-VI:
      • I miejsce: Anna Gładysz i Gabrysia Wójtowicz
      • II miejsce Kinga Skawska i Kinga Żur
      • III miejsce Weronika Łopata i Zuzanna Krupa.
      Oprócz tego Komisja przyznała 18 wyróżnień. Prace uczniów były pomysłowe, oryginalne i kolorowe. Można je obejrzeć w Naszej Szkole, tworzą wielobarwną i nastrojową ekspozycję.
      Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom.

      Dodano: 12.02.15;

      MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY *KANGUR*

      Dnia 11 lutego 23 uczniów Naszej Szkoły wzięło udział w Szkolnym Konkursie Matematycznym.
      Uczniowie byli podzieleni na kategorie ze względu na wiek:
      • klasa III-IV kategoria „Maluch”
      • klasa V-VI kategoria „Beniamin”
      Kilku najlepszych uczniów zostanie wybranych do Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”,

      Dodano: 12.02.15;

      W ZIMOWEJ SCENERII

      Nie tylko na dworze zima odkryła swoje uroki. Zrobiło się biało i śnieżnie. Także wystrój szkoły przypomina o obecnej porze roku. Pani Anna Pacer wraz z uczniami Szkoły Podstawowej przygotowała piękną, zimową dekorację. Za kilka dni ferie, spędzimy je ciesząc się zabawami na śniegu.


      Dodano: 12.02.15;

      DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU.
      10 lutego obchodzony jest już po raz 11 jako Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz zaznajomienia rodziców, nauczycieli, wychowawców z problematyką bezpieczeństwa w internecie. W tym roku DBI realizowany jest pod hasłem "Razem tworzymy lepszy internet". Podczas zajęć komputerowych nauczyciele zwrócili uwagę, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. A każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta, a potencjał sieci może być wykorzystywany w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako forma twórcza dostarczająca rozrywki. Należy tylko pamiętać o bezpiecznym i mądrym korzystaniu z internetu.

      Dodano: 4.02.15;

      VIII GMINNY KONKURS KARAOKE.


      Dziś 4 lutego Uczniowie Naszej Szkoły: Magdalena Sawina, Piotr Sobol, Julia Skupień i Weronika Łopata wystąpili w Lubniu w VIII Gminnym Konkursie Karaoke „Z mikrofonem na TY” .
      Czołowe miejsca uzyskali:
      1 miejsce Julia Skupień z klasy V
      2 miejsce Magdalena Sawina z klasy II
      Opiekun: P. E. Ceremon i P. J. Miśkowiec
      Serdecznie gratulujemy!

      Dodano: 4.02.15;

      SUKCESY.

      W I półroczu roku szk. 2014/2015 uczennica kl. V b Julia Skupień odniosła wiele sukcesów wokalnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim:
      • I miejsce na V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie
      • I miejsce w X Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „To oni tędy szli, gdy maki kwitły na zboczach...” dla uczniów województwa małopolskiego
      • I miejsce w 8. Nowohuckim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Krakowie
      • I miejsce w V Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Sułkowicach
      • II miejsce na XXII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Maryjnej w Bochni
      • II miejsce w XII Małopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych w Nowym Targu
      Serdecznie gratulujemy tak znakomitych występów i życzymy dalszych sukcesów!
      Trzymamy mocno kciuki, gdyż wierzymy, że przed Julką wielka kariera muzyczna!!!

      Dodano: 4.02.15;

      PASOWANIE NA CZYTELNIKA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

      W dniu 03.02.2015 r. w Bibliotece Szkolnej odbyło się „Pasowanie na czytelnika” uczniów klas: I A, I B, IIA i II B. Ta uroczystość została przygotowana przez uczennice klasy VI przy pomocy p. Ewy Chorążak i p. Agnieszki Krzysztofek.
      W trakcie przedstawienia, uczniowie najmłodszych klas, wysłuchali wskazówek i przestróg książek, wzięli udział w zgadywankach i konkursach związanych z bohaterami bajek i baśni, na końcu zaś złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani przez panią bibliotekarkę na czytelników biblioteki. Uczniowie na pamiątkę otrzymali dyplomy. Uroczystość okazała się bardzo ciekawa i atrakcyjna dla małych miłośników książek!
      Zapraszamy do wypożyczalni naszej biblioteki!!!

      Dodano: 3.02.15;

      WF- NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

      Korzystając z pięknej zimowej pogody uczniowie klasy III wyszli przed budynek szkoły by wziąć udział na świeżym powietrzu w zajęciach wychowania fizycznego. zjeżdżając z przyszkolnej górki cieszyli się urokami śniegu i słonecznej pogody .
      Dodano: 30.01.15;

      II GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK.

      30 stycznia w Naszej Szkole zorganizowany został II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Jury w składzie Ks. Andrzej Wasilewski-Kruk, Ewa Chorążak i Małgorzata Gacek przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
       Soliści klasy I- III:
      1. Magdalena Sawina - S.P. Skomielna Biała
      2. Julia Surówka - S.P. Skomielna Biała
      3. Emilia Łopata - S.P. Skomielna Biała
       Soliści klasy IV-VI:
      1. Sabina Burtan – S.P.Tenczyn
      2. Magdalena Miśkowiec – S.P.Skomielna Biała
      3. Emilia Biros – S.P. Lubień
      4. Wyróżnienie: Emilia Burtan – S.P. Lubień       Zespoły klasy I-III:
      1. ”Szczęśliwe nutki” - S.P. Skomielna Biała
      2. „Kapela Kotki” - S.P. Skomielna Biała
      3. „Super Dziewczyny” - S.P. Skomielna Biała
       Zespoły klasy IV-VI:
      1. ”Le Stelle” - S.P. Tenczyn
      2. ”Wielka Piątka” - S.P.Tenczyn
      3. ”Dziewczyny nie z tej Ziemi” - S.P. Lubień

      ALBUM FOTO
      Przegląd Kolęd odbył się pod patronatem P. Wójta Kazimierza Szczepańca, Ks.Proboszcza Ryszarda Pawlusia i Dyrektora Szkoły Jerzego Kołpaka.
      Wszystkim Uczestnikom, Opiekunom i zaangażowanym w organizację Przeglądu składamy serdeczne podziękowania.

      Dodano: 30.01.15;

      Wszystkich czytelników i sympatyków książek zapraszamy do włączenia się w akcję:

      PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE!!!

      zorganizowaną przez Bibliotekę Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej.
      Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje książkowe. Każdy z nas ma na swojej półce książkę, którą z zainteresowaniem przeczytał i po którą być może już nigdy nie sięgnie. Może warto podarować ją bibliotece szkolnej – zamiast obrastać kurzem, książka otrzyma drugie życie i sprawi radość innym czytelnikom! Jeżeli przeczytałeś lektury, komiksy lub książki, które warto polecić innym - przekaż je do biblioteki, aby mogły służyć innym czytelnikom. Mamy prośbę, aby książki nie były starsze niż te wydane po 2000 roku i aby były w dobrym stanie. Pamiętaj - książka czytana żyje dłużej!
      Zapraszamy do współpracy z naszą biblioteką.
      Akcja trwa od 02.02.2015 r. do 13.02.2015 r. Lista darczyńców pojawi się na stronie internetowej naszej szkoły.
      Mamy nadzieję, że możemy na Was liczyć! Za wszystkie książki już dziś serdecznie dziękujemy !!!

      Dodano: 27.01.15;

      PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

      W dniu 26 stycznia w trakcie apelu szkolnego, Dyrektor Szkoły przedstawił wyniki z nauczania i zachowania w I półroczu bieżącego roku szkolnego:
      W klasach I- III stosuje się ocenę opisową.
      Następnie Dyrektor przedstawił najlepszych uczniów w klasach IV-VI:
      1. Magdalena Miśkowiec kl.VI średnia ocen 5,45
      2. Kinga Żur kl IV B – 5,45
      3. Konrad Sadłowski kl.VI- 5,36
      4. Anna Gładysz kl. IV B – 5,36
      5. Julia Skupień kl. V B – 5,36
      6. Weronika Łopata kl. V B – 5,27
      7. Miłosz Gołdyn kl. IV A – 5,27
      8. Samuel Miśkowiec kl. IV A – 5,18
      9. Laura Ciepłucha kl.IV B -5,18
      10. Filip Sawina kl. V B – 5,18
      11. Szczepan Sawina kl.VI – 5,18

      W trakcie apelu szkolnego podsumowującego I półrocze roku szkolnego 2014/2015, przedstawiciel Zarządu Kółka Rolniczego P.Z. Zachara wręczył stypendium ufundowane przez Zarząd Kółka Rolniczego w Skomielnej Białej uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
      Nagrodę otrzymali:
      • Magdalena Miśkowiec klasa VI – średnia ocen 5,45
      • Julia Skupień klasa V – średnia ocen 5,36
      • Kinga Żur klasa IV – średnia ocen 5,45


      Następnie wręczone zostały uczniom dyplomy i nagrody za udział w konkursach:
      1. Małopolski Konkurs Programowania BALTIE 2015 – etap szkolny:
      2. Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek
      3. Szkolny Konkurs Poetycki „Moja miejscowość słowem malowana”
      4. Szkolny Konkurs Plastyczny „Moja miejscowość jest piękna o każdej porze”
      5. Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego

      Pan Dyrektor przypomniał również najważniejsze wydarzenia I półrocza. Na zakończenie apelu, Dyrektor prosił uczniów, aby zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie w okresie zimowym.

      Dodano: 23.01.15;

      ZABAWA KARNAWAŁOWA


      Tradycyjnie, jak co roku, 22 stycznia w auli szkolnej odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów naszej szkoły. Najpierw bawili się uczniowie klas I-III, a później uczniowie klas IV-VI. Zabawę karnawałową poprowadziła „Dobra Wróżka” p.B.Buras przy aktywnej pomocy wszystkich wychowawców. To dzięki ich zaangażowaniu wszyscy bawili się znakomicie. Przygotowano i przeprowadzono szereg zabaw ruchowo- muzycznych i wiele konkursów umilających dzieciom zabawę. Oprawę muzyczną przygotował p. M. Hanusiak.
      Najmłodsi nie zawiedli w swej pomysłowości, dzięki czemu na balu nie zabrakło księżniczek, rycerzy, piratów, czarodziejek... Na zakończenie zabawy wszyscy uczniowie otrzymali soczki i batoniki zakupione przez Radę Rodziców. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

      Bal karnawałowy - więcej zdjęć

      Dodano: 21.01.15;

      SZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

      W dniu 19 stycznia uczniowie klas I – III wzięli udział w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Do eliminacji szkolnych zgłosiło się: 13 zespołów 6 solistów Jury w składzie: przewodnicząca p. E. Chorążak członkowie: p. E. Ceremon, ks. A. Wasilewski – Kruk po burzliwych obradach przyznało w kategorii soliści:
      • I miejsce – Magdalena Sawina II b
      • II miejsce – Emilia Łopata I b
      • III miejsce – Julia surówka III
      w kategorii zespoły:
      • I miejsce – „Kapela Kotki” II a
      • II miejsce – „Szczęśliwe Nutki” II b
      • III miejsce – „Super Dziewczyny” I a


      ALBUM FOTO

      Dodano: 13.01.15;

      XII MAŁOPOLSKI KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIEŚNI ZIMOWYCH

      Blisko 80 solistów z regionu wzięło udział w XII Małopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych, który odbywał się w Miejskim Ośrodku Kultury. MOK wraz z Gimnazjum nr 1, Szkołą Podstawową nr 4 oraz Szkolnym Portalem Konkursowym był organizatorem konkursu. Przesłuchania zorganizowano w trzech kategoriach wiekowych.
      W kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI
      II miejsce Julia Skupień-Skomielna Biała
      Martyna Plewa-MOK Septyma

      Dodano: 15.01.15;

      ROZLICZENIE AKCJI „GÓRA GROSZA”

      Również w tym roku szkolnym nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Zbiórka monet o drobnym nominale trwała od 24 listopada do 5 grudnia 2014 roku. Podczas akcji udało się zebrać pieniążki, które po przeliczeniu dały łączną kwotę 161,48 groszy.
      Pieniążki zostały zapakowane do kartonowego pudła i przekazane Towarzystwu Nasz Dom. Serdecznie podziękowania składamy wszystkim darczyńcom. Opiekunem akcji była p. A. Krzysztofek

      Dodano: 15.01.15;

      SPOTKANIE Z POLICJANTEM

      13 stycznia w budynku szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas I – VI ze st. asp. Ewą Nalepą z KPP w Myślenicach.
      Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych ferii zimowych.
      Dodano: 8.01.15;

      PRÓBNY SPRAWDZIAN Z OPERONEM

      Korzystając z oferty Wydawnictwa "OPERON" uczniowie klasy VI naszej Szkoły 8 stycznia 2015 r. pisali próbny sprawdzian. Były to kolejny sprawdzian wprowadzający ich do nowej formy sprawdzianu uwzględniającej obcy język.      Dodano: 2.01.15;

      GOŚCINNIE ZE SŁOWACJI


      W dniu 30 grudnia Szkołę Podstawowa odwiedzili uczniowie ze Słowacji z miejscowości Malatina. Przyjechali oni na zaproszenie p. Marty Augustyn aby gościnnie wystąpić na organizowanym w Auli Szkolnej Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego.

      Dziewczęta i chłopcy zwiedzając szkołę byli zachwyceni wystrojem i dekoracją sal, które na ten okres przybrane były w barwy świąteczne. W trakcie swoich występów zaśpiewali kolędy i pastorałki słowackie. Na, zakończenie wizyty Starosta Malatiny p. Zdenko Kubań zaprosił uczniów z Zespołu Korpiołki na Święto Folkloru , które odbędzie się w maju w Malatinie na Słowacji. Wspólne spotkanie przebiegło w atmosferze przyjaźni i wzajemnego poznania tradycji swojego regionu.


      Dodano: 20.12.14;

      Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,
      rodzinnego ciepła i wielkiej miłości,
      Świąt dających radość i odpoczynek
      oraz nadzieję i wiarę, że Nowy Rok 2015 będzie szczęśliwy ,
      życzy Dyrekcja
      wraz ze Społecznością Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej.


      Dodano: 20.12.14;

      WIGILIA W KLASIE


      19 grudnia na zaproszenie klasy III do szkoły przybyli zaproszeni goście, którzy w świątecznym nastroju obejrzeli przedstawienie pt. „Wesołych Świąt” oraz wzięli udział w klasowej wigilii. Łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia zdrowia, miłości i wszelkiego dobra oraz szczęśliwego nowego roku.
      Na zakończenie spotkania wychowawca klasy p. M. Augustyn podziękowała rodzicom za bardzo dobrą współpracę i wszelką pomoc w organizacji procesu wychowawczo - opiekuńczego.


      W tym również dniu odbyły się klasowe wigilie oraz wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Szkołę odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego, składając życzenia radości i pomyślności w nowym roku 2015.


      Dodano: 18.12.14;

      JASEŁKA


      Dzisiaj Uczniowie Naszej Szkoły mieli okazję zobaczyć piękne 4-aktowe Jasełka
      pt„Powitajmy maleńkiego”
      przygotowane przez Uczniów klasy 2a pod opieką P.Anny Szynalik.
      Dziękujemy.

      Dodano: 18.12.14;

      ŚWIATŁO JEST JUŻ W NASZEJ SZKOLE!

      W niedzielę 14 grudnia o godzinie 10:00 harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego otrzymali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. Tym pięknym gestem rozpoczęła się jego wędrówka, która potrwa do 24 grudnia. Dzisiaj Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubniu przekazali Światełko Naszej Szkole.

      Dodano: 18.12.14;

      MERRY CHRISTMAS


      W dniu 17.12.2014 roku uczniowie klasy III pod opieką pani Edyty Jeż przygotowali przedstawienie pod tytułem Merry Christmas – Wesołych Świąt. Dzieci odgrywały scenki i śpiewały piosenki w języku angielskim. Na swoje przedstawienie zaprosili koleżanki i kolegów z przedszkola i szkoły podstawowej i nauczycieli. Dzięki temu wprowadzili wszystkich w świąteczna atmosferę.


      Dodano: 18.12.14;

      ADWENTOWY KRAMIK

      Ozdoby choinkowe, kartki świąteczne, stroiki, łańcuchy choinkowe, aniołki – wypełniły stolik zielono nakryty – tak jakby chciały wszystkim przypomnieć już blisko święta Bożego Narodzenia. Dzieci naszej parafii i szkoły pod opieką nauczycieli, rodziców przygotowały kolorowe kramikowe ozdoby .
      Opiekunem adwentowego kramiku była s.Julitta. Dzieci zaangażowane w sprzedaż to: Kinga Żur, Kamil Kulka, Weronika Gacek z klasy IV b oraz chętne dzieci z klasy III. Wszystko stało się okazją do wspólnej zabawy i radości.      Dodano: 17.12.14;

      „SZLACHETNA PACZKA”


      Misją Szlachetnej Paczki jest inspirowanie ludzi do stawania się bohaterami. Realizujemy ją tworząc system pomnażania dobra, w którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. System ten oparty jest o idee miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.

      W dniach 17.11.2014 - 05.12.2014 roku w naszej szkole po raz drugi przeprowadziliśmy akcję ”Szlachetna Paczka”, mającą na celu zebranie najpotrzebniejszych produktów spożywczych i chemicznych codziennego użytku z długa datą ważności dla sześcioosobowej rodziny z najbliższej okolicy (rodzice, Weronika (12l), Karolina (10l), Adaś (7l), Patrycja (5l)). Dzięki Waszej hojności udało się zebrać żywność, środki chemiczne, kosmetyki, zabawki, odzież, obuwie i inne produkty potrzebne rodzinie

      Za zebrane przez pracowników szkoły i sponsorów pieniądze w kwocie 650 zł. zakupiliśmy wersalkę, plecak szkolny i obuwie. Wszystkie produkty spakowaliśmy tematycznie do 28 kartonów. Każdy karton został opisany, szczelne zaklejony, opatrzony kodem rodziny i obklejony logo „Szlachetnej Paczki”. Karton z upominkami dodatkowo przewiązaliśmy kokardą i dołączyliśmy kartkę z życzeniami świątecznymi. Tak przygotowane paczki dnia 12.12.2014 roku zostały zawiezione do magazynu przy ulicy Podhalańskiej w Rabce – Zdroju. Tam również została przywieziona ze sklepu meblowego „Gama” nowa wersalka. Dnia 13.12.2014 roku wolontariusze zawieźli paczki do wybranej przez nas rodziny.

      Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Szczególne podziękowania składamy: uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły, pracownikom ŚHP w Skomielnej Białej, sponsorom, właścicielom sklepów, którzy udzielili nam rabatów.
      Dzięki Waszej życzliwości spełniły się czyjeś marzenia!

      Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.
      Gdy przyjechaliśmy z paczką dzieciaki już na nas czekały i wyglądały przez okno. Na początku wnieśliśmy wszystkie kartony i pluszaki, na końcu łóżko. Pani Ewa popłakała się na widok łóżka, gdy otwarła pierwszy karton z mąką stwierdziła, że tegoroczne święta będą niezwykłe, że w końcu będzie mogła upiec cudowne ciasta dla swoich pociech. Pan Józef nie krył szczęścia, każda paczka sprawiała mu wielką radość, zwłaszcza w momentach, gdy dzieciaki krzyczały "Tato! Tato! Patrz jaki piękny miś! On będzie dla mnie." Weronika gdy znalazła upominek dla niej usiadła w kącie i przeglądała, widać było w jej oczach, że sprawił jej radość, Karolince wielką radość sprawił plecaczek, spakowała w niego sporo przyborów szkolnych i stwierdziła, że już teraz może iść do szkoły, jest dobrze wyposażona. Adam i Patrycja bardzo ucieszyli się z misiów, widać było, że to ich marzenie, dwa największe pluszaki zostały od razu ukochane. Trudno nam było opuścić rodzinę, widać było, że to wielki prezent dla nich.

      Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:
      "Nie możemy uwierzyć, że to wszystko dla Nas. Dziękujemy bardzo darczyńcy, jesteście niesamowitymi ludźmi. Wesołych Świąt."

      Co chce Państwu przekazać wolontariusz:

      Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, że ponownie mogliśmy stworzyć Mądrą Pomoc dla rodziny. To niesamowite, że zachęcacie do pomocy dzieci z Waszej Szkoły. Wasza pomoc jest nieoceniona. Prezent dla rodziny był przygotowany na najwyższym poziomie, nie mogłam uwierzyć w to, co tego dnia działo się u rodziny. Trudno mi słowami przekazać relację, ale mam nadzieję, że choć trochę poczujecie to co my wtedy. Dziękuję za współpracę i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok, przy kolejnej edycji Szlachetnej Paczki.


      Życzę Państwu Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku i samych sukcesów. Pozdrawiam.
      Opiekunami akcji w naszej szkole były p. A. Pędzimąż, p. A. Krzysztofek

      Dodano: 8.12.14;

      IA w Krakowie


      Dodano: 8.12.14;

      ŚW. MIKOŁAJ W SZKOLE


      dniu 5.12. 2014r. uczniów naszej Szkoły Podstawowej odwiedził św. Mikołaj,który rozdawał prezenty oraz słodkie łakocie.

      Zabawy i rodości nie było końca szczególnie w klasach I-III.


      Dodano: 28.11.14;

      ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

      W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej obchodzono Święto Patrona Szkoły. Uczniowie klas I – III poznali życie i twórczość Władysława Orkana piewcy Podhala, recytowali wiersze śpiewali góralskie piosenki, wzięli udział w konkursie plastycznym Góry nasze góry.      Z okazji Andrzejek bawili się przy muzyce dyskotekowej i uczestniczyli w zabawach andrzejkowych.


      Dodano: 28.11.14;

      X PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

      Na X Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „To oni tędy szli, gdy maki kwitły na zboczach…”dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo - wychowawczych województwa małopolskiego,w roku szkolnym 2014/2015
      wśród zwycięzców jest uczennica klasy piątej Julia Skupień! Serdecznie gratulujemy!

      Uroczysty Koncert Galowy Zwycięzców z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego odbył się 28 listopada 2014r. w godz. 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu.


      Dodano: 27.11.14;

      PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

      W dniu 26 listopada 23 Uczniów klasy szóstej pisało próbny sprawdzian, który składał się z dwóch części: część i – język polski i matematyka, część II – język angielski. Wszystkim życzymy powodzenia!

      Dodano: 26.11.14;

      GMINNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI

      W dniu 25 listopada 2014 roku odbył się Gminny Turniej Koszykówki w Skomielnej Białej. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej z Tenczyna, Lubnia, i Skomielnej Białej. Nasze zawodniczki i zawodnicy walczyli bardzo dzielnie. Ostatecznie drużyny ze Skomielnej Białej zdobyły III miejsce. Gratulujemy.
      Opiekunem na zawodach był p. Jacek Rola

      Dodano: 24.11.14;

      SZLACHETNA PACZKA

      W tym roku nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy –

      Akcja polega na zbiórce produktów przeznaczonych na paczki świąteczne dla potrzebującej rodziny z każdego regionu. W szlachetnej paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najuboższych ze swojego miasta lub okolicy.
      My pomożemy wielodzietnej rodzinie mieszkającej w okolicy, w której jedno z dzieci jest niepełnosprawne.


      Dodano: 24.11.14;

      GÓRA GROSZA

      Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom ogólnopolskiej akcji Góra Grosza

      Zbieramy przysłowiowe „grosiki”, które w pojedynkę nie mają większej wartości, ale ich „góra”, może pomóc dzieciom z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zawodowych rodzin zastępczych z całej Polski. Dzieciom zakupione zostaną najpotrzebniejsze rzeczy: przybory do szkoły, książki, odzież, obuwie itp.

      Akcja przeprowadzana pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbywa się we wszystkich chętnych szkołach i przedszkolach całej Polski. Zebrane pieniążki zostaną przekazane organizatorowi akcji – Towarzystwu Nasz Dom.

      Akcja trwa od 24 listopada do 5 grudnia 2014 roku.
      Bardzo prosimy o czynne włączenie się do akcji. Wspólnie pomóżmy dzieciom. Opiekunem akcji w naszej szkole jest p. Agnieszka Krzysztofek.

      Dodano: 24.11.14;

      DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W NASZEJ SZKOLE

      Z okazji Dnia Życzliwości wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły
      życzymy
      dużo uśmiechu i niegasnącego poczucia humoru      Samorząd Uczniowski

      21 listopada to Ogólnopolski Dzień Życzliwości. W naszej szkole z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował życzliwą pocztę, dzięki której każdy mógł „wysłać” życzliwą informację do wybranej osoby, oraz klasowe wybory najżyczliwszych…zwycięzcom serdecznie gratulujemy,
       a oto wyniki:
      • Samuel Miśkowiec (klasa IV a)
      • Laura Ciepłucha (klasa IV b)
      • Klaudia Masłowska (klasa V a)
      • Patrycja Żur (klasa V b)
      • Ex aequo: Oliwia Kamińska (klasa VI ) Konrad Sadłowski (klasa VI )

      Dodano: 24.11.14;

      WYJAZD DO TEATRU

      W dniu 21 listopada uczniowie klasy III i I a wzięli udział w wycieczce do Rabki. Najpierw odwiedzili pomnik Św. Mikołaja, znajdujący się w centrum miasta, przy którym zrobili sobie zdjęcia i poprosili o prezenty i spełnienie życzeń 6 grudnia.

      Następnie wszyscy udali się do Teatru „Rabcio” gdzie obejrzeli spektakl „Piękna i Bestia”, którego mottem przewodnim było ukazanie wartości których pielęgnowanie czyni człowieka szczęśliwym. Wyjazd zorganizowany był w ramach Dnia Życzliwości obchodzonego w tym dniu w całym kraju.


      Dodano: 20.11.14;

      OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

      W dniu 20 listopada Uczniowie klasy III wzięli udział w zajęciach na temat Praw Dziecka. Zajęcia zorganizowane w związku z obchodzonym w Polsce po raz pierwszy Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka uświadamiały dzieciom jakie mają prawa i jak mogą z nich skorzystać.

      Dodano: 15.11.14;

      JULKA ZNOWU NA PODIUM!!!

      Uczennica klasy VB naszej Szkoły Julia Skupień zadziwiła nas ostatnio swoimi sukcesami.
      • W październiku wzięła udział w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Maryjnej AD GLORIAM DEI PARAE i zdobyła II miejsce w kategorii solistów dziecięcych.
      • 8 listopada 2014 roku wystąpiła w V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej pod hasłem „ Nasze dziedzictwo – Polska” ( bł. Jan Paweł II ) i wywalczyła I miejsce w kategorii solistów.
      Mamy dopiero listopad, a już dwa czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach. Oby tak dalej Julcia, trzymamy za ciebie kciuki!

      Dodano: 6.11.14;

      KOMUNIKAT

      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.10.2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego informuję, że dzień 10 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (lekcji). W tym dniu odbywać się mogą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od godz 8.00 do 13.00
      W dniu 11 listopada 2014 roku (wtorek) w Skomielnej Białej o godz 14.00 Mszą Św. rozpoczynają się Gminne Obchody Święta Niepodległości. Podczas uroczystości wystąpi Młodzież Szkolna. Zachęcam do wywieszenia flag narodowych oraz uroczystego i wspólnego obchodzenia Święta Niepodległości.
      Dyrektor Szkoły Jerzy Kołpak

      Dodano: 7.11.14;

      NA GÓRALSKĄ NUTĘ


      Przygotowując się do Święta Patrona Naszej Szkoły ( 27 listopada ), zorganizowaliśmy w Naszej Szkole w dniu dzisiejszym „ Dzień regionalny”. Wszyscy Uczniowie mieli okazję, aby zapoznać się z rękodziełem- koronkarstwa i garncarstwa. W Szkole gościli P. Teresa Sokół, która zaprezentowała piękne koronki oraz P. Edward Gacek, który zademonstrował rzemiosło garncarskie. Uczniowie mieli możliwość pokazać swoje talenty rzemieślnicze. Pokaz uświetnił występ Zespołu Korpiołki wraz z Opiekunami. Uczniowie mieli okazję obejrzeć twórczość regionalna, stroje regionalne, podziwiać muzykę i śpiew występujących. Niektórzy Uczniowie na tę okazję założyli swoje regionalne stroje. Wszyscy Uczniowie byli zachwyceni nagradzając Występujących długimi brawami.
      Jeszcze raz Wszystkim bardzo dziękuję.

      Dodano: 7.11.14;

      NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


      W piątek 7 listopada w przeddzień Święta Niepodległości Uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w interesującej lekcji historii przeprowadzonej przez Uczniów Gimnazjum. Uczniowie zaprezentowali skrót wydarzeń historycznych, które wyznaczyły drogę ku niepodległości Naszej Ojczyzny.
      Dziękujemy.
      11 listopada jest dniem, w którym w całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. W tym roku gminne uroczystości upamiętniające 96 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości odbywają się w Skomielnej. Nasza Szkoła uczestniczy w obchodach Święta Niepodległości.

      Dodano: 7.11.14;

      MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

      W dniu 7 listopada najlepsi matematycy z Naszej Szkoły: Magdalena Miskowiec, Łukasz Bal, Dawid Macioł, Konrad Sadłowski, Szczepan Sawina i Jakub Żak rozwiązywali zadania konkursowe. Wszystkim uczestnikom Małopolskiego Konkursu Matematycznego życzymy powodzenia!
      Dodano: 6.11.14;

      Z WIZYTĄ W KRAKOWIE


      W dniach 5 – 6 listopada uczniowie klas IV naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Krakowa. We środę 5. listopada dzieci uczestniczyły w projekcie edukacyjnym Dukaty Decjusza. Projekt miał na celu popularyzację wiedzy o ekonomii w perspektywie historycznej i współczesnej. Projekt składał się z nocnych lekcji realizowanych w formie wykładów, prelekcji, warsztatów oraz zabaw edukacyjnych opartych na koncepcji uczenia się przez doświadczenie. Jako uczestnicy gościliśmy w renesansowej Willi Decjusza, co przyczyniło się do atrakcyjności i efektywności tego przedsięwzięcia.
      W czwartek 6. listopada uczniowie zwiedzili Muzeum Inżynierii Miejskiej mieszczące się w budynkach najstarszej krakowskiej zajezdni tramwaju elektrycznego. Obejrzeliśmy eksponaty związane z rozwojem komunikacji miejskiej, zabytki historii techniki oraz wystawę interaktywną” Wokół koła”. Ta ostatnia szczególnie podobała się uczniom , gdyż poprzez zabawę i wykonywanie doświadczeń poznali zastosowanie koła w działalności ludzkiej.Opiekuknkami były panie: E. Ceremon i D. Maciążka a zdjęcia wykonał pan P. Mazur

      Dodano: 3.11.14;

      „W CISZY I ZADUMIE”


      31 października przed dniem Święta Zmarłych uczniowie klasy III udali się na spacer na pobliski Cmentarz by zapalić znicze na grobach bliskich. Wspólna modlitwa wprowadziła wszystkich w czas zadumy i refleksji. Uczniowie zapalili również znicze na grobach nauczycieli wychowawców którzy kiedyś uczyli w naszej szkole.

      Dodano: 3.11.14;

      BIERZEMY UDZIAŁ W KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU KROKUS


      Uczniowie klasy VI naszej szkoły rozpoczęli udział w projekcie edukacyjnym” Krokus – ocalić od zapomnienia”. W tym roku szkolnym projekt będzie realizowany w formie rozszerzonej o zakresie międzyprzedmiotowym. Korelacja międzyprzedmiotowa obejmuje: historię, język polski, plastykę i przyrodę. Opiekun projektu pani Edyta Ceremon podjęła współpracę z nauczycielami w/w przedmiotów.
      Już 23 października bieżącego roku uczniowie klasy szóstej wzięli udział w żywej lekcji historii. Obejrzeli program edukacyjny przygotowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pt.” Opowieść o Żydach polskich” opowiadający o obyczajowości i kulturze żydowskiej.
      4 listopada dzieci zasadziły w przygotowanych skrzynkach cebulki krokusów. Będą się nimi opiekować aż do wiosny, kiedy to kwiaty zakwitną.

      Dodano: 3.11.14;

      WYCIECZKA DO KINA


      W dniu 22 października uczniowie klasy III wzięli udział w wyjeździe do Krakowa do kina na film „Pudlaki”.

      Dodano:3.11.14 ;

      MAŁOPOLSKIE KONKURSY TEMATYCZNE

      3 listopada pięciu śmiałków z klasy 6 zmierzyło się z Czarodziejem Balti czyli podjęli próbę programowania w ramach Małopolskiego Konkursu Tematycznego - Konkurs informatyczny "Małopolskie Baltie 2015".
      Czekamy teraz na komputerowe wyniki a uczniom gratulujemy.
      Natomiast 28 października uczniowie w ramach Małopolskiego Konkursu Tematycznego - Konkurs biblijny "Z Dobrą Nowiną przez życie" wykazywali się znajomością biblii. Uczniów do konkursu przygotowywała s. Julitta.

      Dodano: 30.10.14;

      SZKOLNY KONKURS BRD

      Dnia 29.10. 2014r. w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej odbył się Szkolny Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przygotowali i przeprowadzili nauczyciele: p. Barbara Krok i p. Jacek Rola.
      Głównym celem konkursu było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
      1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
      2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
      3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
      4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu .
       W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klas V – VI. Zwycięzcami w konkursie BRD zostali:
      • I miejsce - Konrad Sadłowski – kl. VI,
      • II miejsce - Kamil Skałka – kl. V A,
      • III miejsce - Sutor Gabriela – kl. V B,
       Sawina Szczepan – kl. VI,
       Łopata Weronika - kl. V B

       Dodano: 29.10.14;

       Dzień chłopaka w Naszej Szkole

       Na dyskotece zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski oprócz wielu wspólnych zabaw wybieraliśmy najmądrzejszego, najsympatyczniejszego, najwyższego, najniższego chłopaka w Naszej Szkole.

       Dodano: 17.10.14;

       Dzień Edukacji Narodowej

       W dniu 17 października w budynku Gimnazjum w Lubniu odbyło się Spotkanie Wójta z Dyrektorami oraz Nauczycielami szkół i przedszkoli z terenu Gminy.
       Pan Wójt podziękował wszystkim za pracę i zaangażowanie, życzył dalszych sukcesów oraz wręczył Akty Mianowania nauczycielom. Mianowanie otrzymała m. in. pani Agnieszka Krzysztofek nauczyciel ze Szkoły Podstawowej. Natomiast nagrodę Wójta za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczej przyznano pani Edycie Ceremon.

       Dodano: 17.10.14;

       Fluoryzacja w szkole

       Uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej po raz kolejny biorą udział w programie Fluoryzacja zębów, w ramach którego z pomocą pani higienistki cyklicznie fluoryzują zęby dbając w ten sposób o ich wygląd.

       Dodano: 10.10.14;

       ZAJĘCIA W – F PRZY MUZYCE

       Uczennice klasy III Szkoły Podstawowej na zajęciach w-f przygotowują układ taneczny przy muzyce pod hasłem „Mamamija”. Zajęcia rytmiczne odbywają się raz w tygodniu. Obejmują ćwiczenia i kroki, które w końcowym rezultacie mają stanowić układ taneczny. Będzie on częścią programu, który przygotowuje klasa III dla rodziców i zaproszonych gości. Dziewczęta z radością i ogromnym zaangażowaniem ćwiczą poszczególne etapy układu. Ta forma pracy jest nie tylko bardzo dobrym sposobem na realizowanie zajęć z wychowania fizycznego ale również rozrywkę sprzyjającą zabawie.

       Dodano: 10.10.14;

       PIERWSZA POMOC


       W dniu 9. 10.2014 r po raz kolejny przeprowadzone zostały zajęcia z ogólnopolskiego programu "Ratujemy i uczymy ratować". Uczniowie klasy trzeciej z wielką chęcią uczyli się podstaw udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Zajęcia te w klasch I -III prowadzone są przez p. M. Gacek i p. E. Chorążak.

       Dodano: 08.10.14;

       FINAŁY BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

       Dnia 8.10.2014 uczniowie Julia Gacek i Samuel Miśkowiec reprezentowali Szkołę Podstawową na Finałach Wojewódzkich w Biegach Przełajowych, które odbyły się na lotnisku w Nowym Targu.
       W zawodach wzięło udział przeszło 600 zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych z całej Małopolski. Julia Gacek zajęła wysoką 7 lokatę.
       Gratulujemy!!!


       Dodano: 08.10.14;

       PŁYWAM DOSKONALE

       W dniu 8 października chętni uczniowie klas I – IV rozpoczęli realizację programu pływam doskonale, w ramach którego wezmą udział w zajęciach na basenie w Spytkowicach, gdzie pod okiem instruktora będą doskonalić umiejętności pływania.
        Wyjazdy dla klas I – III odbywać się będą:
       • 8 października
       • 15 października
       • 22 października
       • 29 października
        Wyjazdy dla klas IV – VI odbywać się będą:
       • 10 października
       • 17 października
       • 24 października
       • 31 października
       Przejazdy na basen współfinansuje Gmina Lubień, a opiekunami uczniów są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej.

       Dodano: 08.10.14;

       OWOCE W SZKOLE

       Od października uczniowie klas I – IV rozpoczęli realizację programu „Owoce w szkole”, w ramach którego bezpłatnie 3 razy w tygodniu otrzymują porcję owoców, warzyw lub soków       Dodano: 3.10.14;

       Turniej Piłki Halowej

       W dniach 2-3 października zorganizowany został w Naszej Szkole Gminny Turniej w Halowej Piłce Nożnej. Nasz drużyna dziewcząt zajęła II miejsce. Brawo!

       Dodano: 01.10.14;

       WYCIECZKA


       Dnia 30 września Uczniowie klas II a i II b uczestniczyli w wycieczce do Niedzicy. Dzieci zwiedziły Zamek w Niedzicy, zobaczyły zaporę na Jeziorze Czorsztyńskim. Wszyscy byli zachwyceni widokami krajobrazu pienińskiego – podziwiali go z tarasów zamkowych oraz płynąc statkiem po jeziorze. Na zakończenie wycieczki dzieci udały się do McDonalda na małą przekąskę.
       Dodano: 01.10.14 ;

       MAŁY MISTRZ


       Uczniowie klas pierwszych od 1 września realizacją Program Mały Mistrz. Główną ideą Programu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia.


       Dodano: 01.10.14 ;

       WZNAWIAMY ZBIÓRKĘ MAKULATURY

       W minionym roku szkolnym, do czerwca zebraliśmy 540 kg makulatury. To jest nasz wielki sukces i rekord zarazem. Za pieniążki udało się zakupić gry: „Duuuszki”, „Booo – gra planszowa” i „Pchełki”, które wzbogacą asortyment świetlicy szkolnej.
       Darczyńcom serdecznie dziękujemy, a Was znów zapraszamy do wspólnej inicjatywy. opiekun akcji Agnieszka Krzysztofek

       Dodano: 01.10.14 ;

       DYSKOTEKA
       30 września z okazji Dnia Chłopaka odbyła się dyskoteka

       Dodano: 01.10.14 ;

       POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

       W dniu 25.09.2014 roku odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe w Myślenicach. Były to eliminacje do zawodów wojewódzkich. Nasza szkołę reprezentowało 18 uczniów. Awans do zawodów na szczeblu wojewódzkim wywalczyła Julia Gacek, zajmując IV miejsce i Samuel Miśkowiec, zajmując III miejsce. Zawody wojewódzkie odbędą się w październiku bieżącego roku.       Dodano: 24.09.14 ;

       JUŻ PŁYWAM


       W dniu 19 września 2014 roku 15 osobowa grupa młodszych uczniów naszej szkoły uczestniczyła w pierwszym wyjeździe na basen do Nowego Targu w ramach programu „Już pływam” w celu nauki pływania. Program organizowany jest dzięki pomocy finansowej Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Gminy Lubień w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Przeznaczony jest dla dzieci nie posiadających umiejętności pływania, ze wskazaniami korekcyjnymi wad kręgosłupa, z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Przez dziesięć kolejnych, dwugodzinnych pobytów na basenie dzieci będą uczyć się pływać pod czujnym okiem instruktora. Przed pierwszym wyjazdem uczniowie wyjeżdżający wzięli udział w pogadance na temat bezpieczeństwa podczas wyjazdu oraz przebywania na basenie.

       Dodano: 24.09.14 ;

       PIJ MLEKO!


       Od października uczniowie naszej szkoły rozpoczęli realizację programu „Szklanka mleka dla każdego ucznia” w ramach którego dzieci otrzymują bezpłatnie mleko białe, natomiast za 22 grosze mogą kupić mleko smakowe; waniliowe, truskawkowe lub czekoladowe. Program dofinansowany jest z Agencji Rynku Rolnego. Cieszy się ogromną popularnością. Uczniowie bardzo chętnie piją mleko – zawierające szereg witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka. W ramach programu nauczyciele – wychowawcy przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat produktów zdrowej żywności.

       Dodano: 18.09.14 ;

       BEZPIECZEŃSTWO- WAŻNA SPRAWA


       Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana otrzymali od pana dyrektora odblaskowe emblematy dzięki którym będą widoczni poruszając się drogą po zmroku.
       Ponadto 17. 09. wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach podczas, którego omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Zaproszeni goście omówili również tematykę przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole ale i poza nią.
       Szkoła Podstawowa zgłosiła również swój udział w programie Odblaskowa Szkoła!

       Dodano: 18.09.14 ;

       WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


       W dniu 16 września 2014 roku społeczność uczniowska naszej szkoły wybierała swoich przedstawicieli. Wybory do Samorządu Uczniowskiego miały charakter tajny i powszechny. Najwięcej głosów otrzymali: Filip Sawina 36, Magdalena Miśkowiec 34, Jolanta Karwat 16, Julia Gacek 11, Alicja Pędzimąż 9 .

       Dodano: 10.09.14 ;

       TURNIEJ ORLIKA W PIŁCE NOŻNEJ


       w dniu 08.09.2014r roku odbył się Gminny turniej Piłki Nożnej w grupie chłopców klas IV-VI w Lubniu. Drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce. Rozgrywki były prowadzone systemem każdy z każdym. W rozgrywkach tych drużyna z Tenczyna, ze względów regulaminowych startowała PK.

       Dodano: 03.09.14 ;

       75 Rocznica Wydarzeń Września 1939 roku


       W dniu 3 września, w 75 Rocznicę Wydarzeń Września 1939 roku, Społeczność Szkolna brała udział w uroczystościach upamiętniających tamte dni. Odsłonięta i poświęcona została pamiątkowa tablica upamiętniające wydarzenia tamtych tragicznych wrześniowych dni. Była to wspaniała lekcja przybliżająca historię naszej wsi oraz okazja do zademonstrowania lokalnego patriotyzmu. Uczniowie Naszej Szkoły poprzez udział w tej Uroczystości nabyli postaw patriotycznych, a także zapoznali się z wydarzeniami września 1939 roku w naszej miejscowości.
       Poznali również szlak bojowy wojsk dowodzonych przez płk dypl. Stanisława Maczka. Uczniowie byli świadkami ceremoniału wojskowego, wysłuchali apelu poległych, a także mieli okazję usłyszeć koncert Orkiestry Straży Granicznej. Największe wrażenie zrobiła na uczestnikach salwa honorowa, a później przemarsz wojska w kierunku szkoły.
       Organizatorom i Straży Granicznej dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tej pięknej i wzruszającej Uroczystości.


       Dodano: 01.09.14 ;

       ROK SZKOLNY 2014 / 2015 ROZPOCZĘTY


       Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty został Mszą Św., którą w intencji społeczności szkolnej odprawił ksiądz katecheta Andrzej Wasilewski-Kruk.
       Następnie Uczniowie wraz z Rodzicami udali się do Szkoły. Po hymnie państwowym i wspomnieniu wydarzeń wrześniowych z 1939 roku, wystąpiła Julia Skupień, która zaśpiewała piosenkę „Deszcz jesienny deszcz”.
       Pan Dyrektor Szkoły powitał pierwszoklasistów oraz wszystkich przybyłych na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Przekazał ważne informacje Uczniom oraz Rodzicom i życzył wszystkim Uczniom wielu sukcesów w nauce .


       Dodano: 30.08.14 ;

       WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

       1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2014/ 2015 mszą św. w Kościele Parafialnym w Skomielnej Białej o godzinie 9. Następnie odbędzie się spotkanie z dyrektorem i nauczycielami na hali sportowej. Życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym
       WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W KLASACH I - VI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

       Dodano: 19.08.14 ;

       „WYPRAWKA SZKOLNA” ROK SZKOLNY 2014/2015

       Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
       Informujemy rodziców uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) o programie i jego sposobie realizacji. W poniższym linku udostępniamy Państwu elektroniczną wersję rozporządzenia w sprawie udzielenia przedmiotowej dotacji:
       http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1024
       szczegółowe informacje:
       http://www.men.gov.pl/index.php/wyprawka-szkolna/1119-wyprawka-szkolna-w-2014-r
       W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.
       Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
       • słabowidzących,
       • niesłyszących
       • słabosłyszących,
       • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
       • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
       • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
       • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

       posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
       W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
       Ważne W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.
       wniosek do pobrania
       Wniosek można pobrać również w sekretariacie Szkoły. Kompletną dokumentację (wypełniony wniosek z załącznikami+ faktura imienna na rodzica) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2014 w sekretariacie Szkoły.

       Dodano: 26.06.14 ;

       UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


       27 czerwca 2014r. po uroczystej Mszy Św. Uczniowie wraz z Rodzicami i Nauczycielami spotkali się na sali sportowej.
       Dyrektor wymienił sukcesy osiągane przez Uczniów w różnych konkursach, turniejach i zawodach oraz wręczył nagrody . Uczniom klas szóstych osiągającym najlepsze wyniki w nauce.
       Wręczył nagrodę specjalną Julii Skupień osiągającej wiele sukcesów wokalnych w różnych konkursach muzycznych. Spotkanie ze Społecznością Szkolną było okazją, by Uczniowie Naszej Szkoły zaprezentowali swoje umiejętności i talent.
       Na zakończenie Dyrektor zwrócił się do Pracowników Szkoły oraz Rodziców, podziękował za współpracę, zaangażowanie,
       wszystkim życzył radosnych i bezpiecznych wakacji.

       Dodano: 26.06.14 ;

       "KONIEC ROKU SZKOLNEGO - APEL"


       Dnia 26.06.2014 odbył się uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego 2013/14 połączony z wręczeniem nagród dla uczniów z klas I-V.
       Apel poprowadził P. Dyrektor który:
       1. Podsumował pracę dydaktyczno-wychowawczą, wymienił sukcesy uczniów Naszej Szkoły w ostatnio przeprowadzonych konkursach i zawodach oraz przedstawił najlepszych absolwentów Szkoły nagrodzonych przez P.Wójta Gminy Lubień.
       2. Zaapelował do Uczniów o rozwagę i unikanie sytuacji niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu dzieci.
       3. Uczulił na bezpieczne poruszanie się po drodze w okresie letnio –wakacyjnym.
       4. Prosił o ograniczenie czasu spędzanego przed komputerem, wykorzystanie wolnego czasu na zajęcia na świeżym powietrzu.
       5. Przypomniał o konieczności reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, szybkiego powiadamiania dorosłych, wykorzystania numeru 112.

       Na zakończenie P. Dyrektor złożył wszystkim uczniom życzenia miłego i bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji, a także podziękował wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom Szkoły za pracę dydaktyczną.
       Uczniom Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły życzył: słonecznych wakacji, spędzonych aktywnie, a przy tym bezpiecznie.
       Apel uświetniony został występem laureatów konkursów recytatorskich i muzycznych.

       Dodano: 26.06.14 ;

       "NAJLEPSI ABSOLWENCI"


       W roku szkolnym 2013/2014 nagrody Wójta Gminy Lubień otrzymali:

        w klasie VIA
       • Albert Rzepiela - średnia 5,73
       • Dominika Bekier - średnia 5,64
       • Angelika Handzel -5,36
       • Grzegorz Żurek - 5,27
        w klasie VIB
       • Julia Demkowska - średnia 5,54
       • Kamila Sadłowska - średnia 5,54
       • Dorota Gacek - średnia 5,36
       • Sylwia Trepa - średnia 5,36
       • Wojciech Kraus - średnia 5, 27

       Dodano: 26.06.14 ;

       "DZIEŃ MAMY I TATY"

       W dniu 11 czerwca 2014 r. klasa I B przedstawiła program artystyczny z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci z wielkim przejęciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki i składały życzenia swoim rodzicom wręczając upominki. Rodzice byli wzruszeni występem swoich pociech, „aż się łza w oku niejednemu zakręciła”. Następnie dzieci zaprosiły rodziców na wspólny poczęstunek. Program wystawiły również swoim rówieśnikom z klas 1-3. ALBUM FOTO

       Dodano: 21.06.14 ;

       "TY JESTEŚ MIŁOŚCIĄ I PIĘKNEM"


       W ramach Dni Otwartych Szkoły Podstawowej uczniowie klasy II pod kierunkiem p. M. Augustyn przygotowali i przedstawili spektakl „Ty Jesteś Miłością i Pięknem”. Do obrjzenia zaprosili koleżanki i kolegów z klas I – III. Po południu spektakl obejrzeli rodzice, którzy również wysłuchali informacji dotyczącej pracy wychowawczej w roku szkolnym 2013/2014.
       Album foto

       Dodano: 21.06.14 ;

       W PARKU RUCHOMYCH DINOZAURÓW


       W dniu 5 czerwca uczniowie klasy III B byli na wycieczce w Parku Rozrywki, w Zatorlandzie. Zwiedzili tam Park Ruchomych Dinozaurów, Park Owadów, Bajek i Stworzeń Morskich. Popłynęli także łodzią, by odkryć tajemnice świata mitologii. Na koniec wycieczki dzieci mogły skorzystać z różnorodnych rozrywek w miejscowym Lunaparku.

       Dodano: 16.06.14 ;

       PROGRAM EDUKACYJNY „NIE MARNUJ JEDZENIA - MYŚL EKOLOGICZNIE!”

       W dniu 9.06.2014r. klasa 6 A wzięła udział na lekcji wychowawczej w programie edukacyjnym Nie marnuj jedzenia. Myśl ekologicznie! Celem programu było zwrócenie uwagi uczniów na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat problemu i przyczyn marnowania żywności, związku pomiędzy marnowaniem żywności a ochroną środowiska naturalnego, wpływu marnowania żywności na środowisko.
       Wśród uczniów klasy 6A przeprowadzono ankietę dotyczącą żywienia. Każdy z nich otrzymał broszurę „Przepisy dla każdego – gotuj smacznie i zdrowo”. Uczniowie dowiedzieli się:
       • jak przygotowywać pożywne i smaczne posiłki
       • jak je samemu zrobić -
       • wielu cennych uwag o witaminach, solach mineralnych , warzywach i owocach.
       • jak ograniczać zużycie energii i wody
       • jak zużywać odpowiednią ilość produktów spożywczych do wykonania posiłku.

       Dodano: 16.06.14 ;

       WYCIECZKA DO BIELSKA –BIAŁEJ

       Dnia 12.06.2014 r. uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w wycieczce do Bielska- Białej. Najpierw zwiedzili Studio Filmów Rysunkowych, gdzie dowiedzieli się jak powstają animowane bajki np: „ Bolek i Lolek”, „Reksio”; obejrzeli kilka odcinków tych bajek. Następnie przeszli piękną ulicą 11 Listopada, przy której ustawione są pomniki Reksia oraz Bolka i Lolka. Uczniowie zrobili sobie przy nich pamiątkowe zdjęcia.
       Dużą atrakcją dla dzieci był wyjazd, a potem zjazd kolejką linową na Szyndzielnię. Tutaj uczniowie zakupili różne pamiątki, zrobili zdjęcia oraz podziwiali panoramę Bielska- Białej i okolic.
       Opiekunowie: Barbara Krok, Iwona Mikulec, Renata Pustuła, Danuta Maciążka.

       Dodano: 11.06.14 ;

       V GMINNY KONKURS Z INFORMATYKI

       11 października odbył się V Gminny Konkurs z Informatyki "MISTRZ WORD ".
       Już poraz piąty, uczniowie szkół podstawowych z Lubnia i ze Skomielnej Białej walczyli o tytuł " "MISTRZ WORD 2014". Konkurs składał się z testu podstawowych wiadomości z informatyki, który uczniowie rozwiązywali na platformie udostępnionej przez wydawnictwo" Helion" oraz części praktycznej w której musieli wykazać się znajomością Excela i Power Pointa. Poziom wiedzy 14 uczestników z obu szkół był bardzo wyrównany i wysoki , walka więc była zacięta.
       Mistrzem Word 2014 została nasza uczennica Dominika Bekier, której gratulujemy.
       Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i "komputerowe nagrody". Jak co roku zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie uczniów z pozostałych szkół Gminy Lubień.
       Dodano: 10.06.14 ;

       POGADANKA

       W dniu 9 czerwca uczniowie klas IV-VI wzięli udział w prelekcji na temat: " Wpływ hałasu na zdrowie człowieka". Prelekcję przeprowadziła pielęgniarka szkolna p. T. Brandys. Zwróciła uczniom uwagę na temat bezpiecznego spędzania czasu na wakacjach.
       Dodano: 5.06.14 ;

       DNI OTWARTE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

       W miesiącu czerwcu w ramach Dni Otwartych Szkoły Podstawowej każda klasa z edukacji wczesnoszkolnej przedstawi program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawcy, na które zapraszamy do Auli Szkolnej.
       Terminarz występów w kalendarium.
       Serdecznie zapraszamy

       Dodano: 7.06.14 ;

       „KOPCIUSZEK”

       W dniu 6 czerwca uczniowie kl. III b pokazali swoim koleżankom kolegom oraz zaproszonym rodzicom bajkę „Kopciuszek” Złożyli również życzenia swoim kochanym rodzicom. Uczniowie przygotowani zostali przez p. M. Gacek i p. E. Wiewiórka
       więcej fotografii ze spektaklu
       Dodano: 7.06.14 ;

       „ DLA MAMY I TATY”

       W dniu 5 czerwca uczniowie klasy 1a pod kierunkiem p. A. Szynalik przygotowali i przedstawili montaż słowno muzyczny „ Dla Mamy i Taty”
       zerknij na foto


       Dodano: 7.06.14 ;

       WYCIECZKA NA KUDŁACZE

       W dniu 5 czerwca uczniowie klasy drugiej wzięli udział w wycieczce na Kudłacze. Po wyjściu na górę do schroniska PTTK wzięli udział w prelekcji łowieckiej prowadzonej przez myśliwego. Uczniowie wysłuchali opowieści o leśnych zwierzętach które żyją w lasach na terenie Beskidu Wyspowego i z wielkim zainteresowaniem oglądali eksponaty, które pokazywał myśliwy z koła łowieckiego Luboń. Następnie wzięli udział w grillowaniu podczas, którego śpiewali znane piosenki. W drodze powrotnej odwiedzili piekarnię w Lubniu u p. Stanisława Słowiaka, który opowiadał im o trudnej pracy piekarza i pokazał jak powstaje chleb. Uczniowie mieli możliwość spróbowania słodkich ciasteczek i wiejskiego chleba.       zerknij na foto

       Dodano: 5.06.14 ;

       WYCIECZKA DO KRAKOWA

       W dniu 3 czerwca Ia, Ib, IIIa były na wycieczce w Krakowie. Dzieci najpierw zwiedziły Muzeum Lotnictwa Polskiego. Z zaciekawieniem podziwiały różne modele samolotów i śmigłowców. Następnie udały się do krakowskiego ZOO. Z zapartym tchem obserwowały wszystkie zwierzęta znajdujące się na terenie ZOO. Na koniec wycieczki wszystkie dzieci oglądnęły film " Czarnoksiężnik z krainy Oz : powrót Dorotki" w Cinema -city " ZAKOPIANKA"
       Dodano: 19.05.14 ;

       GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

       W dniu 30.05.2014 r. 4 uczniów z klasy VI A : Albert Rzepiela, Konrad Folwarski, Mikołaj Miśkowiec, Grzegorz Żurek wzięło udział w Gminnym Konkursie Matematycznym „ Z ułamkami na ty” w Krzeczowie.
       W konkursie brało udział 16 uczniów z klas V i VI z terenu Gminy. Uczniowie najpierw rozwiązywali test, a potem losowali pytania za 2 lub 4 punkty. Grzegorz Żurek z naszej szkoły zdobył 61 punktów i zajął III miejsce. Gratulacje.
       Szkolny Opiekun Konkursu: Barbara Krok.

       Dodano: 19.05.14 ;

       WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO...

       W dniach 28 - 29. 05. 2014 r. w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej zorganizowana została 2- dniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego, Puław, Czarnolasu, Janowca. W Czarnolesie uczniowie zwiedzili dom - muzeum Jana Kochanowskiego oraz wzgórze zamkowe w Janowcu (dziedziniec, krużganki, tarasy widokowe). Po przyjeździe do Puław uczniowie spacerowali po parku, zwiedzali z zewnątrz Pałac Czartoryskich, Świątynię Sybilli, Domek Gotycki. Pogoda w ten dzień bardzo dopisała.
       Drugiego dnia uczniowie zwiedzali Kazimierz Dolny, lecz niestety padał deszcz. Uczniowie zobaczyli piękny Rynek z charakterystyczną Studnią, z oddali widzieli Górę Trzech Krzyży, Zamek i Basztę. Zwiedzili Muzeum Przyrodnicze, Kościół Farny. Niestety nie udało się płynąć statkiem po Wiśle, gdyż woda była za wysoka i byłoby to zbyt niebezpieczne. Na Rynku uczniowie dokonali zakupu pamiątek oraz słynnych kazimierskich kogutów- symbolu miasta. Dużą atrakcją była jazda melexami po mieście.
       Opiekunami na wycieczce byli nauczyciele: p.Barbara Krok, p.Iwona Mikulec, p.Edyta Ceremon, p.Danuta Maciążka.

       Dodano: 19.05.14 ;

       SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

       W maju 2014 roku odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim oraz poszerzenie jego znajomości poprzez zabawę – udział w atrakcyjnej dla uczniów formie konkursu.
       Konkurs miał charakter pisemnego testu. Obowiązywał zakres materiału z danego poziomu nauczania (słownictwo, gramatyka, samodzielne budowanie zdań). Rywalizacja odbyła się w dwóch etapach. W I etapie uczestniczyli chętni uczniowie z klas IV-VI.
       Do II etapu przeszły w ramach każdego poziomu cztery osoby z największą ilością punktów po pierwszym etapie. Spośród nich zostali wyłonieni zwycięzcy – wszyscy finaliści zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i słodyczami, a zdobywca I miejsca w ramach każdego poziomu otrzymał nagrodę książkową.
       Konkurs przyniósł dzieciom wiele emocji, cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Organizator konkursu Renata Pustuła

       WYNIKI

       KLASA IV
       • I MIEJSCE – MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Filip Sawina IVb – 49 p. (na 50 p.)
       • II miejsce: Julia Skupień IVb i Maciej Handzel IVa – 48,5 p.
       • III miejsce: Damian Folwarski IVa – 47 p.
       • IV miejsce: Weronika Łopata IVb – 46 p.
       • V miejsce: Kinga Macioł IVb – 43 p.
       • VI miejsce: Szymon Mastela IVb – 37,5 p.
       KLASA V
       • I MIEJSCE – MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Jakub Żak – 46,5 p. (na 50 p.)
       • II miejsce: Paweł Łazarski – 44 p.
       • III miejsce: Weronika Macioł – 38 p.
       • IV miejsce: Konrad Sadłowski – 35,5 p.
       KLASA VI
       • I MIEJSCE – MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – Joanna DybczykVIb
        i Angelika Handzel VIa – 43,5 p. (na 50 p.)
       • II miejsce: Dominika Bekier VIa – 41 p.
       • III miejsce: Grzegorz Żurek VIa – 37,5 p.

       Dodano: 19.05.14 ;

       XXX KONKURS RECYTATORSKI IM.ANTONINY ZACHARY-WNĘKOWEJ

       W piątek 16 maja został przeprowadzony w Teatrze Lalek „Rabcio” i Muzeum Orkana XXX Konkurs Recytatorski im. A. Zachary-Wnękowej, Celem corocznego konkursu, w tym roku obchodzącego jubileusz 30-lecia, jest promocja twórczości i postaci Antoniny Zachary-Wnękowej, najsłynniejszej rabczańskiej poetki. Ponad 100 recytatorów, reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i licea, głównie z gminy i miasta Rabka-Zdrój, wzięło w nim udział.
       Miło nam poinformować że wyróżnienie w kategorii gwary otrzymał Damian Kapłon ze Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej.

       Dodano: 17.05.14 ;

       WIZYTA W GOPR

       Uczniowie klasy trzeciej 16 maja wzięli udział w ciekawych i różnorodnych zajęciach w ramach Programu Górskich Ratowników ” W górach bezpiecznie” - zorganizowanych przez Grupę Podhalańską GOPR w Rabce Zdroju . Serdecznie dziękujemy GOPROWCOM!

       Dodano: 13.05.14 ;

       "MAJOWE KAPLICZKI"

       " Do Ciebie mrugają kaczeńce, o Tobie śpiewają wikliny, do Ciebie się bzy uśmiechają i zapach kwiatów ślą jaśminy..."
       Maj jest miesiącem, gdy cała przyroda rozwija się, kwitnie, gdy słychać śpiew ptaków, powietrze ogrzewają ciepłe promienie słońca, a ziemia wchłania krople deszczu.
       Cały świat śpiewa pieśń radości. Katechezy o tematyce maryjnej stały się spontanicznym pomysłem na projekt majowych kapliczek.
       Dzieci klas I-III błyskawicznie odpowiedziały na pomysł i przystąpiły do pracy. Efekty można zobaczyć na korytarzu szkoły.
       Budując kapliczki podtrzymujemy tradycję wyrażania wiary poprzez twórczość ludową, a także z całym światem majowej przyrody wyśpiewujemy Litanię Loretańską - proszą Maryjo Królowo Rodzin - módl się za nami. Święty Janie Pawle II czuwaj nad nami
       S. Julitta

       Dodano: 9.05.14 ;

       "POROZMAWIAJMY O UZALEŻNIENIACH..."

       W dniu 7 maja uczniowie kl IV - VI Szkoły Podstawowej wzięli udział w szkoleniu " Porozmawiajmy o uzależnieniach, fakty , mity, pytania dotyczące różnych uzależnień". Młodzież wysłuchała prelekcji prowadzonej przez P. Marka Szczotkowskiego.
       Również w tym dniu nauczyciele aktywnie uczestniczyli w szkoleniu " Szkoła i nauczyciel wobec przemocy domowej. Nowe obowiązki nauczyciela wynikające z procedury " Niebieska karta dla pracowników oświaty".

       Dodano: 5.05.14 ;

       XI PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

       W dniu 6 maja uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej wzięli udział w XI Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Myślenicach.
       Zespół "Marzyciele" pod kierunkiem Anny Pacer za spektakl " Opowieść o człowieku " otrzymał I nagrodę. GRATULUJEMY

       Dodano: 5.05.14 ;

       223 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

       3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów
       . Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia.
       Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a w 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione przez władze komunistyczne. Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce.
       Dziś hołd dziełu wybitnych Polaków oddali również Uczniowie Szkoły poprzez przygotowanie pięknej Akademii upamiętniającej 223 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię obejrzeli Uczniowie Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Dziękujemy występującym Uczniom oraz przygotowującym Ich Nauczycielom.

       Dodano: 30.04.14 ;

       APEL PORZĄDKOWY

       Dziś tj. 30.04.2014r odbył się apel porządkowy.
        W trakcie apelu P.Dyrektor:
       • 1) Nagrodził uczniów Szkoły Podstawowej za udział w różnorodnych konkursach zorganizowanych w ostatnim czasie: - Szkolnym Konkursie im. Antoniny Zachary- Wnękowej - Szkolnym Konkursie Recytatorskim - Szkolnym Konkursie Przyrodniczym
       • 2) Podziękował Uczniom, którzy przyłączyli się do akcji zbierania makulatury, elektrośmieci , szkła, baterii,
       • 3)Uczulił na bezpieczne korzystanie z placu zabaw oraz boiska szkolnego
       • 4) Przypomniał uczniom, że powinniśmy wszyscy dbać o nasze środowisko, a więc i nie śmiecić, bo porządek i czystość świadczy o nas samych.
       • 5) Uczulił na bezpieczeństwo w trakcie długiego tygodnia tj. od 1 do 4 maja ( zabawy, jazda na rowerze, gry w piłkę, wycieczki do lasu, - uwaga na kleszcze...)
       • 6) Podał komunikaty na najbliższe dni.
       W poniedziałek 5 maja Uczniowie Szkoły Podstawowej zapraszają całą Społeczność Szkolną Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na Akademię z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na koniec Wszystkim życzył miłego odpoczywania i świętowania!

       Dodano: 30.04.14 ;

       CO ZROBIĆ GDY ZDARZY SIĘ WYPADEK?

       W dniu 29.04.2014 roku uczniowie klasy II i III b wzięli udział w prelekcji dotyczącej zasad postępowania w sytuacjach gdy zdarzy się wypadek. Obejrzeli film, w którym zostały omówione zasady Udzielania Pierwszej Pomocy.
       Następnie podczas ćwiczeń praktycznych poznali krok po kroku w jaki sposób udzielamy pierwszej pomocy, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.
       Uczniowie przypomnieli sobie numery alarmowe, na które trzeba dzwonić w sytuacjach gdy ktoś potrzebuje pomocy.


       Dodano: 30.04.14 ;

       SZKOLNY KONKURS im. ANTONINY ZACHARY-WNĘKOWEJ


       Dodano: 28.04.14 ;

       PAMIĘCI JANA PAWŁA II

       W dniu 28 kwietnia uczniowie klas I – VI obejrzeli montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodszych koleżanek i kolegów z Przedszkola Samorządowego w Skomielnej Białej. Wspólnie również obejrzeli prezentację multimedialną i zaśpiewali Barkę – ulubioną pieśń Naszego Wspaniałego Ojca Świętego.
       Dodano: 23.04.14 ;

       GMINNY KONKURS BRD

       Dnia 14.04.2014 r. uczniowie klasy VI A : Dominika Bekier, Weronika Szaflarska, Kamil Hanula oraz Grzegorz Żurek wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD organizowanym w Tenczynie, w którym brały udział wszystkie szkoły z terenu Gminy.
       Uczniowie najpierw rozwiązywali testy z zakresu wiedzy o ruchu drogowym, a następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi tj. jazdą na rowerze po torze przeszkód. Nasi uczniowie zdobyli IV miejsce.
       Szkolny Opiekun Turnieju : p. Barbara Krok, przygotowanie testów: p. Małgorzata Filar.

       Dodano: 11.04.14 ;

       SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

       W dniu 10.04.2014r. w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny.
       W konkursie udział wzięło 12 uczniów z klas V - VI. Test zawierał 20 zadań zamkniętych, za które można było zdobyć 20 punków.
        Laureaci:
       • I miejsce Szczepan Sawina kl. V
       • II miejsce Sylwia Trepa kl. VI b
       • III miejsce Angelika Handzel kl. VI a
       • Mikołaj Miśkowiec kl. VI a
       Szkolny opiekun konkursu p. Danuta Maciążka.

       Dodano: 11.04.14 ;

       OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI KLAS TRZECICH


       W dniu 10.04.2014r odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Klas Trzecich , który nosił tytuł „ Wielki Kłopot”. Do pisania przystąpiło 36 uczniów klas III, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnością. Wyniki zostaną podane w późniejszym terminie. Sprawdzian zorganizowało wydawnictwo OPERON.

       Dodano: 11.04.14 ;

       GMINNY KONKURS RECYTATORSKI       W dniu 9.04.2014r uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim.
       II miejsce w kategorii klas I-III zajęła Gabriela Wojciechowska z klasy Ib, natomiast wyróżnienie otrzymała Kinga Żur.
       W kategorii klas IV- VI nie przyznano miejsc.       Dodano: 08.04.14 ;

       TO JUŻ 21 „SPRZĄTANIE ŚWIATA” W POLSCE


       W dniu 4 kwietnia Uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w akcji „ Sprzątanie Świata”, porządkowali teren przyszkolny.
       Promujemy „nieśmiecenie” i ekologiczne zachowanie!

       Dodano: 02.04.14 ;

       SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW


       1.04.2014 – 42 Uczniów Naszej Szkoły zasiadło przed arkuszami egzaminacyjnymi i rozwiązywało sprawdzian 6-klasisty.
       Napisanie sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Przede wszystkim Uczniowie musieli wykazać się dobrą znajomością języka polskiego i matematyki. W sprawdzianie badane i oceniane są umiejętności czytania, pisania, rozumowania, wykorzystania wiedzy w praktyce oraz korzystania z informacji, a za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń może otrzymać 40 punktów.

       Dodano: 28.03.14 ;

       SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI


       W dniu 28 marca w Naszej Szkole został zorganizowany Szkolny Konkurs Recytatorski, którego celem było:
       • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji
       • popularyzacja literatury pięknej
       • rozwijanie uzdolnień i doskonalenie umiejętności recytatorskich uczniów
       W konkursie wystąpiło 22 uczniów z kl.I-VI, spośród których jury wyłoniło następujących laureatów:
       uczniowie kl.I-III
       I miejsce – Laura Ciepłucha kl.IIIb
       II miejsce – Gabriela Wojciechowska kl.Ib
       III miejsce – Kinga Żur kl.IIIb
       Wyróżnienia
       Oliwia Kuros kl.Ib; Miłosz Gołdyn kl.IIIa; Anna Gładysz kl. IIIb
       uczniowie kl.IV-VI
       I miejsce – Albert Rzepiela klVIa
       II miejsce – Magdalena Miśkowiec kl.V
       III miejsce – Joanna Dybczyk kl.VIb
       Wyróżnienie – Weronika Łopata kl. IVb

       Gratulujemy!


       Dodano: 28.03.14 ;

       RODZINA RODZINIE

       Uczniowie Szkoły Podstawowej przyłączyli się do akcji Rodzina Rodzinie w ramach, której przynieśli do szkoły produkty żywnościowe, które zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas rodzinie mieszkającej na Ukrainie.

       Dodano: 24.03.14 ;

       PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

       21 marca uczniowie klas I – III przywitali Wiosnę w radosnym nastroju. W Auli Szkolnej prezentowali piosenki w języku angielskim, oraz licznie recytowali wiersze o tematyce wiosennej i śmiesznej.
       Uczniowie, którzy przygotowali marzanny wzięli udział w konkursie na najciekawszą marzannę. W tym dniu klasy pierwsze przyszły ubrane w kolorze czerwonym, drugie w kolorze zielonym, trzecie klasy w kolorze żółtym i pomarańczowym.
       Uczniowie, którzy wzięli udział w Konkursie Profilaktycznym „Stop uzależnieniom” otrzymali dyplomy oraz piękne nagrody. Nie zabrakło uśmiechów i dobrych humorów.


       Dodano: 24.03.14 ;

       PROJEKT KROKUS


       Uczniowie klas szóstych w tym roku szkolnym po raz kolejny biorą udział w Projekcie "Krokus". Dla uczczenia pamięci zamordowanych w czasie Holocaustu dzieci wszystkich narodowości Uczniowie posadzili żółte krokusy, które pięknie zakwitły.
       Na lekcjach wychowawczych omówiona została tematyka holocaustu, a także temat związany z dyskryminacją i nietolerancją.

       Dodano: 24.03.14 ;

       APEL PORZĄDKOWY

       Dziś tj. 24.03.2014r odbył się apel porządkowy dla Uczniów Szkoły Podstawowej. Apel poprowadził P.Dyrektor Jerzy Kołpak który:
       1. Nagrodził uczniów Szkoły Podstawowej za udział w różnorodnych konkursach, a w nagrodę za osiągane rezultaty- wręczył uczniom dyplomy i upominki,
       2. Uczulił na bezpieczne poruszanie się po drodze w okresie wiosennym, przy chodzeniu do kościoła przechodzeniu przez Zakopiankę, rozważne gry i zabawy na świeżym powietrzu, jazdę rowerami,
       3. Zwrócił uwagę na bezpieczne i kulturalne korzystanie z placu zabaw i boiska sportowego, bo każde zniszczenia będą powodować jego zamykanie,
       4. Przypomniał uczniom, że powinniśmy wszyscy dbać o nasze otoczenie, o nasze środowisko, a więc i nie śmiecić, bo porządek i czystość świadczy o nas samych.-akcję „Sprzątanie świata” przeprowadzimy w kwietniu.
       Na zakończenie P.Dyrektor życzył sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a szóstoklasistom sukcesu na sprawdzianie, który pisać będą 1 kwietnia.

       Dodano: 24.03.14 ;

       KONKURS RECYTATORSKI

       W dniu 24.03.2014 roku uczennica klasy II Joanna Żur oraz Laura Ciepłucha, Anna Gładysz, Kinga Żur – uczennice klasy III b wzięły udział w III Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Rabce Zdroju.
       Na 35 biorących udział nasze uczennice zdobyły czołowe miejsca.
       • I miejsce – Anna Gładysz
       • II miejsce – Joanna Żur
       • III miejsce – Laura Ciepłucha
       • wyróżnienie – Kinga Żur


       Dodano: 21.03.14 ;

       MIĘDZYNARODOWY KONKURS „ KANGUR MATEMATYCZNY”

       Dnia 20 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej odbył się Międzynarodowy Konkurs „ Kangur Matematyczny” - etap szkolny , w którym wzięło udział 12 uczniów naszej Szkoły ( 4 w kategorii „Żaczek”, 4 w kategorii „Maluch” oraz 4 w kategorii „Beniamin”).
       Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 75 minut, a w kategorii „ Żaczek” 60 minut.
       Szkolny Opiekun Konkursu : Barbara Krok.

       Dodano: 21.03.14 ;

       WYJAZD DO TEATRU

       W dniu 18 marca uczniowie klas II i III b wzięli udział w wycieczce do Krakowa do Teatru Groteska, gdzie obejrzeli piękną sztukę dla dzieci „Aksamitny królik”. Wspaniała gra aktorów, świetna muzyka i treść spektaklu mówiąca o przyjaźni chłopca i pluszowej zabawki wzbudziła u uczniów radość, zadowolenie, ale i refleksję na temat iż prawdziwa przyjaźń to przyjaźń „na dobre i na złe”


       Dodano:21.03.14 ;

       PRÓBNY SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY

       W dniu 18 marca uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana na Auli Szkolnej przystąpili do pisania próbnego sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty. Sprawdzian nosił tytuł „Dzielni jak Gutek” i obejmował treści zarówno z edukacji polonistycznej jak i matematyczno – przyrodniczej. nad prawidłowym przebiegiem czuwały p. M. Gacek i p. M. Bochnak – wychowawczynie klas, które również sprawdzą prace i wysnują wnioski dotyczące zdobytych przez uczniów wiadomości i umiejętności w okresie pierwszych trzech lat nauki w szkole
       Dodano: 21.03.14 ;

       SPOTKANIE Z POLICJANTEM


       W dniu 18 marca uczniowie klas IV – VI wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Powiatowej Policji w Myślenicach p. Pawłem Rucińskim, który omówił tematykę dotyczącą cyberprzemocy.

       Dodano: 7.03.14 ;

       GMINNE ZAWODY W PIŁKĘ RĘCZNĄ


       W dniu 6 marca na hali sportowej w budynku szkoły odbyły się Gminne Zawody w Piłkę Ręczną Dziewcząt. Drużyna ze Skomielnej Białej zajęła I miejsce.
       Serdecznie gratulujemy!
       Dodano: 5.03.14 ;

       ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

       Zapisy dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej Skomielna Biała
       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej informuje Rodziców dzieci z rocznika 2007, a także dzieci sześcioletnich, tj. urodzonych w pierwszej połowie 2008 roku rozpoczynających naukę w klasie pierwszej dnia 1.09.2014r., o obowiązku dokonania zapisu do szkoły. (Ustawa z 27.09.1991r. o systemie oświaty Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz 329 z późniejszymi zmianami).
       Zapisów dokonuje się, wypełniając wniosek o przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. Wniosek można złożyć w sekretariacie szkoły od 3.03.2014r. do 31.03.2014r. w godz. od 7.00 do 15.00 Należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz PESEL dziecka.
       Rodzice, których dzieci są zameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej a będą uczęszczały do innej szkoły, mają obowiązek powiadomić szkołę obwodową, gdzie dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny

       Dodano: 5.03.14 ;

       POWIATOWE ZAWODY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM


       28 lutego czworo Uczniów Naszej Szkoły uczestniczyło w Powiatowych Zawodach w Narciarstwie Alpejskim w Sieprawiu. 35-ciu zawodników rywalizowało o eliminacje wojewódzkie. W kategorii wiekowej klas V-VI :
       3 miejsce zajął Krzysztof Kołpak- zakwalifikował się do zawodów wojewódzkich.
       Maciej Kościelniak zajął 5 miejsce, Maciej Handzel – 8 miejsce, Szczepan Sawina 9 miejsce.
       Gratulujemy dobrego występu!

       Dodano: 27.02.14 ;

       SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

       Dnia 26.02.2014 r. w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej odbył się „Matematyka jest miarą wszystkiego”.
       W konkursie wzięło udział 29 uczniów z klas 4-6. Na rozwiązanie wszystkich zadań zamkniętych uczniowie mieli 75 minut. Najlepsi uczniowie wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz otrzymają dyplomy.
       Szkolny Opiekun Konkursu Barbara Krok.

       Dodano: 26.02.14 ;

       BAL KARNAWAŁOWY

       W dniu 25 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w balu karnawałowym. Kolorowe stroje uśmiechnięte buzie sprzyjały wspaniałej zabawie. Uczniowie chętnie brali udział w licznych konkursach prowadzonych przez wychowawców. Bal Karnawałowy

       Dodano: 20.02.14 ;

       KOSZYKÓWKA

       W dniu 20 lutego na Powiatowych Igrzyskach w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt, Nasze Dziewczyny wywalczyły III miejsce.
       Opiekun P.W.Janowiec
       Gratulujemy dobrego występu!
       Dodano: 31.01.14 ;

       SZKOLNY APEL

       31 stycznia 2014 odbył się apel, na którym Pani V-ce Dyrektor M.Augustyn przestawiła wyniki uczniów w nauczaniu i zachowaniu w I półroczu roku szk. 2013/2014.
       Pani Augustyn wymieniła uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,75 oraz przedstawiła ranking klas i realizowane programy i przedsięwzięcia.
        Ranking klas:
       • Klasa 4A – 4,2
       • Klasa 4B – 4,5
       • Klasa 5 – 4,1
       • Klasa 6A – 3,9
       • Klasa 6B – 4,4
       Po apelu Uczniowie Szkoły Podstawowej i Przedszkola obejrzeli występ uczniów klasy 3B. Spektakl pt. „Czerwony Kapturek” przygotowany został z okazji Dnia Babci i Dziadka pod kierownictwem Pani M. Gacek i Pani E. Wiewiórki.

       Dodano: 23.01.14 ;

       ZAWODY GMINNE Koszykówki


       W dniu 30 stycznia na hali sportowej w Szkole Podstawowej odbyły się gminne zawody w piłkę koszykową dziewcząt i chłopców.
       Drużyna dziewcząt z naszej szkoły zajęła I miejsce i będzie reprezentowała Gminę Lubień na etapie powiatowym, natomiast chłopcy zajęli III miejsce w klasyfikacji generalnej. Do zawodów przystąpiły drużyny z Tenczyna, Lubnia i Skomielnej Białej.

       Dodano: 23.01.14 ;

       I GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.


       W dniu 28 stycznia na Auli w Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej odbył się I Gminny srzegląd Kolęd i Pastorałek Uczniów Szkół Podstawowych.

       W Przeglądzie wzięło udział 94 uczniów klas I – VI ze Szkół Podstawowych w Lubniu, Tenczynie, Krzeczowie i Skomielnej Białej w kategorii:
       * soliści kl. I – III * zespoły I – III
       * soliści IV – VI * zespoły IV – VI
       Patronat honorowy objął:

       • Wójt Gminy Lubień p. K. Szczepaniec
       • Dyrektor Szkoły Podstawowej p. J. Kołpak
       • oraz Ks. Proboszcz ze Skomielnej Białej R. Pawluś

       Juri w składzie: przewodnicząca – p. D. Burtan oraz p. W. Jurczak, p. E. Ceremon, siostra K. Czarna oceniało: muzykalność, dobór repertuaru, dykcję, walory wokalne, osobowość sceniczną i interpretację.

       Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców ogłosiło werdykt:
       • W kategorii soliści kl I -III
       • I miejsce – Magdalena Sawina (Skomielna Biała)
       • II miejsce – Julia Surówka (Skomielna Biała)
       • III miejsce – Emilia Burtan (Lubień)
       • wyr. Kryspin Burtan (Tenczyn)
       • Anna Francuziak (Krzeczów)
       • Zuzanna Kwatyra (Krzeczów)
        W kategorii soliści IV – VI -
       • I miejsce – Julia Skupień (Skomielna Biała)
       • II miejsce – Magdalena Miśkowiec (Skomielna Biała)
       • Oliwia Leksander (Tenczyn)
       • III miejsce – Wiktoria Sobkowicz (Lubień)
       • Roksana Klimas (Krzeczów)
        W kategorii zespoły I – III –
       • I miejsce – Szczęśliwe Nutki (Skomielna Biała)
       • II miejsce – Presto (Tenczyn)
       • III miejsce – Czeczaki (Lubień)
       • wyr. Kapela Kotki (Skomielna Biała)
        W kategorii zespoły IV – VI -
       • I miejsce – Selene (Skomielna Biała)
       • II miejsce – Duet Maria Szczepaniec i Agnieszka Wójcik (Tenczyn)
       • III miejsce – Witamina B8 (Lubień)
       • Duet Anna i Tomasz Słowiak (Krzeczów)

       Konkurs był nową inicjatywą zgłoszoną do szkół z terenu gminy Lubień, miał na celu nie tylko pielęgnowanie tradycji i kultury regionu, ale również wyłowienie talentów wśród uczniów oraz międzyszkolną integrację.
       GALERIA I GMINNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD

       Dodano: 23.01.14 ;

       MAKULATURA


       Znów oddaliśmy makulaturę… podobnie jak w czerwcu 2013 roku zebrało się tego 300 kg. Za otrzymane pieniążki z tej i z poprzedniej zbiórki została zakupiona gra Angry Birds Action Game. Mam nadzieję że Wam się spodoba. Darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy. A. Krzysztofek

       Dodano: 23.01.14 ;

       SZKOLNY KONKURS ŚWIĄTECZNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ „Christmas Songs”

       Dnia 22 stycznia 2014 roku odbył się Szkolny Konkurs Świątecznej Piosenki Angielskiej pt. Christmas Songs!
       Celem konkursu było motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób oraz prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów. Przed szeroką publicznością szkolną zaprezentowane zostały angielskie kolędy i piosenki świąteczne. Występy oceniło jury w składzie: p. Edyta Ceremon, p. Małgorzata Kołpak, p. Barbara Krok i p. Renata Pustuła.

       A oto wyniki:
       • I MIEJSCE – ex aequo
        • Julia Skupień kl. IV b (utwór Mistletoe and Wine)
        • Natalia Mołocznik kl.VI b (utwór Last Christmas)
       • II MIEJSCE
        Joanna Dybczyk kl. VI b (utwór Mistletoe)
       • III MIEJSCE
        duet: Weronika Łopata i Gabriela Sutor kl.IV b (utwór Happy Xmas – War is over)
       • IV MIEJSCE – ex aequo
        • Dominika Bekier kl.VI a (utwór Silent Night)
        • Aleksandra Mastela kl. VI a (utwór Merry Christmas everyone)
        • zespół z kl. VI b: Krzysztof Kołpak, Maciej Kościelniak, Konrad Dulański, Kamil Gacek,
        • Szymon Handzel, Wojciech Kraus, Adam Pędzimąż (utwór Last Christmas)

       Konkurs przyniósł dzieciom wiele emocji, cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.
       Organizator konkursu p. Renata Pustuła


       Dodano: 18.01.14 ;

       SZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK.


       W dniu 17.01.2014r. odbył się Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Uczniów Szkół Podstawowych kl I-III. W przeglądzie wzięło udział: 9 uczniów solistów i 6 zespołów reprezentujących klasy I-III. Jury przyznało następujące nagrody
       W kategorii Soliści
       • I miejsce Sawina Magdalena
       • II miejsce Surówka Julia
       • III miejsce Gładysz Anna
       W kategorii Zespoły
       • I miejsce - „Szczęśliwe nutki „ klasa IB
       • II miejsce -”Kapela Kotki” klasa IA
       • III miejsce – Miłosz Gołdyn z zespołem – IIIA
       Jury oceniało muzykalność, dobór repertuaru, dykcję, walory wokalne, osobowość i interpretację. Gratulujemy.

       Dodano: 18.01.14 ;

       ODWIEDZINY W PRZEDSZKOLU


       W dniu 17.01.2014r uczniowie klasy II pod opieką p. M. Augustyn na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola Samorządowego w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu na którym obejrzeli Jasełka .
       Piękne, kolorowe stroje, nowe kolędy i pastorałki wzbudziły zachwyt i podziw starszych koleżanek i kolegów. Spotkanie zorganizowane było w ramach wymiany doświadczeń pracy z dziećmi pomiędzy nauczycielami Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej.

       Dodano: 15.01.14 ;

       ZIELONA LEKCJA


       W dniu 15.01.2014 roku uczniowie klas I – VI wzięli udział w prelekcji pod hasłem Zielona Lekcja, w trakcie której obejrzeli sowy i wysłuchali informacji o życiu ptaków.


       Dodano: 15.01.14 ;

       AKCJA „GÓRA GROSZA” ZAKOŃCZONA


       W czasie zbiórki trwającej od 25 listopada do 6 grudnia 2013 roku udało się zebrać górę grosików na łączną kwotę 147.03 gr. Pieniążki zostały zapakowane do kartonowego pudła i przekazane Towarzystwu Nasz Dom.
       Serdecznie podziękowania składamy wszystkim darczyńcom.

       Dodano: 21.12.13 ;


       Dodano: 21.12.13 ;

       Jak świętowaliśmy Wigilię Świąt Bożego Narodzenia

       20 grudnia w Naszej Szkole świętowaliśmy Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy Uczniowie wzięli udział w Jasełkach przygotowanych przez klasę II. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem P. I.Mikulec i P.D.Maciążki oraz P.E.Ceremon przybliżył nam tradycje związane ze Świętem Narodzenia Pańskiego w naszym kraju, wspólnie śpiewaliśmy piękne polskie kolędy. Po występach Uczniowie w klasach wraz z wychowawcami przygotowali tradycyjną wigilię, złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem i kolędując.       Dodano: 17.12.13 ;

       JASEŁKA

       W dniu 18 grudnia klasa II pod kierunkiem p. M. Augustyn przygotowała i przedstawiła Jasełka Bożonarodzeniowe. Słowa mówiące o narodzeniu Jezusa i pięknie wykonane kolędy mogli usłyszeć rodzice i dziadkowie którzy przybyli na zaproszenie w godzinach popołudniowych do auli szkolnej.

       Atmosfera świecących kolorowych lampek, piękne stroje wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój radości. Występy drugoklasistów obejrzą jeszcze w najbliższy piątek uczniowie klas I – VI, przedszkolaki i gimnazjum pod opieką swoich nauczycieli.

       kliknij aby zobaczyć dokumentację fotograficzną       Dodano: 17.12.13 ;

       WIELKIE GRATULACJE

       Nasza Uczennica Julia Skupień z klasy czwartej, 17 grudnia wyśpiewała kolędą „ Tobie Mały Panie „ II miejsce w XI Małopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych w Nowym Targu.


       Dodano: 16.12.13 ;

       PROJEKT KROKUS

       Uczniowie klas szóstych w tym roku szkolnym po raz kolejny biorą udział w Projekcie "Krokus". W ramach projektu uczniowie sadzą cebulki krokusów dla uczczenia pamięci zamordowanych w czasie Holocaustu dzieci wszystkich narodowości.

       27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu, wtedy w klasach uczniowie zostaną zapoznani z tematyką Holocaustu oraz niebezpieczeństwami wiążącymi się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją.

       Dodano: 9.12.13 ;

       SPRAWOZDANIE „SZLACHETNA PACZKA”

       Misją Szlachetnej Paczki jest inspirowanie ludzi do stawania się bohaterami. Realizujemy ją tworząc system pomnażania dobra, w którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. System ten oparty jest o idee miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.

       W dniach 17 – 30.11.2013 roku w naszej szkole przeprowadziliśmy akcję ”Szlachetna Paczka”, mającą na celu zebranie najpotrzebniejszych produktów spożywczych i chemicznych codziennego użytku z długa datą ważności dla pięcioosobowej rodziny z najbliższej okolicy (rodzice, Romek (19l), Karolina (16l), Adaś (8l)).

       W zbiórkę zaangażowała się cala społeczność szkolna za co organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Dzięki Waszej hojności udało się zebrać:

       • Produkty spożywcze
       • Produkty chemiczne
       • Artykuły szkolne i inne
       • Za zebrane dodatkowo przez pracowników szkoły i ich rodziny pieniądze zakupiliśmy lekarstwa oraz drobne upominki dla poszczególnych członków rodziny:

       Wszystkie produkty spakowaliśmy tematycznie do 24 kartonów. Każdy karton został opisany, szczelne zaklejony, opatrzony kodem rodziny i obklejony logo „Szlachetnej Paczki”. Karton z upominkami dodatkowo przewiązaliśmy kokardą. Tak przygotowane paczki dnia 4.12.2013 roku zostały zawiezione do magazynu przy Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce – Zdroju, skąd wolontariusze „Szlachetnej Paczki” w dniach 6 – 7 grudnia zawieźli je do wybranej przez nas rodziny.

       Cieszymy się, że tak chętnie włączyliście się w akcję „Szlachetna paczka”. Dzięki Waszej życzliwości spełniły się czyjeś marzenia!
       Opiekunami akcji w naszej szkole były p. A. Pędzimąż, p. A. Krzysztofek i p. W. Kojder - Leżańska Sprawozdanie szczegółowe

       Dodano: 9.12.13 ;

       TUWIM ZNANY I LUBIANY

       W dniu 6.12.2013 roku odbyło się przedstawienie pt. „Tuwim znany i lubiany” przygotowane przez uczniów klasy V. Występem chcieliśmy przypomnieć twórczość autora i uroczyście zakończyć Rok Juliana Tuwima.
       Uczniów przygotowywała p. I. Mikulec.

       Dodano: 9.12.13 ;

       ŚWIĘTY MIKOŁAJ W SZKOLE

       W dniu 6 grudnia uczniów Szkoły Podstawowej odwiedził Święty Mikołaj, który nie zapomniał o prezentach dla najmłodszych. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok

       Dodano: 5.12.13 ;

       MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

       W dniu 2 grudnia 2013 r. w Miechowie odbył się III Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej. Uczennica naszej szkoły Julia Skupień z klasy IV b zaprezentowała piosenkę pt. „Angel” i zdobyła I miejsce.
       Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!
       Dodano: 4.12.13 ;

       "Straż Miejska w szkole"

       W dniu 4 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej z Rabki. Z-ca komendanta Straży Miejskiej p. Paweł Bieś poinformował uczniów o konsekwencjach złego zachowania na terenie Parku Zdrojowego w Rabce. Mówił o wyznaczonych miejscach do jazdy na gokardach i rowerach, o trasach spacerowych. Zwrócił uwagę utrzymanie czystości w miejscach publicznych. Każdy młody człowiek, który się będzie źle zachowywał może zostać wylegitymowany. Zwrócił uwagę aby nie zawierać znajomości z osobami obcymi, a także nie otwierać drzwi osobom ,których nie znamy.

       Dodano: 27.11.13 ;

       ŚLUBOWANIE

       W dniu 29 listopada w Naszej Szkole odbyła się piękna uroczystość Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych. Po ślubowaniu odbyło się pasowanie na uczniów Naszej Szkoły. Pasowania dokonał Pan Dyrektor. Uroczystość uświetnił piękny występ najmłodszych uczniów. Dzieci otrzymały drobne upominki, książeczki, legitymacje szkolne. Pierwszaki z wielkim przejęciem brały udział w uroczystości, którą obserwowali Ich Rodzice. Na zakończenie Rodzice przygotowali pyszne ciasto i kawę.
       kliknij aby zobaczyć dokumentację fotograficzną


       Dodano: 27.11.13 ;

       DZIEŃ PATRONA SZKOŁY


       W dniu 27.11.2013 roku obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły- Władysława Orkana. W Akademii poświęconej Patronowi Szkoły
       W tym dniu klasy I-III wzięły udział w prelekcji o Władysławie Orkanie recytowały wiersze, śpiewały piosenki związane z górami i rozmawiały o gwarze góralskiej. W tym też dniu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pod hasłem „ Góry nasze góry”. Przy akompaniamencie muzyki z CD uczniowie wzięli udział w zabawie Andrzejkowej. Rada Rodziców ufundowała wszystkim soczki i wafelki. Uczniowie klas IV- VI brali udział w Turnieju Wiedzy o Władysławie Orkanie, w Konkursie Recytatorskim wierszy Władysława Orkana, w Przeglądzie Piosenki Turystycznej. Po Akademii Dyrektor Szkoły rozdał dyplomy Uczniom, którzy brali udział w Konkursie Plastycznym o tematyce związanej z Patronem. Święto Patrona Szkoły zakończyła zabawa Andrzejkowa połączona z wróżbami przygotowanymi przez Samorząd Uczniowski.


       Dodano: 26.11.13 ;


       Po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom ogólnopolskiej akcji Góra Grosza
       Zbieramy przysłowiowe „grosiki”, które w pojedynkę nie mają większej wartości, ale ich „góra”, może pomóc dzieciom z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zawodowych rodzin zastępczych z całej Polski. Dzieciom zakupione zostaną najpotrzebniejsze rzeczy: przybory do szkoły, książki, odzież, obuwie itp.
       Akcja przeprowadzana pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbywa się we wszystkich chętnych szkołach i przedszkolach całej Polski. Zebrane pieniążki zostaną przekazane organizatorowi akcji – Towarzystwu Nasz Dom.
       Akcja trwa od 25 listopada do 5 grudnia 2013 roku. Bardzo prosimy o czynne włączenie się do akcji. Wspólnie pomóżmy dzieciom. Opiekunem akcji w naszej szkole jest p. Agnieszka Krzysztofek.

       Dodano: 26.11.13 ;

       SZLACHETNA PACZKA

       W dniu 19 listopada uczniowie ze Szkoły Podstawowej wzięli udział w spotkaniu z panią Zuzanną – wolontariuszką koordynatorem akcji „Szlachetna Paczka”. Przybliżyła ona dzieciom idee akcji i zapoznała z regulaminem przedsięwzięcia, zachęcając do aktywnego włączenia się w pomoc.


       Dodano: 17.11.13 ;

       SZLACHETNA PACZKA

       W tym roku nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy – www.szlachetnapaczka.pl

       Informacje na temat Szlachetna Paczka


       Dodano: 17.11.13 ;

       SPOTKANIE Z RODZICAMI

       W dniu14 listopada 2013r. podczas spotkania z Rodzicami odbyła się bardzo interesująca prelekcja na temat: ,,Wpływ rodziców na wychowanie dziecka. Zachowanie w sytuacjach wychowawczo trudnych";
       Prelekcję wygłosił wieloletni terapeuta były policjant p. Marek Szczotkowski.

       Dodano: 15.11.13 ;

       POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ


       Pisaliśmy wcześniej o udziale naszych uczniów w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. Do koncertu laureatów została zaproszona Julia Skupiń, która zajęła II miejsce w kategorii *solista dziecięcy*. Koncert i rozdanie nagród odbyło się 12 listopada 2013r.
       Dodano: 13.11.13 ;

       APEL


       W dniu 12.11.2013 roku odbył się apel porządkowy. Dyrektor zwrócił uwagę na bezpieczeństwo uczniów podczas drogi do i ze szkoły, przypomniał o utrzymaniu porządku w szatniach, klasach i na terenie szkoły.
       Wręczył również dyplomy i nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie na najładniej wykonany różaniec.
       W drugiej części zaprezentowali się uczniowie biorący udział w konkursie Pieśni Patriotycznych, a ich występy zakończyły się gromkimi brawami. więcej zdjęć


       Dodano: 10.11.13 ;

       11 LISTOPADA 2013


       11 listopada jest dniem, w którym w całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nasza Szkoła uczestniczy w obchodach Święta Niepodległości.
       W piątek 8 listopada w przeddzień Święta Niepodległości Uczniowie Naszej Szkoły uczestniczyli w interesującej lekcji historii przeprowadzonej przez uczniów gimnazjum. Na tle ciekawej dekoracji oraz piosenek charakterystycznych dla epoki i towarzyszących Polakom w ważnych chwilach, uczniowie zaprezentowali skrót wydarzeń historycznych, które wyznaczyły drogę ku niepodległości, poczynając od rozbiorów Polski, poprzez kolejne, bohaterskie zrywy powstańcze, kończąc na 11 listopada 1918r. W tej nietypowej lekcji uczestniczyli przedszkolacy, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
       Następnie zaprezentowały się przedszkolaki i uczniowie, którzy brali udział w IX Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Lubniu. Brawo. Dziękujemy. W tym roku gminne uroczystości upamiętniające 95 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się w Krzeczowie. W uroczystościach uczestniczył Dyrektor Szkoły wraz Pocztem Sztandarowym.       Dodano: 10.11.13 ;

       IX PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ


       W dniu 7 listopada Uczennice Naszej Szkoły : Weronika Gacek, Anna Gładysz, Kinga Żur i Julia Skupień wystąpiły w IX Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Lubniu – „ Z nami męstwo, nad nami Bóg”. Duży sukces odniosła Julia Skupień. Gratulujemy. Opieka s. Julitta.

       Dodano: 30.10.13 ;

       DINOZATORLAND 2013


       24 października 2013 r. klasa I a i b oraz klasa III a były na wycieczce w Dinozatorlandzie czyli w Parku Dinozaurów w Zatorze.

       Dodano: 30.10.13 ;

       KONKURS RÓŻAŃCÓW

       Październik to czas pomysłów na wykonanie różańca stanowiącego pomoc w modlitwie. Uczniowie Szkoły Podstawowej chętnie odpowiedzieli na propozycję wykonania różańca z rożnych materiałów. Pomysłowość okazała się wspaniała. dzieci i ich rodzice do wykonania różańca wykorzystali różne dary przyrody, jak brzozę, dziką różę, muszelki, kasztany, żołędzie, rodzynki, groch, fasolę, a także chrupki do mleka. jak widać wszystko co nas otacza może pomóc w modlitwie nawet liczmany a także kolorowe wycinanki i rozmontowane korale mamy lub babci.
       W konkursie wzięło udział 26 dzieci. W ocenie pracy zostały wyróżnione i uwzględnione takie walory jak pomysłowość, precyzja, walory smakowe, dary przyrody, kolorystyka. wszystkim uczniom dziękujemy za radosną twórczość, nagrody ufundował Pan Dyrektor Jerzy Kołpak za które bardzo dziękujemy. Siostra Julita

       Dodano: 29.10.13 ;

       PIERWSZA POMOC


       W dniu 29 października na Auli Szkolnej odbył się pokaz dla uczniów kończący warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej.
       Uczniowie po raz kolejny mieli możliwość nie tylko wysłuchać prelekcji ale również mogli wziąć udział w zajęciach praktycznych.

       Dodano: 28.10.13 ;

       KONKURSY

       Małopolski Konkurs Humanistyczny
       21.10.2013 roku odbył się szkolny etap konkursu, który nosił tytuł: „Człowiek w świecie przyrody”.
       Wzięli w nim udział uczniowie klas szóstych: Dominika Bekier, Angelika Handzel, Albert Rzepiela, Julia Demkowska, Joanna Dybczyk i Kamila Sadłowska.
       Wiedzę zdobytą podczas czytania tekstów podanych w bibliografii konkursowej wzbogacili własnymi refleksjami i wykorzystali w trakcie rozwiązywania zadań. Odpowiadali na pytania, wyjaśniali pojęcia, dopasowywali cytaty, pisali kartką z pamiętnika Baltazara Gąbki i opowiadali o swojej wyprawie.
       Opiekunem konkursu była p. Iwona Mikulec.
       Małopolski Konkurs Przyrodniczy
       W dniu 23.10.2013r. przeprowadzony został etap szkolny Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego. W konkursie wzięło udział trzynaścioro uczniów z klas V-VI. Uczniowie mieli do rozwiązania 31 pytań, za które mogli zdobyć 44 punkty.
       Uczniowie którzy osiągnęli powyżej 60% punktów:
       • Dominika Bekier kl. VI a
       • Mikołaj Miśkowiec kl. VI a
       • Angelika Handzel kl. VI a
       Opiekun p. Danuta Maciążka

       Dodano: 23.10.13 ;

       WYCIECZKA NA WYSOKĄ       W dniu 23 października 2013 r. Uczniowie klas IV- VI pod opieką nauczycieli tradycyjnie udali się na WYSOKĄ - miejsce związane z historią bohaterskich walk obronnych Polaków w 1939 roku.
       Nasi uczniowie pod Pomnikiem zapalili znicze i krótko się pomodlili przy grobach poległych.

       Dodano: 15.10.13 ;

       PROGRAMY W SZKOLE

       Od października uczniowie klas I – III rozpoczęli realizację programu „Owoce w szkole”, w ramach którego bezpłatnie 3 razy w tygodniu otrzymują porcję owoców, warzyw lub soków.
       Szkoła również przystąpiła do realizacji programu „Szklanka mleka dla każdego ucznia”, gdzie dzieci klas I – III otrzymują bezpłatnie mleko białe.
       Programy dofinansowane są z Agencji Rynku Rolnego.

       Dodano: 15.10.13 ;

       SPOTKANIE Z POLICJANTEM

       W dniu 15 października w budynku Szkoły Podstawowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
       Dzielnicowy Gminy Lubien st. asp. P. Ruciński oraz mł. asp. Ł. Fornalik przeprowadzili prelekcję z uczniami kl. I - III oraz IV -VI na temat Bezpieczna droga do szkoły, oraz Bezpieczeństwo w sieci.
       Uczniowie z ciekawością wysłuchali przekazanych informacji.

       Dodano: 12.10.13 ;

       DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

       Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy
       wszystkim Pracownikom Oświaty oraz Uczniom
       wytrwałości, optymizmu, wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

       Dodano: 11.10.13 ;

       Wycieczka do Zubrzycy

       W dniu 9 października 2013 roku uczniowie klas II i III b wzięli udział w wycieczce do Zubrzycy, podczas której zwiedzali Skansen Drewniany w Orawskim Parku Etnograficznym oraz wzięli udział w programie edukacyjnym „Od ziarenka do bochenka”. Wycieczkę zakończyło wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy.

       Dodano: 1.10.13 ;

       KOMUNIKAT

       W oparciu o par.5 i 6a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku i zmian wprowadzonych 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalam
       dzień 11 października (piątek) i 14 października (poniedziałek) jako dni wolne od zajęć dydaktycznych ( lekcji).
       W tych dniach odbywać się mogą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Orkana

       Dodano: 03.10.13 ;

       GMINNE ROZGRYWKI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ


       W dniu 1 października na hali w budynku szkoły podstawowej odbyły się rozgrywki gminne w piłkę nożną halową dziewcząt. W wyniku rywalizacji I miejsce zajęła drużyna dziewcząt z Tenczyna, II miejsce drużyna z Lubnia a III miejsce przypadło gospodarzom.
       Natomiast 3 października odbyły się rozgrywki gminne w piłkę nożną halową chłopców.
       Tym razem I miejsce zdobyła drużyna chłopców z Krzeczowa, II miejsce drużyna ze Skomielnej Białej, III miejsce drużyna z Lubnia a IV miejsce drużyna z Tenczyna.
       GRATULUJEMY SUKCESÓW

       Dodano: 17.09.13 ;

       WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


       W dniu 12 września 2013 r. w naszej szkole odbyły się tajne i powszechne wybory do samorządu uczniowskiego. Klasy wystawiły 10 kandydatów.

       Społeczność uczniowska oddała najwięcej głosów na Szymona Smolenia, Joannę Dybczyk, Macieja Handzla, Dawida Sawinę oraz Aleksandrę Macioł i te osoby weszły do samorządu uczniowskiego naszej szkoły.


       Dodano: 2.09.13 ;

       ROK SZKOLNY 2013/2014 ROZPOCZĘTY
       Dodano: 29.08.13 ;

       UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

       Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 rozpocznie się 2 września 2013r o godzinie 9.00. Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Skomielnej Białej
       Po Mszy Św. zapraszam na część oficjalną do sali sportowej, a następnie na spotkanie z wychowawcami klas.
       Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę wszystkim Uczniom i Nauczycielom zdrowia i satysfakcji oraz pełnej realizacji planów i zamierzeń.
       Dyrektor Szkoły

       Dodano: 17.06.13 ;

       PODRĘCZNIKI


       Dodano: 29.06.13 ;

       UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013


       28 czerwca 2013r. po uroczystej Mszy Św. Uczniowie wraz z Rodzicami i Nauczycielami spotkali się na sali sportowej.
       Dyrektor przedstawił zebranym wyniki i ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wraz z rekomendacjami na nowy rok szkolny, wyniki z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych oraz informacje o działalności Szkoły w roku szkolnym 2012/2013. Następnie Dyrektor wymienił sukcesy osiągane przez Uczniów w różnych konkursach, turniejach i zawodach oraz wręczył nagrody Uczniom klas szóstych osiągającym najlepsze wyniki w nauce.
       Na zakończenie Dyrektor złożył podziękowania mówiąc: Dziękuję Wam, Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, za to, że mimo różnych trudności ubogacacie uczniów swoją mądrością, przekazując im nie tylko określone umiejętności i zasób wiedzy, ale także wrażliwości na dobro, prawdę i piękno, podejmując odpowiedzialność za przyszłość naszej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim pracownikom obsługi szkoły za wszelką pomoc. Wam, Drodzy Rodzice, dziękuję za współpracę ze szkołą, za Wasze zaangażowanie i troskę o harmonijny rozwój – emocjonalny, intelektualny i społeczny – młodego pokolenia. Zapewne Wasz trud wychowawczy zaowocuje pomyślną przyszłością Waszych dzieci!
       Wszystkim życzył radosnych i bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacyjnego wypoczynku. Spotkanie uświetniły występy młodych artystów, laureatów konkursów . Następnie wszyscy rozeszli się do klas z Wychowawcami po odbiór świadectw i nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce i 100% frekwencje.


       Dodano: 29.06.13 ;

       MAKULATURA

       …I znów oddaliśmy makulaturę… tym razem zebraliśmy 300 kg. Darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy, a pieniążki z początkiem roku szkolnego przeznaczymy na zakup nowych gier do świetlicy szkolnej.
       Udanych, słonecznych wakacji
       Agnieszka Krzysztofek
       Dodano: 27.06.13 ;

       APEL SZKOLNY


       Dziś tj. 27.06.2013 odbył się uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego 2012/13 połączony z wręczeniem nagród dla uczniów z klas I-V. Apel poprowadził P. Dyrektor który:
       1. Wymienił sukcesy uczniów naszej szkoły w ostatnio przeprowadzonych konkursach, zawodach, przeglądach oraz przedstawił najlepszych absolwentów Szkoły
       2. Uczulił na bezpieczne poruszanie się po drodze w tym trudnym okresie letnio –wakacyjnym.
       3. Na zakończenie P. Dyrektor złożył wszystkim uczniom życzenia miłego i bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji, a także podziękował wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom Szkoły za pracę dydaktyczną.
        Uczniom Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły życzył: słonecznych, wesołych, cudownych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

        Dodano: 27.06.13 ;

        NAGRODY WÓJTA

        >

        6 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Lubień najlepszym absolwentom. Aby otrzymać nagrodę należało uzyskać średnią ocen co najmniej 5,25. Z naszej szkoły nagrodę tę otrzymali: Martyna Gładysz, Wiktoria Bekier, Małgorzata Bal, Justyna Kraus, Joanna Sulka, Weronika Handzel, Mikołaj Strzała, Kacper Masłowski, Wojciech Łącki i Dawid Miśkowiec.Gratulujemy!

        Dodano: 24.06.13 ;

        IV BESKIDZKI RAJD

        W dniu 23 czerwca w Krzeczowie odbyła się uroczystość kończąca IV Beskidzki Rajd Szlakami Walk o Niepodległość 1939-1955r. Ścieżkami krakowskiego „Żelbetu”. Na zakończenie uczczono pamięć zamordowanych przez niemieckich okupantów mieszkańców wsi. Z Naszej Szkoły w uroczystościach wziął udział Poczet Sztandarowy oraz Dyrekcja Szkoły.
        Dodano: 24.06.13 ;

        NIEDŁUGO WAKACJE


        W dniu 21 czerwca klasa I przedstawiła montaż słowno – muzyczny „Niedługo wakacje”, na które zostali zaproszeni rodzice, przedszkolaki oraz koleżanki i koledzy z klas II – III.